У серпні 2006 р. відбулося засідання колегії Держпромгірнагляду, на якому розглянуто підсумки роботи за перше півріччя 2006р. У доповіді голови Держпромгірнагляду було сказано, що значну частину будівельних майданчиків прийнято під забудову без складання акта закінчення підготовчих робіт і готовності об'єкта до початку будівництва. Яким нормативним документом передбачено таку вимогу та які розділи включає в себе акт закінчення підготовчих робіт?

"У серпні 2006 р. відбулося засідання колегії Держпромгірнагля-ду на якому розглянуто підсумки роботи за перше півріччя 2006р. У доповіді голови Держпромгірнагляду було сказано що значну частину будівельних майданчиків прийнято під забудову без складання акта закінчення підготовчих робіт і готовності об'єкта до початку будівництва. Яким нормативним документом передбачено таку вимогу та які розділи включає в себе акт закінчення підготовчих робіт?" Ю. Закржевський начальник відділу охорони праці ТОВ «Карпатнафтохім» м. Калуш Івано-Франківська область "Відповідно до вимог п. 1.3 Державних будівельних норм України ДБН А. 3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва» до основних робіт з будівництва об'єкта або його частини дозволяється приступати лише після закінчення позамайданчиковихта внутрішньомайданчикових підготовчих робіт на будівельному майданчику. До цих робіт зокрема належать відведення в натурі майданчика виконання його огородження та вертикального планування влаштування постійних та тимчасових внутрішньомайданчикових доріг під'їздів та інженерних мереж передбачених проектом організації будівництва ПОБ і проектом виконання робіт ПВР тощо. Завершення позамайданчиковихта внутрішньомайданчикових підготовчих робіт в обсязі що забезпечує будівництво об'єкта або його черги повинно бути підтверджене актом закінчення по-замайданчикових та внутрішньомайданчикових підготовчих робіт і готовності об'єкта до початку будівництва складеним замовником і генпідрядником за участю субпідрядних організацій що виконували роботи підготовчого періоду профспілкового комітету генпідрядника та представника територіальних органів державного нагляду за охороною праці. Форма акта наведена в додатку 12 ДБН А.3.1 -5-96 «Організація будівельного виробництва»." Роз`яснення: В. ПЛЕТНЬОВ заступник Голови Держпромгірнагляду України Охорона праці № 11 2006