У наших трудових книжках відділом кадрів зроблено запис, що нас прийнято на роботу газоелектрозварниками. Трудовий стаж на газозварювальних і електрозварювальних роботах у нас різний — від 19 до 25 років. Чи маємо ми право на пенсію за віком на пільгових умовах?

"У наших трудових книжках відділом кадрів зроблено запис що нас прийнято на роботу газоелектрозварниками. Трудовий стаж на газозварювальних і електрозварювальних роботах у нас різний від 19 до 25 років. Чи маємо ми право на пенсію за віком на пільгових умовах?" Газоелектрозварник м. Токмак Запорізька область "Згідно з п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників затвердженої наказом Мінпраці Мін'юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58 записи про назву роботи професії або посади виконують для робітників та службовців відповідно до назви професій і посад зазначених у Класифікаторі професій. Професійна назва роботи «газоелектрозварник» не передбачена як чинним Класифікатором професій ДК 003-95 затвердженим наказом Держстандарту України від 27.07.95 р. № 257 так і діючими раніше. Отже назву професії за якою Ви працювали залежно від характеру виконуваної роботи слід привести у відповідність з Класифікатором професій. П. 2.6 зазначеної вище Інструкції передбачено що у разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом яким було зроблено відповідний запис. Водночас повідомляємо що згідно з вимогами ст. 100 Закону України «Про пенсійне забезпечення» особам які мають на день набрання чинності цього Закону 01.01.92 р. повний стаж на роботах із шкідливими і важкими умовами праці що давав право на пенсію за віком на пільгових умовах пенсії в розмірах передбачених цим Законом призначаються відповідно до вимог за віком і стажем встановлених раніше діючим законодавством. При цьому для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах проведення атестації робочих місць за умовами праці не вимагається. Розділом XXXII «Загальні професії» діючого до 1992 р. Списку № 2 виробництв цехів професій і посад робота в яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах і в піль- гових розмірах затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.56 р. № 1173 передбачені електрозварники та їх підручні і газозварники та їх підручні. Професія «газоелектрозварник» цим Списком не передбачена. Оскільки Кваліфікаційною характеристикою робіт електрогазозварника ЄТКД № 2 затверджений постановою Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 16.01.85 р. № 17/2-54 передбачено виконання робіт як електрозварника так і газозварника а також враховуючи те що обидві професії передбачені Списком № 2 тому робітники які працювали за професією «газоелектрозварник» до 01.01.92 p. крім тих які були зайняті на контактному точковому і стиковому зварюванні можуть мати право на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до ст. 100 Закону України «Про пенсійне забезпечення» у разі зайнятості виконанням відповідних робіт повний робочий день що має бути підтверджено уточнюючою довідкою підприємства організації ." Роз`яснення: С. РЯБОКОНЬ головний державний експерт умов праці України Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 11 2006