Я працюю водієм електронавантажувана в деревообробному цеху по переміщенню дерев'яних деталей для виробництва меблів. Електронавантажувач обладнано кислотним акумулятором. Кожного ранку я оглядаю акумулятор і доливаю дистильовану воду (зайнятий цією роботою у робочу зміну приблизно одну годину). Чи права адміністрація, відмовивши мені у додатковій відпустці та видачі молока за шкідливі умови праці, пов'язані з водінням електротранспорту (випаровування від акумуляторних батарей)?

"Я працюю водієм електронавантажувана в деревообробному цеху по переміщенню дерев'яних деталей для виробництва меблів. Електронавантажувач обладнано кислотним акумулятором. Кожного ранку я оглядаю акумулятор і доливаю дистильовану воду зайнятий цією роботою у робочу зміну приблизно одну годину . Чи права адміністрація відмовивши мені у додатковій відпустці та видачі молока за шкідливі умови праці пов'язані з водінням електротранспорту випаровування від акумуляторних батарей ?" П. Баштанний водій електронавантажувача ЗАТ «Лагода» Київ "Віднесення робіт до категорії зі шкідливими і важкими умовами праці та визначення права працівників на пільги і компенсації за роботу в цих умовах зокрема на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими умовами праці та безплатне отримання молока залежить від результатів атестації робочих місць за умовами праці порядок проведення якої затверджений постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442. Відповідно до п. 4 зазначеного вище Порядку атестація проводиться атестаційною комісією склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству організації чи установі в строки передбачені колективним договором але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства організації. Згідно зі ст. 7 Закону «Про відпустки» право працівників на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці визначається відповідно до Списку виробництв цехів професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17.11.97 р. № 1290 додаток 1 у редакції постанови Кабінету Міністрів від 13.05.2003 р. № 679 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів від 16.12.2004 р. № 1674 . Конкретна тривалість такої відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. Оскільки професія «водій навантажувача» не передбачена відповідними розділами 17 «Виробництво деревини та виробів з деревини» та 33 «Загальні професії в усіх галузях господарства» зазначеного вище Списку права на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці Ви не маєте. Рішення щодо безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам приймається згідно з Порядком безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці затвердженим постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і ВЦРПС від 16.12.87 р. № 731/П-13 на підставі Переліку хімічних речовин під час роботи з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів затверджений наказом МОЗ СРСР від 04.11.87 р. № 4430-87 ." Роз`яснення: Т. ХОРОМСЬКА головний спеціаліст Державної експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 11 2006