Які пільги та компенсації передбачено чинним законодавством за специфічні умови праці для працівників, які в своїй роботі систематично використовують персональні комп'ютери?

Які пільги та компенсації передбачено чинним законодавством за специфічні умови праці для працівників які в своїй роботі систематично використовують персональні комп'ютери? М. Шостак інженер з охорони праці ЗА ? «Проектно-будівельне об'єднання «Львівміськбуд» Львів "Відповідно до ст. 153 Кодексу законів про працю України на всіх підприємствах в установах організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган. Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці ст. 13 Закону «Про охорону праці» . Під час роботи з персональним комп'ютером мають бути дотримані Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98 та Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики від 10.02.99 р. № 21. Правила призначені для запобігання несприятливій дії на працівників шкідливих факторів які супроводжують роботу з ВДТ. Керівники державних органів підприємств організацій та установ незалежно від форми власності й підпо- рядкованості зобов'язані впорядкувати робочі місця користувачів ЕОМ та ПЕОМ з ВДТ відповідно до вимог зазначених Правил. Порушення Державних санітарно-гігієнічних норм і правил тягне дисциплінарну адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ст. 45 46 49 . За умови дотримання вимог зазначених правил і норм робота на комп'ютері не належить до категорії шкідливих і важких. Однак усім працівникам які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах до яких належить і персональний комп'ютер і яким тривалість щорічної відпустки не визначена іншими актами законодавства надається право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до чотирьох календарних днів згідно з підрозділом «Інші види виробництв» розділу XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» п. 58 Списку виробництв робіт професій і посад працівників робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17.11.97 р. № 1290 у редакції постанови Кабінету Міністрів від 13.05.2003 р. № 679 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів від 16.12.2004 р. № 1674 . Ст. 8 Закону «Про відпустки» передбачено що конкретна тривалість таких відпусток встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Відповідно до пп. 6 і 7 Порядку застосування зазначеного вище Списку затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 30.01.98 р. № 16 та зареєстрованого Міністерством юстиції 30.01.98 р. за № 58/2498 із змінами затвердженими наказом Мінпраці від 04.06.2003 р. № 150 і зареєстрованими у Мін'юсті 18.06.2003 р. за № 496/7817 додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу що дає право працівникові на таку відпустку зараховуються дні коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня встановленого для працівників цих виробництв цехів професій посад." Роз`яснення: О. ЧЕРНЕТЕНКО головний експерт з умов праці Державної експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 11 2006