Якими нормативними документами необхідно керуватися під час проведення паспортизації вентиляційних систем та термінів проведення вимірювань аеродинамічних параметрів цих систем?

Якими нормативними документами необхідно керуватися під час проведення паспортизації вентиляційних систем та термінів проведення вимірювань аеродинамічних параметрів цих систем? С. Галич головний спеціаліст з охорони праці санаторію «Янтар» ЗАТ «Трускавецькурорт» Львівська область "Першочерговими нормативними документами якими рекомендується користуватися при вирішенні питань вказаних у Вашому листі є СНиП 3.05.01-85 «Внутренние сани-тарно-технические системы» ГОСТ 12.4.021 75 «Системы вентиляции. Общие требования» Правила технічної експлуатації тепловикористо-вуючих установок і теплових мереж 1995р. . Згідно з п. 4.18 СНиП 3.05.01-85 на кожну систему вентиляції і кон-диціонування повітря оформляється паспорт у двох екземплярах за формою обов'язкового додатку 2. Відповідно до вимог п. 3.1.1 ГОСТ 12.4.021 75 до експлуатації допускаються вентиляційні системи що повністю пройшли передпускові випробування і мають інструкції з експлуатації паспорти журнали ремонту та експлуатації а пп. 3.1.5 3.1.7 цього ГОСТу передбачено що у витяжних вентиляційних системах що транспортують агресивне середовище повинні проводитися аеродинамічні випробування не рідше одного разу на рік. Відповідно до вимог п. 3.7.17 галузевих Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж на кожну вентиляційну установку припливної дії й систему повітряного опалення повинен бути складений паспорт з їх технічною характеристикою та схемою установки а згідно з п. 3.7.21 цих Правил в припливних системах вентиляції які мають калорифери повинні проводитися аеродинамічні вимірювання не рідше одного разу в квартал. В інших випадках терміни проведення вимірювань аеродинамічних параметрів вентиляційних систем визначаються відповідно до вимог інструкцій з експлуатації або галузевих нормативно-правових актів." Роз`яснення: В. КОЗЛОВЕЦЬ головний державний інспектор управління організації державного нагляду в металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду Держпромгірнагляду України Охорона праці № 11 2006