У 2003 р. МНС України видало наказ № 86 «Про затвердження Інструкції з обслуговування аварійно-рятувальними службами масових вибухів на вуглевидобувних і гірничорудних підприємствах», у п. 1.3 якої зазначено, що з введенням у дію цієї інструкції вважати такою, що не застосовується, Інструкцію про порядок ведення гірничорятувальними підрозділами технічних робіт на масових вибухах у шахтах і кар'єрах (затверджена 17.01.96 р. Мінпромом України). Згідно з новою інструкцією масові вибухи на кар'єрах мають проводитися за обов'язкової присутності ВГРЧ, але ні наказом № 86, ні новою інструкцією не скасовано дію Єдиних правил безпеки при вибухових роботах, у тому числі Інструкції із заходів безпеки щодо отруйних газів, що утворюються під час масових вибухів (додаток 9 до § 166 ЄПБ при ВР), ? якій вказано, що необхідність залучення ВГРЧ визначається керівником підприємства. Якою з двох діючих інструкцій у першу чергу мають керуватися працівники кар'єру?

"У 2003 р. МНС України видало наказ № 86 «Про затвердження Інструкції з обслуговування аварійно-рятувальними службами масових вибухів на вуглевидобувних і гірничорудних підприємствах» у п. 1.3 якої зазначено що з введенням у дію цієї інструкції вважати такою що не застосовується Інструкцію про порядок ведення гірничорятувальними підрозділами технічних робіт на масових вибухах у шахтах і кар'єрах затверджена 17.01.96 р. Мінпромом України . Згідно з новою інструкцією масові вибухи на кар'єрах мають проводитися за обов'язкової присутності ВГРЧ але ні наказом № 86 ні новою інструкцією не скасовано дію Єдиних правил безпеки при вибухових роботах у тому числі Інструкції із заходів безпеки щодо отруйних газів що утворюються під час масових вибухів додаток 9 до § 166 ЄПБ при ВР ? якій вказано що необхідність залучення ВГРЧ визначається керівником підприємства. Якою з двох діючих інструкцій у першу чергу мають керуватися працівники кар'єру?" Ю. Голузинець інженер з БВР ВАТ «Балаклаеське рудоуправління імені О. М. Горького» АР Крим "На підприємствах в організаціях та установах незалежно від форми власності діяльність яких пов'язана з виготовленням перевезенням зберіганням використанням та обліком вибухових матеріалів є обов'язковими для використання Єдині правила безпеки при вибухових роботах. Додатком 9 до § 166 зазначених Правил є Інструкція із заходів безпеки щодо отруйних газів що утворюються під час масових вибухів. Перша частина п. 10 Інструкції зобов'язує під час масових вибухів встановлювати пости ВГРЧ. У примітці другої частини цього пункту зазначено що керівник підприємства сам визначає необхідність залучення ВГРЧ що суперечить першій частині. Крім зазначеного постановою Кабінету Міністрів від 04.08.2000 р. № 1214 «Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій які підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами» у розділі «Гірничорудна та нерудна промисловість» визначено що постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами підлягають «...підприємства де проводяться підривні роботи об'єкти де здійснюється виготовлення найпростіших вибухових промислових речовин...» Для усунення протиріч у названій Інструкції а також відповідно до зазначеної вище постанови наказом МНС від 31.03.2003 р. № 86 зареєстрованим у Міністерстві юстиції 18.04.2003 р. за № 311/7632 було затверджено Інструкцію з обслуговування аварійно-рятувальними службами масових вибухів на вугледобувних і гірничорудних підприємствах погоджену з Міністерством промислової політики та Державним комітетом України з нагляду за охороною праці. Ця Інструкція доповнює заходи безпеки при виконанні вибухових робіт уточнює методику і порядок виконання робіт по заміру наявних отруйних газів у гірничих виробках визначає обов'язки керівництва підприємств і особового складу аварійно-рятувальних служб під час виконання таких робіт та має дію нормативного документа." Роз`яснення: В. РОМАНЧЕНКО заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильська ' катастрофи Охорона праці № 12 2006