ТОВ АП «Донецькметрошахтобуд» має, згідно з ліцензією, дозвіл на спорудження гірничопрохідницьких несучих та захисних конструкцій будівництва та споруд. Нині працівники підприємства ведуть підземні гірничі роботи (перекріплення, підривання та погашення гірничих виробок) в умовах шахт згідно з договором підряду. Чи можуть робітники за професією «Прохідник 5—6 розряду» виконувати роботи з ремонту гірничих виробок, не маючи посвідчень гірників з ремонту гірничих виробок?

ТОВ АП «Донецькметрошахтобуд» має згідно з ліцензією дозвіл на спорудження гірничопрохідницьких несучих та захисних конструкцій будівництва та споруд. Нині працівники підприємства ведуть підземні гірничі роботи перекріплення підривання та погашення гірничих виробок в умовах шахт згідно з договором підряду. Чи можуть робітники за професією «Прохідник 5 6 розряду» виконувати роботи з ремонту гірничих виробок не маючи посвідчень гірників з ремонту гірничих виробок? Ю. Пучин заступник директора з охорони праці ТОВ АП «Донецькметрошахтобуд» Донецька область "Згідно з кваліфікаційною характеристикою професії «Прохідник» викладеною у «Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників» Випуск 5 «Гірничодобувна промисловість» затвердженому наказом Міністерства промислової політики України від 18.01.2002 р. № 28 яка містить вимоги до завдань та обов'язків даної категорії працівників передбачається виконання переліку певних видів робіт зокрема: «Ремонтує кріплення виробки яку проходить зачищає виробку від просипаної гірничої породи. Виконує проходку гірничих виробок у завалі. Веде проходку та кріплення шурфів. Проводить осланцювання гірничих виробок поблизу вибою. Укріплює гірничі породи в зоні вибою полімерними матеріалами» тощо. Крім того додаткові завдання та обов'язки мають бути визначені в інструкціях з охорони праці які розробляються на підприємстві для кожного робітника та затверджуються наказом. Найменування професій має відповідати «Класифікатору професій» ДК 003:2005 затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375." Роз`яснення: С. КУЖЕЛЬ перший заступник голови Держпромгірнагляду Охорона праці № 12 2006