У п. 1.2 Правил експлуатації вогнегасників (НАПБ Б.01.008-2004) підкреслено, що ці правила не поширюються на об'єкти, де зберігаються, виробляються або є в обігу сильнодіючі отруйні речовини. Згідно з п. 2 «Санитарных правил проектирования оборудования и содержания складов для хранения СДЯВ» до категорії сильнодіючих отруйних речовин належать аміак (група 3, підгрупа А), хлор (група 3, підгрупа Б), дихлоретан (група 4, підгрупа Б), сірчана і соляна кислоти (група 5). Якщо на нашому підприємстві є в обігу ці речовини, то чи означає це, що вищезгадані Правила не поширюються на аміачно-холодильні станції, виробництво і склади хлору, склади дихлоретану та неорганічних кислот, зокрема сірчаної і соляної, а якщо це так, то які правила експлуатації вогнегасників поширюються на перераховані виробництва?

"У п. 1.2 Правил експлуатації вогнегасників НАПБ Б.01.008-2004 підкреслено що ці правила не поширюються на об'єкти де зберігаються виробляються або є в обігу сильнодіючі отруйні речовини. Згідно з п. 2 «Санитарных правил проектирования оборудования и содержания складов для хранения СДЯВ» до категорії сильнодіючих отруйних речовин належать аміак група 3 підгрупа А хлор група 3 підгрупа Б дихлоретан група 4 підгрупа Б сірчана і соляна кислоти група 5 . Якщо на нашому підприємстві є в обігу ці речовини то чи означає це що вищезгадані Правила не поширюються на аміачно-холодильні станції виробництво і склади хлору склади дихлоретану та неорганічних кислот зокрема сірчаної і соляної а якщо це так то які правила експлуатації вогнегасників поширюються на перераховані виробництва?" Ю. Закржевський начальник відділу охорони праці Групи «ЛУКОЙЛ-Нафтохім» ТОВ «Карпатнафтохім» Івано-Франківська область "Відповідно до ст. 5 Закону «Про пожежну безпеку» власники підприємств установ та організацій або уповноважені ними органи а також орендарі зобов'язані у разі відсутності в нормативних OKTQX вимог необхідних для забезпечення пожежної безпеки вживати відповідних за- ходів погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду. Крім того власники підприємств установ та організацій або уповноважені ними органи а також орендарі зобов'язані відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення інструкції інші нормативні акти що діють у межах підприємства установи та організації і здійснювати постійний контроль за їх додержанням. Вимоги галузевих нормативно-правових актів не повинні суперечити вимогам чинних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки та не знижувати їх вимоги. З урахуванням вищевикладеного Державний департамент пожежної безпеки МНС України вважає за доцільне Групі «ЛУКОЙЛ-Нафтохім» провести роботи щодо розробки галузевих правил експлуатації та норм належності вогнегасників для оснащення об'єктів в обігу яких є сильнодіючі отруйні речовини з наступним узгодженням в органах державного пожежного нагляду." Роз`яснення: М. БАИТАЛА заступник начальника Державного департаменту пожежної безпеки МНС України Охорона праці № 12 2006