На нашому підприємстві з метою більш ефективної охорони об'єктів від пожеж створено службу з обслуговування охоронно-пожежної сигналізації (ОПС), яка виконує ці роботи тільки на об'єктах нашого підприємства. Чи потрібна ліцензія на проведення цих робіт, якщо ми тільки обслуговуємо ці системи? ОПС було змонтовано організаціями, які мають дозвільні документи (ліцензії). Штат з обслуговування ОПС було нами навчено у Харкові в Академії цивільного захисту

На нашому підприємстві з метою більш ефективної охорони об'єктів від пожеж створено службу з обслуговування охоронно-пожежної сигналізації ОПС яка виконує ці роботи тільки на об'єктах нашого підприємства. Чи потрібна ліцензія на проведення цих робіт якщо ми тільки обслуговуємо ці системи? ОПС було змонтовано організаціями які мають дозвільні документи ліцензії . Штат з обслуговування ОПС було нами навчено у Харкові в Академії цивільного захисту. А. Небайкін інженер з охорони праці м. Кривий Ріг Дніпропетровська область "Відповідно до ст. З Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру який дає право займатися певним видом господарської діяльності що згідно з законодавством підлягає ліцензуванню. Крім того ст. 1 цього Закону визначено що «господарська діяльність будь-яка діяльність у тому числі підприємницька юридичних осіб а також фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності пов'язана з виробництвом торгівлею наданням послуг виконанням робіт». Тобто діяльність служби з обслуговування установок пожежної сигналізації належить до господарської а тому згідно з вищезазначеним Законом не може здійснюватись без відповідної ліцензії. Для отримання ліцензії на вищезазначений вид господарської діяльності суб'єкту господарювання необхідно особисто або через уповноважений ним орган чи особу звернутись до органу ліцензування Держ-пожбезпеки МНС України із заявою про видачу ліцензії та з документами передбаченими ст. 10 Закону і постановою Кабінету Міністрів від 04.07.2001 р. № 756 «Про затвердження переліку документів які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності». Це мають бути: копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України засвідчені нотаріально або органом який видав оригінал документа; відомості за підписом керівника та з печаткою заявника суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності; засвідчені в установленому порядку копії документів які підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або орендування ним обладнання та виробничих приміщень необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності; засвідчені в установленому порядку копії документів що підтверджують рівень освіти та кваліфікації спеціалістів необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності згідно з ліцензійними умовами; засвідчені в установленому порядку копії технічних умов технологічних процесів регламентів якщо цього вимагають ліцензійні умови на заявлені послуги та роботи протипожежного призначення . Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 29.11.2000 р. № 1755 «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності розміри і порядок зарахування плати за її видачу» термін дії ліцензії становить 5 років а плата за її видання справляється у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 340 грн. . Гроші після отримання рішення органу ліцензування про видачу ліцензії зараховуються до Державного бюджету України і вносяться на рахунки територіальних органів Державного казначейства. Прийом документів на отримання ліцензії проводиться кожного вівторка за адресою: м. Київ вул. Круглоунівер-ситетська 20/1 кабінети 101 307." Роз`яснення: О. ЄВСЕЄНКО заступник начальника Державного департаменту пожежної безпеки МНС України Охорона праці № 12 2006