Які пільги і компенсації за роботу із шкідливими умовами праці передбачені для молодших медичних сестер з догляду за хворими, що працюють у рентгенівських відділеннях (кабінетах)?

Які пільги і компенсації за роботу із шкідливими умовами праці передбачені для молодших медичних сестер з догляду за хворими що працюють у рентгенівських відділеннях кабінетах ? М. Гук медична сестра Дніпропетровська область "Згідно з вимогами ст. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники зайняті повний робочий день на роботах із особливо шкідливими і особливо важкими та із шкідливими і важкими умовами праці за Списками № 1 і № 2 виробництв робіт професій посад і показників затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 16.01.2003 р. № 36 і за результатами атестації робочих місць. Тобто підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є насамперед наявність професії посади та виробництва у відповідному Списку а також підтвердження шкідливих умов праці працівника за результатами атестації робочих місць за умовами праці впродовж повного робочого дня не менше ніж 80% встановленого для даного виробництва. Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права працівникові на пенсію за віком на пільгових умовах. Розділом XXIV «Охорона здоров'я та соціальна допомога» Списку № 2 передбачені молодші медичні сестри з догляду за хворими зайняті в рентгенівських відділеннях кабінетах . Згідно з цією позицією Списку правом на пенсію за віком на пільгових умовах саме за Списком № 2 користуються молодші медичні сестри з догляду за хворими які повний робочий день обслуговують хворих у рентгенівських відділеннях кабінетах і якщо їх робота пов'язана з наданням допомоги лікарю-рентгенологу та рентгенолаборанту під час проведення променевої діагностики і терапії у разі підтвердження відповідного права за результатами атестації робочих місць за умовами праці. Відповідно до вимог чинного до 1 січня 1992 р. законодавства молодшим медичним сестрам з догляду за хворими санітаркам які повний робочий день працювали у рентгенівських відділеннях кабінетах пільгова пенсія призначалась відповідно до розділу XXI «Загальні професії» Списку № 1 виробництв цехів професій і посад на підземних роботах на роботах із шкідливими умовами праці та в гарячих цехах робота в яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.56 р. № 1173. При цьому санітарки зайняті прибиранням кабінетів апаратури миттям посуду проявленням плівки підготовкою реактивних речовин правом на таку пенсію не користувались. Разом з тим повідомляємо що згідно з розділом XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» підрозділ «Робота з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань» Списку виробництв робіт професій і посад працівників робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 17.11.97 р. № 1290 у редакції постанови КМУ від 13.05.2003 р. № 679 із змінами внесеними постановою КМУ від 16.12.2004 р. № 1674 середній та молодший персонал рентгенівських флюорографічних кабінетів та установок зайнятий наданням допомоги лікареві під час виконання ним робіт з рентгенодіагностики флюорографії на рентгенотерапевтичній установці з візуальним контролем позиція 11 мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці максимальної тривалості 11 календарних днів. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах ст. 8 Закону . У розрахунок часу що дає право працівникові на відповідну додаткову відпустку зараховуються дні коли він фактично був зайнятий на роботах із шкідливими і важкими умовами праці або з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня встановленого для працівників цих виробництв цехів професій посад." Роз`яснення: С. РЯБОКОНЬ головний державний експерт умов праці України Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 12 2006