Наказ N 35 від 05.02.2007 р.

Наказ N 35 від 05.02.2007 р. Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.1.1-13:2007

Наказ від 5 лютого 2007 р. № 35 Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.1.1-13:2007 Наказ від 5 лютого 2007 р. № 35 З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради Мінбуду від 14 грудня 2006 року № 103 "Про проект ДСТУ-Н Б А.1.1-… "Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова з розроблення технічних умов на добавки для цементів сухих будівельних сумішей розчинів і бетонів" наказую: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 серпня 2007 року ДСТУ-Н Б А.1.1-13:2007 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова з розроблення технічних умов на добавки для цементів сухих будівельних сумішей розчинів і бетонів" розроблений Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій. 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Мінбуду забезпечити державну реєстрацію зазначеного національного стандарту у термін визначений ДСТУ 1.6:2004. 3. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та кадрової роботи забезпечити публікацію інформації про прийняття зазначеного національного стандарту в Інформаційному бюлетені Мінбуду України. 4. ДП "Укрархбудінформ": 4.1. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту відповідно до замовлень за умови використання коштів одержаних від реалізації стандарту на виконання робіт зі стандартизації розвиток науково-технічної бази стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" . 4.2. Надати обов'язковий безоплатний типографського видання примірник національного стандарту одержувачам визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів". 5. Супровід ДСТУ-Н Б А.1.1-13:2007 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова з розроблення технічних умов на добавки для цементів сухих будівельних сумішей розчинів і бетонів" доручити Державному науково-дослідному інституту будівельних конструкцій як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказу Держбуду України від 23.06.2004 р. № 135. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А. Беркуту. Віце-прем`єр-міністр України Міністр будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України В. Рибак