Наказ N 57 від 19.02.2007 р.

Наказ N 57 від 19.02.2007 р. Про організацію робіт із виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 року № 229 "Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки"

Наказ від 19 лютого 2007 р. № 57 Про організацію робіт із виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 року № 229 "Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки" Наказ від 19 лютого 2007 р. № 57 З метою забезпечення безумовного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 року № 229 "Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки" наказую: 1. Визначити Управління технічного регулювання в будівництві Д.В. Барзилович відповідальним підрозділом Мінбуду щодо здійснення координації роботи з виконання основних завдань та заходів Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки. 2. Затвердити як базовий перелік чинних в Україні міждержавних стандартів ГОСТ розроблених до 1992 року що належать до компетенції Мінбуду і які підлягають перегляду з метою приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації торгівлі як гармонізованих з європейськими та міжнародними що додається. 3. ДП "Укрархбудінформ" В.М. Чеснок до 01.05.2007 р. забезпечити із залученням базових організацій за необхідності приведення Каталогу нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів у відповідність до цього наказу та Покажчика міждержавних стандартів Держспоживстандарту чинних на 1 січня 2007 року. 4. Базовим організаціям Мінбуду за відповідними напрямами діяльності в двомісячний термін: 4.1. Проаналізувати перелік зазначений у пункті 2 цього наказу та надати пропозиції щодо термінів виконання кожного його пункту з визначенням орієнтовних обсягів фінансування; 4.2. За покажчиком стандартів ISO розміщено на сайті www.iso.org за кодами класифікації нормативних документів - 91 "Будівельні матеріали і будівництво" та 93 "Цивільне будівництво" надати пропозиції щодо доцільності прийняття в Україні кожного конкретного стандарту ISO. 5. Управлінню технічного регулювання в будівництві: 5.1. Узагальнити надані пропозиції згідно з пунктом 4 цього наказу з урахуванням роботи що проводиться згідно з наказом Мінбуду від 29.12.2006 № 439 "Щодо терміну дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР" розробити план-графік кількості стандартів що підлягають розробленню як гармонізовані на 2007-2010 роки з урахуванням виконаної роботи у 2006 році та забезпеченням виконання завдання встановленого Мінбуду на 2006-2010 роки в цілому. З питань що потребують вирішення Урядом підготувати відповідні пропозиції та обґрунтування Держспоживстандарту; 5.2. Забезпечити щороку до 25 лютого наступного періоду починаючи з 2007 року подання звіту Держспоживстандарту про результати виконання Мінбудом Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки. 6. Вважати такими що втрачають чинність з 1 січня 2011 року в Україні міждержавні стандарти ГОСТ що розроблені до 1992 року і які належать до компетенції Мінбуду. 7. Управлінню технічного регулювання в будівництві та Фінансово-економічному департаменту С.М. Кашталян забезпечити починаючи з 2007 року з урахуванням положення щодо фінансового забезпечення виконання Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки за рахунок коштів державного бюджету та встановлених обсягів фінансування Мінбуду на 2006-2010 роки включення до переліку наукових розробок зі стандартизації у сфері будівництва та житлової політики за бюджетною програмою КПКВК - 2701040 "Наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва та житлової політики" робіт передбачених пунктами 3 та 4 цього наказу. 8. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та кадрової роботи О.Ю. Волосевич забезпечити публікацію цього наказу в Інформаційному бюлетені Мінбуду України. 9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.В. Беркуту. ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ МІНІСТР БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В. РИБАК * * * Перелік чинних в Україні міждержавних стандартів ГОСТ розроблених до 1992 року що належать до компетенції Мінбуду і які підлягають перегляду з метою приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації торгівлі як гармонізованих з європейськими та міжнародними. Додаток до наказу Мінбуду від 19.02.2007 № 57 у форматі MS Word 63кБ