Рішення НТР N 6 від 18.01.2007 р.

Рішення НТР N 6 від 18.01.2007 р. Про проект ВБН В.2.2 - …: 200_ "Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж"

Рішення НТР від 18 січня 2007 р. № 6 Про проект ВБН В.2.2 - …: 200 "Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж" Рішення НТР від 18 січня 2007 р. № 6 в робочому порядку Розглянувши проект відомчих будівельних норм ВБН В.2.2 - …: 200 "Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж" розроблений Одеською національною академією зв'язку ім. О.С.Попова науково-технічна рада вирішила: Схвалити та рекомендувати до погодження проект ВБН В.2.2 - …: 200 "Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж". ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ А. ОРЛОВ * * * Довідка Проект ВБН В.2.2 - …: 200 "Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж" розроблено Одеською національною академією зв'язку ім. О.С.Попова на заміну ВНТП 112-86. ВНТП 112-86 орієнтовані на декадно-крокове й координатне комутаційне обладнання не відповідають сучасним вимогам і практично не придатні для проектування сучасних цифрових АТС. ВБН В.2.2 - …: 200 "Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж" призначені для розроблення оптимальних схем розвитку міських телефонних мереж і телефонних мереж сільських районів на обладнанні сучасних цифрових систем комутації і передачі оптимального проектування станцій міських телефонних мереж і телефонних мереж сільських районів. ВБН В.2.2 - …: 200 встановлюють основні положення та вимоги до проектування станційних споруд місцевих телефонних мереж загального користування та їх фрагментів різних форм власності що входять до єдиної національної системи зв'язку України: основні положення проектування місцевих телефонних мереж; вимоги до міжстанційної взаємодії й взаємодії з іншими мережами; планування послуг місцевих телефонних мереж; засобів вимірювальної техніки; місцевого фрагмента мережі спільноканальної сигналізації; систем електроживлення станцій місцевих телефонних мереж; станційного обладнання та його розміщення заземлення і захисту; станційної проводки; виробничих приміщень їх номенклатури і площ; заходів забезпечення безпеки праці пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища; методики визначення: ємностей станцій місцевих телефонних мереж міжстанційних навантажень кількості з'єднувальних ліній і обсягу станційного обладнання пропускної спроможності пакетних комутаторів кількості каналів спільноканальної сигналізації №7. Проект зазначених норм погоджено Державним департаментом пожежної безпеки Державним департаментом промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду Міністерством охорони навколишнього природного середовища України відповідно до технічного завдання. Висновок науково-технічної експертизи яка була проведена ТК "Будтехнормування" позитивний. Проект зазначених норм розглянуто на засіданні секції науково-технічної ради Мінбуду з питань технічного регулювання в будівництві протокол № 10 від 11 жовтня 2006 року та рекомендовано до розгляду на засіданні президії науково-технічної ради Мінбуду. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ Д. БАРЗИЛОВИЧ