Рішення НТР N 9 від 29.01.2007 р.

Рішення НТР N 9 від 29.01.2007 р. Про розгляд пропозицій щодо містобудівної концепції проведення комплексної реконструкції забудови території уздовж вул. Маршала Гречка (від № 2 до № 26-а) в м. Києві з заміною застарілого житлового фонду

Рішення НТР від 29 січня 2007 р. № 9 Про розгляд пропозицій щодо містобудівної концепції проведення комплексної реконструкції забудови території уздовж вул. Маршала Гречка від № 2 до № 26-а в м. Києві з заміною застарілого житлового фонду Рішення НТР від 29 січня 2007 р. № 9 Розглянувши та обговоривши Містобудівну концепцію реновації забудови території уздовж вул. Маршала Гречка від № 2 до № 26-а розроблену Інститутом урбаністики на замовлення Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації а також пропозиції ДП "Фінпром" щодо організації та проведення комплексної реконструкції забудови території уздовж вул. Маршала Гречка від № 2 до № 26-а в м. Києві з заміною застарілого житлового фонду та з метою забезпечення реалізації положень Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів мікрорайонів застарілого житлового фонду" науково-технічна рада вирішила: 1. Відзначити актуальність розв'язання проблеми відновлення існуючої забудови у м. Києві шляхом комплексної реконструкції та підтримати пропозиції ДП "Фінпром" щодо організації та проведення комплексної реконструкції забудови території уздовж вул. Маршала Гречка від № 2 до № 26-а в м. Києві із заміною застарілого житлового фонду. 2. Погодитись із концептуальними підходами комплексної реконструкції визначеними Містобудівною концепцією реновації забудови території уздовж вул. Маршала Гречка від №2 до №26-а рекомендованою до подальшого розроблення архітектурно-містобудівною радою при Головному управлінні містобудування архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації а також підтриманою Подільскою районною у м. Києві державною адміністрацією за результатами громадських обговорень пропозицій щодо реконструкції забудови зазначеної території. 3. Рекомендувати Київській міській державній адміністрації: визначитись з межами території запропонованої для комплексної реконструкції уздовж вул. Маршала Гречка від № 2 до № 26-а та вжити заходів щодо виділення і надання земельної ділянки для здійснення реконструкції з урахуванням її черговості відповідно до концепції; організувати проведення інвентаризації існуючих житлових будинків та об'єктів соціальної і інженерної інфраструктури у межах зазначеної території з метою формування вихідних даних для подальшого проектування; організувати виконання розрахунків потужності існуючих інженерних комунікацій у районі реконструкції з метою визначення необхідності та обсягів їх модернізації для інженерного забезпечення реконструкції забудови та формування вихідних даних для проектування; визначити на конкурсній основі інвестора для подальшої реалізації комплексної реконструкції забудови території уздовж вул. Маршала Гречка від № 2 до № 26-а в м. Києві. 4. Рекомендувати ДП "Фінпром" разом з Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд О.Авдієнко та Управлінням технічного регулювання в будівництві Д.Барзилович підготувати до розгляду на засіданні науково-технічної ради Мінбуду питання щодо підтвердження придатності для застосування в будівництві України конструкцій вузлів та елементів запропонованої безригельної збірно-монолітної системи "КУБ-2 5" згідно з Порядком проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві затвердженим наказом Мінбуду від 20.03.2006 № 69 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.05.2006 за № 577/12451. 5. Враховуючи рішення Київської міської ради від 21.04.2005 № 286/2861 "Про порядок погодження місць розташування об'єктів у кварталах старої забудови" та від 31.09.2005 № 202/2777 "Про організаційні заходи щодо проведення експерименту з реновації житла у м. Києві" подальше розроблення проектної документації здійснювати згідно з програмою експериментального будівництва та реконструкції зазначеної забудови території розробленою погодженою та затвердженою в установленому Мінбудом порядку експериментального будівництва. 6. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд О.Авдієнко Управлінню експлуатації житлового фонду В.Кірюшин Управлінню планування та забудови територій О.Вашкулат із залученням базових науково-дослідних інститутів забезпечити подальший супровід та розгляд необхідних документів щодо експериментального будівництва згідно з Порядком погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об'єктів житлово-громадського призначення на які відсутні нормативні вимоги затвердженим наказом Мінбуду від 25.09.2006 № 319. ГОЛОВУЮЧИЙ НА ЗАСІДАННІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ А. БЕРКУТА * * * Довідка Питання щодо проведення комплексної реконструкції забудови території уздовж вул. Маршала Гречка в м. Києві було розглянуто Мінбудом на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.10.2006 № 40583/3/1-06 до листа ДП "Фінпром" щодо реалізації розробленої Інститутом Урбаністики у м. Києві "Містобудівної концепції реновації забудови території уздовж вул. Маршала Гречка від №2 до №26-а ". За результатами розгляду Мінбуд підтримав ініціативу керівництва ДП "Фінпром" щодо виконання підприємством функції державного оператора та виконавця робіт з реалізації зазначеної концепції враховуючи що підприємство як учасник інвестиційної діяльності буде діяти на підставі замовлень та доручень інвесторів щодо розміщення інвестицій у об'єкти інвестиційної діяльності а також брати участь у реалізації зазначеної концепції на підставі державного завдання. Пропозиції з реалізації комплексної реконструкції забудови території уздовж вул. Маршала Гречка від №2 до №26-а " в м. Києві з заміною застарілого житлового фонду відповідають положенням чинного Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів мікрорайонів застарілого житлового фонду". Важливим є те що вирішення соціальних питань зокрема забезпечення населення дешевим і соціальним житлом а також покращення житлових умов за рахунок реновації житлових забудов перших масових серій при реалізації зазначеної концепції передбачено проводити виключно за рахунок залучених та інвестиційних коштів. Питання щодо реконструкції кварталів мікрорайонів застарілого житлового фонду поетапно вирішується у м. Києві. Згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 24.05.2004 № 850 проводиться робота по відселенню мешканців з території мікрорайону обмеженого вулицями Попудренка Мініна Червоноткацькою та Червоногвардійською у Дніпровському районі м. Києва. Крім того протягом 2005 - 2005 років прийнято 5 розпоряджень про реконструкцію і забудову мікрорайонів і кварталів. Слід звернути увагу що передбачене застосування в реалізації "Містобудівної концепції реновації забудови території уздовж вул. Маршала Гречка від №2 до №26-а безригельної збірно-монолітної системи "КУБ-2 5" яка значно прискорює та здешевлює будівництво житла потребує перевірки експериментальним будівництвом порядок організації та здійснення якого регламентується Положенням про експериментальне будівництво затвердженим наказом Мінбудархітектури від 27.12.1993 № 245 та зареєстрованим у Мін'юсті 11.02.1994 за № 25/234 а також спільним наказом Держбуду та МНС України від 10.12.2004 № 238/225 "Про запровадження пропозицій щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків торгових та виставкових центрів на які відсутні норми проектування спрямованих на забезпечення безпечної експлуатації будинків і споруд у випадках надзвичайних ситуацій". НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНИХ БУДИНКІВ ТА СПОРУД О. АВДІЄНКО