Рішення НТР N 10 від 08.02.2007 р.

Рішення НТР N 10 від 08.02.2007 р. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві набору виробів для виконання фасадного утеплення будинків системою TORAED

Рішення НТР від 8 лютого 2007 р. № 10 Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві набору виробів для виконання фасадного утеплення будинків системою TORAED Рішення НТР від 8 лютого 2007 р. № 10 у робочому порядку Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. №240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування" та наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р. № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві" зареєстрованого у Міністерстві юстиції 18 травня 2006 року за № 577/12451 а також розглянувши заявку Фірми TORAED CHEMICAL Sp. z o. о. Польща науково-технічна рада вирішила: 1. Вважати за доцільне видати технічне свідоцтво підтвердження придатності для застосування в будівництві на: "Набір виробів для виконання фасадного утеплення будинків системою TORAED ". 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. протягом п`яти днів підготувати до видачі заявникові технічне свідоцтво. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ А. ОРЛОВ * * * ТЕХНІЧНЕ СВІДОЦТВО придатності будівельних виробів для застосування Зареєстроване "08" лютого 2007 р. № 25 Дійсне до "08" лютого 2010 р. включно Цим технічним свідоцтвом підтверджується придатність будівельних виробів наведеного нижче найменування для застосування в будівництві за показниками наведеними у цьому технічному свідоцтві. Найменування будівельного виробу НАБІР ВИРОБІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ФАСАДНОГО УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ СИСТЕМОЮ TORAED Призначення ДЛЯ ФАСАДНОГО УТЕПЛЕННЯ ЗОВНІШНІХ СТІН БУДИНКІВ З АБО БЕЗ ОЗДОБЛЕННЯМ ФАСАДУ Заявник ФІРМА TORAED CHEMICAL SP. Z O. О. ПОЛЬЩА; JASKOWICE LEGNICKIE 58A 59-216 KUNICE; КОД: NIP 897-00-30-655 REGON 930270828; NUMER KRS: 0000156816; TEL. +48 076 722 22 11 Виробник ФІРМА TORAED CHEMICAL SP. Z O. О. ПОЛЬЩА; JASKOWICE LEGNICKIE 58A 59-216 KUNICE; КОД: NIP 897-00-30-655 REGON 930270828; NUMER KRS: 0000156816; TEL. +48 076 722 22 11 УКРАЇНСЬКІ ВИРОБНИКИ ПЛИТ МІНЕРАЛОВАТНИХ ТА СКЛОСІТКИ Опис фізичних характеристик властивостей та функціонального призначення будівельного виробу До набору виробів для виконання утеплення системою TORAED входять такі вироби для улаштування відповідних шарів: перший шар - клей полімерний TORAED R80A або інші з фізичними властивостями згідно з технічним свідоцтвом Мінбуду від 11 жовтня 2006 р. № 5; другий шар - плити пінополістирольні фізичні властивості згідно з ДСТУ Б В.2.7-8-94; третій шар - сітка зі скловолокна фізичні властивості згідно з чинними нормативними документами в Україні виробників сітки зі скловолокна ТУ 6-11-99-75 ТУ 6-11-381-81 та ін; четвертий шар - клей полімерний TORAED R80В або інші з фізичними властивостями згідно з технічним свідоцтвом Мінбуду України від 11 жовтня 2006 р. № 6; п'ятий шар - ґрунт EUROGRUNT/TORAED GRUNT для подальшого нанесення штукатурного шару; шостий шар - декоративна штукатурка що може складатися із: а акрилової штукатурки TORAED EUROPUTZ REIBENPUZ TORAED EUROPUTZ SPACHTELPUTZ або TORAED EUROPUTZ KWARTSCOAT фізичні властивості згідно з технічними свідоцтвами Мінбуду України від 11 жовтня 2006 р. № 12 № 13 з деякими відмінностями зернистості наповнювача та товщини шару; б силікатної штукатурки TORAED REIBENPUZ SILIKATOWY або TORAED SPACHTELPUTZ SILIKATOWY фізичні властивості згідно з технічними свідоцтвами Мінбуду України від 11 жовтня 2006 р. № 14 № 15 з деякими відмінностями зернистості наповнювача та товщини шару; в фарби TORAED FARBA SILIKATOWA або TORAED FARBA SILIKONOWA. Показники що характеризують рівень безпеки для життя і здоров'я людини майна та навколишнього природного середовища 1. Міцність зчеплення теплоізоляційних плит: з основою не менше 0 2 МПа; зі скловолокнистою сіткою не менше 0 2 МПа. 2. Гігієнічна безпека - кількість шкідливих речовин що виділяють вироби не повинна перевищувати гранично допустимих концентрацій згідно з висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Згідно з ДБН В.1.4-0.02-97 сумарна питома ефективна активність природних радіонуклідів не більше 370 Бк·кг-1. 3. Протипожежна безпека - за пожежно-технічною класифікацією визначеною згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.7-19-95: набір виробів належить до групи Г1 низької горючості ; плити пінополістирольні: група горючих матеріалів середньої займистості плити типу ПСБ-С здатні до самостійного горіння не більше 4 с температура займання плит 74+-10 0С. 4. Приведений опір теплопередачі стіни із системою утеплення не менше значень встановлених СНиП ІІ-3-79**. Умови виробництва застосування зберігання і здійснення контролю якості Застосування набору виробів TORAED повинно здійснюватися відповідно до проекту для кожного конкретного об'єкта. Проект повинен враховувати вимоги безпеки до будівель та споруд чинні в Україні нормативні документи та технологію виконання робіт інструкцій TORAED CHEMICAL. Вироби які входять до набору TORAED повинні бути доставлені в упаковці виробників зберігання та транспортування повинно здійснюватися згідно з інструкціями виробників. Виробники повинні постійно здійснювати контроль за виготовленням виробів та здійснювати їх контрольні випробування згідно з процедурами які передбачені нормативними документами на продукцію. Перед використанням повинен здійснюватися контроль який має підтверджувати що склад виробів відповідає вимогам цього технічного свідоцтва. Результати контролю повинні бути систематично задокументовані. Для механічного кріплення плит утеплювача використовують дюбелі та інші механічні з`єднувачі згідно з чинними нормативними документами на ці вироби. Мінбуд видаючи це технічне свідоцтво не несе відповідальності за можливі порушення виробниками вимог нормативних документів як чинних так і тих які можуть втратити чинність або наберуть чинності за час дії цього технічного свідоцтва. Це технічне свідоцтво не звільняє виробників виробів які входять до його комплектуючого складу від відповідальності за застосування. Перелік документів на підставі яких складено висновок щодо підтвердження придатності таких виробів для застосування 1. Експертний висновок Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Мінбуду України щодо підтвердження придатності набору виробів для утеплень стін системою TORAED від 26.01.2007 р. 2. Технічна апробата - АТ-15-2724/2003 Набір виробів для утеплення стін ззовні будинку системою TORAED із змінами № 1 лютий 2006 року та № 2 червень 2006 року . 3. ДБН В.1.4-0.02-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи. 4. СНиП ІІ-3-79** Строительная теплотехника. 5. ДСТУ Б В.2.7-8-94 Плиты пенополистирольные. Технические условия. 6. ТУ 6-11-99-75 Сетка стеклянная строительная. 7. ТУ 6-11-381-81 Сетка стеклянная перекрестная нетканая марки НПСС-Т-Г-150. 8. ДСТУ Б В.2.7-19-95 Будівельні матеріали. Методи випробувань на горючість. 9. Технічні свідоцтва Мінбуду України від 11 жовтня 2006 року №№ 5 6 12 13 14 та 15. 10. Надані заявником висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи та протоколи випробувань з визначення групи горючості зразків виробів групи поширення полум'я та коефіцієнта димоутворення. Технічне свідоцтво видано на підставі рішення науково-технічної ради Мінбуду України від "08" лютого 2007 р. N 10 Перший заступник Міністра А.В. Беркута