Рішення НТР N 11 від 08.02.2007 р.

Рішення НТР N 11 від 08.02.2007 р. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей стінових залізобетонних тришарових системи "СТАЙРОДОМ" з гнучкими зв'язками із склопластикової арматури

Рішення НТР від 8 лютого 2007 р. № 11 Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей стінових залізобетонних тришарових системи "СТАЙРОДОМ" з гнучкими зв`язками із склопластикової арматури Рішення НТР від 8 лютого 2007 р. № 11 у робочому порядку Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. №240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування" та наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р. № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві" зареєстрованого у Міністерстві юстиції 18 травня 2006 року за № 577/12451 а також розглянувши заявку "ДАУ ЮЕРОП ГмбХ" Представництво в Україні м. Київ Україна науково-технічна рада вирішила: 1. Вважати за доцільне видати технічне свідоцтво підтвердження придатності для застосування в будівництві на виріб: "Панелі стінові залізобетонні тришарові системи "СТАЙРОДОМ" з гнучкими зв`язками із склопластикової арматури". 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. протягом п`яти днів підготувати до видачі заявникові технічне свідоцтво. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ А. ОРЛОВ * * * Довідка У Мінбуді України розглянуто заявку "ДАУ ЮЕРОП ГмбХ" Представництво в Україні м. Київ Україна щодо підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей стінових залізобетонних тришарових системи "СТАЙРОДОМ" з гнучкими зв`язками із склопластикової арматури. На зазначені панелі на території України не існує чинних нормативних документів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування" та наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р. № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві" зареєстрованого у Міністерстві юстиції 18 травня 2006 року за № 577/12451 придатність нових будівельних виробів для застосування в умовах будівництва і експлуатації об'єктів на території України підтверджується технічним свідоцтвом придатності будівельних виробів для застосування. Панелі стінові залізобетонні тришарові системи "СТАЙРОДОМ" з гнучкими зв`язками із склопластикової арматури використовують для будівель та споруд різного призначення. Панелі стінові залізобетонні тришарові системи "СТАЙРОДОМ" із гнучкими зв'язками із склопластикової арматури складаються з: внутрішнього несучого залізобетонного шару; середнього теплоізоляційного шару із екструдованих пінополістирольних плит марки STYROFOAM ІВ ІВ-А ; гнучких зв'язків із склопластику зовнішнього фасадного залізобетонного шару. Технічні характеристики екструдованих пінополістирольних плит STYROFOAM марок ІВ та ІВ-А: густина 28 та 34 кг/м3 відповідно; теплопровідність у сухому стані не більше 0 029 та 0 031 Вт/м·0С відповідно; водопоглинання за 24 год не більше 1 4% за об`ємом; міцність на стиск не менше 0 25 МПа. Технічні характеристики гнучких зв'язків із склопластику: модуль пружності при розтягуванні - 50000 МПа; модуль пружності при стисненні - 30000 МПа; модуль повзучості при розтягуванні - 40000 МПа; модуль повзучості при стисненні - 24000 МПа; відносна деформація при розриві - 2 8%; коефіцієнт лінійного розширення в осьовому напрямку - 0 50·10-5 К-1; коефіцієнт лінійного розширення у радіальному напрямку - 4 00·10-5 К-1; коефіцієнт теплопровідності - 0 48 Вт/ м·К . Сумарний термічний опір тришарової конструкції складає 3 75 м2·0С/Вт. Загальний коефіцієнт теплопередачі тришарової конструкції - 0 267 Вт/ м2·0С. Панелі застосовують як несучі самонесучі та навісні для нового будівництва та реконструкції будинків і споруд. Питання щодо підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей стінових залізобетонних тришарових системи "СТАЙРОДОМ" з гнучкими зв`язками із склопластикової арматури розглянуто на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві науково-технічної ради Мінбуду України 31 січня 2007 року і рекомендовано президії науково-технічної ради прийняти рішення щодо видачі технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей стінових залізобетонних тришарових системи "СТАЙРОДОМ" з гнучкими зв`язками із склопластикової арматури. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ Д. БАРЗИЛОВИЧ