Наказ N 83 від 14.03.2007 р.

Наказ N 83 від 14.03.2007 р. Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію в 2006 році в Україні

Наказ від 14 березня 2007 р. № 83 Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди збудовані та прийняті в експлуатацію в 2006 році в Україні Наказ від 14 березня 2007 р. № 83 Відповідно до Положення про Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1725 та з метою сприяння підвищенню якості проектування і будівництва поширення досвіду із впровадження нових прогресивних технологій будівельних матеріалів і конструкцій вдалих конструктивно-планувальних та архітектурних рішень популяризації кращих об'єктів житлово-цивільного та промислового призначення збудованих та прийнятих в експлуатацію у 2006 році наказую: 1. Провести конкурс на кращі будинки і споруди збудовані та прийняті в експлуатацію у 2006 році в Україні відповідно до положення "Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди збудовані та прийняті в експлуатацію в Україні" затвердженого наказом Держбуду України від 30 березня 2004 року № 52. 2. Для проведення конкурсу утворити журі у складі згідно з додатком 1. 3. Установити термін подання матеріалів на конкурс до 1 червня 2007 року. 4. Для попереднього розгляду матеріалів конкурсу безпосереднього ознайомлення з об'єктами та підготовки пропозицій журі утворити експертну комісію у складі згідно з додатком 2. 5. Експертній комісії до 19 червня поточного року внести пропозиції журі конкурсу щодо присудження відповідних призових місць об'єктам представленим на конкурс за номінаціями згідно з додатком 3. 6. Журі конкурсу підбити підсумки конкурсу до 3 липня 2007 року і подати на затвердження Міністерству будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України пропозиції щодо присудження об'єктам призових місць та дипломів. 7. Організаційно-технічне забезпечення з проведення конкурсу покласти на Науково-дослідний інститут будівельного виробництва В.Балицький якому: до 3 липня 2007 року організувати фотовиставку поданих на конкурс об'єктів; до 25 липня 2007 року виконати оформлення дипломів та грамот для нагородження переможців конкурсу. 8. Держархбудінспекції О.Бондаренко забезпечити: до 16 липня 2007 року підготовку проекту наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України за підсумками конкурсу; вручення переможцям конкурсу дипломів та нагород; доведення підсумків конкурсу до відома всіх заінтересованих організацій. 9. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та кадрової роботи О.Волосевич забезпечити публікацію інформації про проведення конкурсу та його підсумки в Інформаційному бюлетені з питань будівництва та архітектури. 10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.Беркуту. ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ МІНІСТР БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В. РИБАК * * * Додаток 1 до наказу Мінбуду 14.13.07 № 83 Склад журі конкурсу Беркута А.В. - Перший заступник Міністра голова журі Бондаренко О.М. - Начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції заступник голови журі Члени журі: Григор А.Ф. - Перший заступник начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції Проценко К.І. - Віце-президент Академії будівництва України за згодою Худяков Ю.Ф. - Віце-президент Спілки архітекторів України за згодою Авдієнко О.П. - Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Мінбуду Антонюк П.Д. - Директор ЗАТ "Інститут "Діпроцивільпромбуд" за згодою Білоконь Ю.М. - Директор інституту "Діпромісто" Вашкулат О.М. - Начальник Управління планування та забудови територій Мінбуду Григоровський П.Є. - Заступник директора НДІ будівельного виробництва Івановський В.М. - Начальник відділу координації та забезпечення будівельного виробництва корпорації "Украгропромбуд" за згодою Чеснок В.М. - Головний редактор журналу "Будівництво України" Чижевський О.П. - Директор інституту "УкрНДІпроцивільсільбуд" Шацький В.І. - Голова правління ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" за згодою * * * Додаток 2 до наказу Мінбуду 14.13.07 № 83 Склад журі конкурсу Старовойтов С.І. - Начальник управління контролю будівництва та виробництва будівельних матеріалів і виробів Державної архітектурно-будівельної інспекції Григоровський П.Є. - Заступник директора НДІ будівельного виробництва Галицький О.М. - Керівник сектора маркетингових досліджень та організації науково-технічних конференцій та виставок НДІ будівельного виробництва * * * Додаток 3 до наказу Мінбуду 14.13.07 № 83 Перелік номінацій для оцінки кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового призначення 1. Житлові будинки та комплекси. 2. Навчальні заклади. 3. Лікувально-оздоровчі заклади. 4. Об'єкти культури. 5. Спортивні споруди. 6. Культові споруди. 7. Адміністративні будинки. 8. Об'єкти торгівлі та побуту. 9. Промислові об'єкти. 10. Об'єкти сільського будівництва. * * * Додаток 4 до наказу Мінбуду 14.13.07 № 83 Методичні вказівки щодо журі з оцінки об'єктів надісланих на конкурс Журі визначає кращі будинки і споруди збудовані та прийняті в експлуатацію з урахуванням таких критеріїв: відповідність виконаних будівельних робіт державним будівельним нормам та проектній документації; естетичність фасадів та покрівлі будинку; функціональність об'єкта; застосування сучасних конструктивних рішень високоякісних оздоблювальних матеріалів ефективних технологій; вдале розміщення об'єкта з урахуванням ландшафту території; гармонійність сполучення з архітектурним оточенням міського середовища; якість благоустрою прилеглої до об'єкта території; екологічна чистота виробництва та захист навколишнього середовища; економічні показники будівництва. * * * Додаток 5 до наказу Мінбуду 14.13.07 № 83 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до оформлення матеріалів які надсилаються журі конкурсу водночас із рішенням про подання об'єкта на конкурс Матеріали оформляються та подаються у двох примірниках кожний в окремій папці в такому обсязі: 1. ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ ПРО БУДІВНИЦТВО який повинен бути стислим і містити: 1.1. Пояснювальну записку у якій вказано: назву об'єкта; відомості про проектну та будівельну організацію прізвище ім'я та по батькові керівника адреси та телефони ; які нові технології та матеріали були використані при його будівництві; особливості проектування та будівництва. 1.2. Характеристику об'єкта у якій необхідно зазначити: проект: а типовий автори прив'язки ; б повторного застосування автори прив'язки ; в індивідуальний автори ; тривалість будівництва за нормами договором контрактом і фактично місяців ; його специфіку та позитивні якості; прогресивні принципи функціональної організації забудови комплексу окремого будинку чи споруди; матеріали і конструкції фундаментів стін перекриття перегородок покрівлі; новаторські конструктивні рішення і технологічні засоби будівництва; використання можливостей місцевої будівельної бази; прийоми композиції об'єкта які заслуговують на увагу а також органічне включення в рельєф місцевості використання зелених насаджень або включення в рельєф місцевості використання зелених насаджень або врахування архітектурних особливостей історичної забудови; екологічна чистота виробництва та захист навколишнього середовища для об'єктів промислового призначення . 1.3. Відомості про об'єкт і карту об'єкта. У відомостях про об'єкт необхідно зазначити: адресу будівництва область район населений пункт житловий чи промисловий район або квартал поштова адреса будинку чи споруди ; найменування поштову адресу телефон будівельної організації замовника забудовника ; найменування поштову адресу телефон проектної організації; вартість будівництва: кошторисна базисна договірна і фактична . Технічний звіт підписується керівниками генпідрядних організацій та начальниками інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя. Підписи засвідчуються відповідними печатками. Залежно від функціонального призначення об'єкта що подається на конкурс необхідно заповнити карту об'єкта за формою № 1 або № 2. До кожного зі звітів додається карта об'єкта за підписом керівника організації яка подає матеріали на конкурс. 2. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ бажано в електронному вигляді за якими здійснено будівництво в розмірах зручних для перегляду типові проекти - викопіювання із генерального плану ділянки кварталу комплексу забудови; при будівництві за індивідуальним проектом крім генплану - плани першого і типових поверхів фасади - в одному примірнику . 3. ФОТОКАРТКИ кольорові розміром 18х24 15х22 см бажано в електронному вигляді посканованих на 300 dpi/дюйм загальних виглядів будинків панорами комплексів фотознімки інтер'єрів які розкривають виконавчу майстерність робітників знімки фрагментів фасадів будинків і елементів благоустрою. Кожний об'єкт поданий на конкурс повинен мати два примірники фотокарток не менше трьох . На зворотній стороні фотокартки зазначається назва об'єкта і зображеного елемента або деталі. Не подавати фото на яких не зображено будівлю чи її елементи. 4. КОПІЇ АКТІВ прийняття будинків і споруд в експлуатацію в одному примірнику . 5. ВІДГУК організації яка експлуатує об'єкт. 6. ПЕРЕЛІК ОСІБ котрі підлягають нагородженню грамотами до 4-х по кожному об'єкту складений із зазначенням посади прізвища імені по батькові повністю і підписаний керівниками генпідрядника за погодженням з управлінням містобудування та архітектури українською мовою . Технічний звіт підписується керівниками організацій що представляють матеріали на конкурс та начальниками інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя. Підписи засвідчуються відповідними печатками. Для відшкодування витрат необхідних для організаційного забезпечення підготовки і проведення конкурсу на кращі будинки і споруди збудовані і прийняті в експлуатацію у 2005 році в Україні експертиза представлених на конкурс матеріалів безпосереднє ознайомлення з об'єктами оформлення фотовиставки тощо організації які беруть участь у конкурсі перераховують кошти у сумі 2000 грн. разом з ПДВ на рахунок НДІ будівельного виробництва: р/р 26002021123391 в Залізничному відділенні Київської міської філії АКБ "Укрсоцбанк" МФО 322012 код 02498197 у графі "призначення платежу" зазначити - "на конкурс - 2006" . Для оформлення податкової накладної необхідно надіслати копію свідоцтва платника податку на додану вартість і реквізити платника. Матеріали надсилаються на адресу: 01025 м.Київ-25 вул. Велика Житомирська 9 Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України Державна архітектурно-будівельна інспекція. * * * Форма № 1 КАРТА ОБ'ЄКТА для житлових комплексів та будинків № пор Найменування параметрів Показники Примітка 1 Проект 2 Кількість об'єктів 3 Вартість грн. : базисна кошторисна договірна фактична 4 Вартість 1 кв.м грн. : базисна кошторисна договірна фактична 5 Тривалість будівництва місяців : за договором контрактом фактична 6 Будівельна організація 7 Проектна організація Підпис * * * Форма № 2 КАРТА ОБ'ЄКТА для нежитлових будинків № пор Найменування параметрів Показники Примітка 1 Проект 2 Вартість об'єкта грн. : кошторисна базисна договірна фактична 3 Вартість 1 куб.м грн. : кошторисна базисна договірна фактична 4 Тривалість будівництва місяців : за договором контрактом фактична 5 Будівельна організація 6 Проектна організація Підпис