Рішення НТР N 29 від 15.02.2007 р.

Рішення НТР N 29 від 15.02.2007 р. Про розгляд пропозицій щодо експериментального проектування 28-поверхового житлового будинку з підземним гаражем та об'єктами соціально-побутового призначення по проспекту Перемоги, 55/2 у Солом'янському районі м. Києва

Рішення НТР від 15 лютого 2007 р. № 29 Про розгляд пропозицій щодо експериментального проектування 28-поверхового житлового будинку з підземним гаражем та об'єктами соціально-побутового призначення по проспекту Перемоги 55/2 у Солом'янському районі м. Києва Рішення НТР від 15 лютого 2007 р. № 29 Розглянувши звернення Київської міської державної адміністрації та заслухавши доповідь головного архітектора проекту ВАТ "КиївЗНДІЕП" Хорхота Г.О. щодо експериментального проектування 28-поверхового житлового будинку з підземним гаражем та об'єктами соціально-побутового призначення по проспекту Перемоги 55/2 у Солом'янському районі м. Києва і пропозицій стосовно проведення комплексу експериментальних робіт під час його будівництва науково-технічна рада вирішила: 1. Погодитись із пропозицією Київської міської державної адміністрації рішення архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування архітектури та дизайну міського середовища від 11.10.2006 № 0356-а-05 та замовника - Міністерства оборони України щодо розроблення експериментального проекту 28-поверхового житлового будинку з підземним гаражем та об'єктами соціально-побутового призначення по проспекту Перемоги 55/2 у Солом'янському районі м. Києва та зважаючи що нормативні вимоги ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" поширюються на житлові будинки умовною висотою до 73 5 м зазначити що вказаний об'єкт за призначенням належить до багатофункціональних комплексів на проектування яких також відсутні нормативи. 2. Рекомендувати замовнику - Міністерству оборони України: здійснити розроблення Програми експериментального будівництва та індивідуальних технічних вимог із залученням генпроектувальника ВАТ "КиївЗНДІЕП" інших базових науково-дослідних інститутів державних наглядових органів експлуатаційних служб міста та погодження їх в установленому порядку в т.ч. з Київською міською державною адміністрацією для подальшого проектування; визначити завданням на проектування об'єкта за погодженням із Київською міською державною адміністрацією перелік приміщень громадського призначення для обслуговування населення які передбачається улаштувати у перших поверхах комплексу а також встановити обмеження щодо використання офісних приміщень за їх призначенням у багатоповерховій частині комплексу; погодити проектні рішення з Державним департаментом пожежної безпеки МНС України згідно з підпунктом 1 пункту 2 Положення "Про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень на які не встановлено норм та правил обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів" затвердженого наказом МНС України від 15.11.2004 № 170 та зареєстрованого у Мін'юсті від 22.11.2004 за № 1467/10066 а також із державними службами обслуговування повітряного руху України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 401 "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України". 3. Генпроектувальнику ВАТ "КиївЗНДІЕП": здійснювати проектування дворівневого підземного гаража у складі зазначеного комплексу згідно з вимогами ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" які затверджено наказом Мінбуду від 07.02.2007 № 44 та набувають чинності з 01.08.2007; надати замовнику конкретні пропозиції щодо врахування у Програмі експериментального будівництва зазначеного об'єкта та Індивідуальних технічних вимогах на проектування комплексу науково-дослідних робіт та експериментальних досліджень виходячи із запропонованих нових архітектурно-технічних та об'ємно-функціональних рішень; забезпечити у проектній документації вимоги до функціональної ізоляції приміщень громадського призначення вбудованої в перші поверхи житлової та офісної частин комплексу від житлової частини комплексу виходячи з їх призначення складу експлуатаційних обмежень встановлених нормами завданням на проектування та АПЗ. 4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. : включити зазначений проект до загального переліку експериментальних об'єктів забезпечити супровід та розгляд необхідних документів згідно з Порядком погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об'єктів житлово-громадського призначення на які відсутні нормативні вимоги затвердженим наказом Мінбуду від 25.09.2006 № 319; разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією Бондаренко О.М. у місячний термін підготувати та надати місцевим органам виконавчої влади лист щодо вимог до введення в експлуатацію об'єктів громадського призначення вбудованих у житлові будинки з обов'язковим визначенням призначення приміщень. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ А. БЕРКУТА * * * Довідка Київська міська державна адміністрація листом від 10.01.2007 № 010-017 звернулась до Мінбуду щодо погодження експериментального проектування 28-поверхового житлового комплексу з підземним гаражем та об'єктами соціально-побутового призначення по проспекту Перемоги 55/2 у Солом'янському районі м. Києва. Проектування зазначеного об'єкта здійснюється ВАТ "КиївЗНДІЕП" на замовлення Міністерства оборони України. Містобудівні та архітектурні рішення проекту схвалено та рекомендовано до подальшого розроблення проекту Головним управлінням містобудування архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації витяг з протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування архітектури та дизайну міського середовища у справі № 0356-а-05 від 11.10.2006 р. а також погоджено Комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт "Київ" Жуляни лист від 05.01.2007 № 4.41-9/182 та Солом'янською у м. Києві районною державною адміністрацією лист від 23.05.2003 № 3442/01 . На розгляд до Мінбуду надані наступні матеріали: містобудівні та архітектурно-планувальні рішення зазначеного об'єкта розроблені ВАТ "КиївЗНДІЕП"; містобудівний розрахунок до проекту житлового будинку ДП "Інститут Київгенплан" ВАТ "Київпроект"; технічний звіт з визначення географічних координат Київського державного підприємства геодезії картографії кадастрових та геоінформаційних систем "Київгеоінформатика". Ділянка на якій розташовано житловий комплекс знаходиться на території військової частини № 27 та є важливою у містобудівному відношенні завдяки розташуванню уздовж проспекту Перемоги у зв'язку з чим комплекс буде сприйматися як містобудівна домінанта при в'їзді з заходу до центральної частини м. Києва. Зазначена ділянка знаходиться поза межами зони регулювання забудови. Зазначений комплекс є першою чергою забудови території військової частини № 27 будівлі якої поступово зносяться. Композиційне вирішення генерального плану розвиває загальну концепцію забудови території яку погоджено архітектурно-містобудівною радою при Головному управлінні містобудування архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації 28.12.2005. Близькість проспекту з інтенсивним автомобільним рухом потребує вирішення проблеми захисту житлових приміщень від загазованості повітря та шуму. Тому архітектурно-композиційне вирішення комплексу характеризується розміщенням вздовж проспекту Перемоги багатоповерхового офісного центру який закриває від шуму дві житлові 28-поверхові секції розташовані на другому плані за офісною частиною. Кожна секція забезпечена двома незадимлюваними сходовими клітками 1-го типу та трьома ліфтами один з яких призначений для транспортування підрозділів пожежної охорони. Таким чином ряд запропонованих проектних рішень не обумовлюється чинними нормативними документами і потребує перевірки шляхом експериментального проектування та будівництва. Зокрема це наявність у складі комплексу двох житлових секцій умовною висотою більш 73 5 м а також нові архітектурно-планувальні та об'ємно-функціональні рішення комплексу з диференційованим розміщенням по глибині житлової частин та офісного центру. Виходячи з наведеного Управління вважає можливим проектування та будівництво зазначеного об'єкта здійснювати як експериментальне згідно з Порядком погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об'єктів житлово-громадського призначення на які відсутні нормативні вимоги затвердженим наказом Мінбуду від 25.09.2006 № 319 з включенням до переліку об'єктів експериментальних об'єктів житлово-громадського призначення. Рекомендується замовнику разом з генпроектувальником проектування та будівництво здійснювати на підставі Програми експериментального будівництва зазначеного об'єкта яку необхідно узгодити з Київською міською державною адміністрацією наглядовими органами та співвиконавцями наукових та експериментальних досліджень встановлених метою експерименту. Програма також підлягає погодженню у Мінбуді. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО- КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД О. АВДІЄНКО