Рішення НТР N 31 від 15.02.2007 р.

Рішення НТР N 31 від 15.02.2007 р. Про проект національного стандарту

Рішення НТР від 15 лютого 2007 р. № 31 Про проект національного стандарту Рішення НТР від 15 лютого 2007 р. № 31 Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ-Н "Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві застосуванні та експлуатації будівельних матеріалів і виробів" розроблений Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва науково-технічна рада вирішила: 1. За умови доопрацювання проекту ДСТУ-Н відповідно до вказаних зауважень схвалити та рекомендувати до прийняття проект національного стандарту ДСТУ-Н "Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві застосуванні та експлуатації будівельних матеріалів і виробів". 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. підготувати в місячний термін наказ про прийняття національного стандарту та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ А. ОРЛОВ * * * Довідка Проект національного стандарту ДСТУ-Н "Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві застосуванні та експлуатації будівельних матеріалів і виробів" розроблено згідно з договором між Держбудом Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва. Розроблений проект нормативного документа передбачає регламентні вимоги до будівельних матеріалів і процесів їх створення безпечних для здоров`я людей будівництва і експлуатації промислових соціальних і житлових будівель завдяки забезпеченню регламентованого рівня небезпечних і шкідливих факторів носіями яких є будівельні матеріали вироби і конструкції. Сьогодні відсутній документ в якому була б комплексно представлена переважна більшість небезпечних і шкідливих факторів джерелом яких можуть бути будівельні матеріали вироби і конструкції при їх виробництві застосуванні і подальшій експлуатації будинків і споруд в яких вони використані умови їх проявлення методи та засоби колективного та індивідуального захисту охорони життя і здоров`я працівників. Підготовку проекту національного стандарту виконано Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва. Проект зазначеного нормативного документа опрацьовано інститутом медицини праці АМН України корпорацією "Укрбуд" корпорацією "Укрмонтажспецбуд". Державна експертиза вказаного проекту проведена в Українському науково-дослідному центрі економіки будівництва "Екобуд". Відповідно до результатів експертизи проект ДСТУ-Н розглянуто на секції Управління технічного регулювання в будівництві та рекомендовано до розгляду на засіданні науково-технічної ради Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України з метою прийняття. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ Д. БАРЗИЛОВИЧ