Рішення НТР N 35 від 15.03.2007 р.

Рішення НТР N 35 від 15.03.2007 р. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності виробу для застосування в будівництві

Рішення НТР від 15 березня 2007 р. № 35 Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності виробу для застосування в будівництві Рішення НТР від 15 березня 2007 р. № 35 в робочому порядку Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. №240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування" та наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р. № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві" зареєстрованого у Міністерстві юстиції 18 травня 2006 року за № 577/12451 розглянувши заявку Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Елвас" з урахуванням позитивного висновку Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій науково-технічна рада вирішила: 1. Видати технічне свідоцтво підтвердження придатності для застосування в будівництві на виріб: "Плити магнезитові". 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. протягом п`яти днів підготувати до видачі заявникові технічне свідоцтво. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ А. ОРЛОВ * * * Герб України Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України ТЕХНІЧНЕ СВІДОЦТВО придатності будівельних виробів для застосування № 28 Зареєстроване "15" березня 2007 р. Дійсне до "31" грудня 2009 р. включно Цим технічним свідоцтвом підтверджується придатність будівельних виробів наведеного нижче найменування для застосування в будівництві за показниками наведеними у цьому технічному свідоцтві. Найменування будівельного виробу ПЛИТИ МАГНЕЗИТОВІ Призначення ДЛЯ ОПОРЯДЖЕННЯ ПІДВІСНИХ СТЕЛЬ; ЯК ТЕПЛО- ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ ПРОШАРКИ В ЕЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦІЙ СТІН ФАСАДНИХ СИСТЕМ ПЕРЕГОРОДОК ПІДЛОГ І ПОКРІВЕЛЬ У БУДИНКАХ І ПРИМІЩЕННЯХ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З НОРМАЛЬНИМ ВОЛОГИМ РЕЖИМОМ Заявник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВАС" 49005 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК ПР. К.МАРКСА 17-В КОД ЄДРПОУ 31737080 Виробник КОНЦЕРН "ХУАНУА ДОНФАН БІЛДІНГ МАТЕРІАЛ" КИТАЙ Опис фізичних характеристик властивостей та функціонального призначення будівельного виробу Плити магнезитові далі - плити складаються зі скловолокна і штучного каменю головною складовою якого є оксид магнію. Геометричні розміри плит мм: довжина - 2280 ± 10; ширина - 1220 ± 3; товщина - 3?20 ± 0 8. Технічні характеристики плит: маса 1 м2 плити кг - 0 755?1 06 o товщину плити в мм ; модуль пружності Па - від 3 1·109 до 3 4·109; твердість матеріалу за Брінелем од. - 0 24; водопоглинання % - від 28 5 до 32 1; пористість % - від 26 до 29 3; густина г/см3 - від 0 88 до 1 07; міцність на згин Па - від 5 5·106 до 12 1·106; міцність на згин у водонасиченому стані насичення водою протягом 2 діб Па - від 3 0·106 до 5 4·106; коефіцієнт теплопровідності Вт/ м·К - від 0 58 до 0 69; руйнівне навантаження яке витримує плита під час випробувань на міцність при згинанні при постійному прольоті L=350 мм Н - від 0 01·103 до 0 26·103; руйнівне навантаження яке витримує плита під час випробувань на міцність при згинанні при змінному прольоті L=40oтовщину плити мм Н - від 0 14·103 до 0 50·103. Зчеплення штучного каменю зі скловолокном Н/м: для лицьової поверхні - 110; для нелицьової поверхні - 330. Звукоізоляційні властивості огорожі виконаної з одного шару магнезитових плит завтовшки 10 мм з поверхневою густиною 7 6 кг/м2 характеризуються індексом ізоляції повітряного шуму - 29 дБ. Показники що характеризують рівень безпеки для життя і здоров'я людини майна та навколишнього природного середовища 1. Гігієнічна безпека: кількість шкідливих речовин що виділяють вироби не повинна перевищувати гранично допустимих концентрацій згідно з висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Згідно з ДБН В.1.4-0.02-97 сумарна питома ефективна активність природних радіонуклідів не більше 370 Бк·кг-1. 2. Протипожежна безпека: за пожежно-технічною класифікацією згідно з ДБН В.1.1-7-2002 плити магнезитові належать до групи НГ негорючі В1 важкозаймисті Д1 з малою димоутворювальною здатністю Т2 помірно небезпечні РП1 не поширюють полум'я поверхнею . Умови виробництва застосування зберігання і здійснення контролю якості Застосування плит здійснюється відповідно до затвердженої у встановленому порядку проектної документації на будівництво конкретного об'єкта відповідно до вимог чинних нормативних документів. Плити необхідно зберігати в горизонтальному положенні в приміщеннях із нормальним вологим режимом вологість - не більше 95 % температура - від +450С до -450С . Транспортні пакети під час зберігання можуть бути встановлені один на один при цьому висота штабеля не повинна перевищувати 3 2 м. Допускається короткочасне зберігання плит на будівельних майданчиках у монтажній зоні за умови упаковки у вологостійку плівку та захист від механічних пошкоджень. Під час транспортування навантаження і розвантаження плити повинні бути захищені від намокання забруднення та механічних пошкоджень. Транспортування плит здійснюють у пакетах з обв'язками для яких використовують поліпропіленову або сталеву стрічку. Перевірку технічних характеристик плити проводять за стандартами на методи контролювання які забезпечують перевірку всіх основних вимог до її якості. Мінбуд видаючи це Технічне свідоцтво не несе відповідальності за можливі порушення виробниками вимог нормативних документів як чинних так і тих які можуть втратити чинність або наберуть чинності за час дії цього Технічного свідоцтва. Це Технічне свідоцтво не звільняє виробників від відповідальності за застосування. Перелік документів на підставі яких складено висновок щодо підтвердження придатності таких виробів для застосування 1. Висновок науково-технічної експертизи Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Мінбуду України щодо придатності для застосування в будівництві магнезитових плит від 26.01.2007 р. 2. Протокол НДІБК випробувань зразків магнезитових плит № 88/06 від 12.12.2006 р. 3. Протокол НДІБК випробувань звукоізоляції огорожі із магнезитових плит № 104/06 від 02.11.2006 р. 4. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на плиту магнезитову оксидмагнієву вогнетривку код за УКТЗЕД 6902 від 21.08.2006 р. №05.03.02-03/39643. 5. Протоколи Дослідно-випробувальної лабораторії ГУ МНС України в Дніпропетровській області випробувань магнезитової плити виробництва "Хуануа Донфан Білдінг Матеріал" Китай № 5-19-2006 р. № 6-07-2006 р. № 7-07-2006 р. №8-12-2006 р. 6. ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об`єктів будівництва". Технічне свідоцтво видано на підставі рішення науково-технічної ради Мінбуду України від "15" березня 2007 р. N 35 Керівник органу що видав технічне свідоцтво Перший заступник Міністра А.В. Беркута М.П.