Наказ N 115 від 05.04.2007 р.

Наказ N 115 від 05.04.2007 р. Про прийняття національного стандарту

Наказ від 5 квітня 2007 р. № 115 Про прийняття національного стандарту Наказ від 5 квітня 2007 р. № 115 З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради Мінбуду від 28 березня 2007 року № 46 "Про проект ДСТУ Б В.2.7-…:200 "Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови" наказую: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 листопада 2007 року ДСТУ Б В.2.7-130:2007 "Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови" розроблений ВАТ "КиївЗНДІЕП" крім п. 5.3.1 таблиця 3 рядки 8 9 10. 2. П. 5.3.1 таблиця 3 рядки 8 9 10 ДСТУ Б В.2.7-130:2007 ввести в дію з 01.01.2011 р. 3. З набуттям чинності ДСТУ Б В.2.7-130:2007 вважати таким що втратив чинність на території України з 1 листопада 2007 року ДСТУ Б В.2.6-15-99 у частині: розділ 1 абзац 4 рядок 4; 4.3.2-4.3.11; 7.19-7.25; додаток Ж; додаток Н. 4. Надати ДСТУ Б В.2.7-130:2007 статус регламентних технічних умов відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006р. № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів будівель та споруд". 5. Управлінню технічного регулювання в будівництві Мінбуду: 5.1. Забезпечити державну реєстрацію зазначеного національного стандарту у термін визначений ДСТУ 1.6:2004. 5.2. Включити ДСТУ Б В.2.7-130:2007 до Переліку регламентних технічних умов і будівельних норм відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту будівельних виробів будівель та споруд. 6. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та кадрової роботи забезпечити публікацію інформації про прийняття ДСТУ Б В.2.7-130:2007 в Інформаційному бюлетені Мінбуду України та скасування ДСТУ Б В.2.6-15-99 у зазначеній частині. 7. ДП "Укрархбудінформ": 7.1. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту відповідно до замовлень за умови використання коштів одержаних від реалізації стандарту на виконання робіт зі стандартизації розвиток науково-технічної бази стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" . 7.2. Надати обов'язковий безоплатний типографського видання примірник національного стандарту одержувачам визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів". 8. Супровід ДСТУ Б В.2.7-130:2007 "Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови" доручити ВАТ "КиївЗНДІЕП" як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказу Держбуду України від 23.06.2004 р. № 135. 9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А. Беркуту. В.О. МІНІСТРА БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ А. ОРЛОВ