Наказ N 117 від 05.04.2007 р.

Наказ N 117 від 05.04.2007 р. Про прийняття національного стандарту

Наказ від 5 квітня 2007 р. № 117 Про прийняття національного стандарту Наказ від 5 квітня 2007 р. № 117 З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради Мінбуду від 15 лютого 2007 р. № 31 наказую: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 грудня 2007 року ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 "Система стандартів безпеки праці в будівництві. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва" розробленого Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва. 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Мінбуду забезпечити державну реєстрацію ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 у термін визначений ДСТУ 1.6:2004. 3. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та кадрової роботи Мінбуду забезпечити публікацію інформації про прийняття зазначеного національного стандарту в Інформаційному бюлетені Мінбуду України. 4. ДП "Укрархбудінформ": 4.1. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту відповідно до замовлень за умови використання коштів одержаних від реалізації стандарту на виконання робіт зі стандартизації розвиток науково-технічної бази стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" . 4.2. Надати обов'язковий безоплатний типографського видання примірник національного стандарту одержувачам визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів". 5. Супровід ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 доручити Науково-дослідному інституту будівельного виробництва як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказу Держбуду України від 23.06.2007р. № 135. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А. Беркуту. В.О. МІНІСТРА БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ А. ОРЛОВ