Наказ N 119 від 05.04.2007 р.

Наказ N 119 від 05.04.2007 р. Про затвердження державних будівельних норм

Наказ від 5 квітня 2007 р. № 119 Про затвердження державних будівельних норм Наказ від 5 квітня 2007 р. № 119 З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради Мінбуду від 15 березня 2007 року № 44 наказую: 1.Затвердити з наданням чинності з 1 січня 2008 року ДБН В.1.2-5:2007 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів" розроблені Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій. 2. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та кадрової роботи забезпечити публікацію інформації про затвердження зазначених будівельних норм в Інформаційному бюлетені Мінбуду України. 3. ДП "Укрархбудінформ": 3.1. Забезпечити видання та розповсюдження ДБН В.1.2-5:2007 відповідно до замовлень за умови використання коштів одержаних від їх реалізації на виконання робіт зі стандартизації розвиток науково-технічної бази стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" . 3.2. Надати обов'язковий безоплатний типографського видання примірник зазначених будівельних норм одержувачам визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів". 4. Супровід ДБН В.1.2-5:2007 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів" доручити Державному науково-дослідному інституту будівельних конструкцій як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказу Держбуду України від 23.06.2004 р. № 135. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А. Беркуту. В.О. МІНІСТРА БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ А. ОРЛОВ