Рішення НТР N 44 від 15.03.2007 р.

Рішення НТР N 44 від 15.03.2007 р. Про проект державних будівельних норм

Рішення НТР від 15 березня 2007 р. № 44 Про проект державних будівельних норм Рішення НТР від 15 березня 2007 р. № 44 Розглянувши проект державних будівельних норм ДБН В.1.2-Х-200Х "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів" розроблений Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій науково-технічна рада вирішила: 1. Рекомендувати до затвердження проект державних будівельних норм ДБН В.1.2-Х-200Х "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів" з урахуванням наданих пропозицій та зауважень. 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. підготувати наказ про затвердження зазначених державних будівельних норм та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ А. ОРЛОВ * * * Довідка Проект державних будівельних норм ДБН В.1.2-Х-200 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів" розроблено на підставі рішення колегії Держбуду України від 26.06.02 р. № 1. Метою розробки є створення нормативного документа для запровадження порядку та умов виконання науково-технічного супроводу будівель та споруд на різних етапах їх життєвого циклу. Розроблюваний документ спрямований на забезпечення надійності та безпеки будівель та споруд оперативне вирішення проблем пов'язаних зі створенням та експлуатацією продукції будівельної галузі підвищення якості продукції будівельної галузі. Проектом нормативного документа визначаються загальні положення щодо науково-технічного супроводу у будівництві зміст та порядок робіт функції та повноваження всіх учасників цього процесу перелік об`єктів які підлягають науково-технічному супроводу. Підготовку проекту державних будівельних норм виконано Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Українським науково-дослідним та проектним інститутом сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського. Проект ДБН "Науково-технічний супровід будівельних об`єктів" отримав позитивну оцінку НТР НДІБК. Проект зазначених будівельних норм погоджено Мінпаливенерго України Держнаглядохоронпраці України Міністерством транспорту та зв'язку України Міністерством охорони навколишнього природного середовища України МНС України та Державною службою охорони культурної спадщини. Державна експертиза вказаного проекту проведена в Технічному комітеті стандартизації "Спецмонтаж". Відповідно до результатів експертизи проект ДБН розглянуто на секції Управління технічного регулювання в будівництві та рекомендовано до розгляду на засіданні науково-технічної ради Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України з метою затвердження. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ Д. БАРЗИЛОВИЧ