ДСТУ Б В.2.5-32:2007

ДСТУ Б В.2.5-32:2007 Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Технічні умови

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди ТРУБИ БЕЗНАПІРНІ З ПОЛІПРОПІЛЕНУ ПОЛІЕТИЛЕНУ НЕПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ ТА ФАСОННІ ВИРОБИ ДО НИХ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ КАНАЛІЗАЦІЇ БУДИНКІВ І СПОРУД ТА КАБЕЛЬНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ Технічні умови ДСТУ Б В.2.5-32:2007 Введено: «ИМЦ» г. Киев ул. М. Кривоноса 2а; т/ф. 249-34-04 Київ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України 2007 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «ЦентрСЕПРОтепломережа» РОЗРОБНИКИ: В. Мартинов Б. Морозов В. Семенець О. Семенець керівник розробки ЗА УЧАСТІ: Асоціація виробників та будівельників полімерних трубопроводів. 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від «26» березня 2007 р. № 95 та наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від «3» вересня 2007 р. № 173. 3 Стандарт відповідає ISO 265-1: 1988 Pipes and fittings of plastics materials – Fittings for domestic and industrial waste pipes – basic dimensions: Metric series – Part 1: Unplasticized poly vinyl chloride PVC-U Труби та деталі з'єднувальні з полімерних матеріалів – Деталі з'єднувальні для труб внутрішньої каналізації – основні розміри: Метричний ряд – Частина 1: Непластифікований полівінілхлорид ПВХ – Н у частині додатку Г «Правила розрахунку лінійних розмірів фасонних виробів»; EN 744: 1995 Thermoplastics pipes. Test method for resistance to external blows by the round-the-clock method Труби з термопластів. Метод тестування на стійкість до дії зовнішніх ударів рівномірно розподілених по периметру у частині розділу «Методи контролювання» п. 10.4 ; ISO 9969:1994 Thermoplastics pipes – Determination of ring stiffness Труби з термопластів. Визначення кільцевої жорсткості у частині розділу «Методи контролювання» п. 10.12 . Ступінь відповідності – модифікований MOD Переклад з англійської en Стандарт у частинах «Основні параметри та розміри» «Технічні вимоги» та «Методи контролювання» відповідає EN 1401-1:1999 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Unplasticized polyvinil chloride PVC-U  – Part 1: Requirements for pipes fittings and the system Пластмасові трубопроводи для безнапірних підземних дренажних та каналізаційних систем – Трубопроводи з непластифікованого полівінілхлориду НХПВХ  – Частина 1: Технічні характеристики труб арматури та системи ; EN 13244-2: 2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes drainage and sewerage – Polyethylene PE  –Part 2: Pipes Пластмасові трубопроводи напірні для підземних та зовнішніх систем загального призначення дренажу та каналізації – Поліетилен ПЕ  – Частина 2: Труби ; DIN EN 1852-1: 1998 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Polypropylene PP  – Part 1: Specification for pipes fittings and system Пластмасові трубопроводи для безнапірного підземного дренажу та каналізації – Поліпропілен ПП  – Частина 1: Специфікація труб деталей з'єднувальних та системи ; EN 13244 –1: 2003 Plastics piping systems for buried and above-ground presser systems for water for general purposes drainage and sewerage – Polyethylene PE  –Part 1: General Системи труб із пластмаси для підземних та надземних напірних систем водопостачання дренажу та каналізації – Поліетилен ПЕ  – Частина 1: Загальні вимоги Ступінь відповідності – нееквівалентний NEQ Переклад з англійської en 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ Зміст 1 Сфера застосування 2 2 Нормативні посилання 2 3 Терміни та визначення понять 2 4 Познаки та скорочення 2 5 Класифікація безнапірних труб та фасонних виробів для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації 2 6 Основні параметри та розміри 2 7 Технічні вимоги 2 8 Вимоги безпеки та охорони довкілля 2 9 Правила приймання 2 10 Методи контролювання 2 11 Транспортування та зберігання 2 12 Гарантії виробника 2 Додаток А Основні розміри труб типу В за класифікацією відповідно до внутрішнього діаметра серія DN/ID 2 Додаток Б Вимоги до труб дренажних що виготовляються шляхом додаткової обробки труб типу В 2 Додаток В Граничні показники овальності труб 2 Додаток Г Правила розрахунку лінійних розмірів фасонних виробів 2 Додаток Д Порядок використання первинного НПВХ 2 Додаток Е Порядок використання непервинного НПВХ 2 Додаток Ж Порядок використання первинного ПП 2 Додаток И Порядок використання непервинного ПП 2 Додаток К Порядок використання первинного ПЕ 2 Додаток Л Порядок використання непервинного ПЕ 2 Додаток М Загальні фізико-механічні характеристики сировини для труб та фасонних виробів з НПВХ ПП та ПЕ 2 Додаток Н Огляд можливого застосування матеріалу повторної обробки та використання 2 Додаток П Порядок оформлення та затвердження контрольних зразків зовнішнього вигляду 2 Додаток Р Бібліографія 2 Вступ Стандарт розроблений з метою упорядкування виробництва постачання споживачу та використання труб та фасонних виробів безнапірних одношарових та багатошарових включно із структурованою та гофрованою поверхнями з розтрубом та без розтрубу що виготовляються з термопластичних полімерних матеріалів поліпропілену поліетилену непластифікованого полівінілхлориду та призначені для будівництва зовнішніх мереж каналізації дренажу та кабельної каналізації. Розділи стандарту «Основні параметри і розміри» «Технічні вимоги» і «Методи контролювання» додаток А «Основні розміри труб типу В за класифікацією відповідно до внутрішнього діаметру серія DN/ID » у частині вимог до труб та фасонних виробів багатошарових включно із структурованою та гофрованою поверхнями відповідають Pr EN 13476-1: 2002 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Unplasticized polyvinyl chloride PVC-U Polypropylene PP and Polyethylene PE  – Part 1: Requirements for pipes fittings and the system Пластмасові трубопроводи для безнапірних підземних та каналізаційних систем – Трубопроводи зі структурованими стінками з непластифікованого полівінілхлориду НПВХ поліпропілену ПП та поліетилену ПЕ  – Частина 1: Технічні характеристики труб арматури та системи . Ступінь відповідності – нееквівалентний NEQ Переклад з англійської en Додатки до цього стандарту: «Порядок використання первинного НПВХ» «Порядок використання непервинного НПВХ» «Порядок використання первинного ПП» «Порядок використання непервинного ПП» «Порядок використання первинного ПЕ» «Порядок використання непервинного ПЕ» «Загальні фізико-механічні характеристики сировини для труб та фасонних виробів з НПВХ ПП та ПЕ» «Огляд можливого застосування матеріалу повторної обробки та використання» відповідають Рr EN 13476-1: 2002 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Unplasticized polyvinyl chloride PVC-U Polypropylene PP and Polyethylene PE  – Part 1: Requirements for pipes fittings and the system Пластмасові трубопроводи для безнапірних підземних та каналізаційних систем – Трубопроводи зі структурованими стінками з непластифікованого полівінілхлориду НПВХ поліпропілену ПП та поліетилену ПЕ  – Частина 1: Технічні характеристики труб арматури та системи . Ступінь відповідності – модифікований MOD Переклад з англійської en При розробці додатку до цього стандарту «Вимоги до труб дренажних що виготовляються шляхом додаткової обробки труб типу В» були використані матеріали DIN 4262-1:1998-12 Системи трубопроводів для підземного дренажування інженерних споруд. Частина 1: пластикові труби. При розробці методу контролювання на опір удару труб для кабельної каналізації були використані матеріали EN 50086-2-4:1994 –Трубопровідні системи для укладання кабелів – Частини 2-4: Спеціальні вимоги до підземних трубопровідних систем. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Інженерне обладнання будинків і споруд Зовнішні мережі та споруди Труби безнапірні з поліпропілену поліетилену непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації Технічні умови Инженерное оборудование зданий и сооружений Наружные сети и сооружения Трубы безнапорные из полипропилена полиэтилена непластифицированного поливинилхлорида и фасонные изделия к ним для внешних сетей канализации зданий и сооружений и кабельной канализации Технические условия Engineering equipment of buildings and constructions External networks and constructions Polypropylene polythene unplasticized polyvinyl chloride nonpressure pipes and adapter fitting for external sewer pipelines of buildings and constructions and the cable run Specification Чинний від 2008 – 01 – 01 1 Сфера застосування 1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до труб безнапірних із поліпропілену ПП поліетилену ПЕ непластифікованого полівінілхлориду НПВХ та фасонних виробів до них далі за текстом – труби та фасонні вироби для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Цей стандарт поширюється на труби кільцевого перерізу одношарові та багатошарові з гладкою внутрішньою поверхнею та гладкою гофрованою або ребристою зовнішніми поверхнями що виготовлені методом неперервної екструзії одного або декількох шарів ПП ПЕ НПВХ з наступною різкою на відрізки формуванням розтрубів та монтажем при потребі у розтруби ущільнюючих еластомерних елементів далі за текстом – манжети та фасонні вироби з ПП ПЕ НПВХ що виготовлені методами формуванням розтрубів у відрізках труб та їх зварюванням між собою або литтям під тиском або ротаційним з наступним монтажем манжет. Труби та фасонні вироби за цим стандартом застосовують при будівництві і ремонті підземних трубопроводів для захисту кабелів зв'язку та при будівництві і ремонті трубопроводів підземних безнапірних з максимальним робочим тиском не більше 0 16 МПа зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд для відведення стічних вод та інших рідких та газоподібних середовищ до яких труби хімічно стійкі в інтервалах температур: – від 0° С до 45° С код зони застосування U для труб і фасонних виробів із ПЕ та НПВХ; – від 0° С до 95° С код зони застосування UD для труб і фасонних виробів із ПП – без обмежень для труб із НПВХ – з обмеженнями щодо часу впливу гарячих стічних вод та товщини стінки труб та фасонних виробів. Примітка. Труби та фасонні вироби з НПВХ припустимо використовувати в умовах короткочасного не більше 1 хвилини впливу стічних вод з температурою не більше 95 °С з обмеженнями щодо мінімально припустимої товщини стінки згідно з таблицями 1 та 3 цього стандарту. 1.2 Цей стандарт розповсюджується на труби дренажні що виготовлені шляхом додаткової обробки перфорації труб багатошарових з гладкою внутрішньою поверхнею та гофрованою або ребристою зовнішньою поверхнею з параметрами та характеристиками згідно з цим стандартом. Труби дренажні згідно з цим стандартом застосовують для дренажу та відведення фільтраційної води з автомобільних та залізничних доріг; елементів інженерних споруд які мають контакт із землею інших інженерних споруд аеропортів тунелів контропор мостів пристроїв захисту схилів спортивних майданчиків тощо та інфільтрації поверхневих вод. 1.3 Цей стандарт не розповсюджується на труби та фасонні вироби для безпосереднього прокладання в них кабелів зв'язку. Труби та фасонні вироби кабельної каналізації згідно з цим стандартом призначені для захисту кабелів зв'язку від зовнішнього впливу ґрунту та ґрунтових вод. 1.4 Вимоги до якості труб та фасонних виробів що забезпечують їх безпечність для життя здоров'я майна населення та охорони навколишнього середовища наведено у розділах 7 і 8. 1.5 Підтвердження відповідності труб та фасонних виробів далі за текстом цього розділу – вироби здійснюється шляхом складання виробником виробів або уповноваженою ним особою декларації відповідності виробів вимогам цього стандарту згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд». Декларування відповідності виробів здійснюється з використанням модуля А внутрішній контроль виробництва із застосуванням таких процедур як «Випробування органом оцінки виробів певного типу» «Випробування виробником виробу певного типу» та «Здійснення контролю за виробництвом на підприємстві» зазначених у Технічному регламенті будівельних виробів будівель і споруд та конкретизовованих цим стандартом: а Виробник або уповноважена ним особа складають технічну документацію на вироби та проект декларації відповідності згідно з додатком до Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд. Технічна документація на вироби згідно з цим стандартом повинна включати: - загальний опис виробу; - офіційне видання цього стандарту; - протоколи випробувань виробів на відповідність вимогам цього стандарту що були проведені в атестованих у встановленому порядку випробувальних лабораторіях з дотриманням періодичності випробувань встановлених цим стандартом; - сертифікати відповідності та протоколи випробувань сировини матеріалів комплектувальних виробів; - акт постановки виробів на серійне виробництво для виробів що випускаються серійно . б Орган оцінки аналізує технічну документацію та організовує проведення випробувань зразків виробів певного типу на їх відповідність до переліку показників властивостей який узгоджено з виробником або уповноваженою ним особою і який відповідає вимогам цього стандарту. Цей перелік має включати: вимоги до зовнішнього вигляду поверхні вимоги до опору удару падаючого вантажу та вимоги до кільцевої жорсткості. Відбір зразків виробів для випробувань проводиться представниками органу оцінки за участі представників виробника або уповноваженої ним особи. Випробування зразків проводять в лабораторіях атестованих у встановленому порядку в присутності представників органу оцінки. Протокол випробувань підписують представники виробника випробувальної лабораторії та органу оцінки. Затверджує протокол керівник органу оцінки. Якщо один чи більше перевірених зразків не відповідають вимогам цього стандарту орган оцінки розробляє план корегувальних дій і контролює їх виконання виробником до приведення виробів у відповідність з вимогами цього стандарту. в За позитивними результатами аналізу технічної документації та випробувань зразків виробів певного типу виробник або уповноважена ним особа вносять до проекту декларації реквізити органу оцінки та протоколів випробувань зразків виробів певного типу і видають декларацію відповідності вимогам цього стандарту. Орган оцінки реєструє декларацію відповідності у встановленому порядку. г Виробник який видав декларацію відповідності виробу певного типу вимогам цього стандарту повинен у процесі виробництва проводити кваліфікаційні періодичні та приймально-здавальні випробування на відповідність до вимог цього стандарту з дотриманням періодичності випробувань встановлених цим стандартом у атестованих у встановленому порядку випробувальних лабораторіях та вживати заходів для того щоб виробничий процес забезпечував відповідність виготовлених виробів вимогам цього стандарту. д Орган оцінки проводить перевірку виробів на які ним зареєстрована декларація відповідності через довільні інтервали часу але не менше одного разу на три роки. Для перевірки орган оцінки відбирає на місці виробництва довільні зразки кінцевої продукції досліджує та випробовує їх на відповідність до мінімального переліку вимог згідно з 1.5 б цього стандарту. У разі отримання негативних результатів випробувань реєстрація декларації відповідності скасовується і декларація втрачає чинність. 1.6 Стандарт придатний для цілей сертифікації. Оцінка відповідності виробів згідно з цим стандартом може за бажанням виробника або уповноваженої ним особи здійснюватись шляхом проведення органом оцінки їх сертифікації на відповідність до узгодженого переліку показників властивостей виробів згідно з цим стандартом включно із мінімальним переліком вимог згідно з 1.5 б із використанням модуля В перевірка виробу певного типу в комбінації з модулем D забезпечення належної якості виробництва або модулем F перевірка продукції із застосуванням процедур згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд». 1.7 Після видання та реєстрації в органі оцінки декларації про відповідність виробу або отримання сертифіката відповідності виробник або уповноважена ним особа наносять національний знак відповідності на виріб або на додану до нього етикетку упаковку чи супровідну документацію відповідно до правил застосування національного знака відповідності затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. №1599. 1.8 Виробник або уповноважена ним особа зберігають декларацію про відповідність виробу та технічну документацію до неї протягом 10 років після застосування виробу в будинках і спорудах і надають їх для перевірки в установленому законодавством порядку. 2 Нормативні посилання У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи: ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення ДСТУ Б А.3.1-6-96 Управління організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення та постановки на виробництво ДСТУ Б В.2.7-73-98 Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови ДСТУ Б В. 2.7-93-2000 Будівельні матеріали. Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення ДСТУ 4179-2003 Рулетки металеві. Технічні умови. ГОСТ 7502-98 MOD ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности Шум. Загальні вимоги безпеки ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования Пожежна безпека. Загальні вимоги ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони ГОСТ 12.1.007-76* ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. Номенклатура видов защиты Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту. Номенклатура видів захисту ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация Засоби захисту працівників. Загальні вимоги і класифікація ГОСТ 12.4.021-75* ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования Системи вентиляційні. Загальні вимоги ГОСТ 12.4.028-76* ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия Респіратори ШБ-1 «Лепесток». Технічні умови ГОСТ 12.4.029-76* ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия Фартухи спеціальні. Технічні умови ГОСТ 12.4.072-79* ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые защищающие от воды нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия Чоботи спеціальні гумові формові які захищають від води нафтових олив і механічних впливів. Технічні умови ГОСТ 12.4.121-83* ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия Протигази промислові фільтруючі. Технічні умови ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення припустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами ГОСТ 166-89* Штангенциркули. Технические условия Штангенциркулі. Технічні умови ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови ГОСТ 868-82 Нутромеры индикаторные с ценой деления 0 01 мм. Технические условия Нутроміри індикаторні з ціною поділки 0 01 мм. Технічні умови ГОСТ 1942-86 1 2 Дихлорэтан технический. Технические условия 1 2 Дихлоретан технічний. Технічні умови ГОСТ 3345-76 Кабели провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции. Кабелі дроти та шнури. Метод визначення електричного опору ізоляції ГОСТ 6507-90* Микрометры. Технические условия Мікрометри. Технічні умови ГОСТ 9550-81 Пластмассы Методы определения модуля упругости при растяжении сжатии и изгибе Пластмаси. Методи визначення модуля пружності при розтягу стисканні та вигині ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия Плівка поліетиленова. Технічні умови ГОСТ 11262-80* Пластмассы. Метод испытания на растяжение Пластмаси. Метод випробувань на розтяг ГОСТ 11358-89* Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0 01 и 0 1 мм. Технические условия Товщиноміри та стінкоміри індикаторні з ціною поділки 0 01 і 0 1 мм. Технічні умови ГОСТ 11645-73* Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов Пластмаси. Метод визначення показника текучості розплаву термопластів ГОСТ 12423-66* Пластмассы. Условия кондиционирования и испытаний образцов проб Пластмаси. Умови кондиціонування й випробувань зразків проб ГОСТ 14040-82 Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида. Метод определения числа вязкости разбавленных растворов и значения К Полівінілхлорид і сополімери вінілхлориду. Метод визначення числа густини розріднених розчинів і значення К ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов Маркування вантажів ГОСТ 14332-78 Поливинилхлорид суспензионный. Технические условия Полівінілхлорид суспензійний. Технічні умови . ГОСТ 15088-83 Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика Пластмаси. Метод визначення температури розмякшення термопластів за Віка ГОСТ 15139-69* Пластмассы. Методы определения плотности объемной массы Пластмаси. Методи визначення густини об'ємної маси ГОСТ 15150-69* Машины приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды Машини прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії умови експлуатації збереження і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища ГОСТ 16338-85* Полиэтилен низкого давления. Технические условия Поліетилен низького тиску. Технічні умови ГОСТ 19433-88* Грузы опасные. Классификация и маркировка Вантажі небезпечні. Класифікація і маркування ГОСТ 19667-74 Контейнер специализированный групповой массой брутто 5 0 т для штучных грузов Контейнер спеціалізований груповий масою брутто 5 0 т для штучних вантажів ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия Рукавички гумові технічні. Технічні умови ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия Труби бетонні безнапірні. Технічні умови ГОСТ 21650-76* Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги ГОСТ 22360-95 Шкафы демонстрационные и лабораторные вытяжные. Типы и функциональные размеры Шафи демонстраційні і лабораторні витяжні. Типи та функціональні розміри ГОСТ 23706-93 МЭК 51-6-84 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам приборам для измерения полного сопротивления и приборам для измерения активной проводимости. Прилади аналогові що показують електровимірювання прямої дії і допоміжні частини до них. Частина 6. Особливі вимоги до омметрів приладів для виміру повного опору і приладів для вимірювання активної провідності . ГОСТ 24157-80 Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении Труби з пластмас. Метод визначення стійкості при постійному внутрішньому тиску ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри і розміри ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы основные параметры и размеры Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи основні параметри та розміри ГОСТ 26311- 84 Полиолефины. Метод определения сажи Поліолефіни. Метод визначення сажі ГОСТ 26359-84 Полиэтилен. Метод определения содержания летучих веществ Поліетилен. Метод визначення вмісту летких речовин ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия Поліпропілен і сополімери пропілену. Технічні умови ГОСТ 27077-86 Детали соединительные из термопластов. Методы определения изменения внешнего вида после прогрева Деталі з'єднувальні з термопластів. Методи визначення зовнішнього вигляду після прогрівання ГОСТ 27078-86 Трубы из термопластов. Методы определения изменения длины труб после прогрева Труби з термопластів. Метод визначення зміни довжини труб після прогрівання ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение сжатие и изгиб. Общие технические требования Машини для випробування матеріалів на розтяг стискання та вигинання. Загальні технічні вимоги . СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий Внутрішній водопровід і каналізація будинків СНиП 2.04.05-91 Отопление вентиляция и кондиционирование Опалення вентиляція і кондиціонування НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСП 201-97 Государственные санитарные правила охраны атмосферной среды населенных пунктов от загрязнения химическими и биологическими веществами Державні санітарні правила охорони атмосферного середовища населених пунктів від забруднення хімічними та біологічними речовинами ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення СанПиН 4630-88 Допустимые количества миграции ДКМ химических веществ выделяющихся из полимерных материалов контактирующих с пищевыми продуктами. Методы их определения Припустима кількість міграції ПКМ хімічних речовин що виділяються з полімерних матеріалів і контактують з харчовими продуктами. Методи їх визначення СП 1042-73 Санитарные правила по организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию Санітарні правила з організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання ТУ 38.105.1933-93 Кольца резиновые для напорных труб из непластифицированного поливинилхолорида. Кільця гумові для напірних труб з непластифікованого полівінілхлориду 3 Терміни та визначення понять У цьому стандарті використано терміни з відповідними познаками встановлені в ДСТУ Б В.2.7-93: номінальний зовнішній діаметр dn середній зовнішній діаметр dem максимальний середній зовнішній діаметр dem.max овальність номінальна товщина стінки еn середня товщина стінки еm мінімальна товщина стінки максимальна товщина стінки стандартне розмірне відношення SDR ПП 80 тип 2 ПП 100 тип 1 лінійна щільність номінальний тиск; терміни з відповідними познаками встановлені у ДСТУ Б В.2.7-73: ПЕ 80 ПЕ 100. Нижче подано терміни без познак та терміни з відповідними познаками додатково вжиті в цьому стандарті та визначення позначених ними понять: 3.1 первинний матеріал для виготовлення труб і фасонних виробів Композиції поліпропілену згідно ДСТУ Б В.2.7-93 та ГОСТ 26996 далі за текстом –ПП поліетилену марок ПЕ 80 та ПЕ 100 далі за текстом – ПЕ непластифікованого полівінілхлориду далі за текстом НПВХ що серійно випускаються за технологічною документацією затвердженою у встановленому порядку в формі гранул або порошку із характеристиками згідно з цим стандартом які не використовувались і не оброблялись і до яких не додавався власний та або сторонній вторинний матеріал. 3.2 власний матеріал повторної обробки та використання для виготовлення труб і фасонних виробів Матеріал у вигляді гранул порошку або подрібнених частин ПП ПЕ та НПВХ з відбракованих труб фасонних виробів та технологічних залишків власного виробництва який було очищено подрібнено перемелено або гранульовано за технологічною документацією виробника труб та фасонних виробів затвердженою у встановленому порядку хімічний склад якого відомий і який відповідає характеристикам наведеним у цьому стандарті. 3.3 сторонній матеріал повторної обробки та використання з узгодженими характеристиками для виготовлення труб і фасонних виробів Матеріал у вигляді гранул порошку або подрібнених частин ПП ПЕ та НПВХ з відбракованих труб фасонних виробів технологічних залишків та іншої трубопровідної продукції із ПП ПЕ та НПВХ стороннього виробництва який було очищено подрібнено перемелено або гранульовано за власною технологічною документацією або технологічною документацією стороннього виробника обробника затвердженою у встановленому порядку інформація про хімічний склад якого додається стороннім виробником обробником і який відповідає характеристикам що наведені у цьому стандарті. 3.4 сторонній матеріал повторного використання та обробки який не має узгоджених характеристик для виготовлення труб і фасонних виробів Матеріал у вигляді гранул порошку або подрібнених частин ПП ПЕ та НПВХ з відбракованої продукції стороннього виробництва який було очищено подрібнено перемелено або гранульовано за власною технологічною документацією або технологічною документацією стороннього виробника обробника затвердженою у встановленому порядку інформація про хімічний склад якого не додається стороннім виробником обробником і який відповідає характеристикам наведеним у цьому стандарті. 3.5 кільцева жорсткість Ss Розрахункове значення кільцевої жорсткості труби або фасонного виробу для безнапірного підземного прокладання у кН/м2 при 3% деформації внутрішнього діаметра яке відповідає граничному значенню питомого статичного навантаження ґрунту та транспортних засобів на поверхню труби або фасонного виробу і при якому деформація має пружний характер а труба і фасонний виріб зберігають свої функціональні властивості. 3.6 номінальна кільцева жорсткість SN Чисельне позначення мінімального значення показника кільцевої жорсткості труб безнапірних та фасонних виробів для підземного прокладання мереж каналізації та трубопроводів захисту кабелів зв'язку у кН/м2 згідно з EN 1401 EN 1852 та цим стандартом. 3.7 код зони застосування Код що використовується в умовному позначенні та маркуванні труб та фасонних виробів для каналізації з метою позначення дозволеної зони застосування: U – код для труб і фасонних виробів призначених для підземного прокладання на відстані не менше 1 м від будинків і споруд; UD – код для труб і фасонних виробів спроможних витримувати короткочасні впливи стоків води з температурою до 95° С і призначених для підземного прокладання мереж каналізації без обмеження відстані від будинків і споруд та під будинками та спорудами. 3.8 зусилля опору стискання труб для кабельної каналізації Зусилля опору стискання при 5% радіальній деформації Н що визначає умови застосування труб для кабельної каналізації у зовнішніх мережах та визначається згідно з цим стандартом. 3.9 умови застосування труб для кабельної каналізації Чисельна познака нормованого значення зусилля опору стискання при 5% радіальній деформації Н що використовується в умовному позначенні та маркуванні труб та фасонних виробів для кабельної каналізації з метою визначення дозволеної зони застосування: 250 – труби кабельної каналізації із зусиллям опору стискання не менше 250 Н та не більше 450 Н що використовуються у зовнішніх мережах з прийняттям заходів щодо зменшення динамічного навантаження в процесі експлуатації; 450 – труби кабельної каналізації із зусиллям опору стискання не менше 450 Н та не більше 750 Н що використовуються у зовнішніх мережах та прокладаються безпосередньо в ґрунті без додаткових заходів щодо їх захисту від періодичної дії динамічних навантажень в процесі експлуатації; 750 – труби кабельної каналізації із зусиллям опору стискання не менше 750 Н що використовуються у зовнішніх мережах та прокладаються безпосередньо в ґрунті без додаткових заходів щодо їх захисту від постійної дії динамічних навантажень в процесі експлуатації. 3.10 точний коефіцієнт удару TIR Загальна кількість пошкоджень зразків розділена на загальну кількість ударів у відсотках при проведенні випробувань на ударну стійкість труб та фасонних виробів. 4 Познаки та скорочення 4.1 Din – номінальний внутрішній діаметр розтруба Чисельне позначення розміру у мм який є загальноприйнятим у системі позначення труб та фасонних виробів з розтрубом 4.2 Di – середній внутрішній діаметр розтруба Середнє арифметичне як мінімум чотирьох вимірів у мм рівномірно розподілених довкола одного і того ж поперечного перерізу розтруба включаючи вже виміряні мінімальні і максимальні значення і округлене в більший бік до 0 1 мм 4.3 А – довжина гладкої частини розтруба Довжина гладкої частини розтруба у мм виміряна від внутрішнього торця манжети до його закінчення 4.4 В – довжина гладкої частини розтруба Довжина гладкої частини розтруба у мм виміряна від зовнішнього торця манжети до зовнішнього торця розтруба 4.5 С – довжина від торця розтруба до внутрішнього торця манжети Довжина розтруба у мм виміряна від торця розтруба до внутрішнього торця манжети 4.6 L – загальна довжина розтруба Довжина розтруба у мм виміряна від його торця до його початку – умовного перерізу труби з номінальним діаметром dn 4.7 е – товщина гладкої частини труб типу В що входить до розтруба Мінімальна товщина гладкої частини труб типу В що входить до розтруба та дорівнює еn у мм 4.8 e1 – товщина стінки внутрішнього шару труб типу А Мінімальна товщина стінки внутрішнього шару труб типу А у мм 4.9 е2 – товщина стінки гладкої частини розтруба Мінімальна товщина стінки гладкої частини розтруба у мм 4.10 е3 – товщина стінки розтруба в місці розташування манжети Мінімальна товщина стінки труби у місці розташування манжети у мм 4.11 е4 – товщина стінки внутрішнього шару на ділянках труб В у западинах гофрів або між ребрами зовнішньої поверхні Мінімальна товщина стінки внутрішнього шару на ділянках труб типу А та типу В у западинах гофрів або між ребрами зовнішньої поверхні у мм 4.12 е5 – товщина стінки внутрішнього шару на ділянках під гофрами труб типу В Мінімальна товщина стінки внутрішнього шару на ділянках під гофрами труб типу В у мм 4.13 еC – загальна товщина гофрованої або ребристої конструкції стінки труб типу А та типу В Мінімальна загальна товщина гофрованої або ребристої конструкції стінки труб типу А та типу В що визначається співвідношенням еC ? еn 4.14 de – середній зовнішній діаметр труб типу А та типу В Середнє арифметичне як мінімум чотирьох вимірів у мм рівномірно розподілених кругом одного і того ж поперечного перерізу вершин гофрів або вершин ребер труб типу А та типу В округлене в більший бік до 0 1 мм і такий що відповідає співвідношенню de ? dn 4.15 І – будівельна довжина труби Збільшення довжини трубопроводу у мм після приєднання до нього труби з розтрубом 4.16 I1 – довжина труб без розтруба Довжина відрізків труб без розтруба у мм 4.17 R – радіус вигину фасонних виробів Радіус вигину зовнішньої поверхні фасонних виробів у мм 4.18 z – довжина фасонних виробів Довжина фасонного виробу у мм від точки перетину його осьових патрубків до перерізу де починається розтрубне з'єднання з трубою або іншим фасонним виробом 4.19 a – кут між осьовими лініями фасонних виробів Кут між осьовими лініями фасонних виробів у градусах 4.20 dm – середній внутрішній діаметр паза розтруба Середнє арифметичне як мінімум чотирьох вимірів у мм рівномірно розподілених довкола одного і того ж поперечного перерізу паза розтруба для встановлення ущільнювальної манжети і округлене в більший бік до 0 1 мм. 4.21 di – середній внутрішній діаметр гладкої частини труб Середнє арифметичне як мінімум чотирьох вимірів внутрішнього діаметру у мм рівномірно розподілених довкола одного і того ж поперечного перерізу гладкої частини труб згідно з цим стандартом і округлене в більший бік до 0 1 мм. 4.23 DN/ID – номінальний внутрішній діаметр труб багатошарових типу В Середнє арифметичне як мінімум чотирьох вимірів внутрішнього діаметру додаткового розмірного ряду труб багатошарових типу В у мм рівномірно розподілених довкола одного і того ж поперечного перерізу згідно з цим стандартом та додатком А і округлене у менший бік до 0 1 мм. 4.23 Y – радіальна деформація внутрішнього діаметру при визначенні кільцевої жорсткості Чисельне значення 3% радіальної деформації внутрішнього діаметру труби мм що визначається згідно з цим стандартом. 5 Класифікація безнапірних труб та фасонних виробів для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації 5.1 труби ПЕ Труби одношарові без розтрубів з фаскою або без фаски з первинного ПЕ з розмірами граничними відхилами розмірів та номінальною кільцевою жорсткістю SN не менше 2 кН/м2 згідно з EN 13244-2 та цим стандартом. Код зони застосування – U. З'єднуються зварюванням встик за технологічною документацією затвердженою у встановленому порядку та врозтруб із використанням фасонних виробів ПЕ 5.2 фасонні вироби ПЕ Фасонні вироби із первинного ПЕ розтрубні з номінальною кільцевою жорсткістю SN що не менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб та розмірами і граничними відхилами розмірів розтрубів згідно з EN 1852-1 та цим стандартом. Код зони застосування – U. 5.3 труби ПП Труби одношарові без розтрубів з фаскою або без фаски з первинного ПП з розмірами граничними відхилами розмірів та номінальною кільцевою жорсткістю SN не менше 2 кН/м2 згідно з EN 1852-1 та цим стандартом. Код зони застосування – UD. З'єднуються зварюванням встик за технологічною документацією затвердженою у встановленому порядку та врозтруб із використанням розтрубних фасонних виробів ПП. 5.4 фасонні вироби ПП Фасонні вироби із первинного ПП розтрубні з номінальною кільцевою жорсткістю SN що менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб та розмірами і граничними відхилами розмірів розтрубів згідно з EN 1852-1 та згідно з цим стандартом. Код зони застосування – UD. 5.5 труби НПВХ Труби НПВХ одношарові без розтрубів з фаскою або без фаски з первинного НІВХ з розмірами граничними відхилами розмірів та номінальною кільцевою жорсткістю SN не менше 2 кН/м2 згідно з EN 1401-1 та цим стандартом. Код зони застосування – UD з обмеженнями згідно з цим стандартом. З'єднуються врозтруб з використанням фасонних виробів НПВХ 5.6 фасонні вироби НПВХ Фасонні вироби з первинного НПВХ розтрубні з номінальною кільцевою жорсткістю SN що не менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб та розмірами і граничними відхилами розмірів розтрубу згідно з EN 1401-1 та згідно з цим стандартом. Код зони застосування – UD. 5.7 труби ПЕ розтрубні Труби одношарові розтрубні з первинного ПЕ з розмірами граничними відхилами розмірів гладкої частини і номінальною кільцевою жорсткістю SN гладкої частини не менше 2 кН/м2 згідно з EN 13244-2 та цим стандартом і розмірами та граничними відхилами розтрубу згідно з EN 1852-1 та цим стандартом. Код зони застосування – U. З'єднуються врозтруб з використанням фасонних виробів ПЕ з номінальною кільцевою жорсткістю SN що не менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб. 5.8 труби ПП розтрубні Труби одношарові розтрубні з первинного ПП з розмірами та граничними відхилами розмірів гладкої частини та розтруба і номінальною кільцевою жорсткістю SN згідно з EN 1852-1 та цим стандартом. Код зони застосування – UD. З'єднуються врозтруб з використанням фасонних виробів ПП з номінальною кільцевою жорсткістю SN що не менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб. 5.9 труби НПВХ розтрубні Труби НПВХ одношарові розтрубні з первинного НІВХ з розмірами та граничними відхилами розмірів гладкої частини і розтруба та номінальною кільцевою жорсткістю SN згідно з EN 1401-1 та цим стандартом. Код зони застосування – UD. З'єднуються врозтруб з використанням фасонних виробів НПВХ з номінальною кільцевою жорсткістю SN що не менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб. 5.10 труби ПЕ типу А Труби ПЕ тришарові без розтрубів з фаскою або без фаски з гладкими внутрішнім і зовнішнім шарами з первинного ПЕ та серединним шаром з пористою структурою з власного або стороннього вторинного матеріалу ПЕ з розмірами граничними відхилами розмірів та номінальною кільцевою жорсткістю SN не менше 2 кН/м2 згідно з EN 13244-2 та цим стандартом. Код зони застосування – U. З'єднуються врозтруб із використанням фасонних виробів ПЕ з номінальною кільцевою жорсткістю SN що не менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб. 5.11 труби ПП типу А Труби ПП тришарові без розтрубів з фаскою або без фаски з гладкими внутрішнім і зовнішнім шарами з первинного ПП та серединним шаром з пористою структурою з власного або стороннього вторинного матеріалу ПП з розмірами граничними відхилами розмірів та номінальною кільцевою жорсткістю SN не менше 2 кН/м2 згідно з EN 1852-1 та цим стандартом. Код зони застосування – UD. З'єднуються врозтруб з використанням розтрубних фасонних виробів ПП з номінальною кільцевою жорсткістю SN що не менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб. 5.12 труби НПВХ типу А Труби НПВХ тришарові без розтрубів з фаскою або без фаски з гладкими внутрішнім і зовнішнім шарами з первинного НПВХ та серединним шаром з пористою структурою з власного або стороннього вторинного матеріалу НПВХ з розмірами граничними відхилами розмірів та номінальною кільцевою жорсткістю SN не менше 2 кН/м2 згідно з EN 1401-1 та цим стандартом. Код зони застосування – UD з обмеженнями згідно цього стандарту. З'єднуються врозтруб з використанням фасонних виробів НПВХ з номінальною кільцевою жорсткістю SN що не менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб. 5.13 труби ПЕ розтрубні типу А Труби ПЕ тришарові розтрубні з гладкими внутрішнім і зовнішнім шарами з первинного ПЕ та серединним шаром з пористою структурою з власного або стороннього вторинного матеріалу ПЕ з розмірами граничними відхилами розмірів гладкої частини і номінальною кільцевою жорсткістю SN гладкої частини не менше 2 кН/м2 згідно з EN 13244-2 та цим стандартом і розмірами та граничними відхилами розтрубу згідно з EN 1852-1 та цим стандартом. Код зони застосування – U. З'єднуються врозтруб з використанням фасонних виробів ПЕ з номінальною кільцевою жорсткістю SN що не менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб. 5.14 труби ПП розтрубні типу А Труби ПП тришарові розтрубні з гладкими внутрішнім і зовнішнім шарами з первинного ПП та серединним шаром з пористою структурою із власного або стороннього вторинного матеріалу ПП з розмірами та граничними відхилами розмірів гладкої частини та розтрубу і номінальною кільцевою жорсткістю SN згідно з EN 1852-1 та цим стандартом. Код зони застосування – UD. З'єднуються врозтруб з використанням фасонних виробів ПП з номінальною кільцевою жорсткістю SN що не менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб. 5.15 труби НПВХ розтрубні типу А Труби НПВХ тришарові розтрубні з гладкими внутрішнім і зовнішнім шарами з первинного НПВХ та внутрішнім шаром з пористою або порожнистою структурою із власного або стороннього вторинного матеріалу НІВХ з розмірами та граничними відхилами розмірів гладкої частини та розтрубу номінальною кільцевою жорсткістю SN згідно з EN 1401-1 та цим стандартом. Код зони застосування – UD з обмеженнями згідно з цим стандартом. З'єднуються врозтруб з використанням фасонних виробів НПВХ з номінальною кільцевою жорсткістю SN що не менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб. 5.16 труби ПЕ типу В Труби ПЕ без розтрубу з гладким внутрішнім шаром з первинного ПЕ та гофрованим або ребристим зовнішнім шаром із власного або стороннього вторинного матеріалу ПЕ з зовнішнім діаметром вершин гофрів ребер Dc що відповідає значенням номінального зовнішнього діаметра DN/ID згідно з EN 13244-2 та цим стандартом і манжетами що встановлені в западинах гофрів з обох торців з номінальною жорсткістю SN розмірами і граничними відхилами розмірів згідно з цим стандартом. Код зони застосування – U. З'єднуються врозтруб з використанням фасонних виробів ПЕ типу В. 5.17 фасонні вироби ПЕ типу В Фасонні вироби з первинного ПЕ з розтрубом та або без розтруба з манжетами на зовнішній поверхні з номінальною кільцевою жорсткістю SN що не менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб розмірами і граничними відхилами розмірів розтруба згідно з цим стандартом. 5.18 труби ПП типу В Труби ПП гофровані без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного ПП та гофрованим або ребристим зовнішнім шаром із власного або стороннього вторинного матеріалу ПП з зовнішнім діаметром вершин гофрів ребер Dc що відповідає значенням номінального зовнішнього діаметра DN/ID згідно з EN 1852-1 та цим стандартом і манжетами що встановлені в западинах гофрів з обох торців з номінальною жорсткістю SN розмірами і граничними відхилами розмірів згідно цього стандарту. Код зони застосування – UD. З'єднуються врозтруб з використанням фасонних виробів ПП типу В. 5.19 фасонні вироби ПП типу В Фасонні вироби з первинного ПП з розтрубом та або без розтруба з манжетами на зовнішній поверхні з номінальною кільцевою жорсткістю SN що не менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб розмірами і граничними відхилами розмірів розтруба згідно з цим стандартом. 5.20 труби НПВХ типу В Труби НПВХ без розтрубу гофровані з гладким внутрішнім шаром з первинного НПВХ та гофрованим або ребристим зовнішнім шаром із власного або стороннього вторинного матеріалу НІВХ із зовнішнім діаметром вершин гофрів ребер Dc що відповідає значенням номінального зовнішнього діаметра DN/ID згідно з EN 1401-1 та цим стандартом та манжетами що встановлені в западинах гофрів з обох торців з номінальною жорсткістю SN розмірами і граничними відхилами розмірів згідно з цим стандартом. Код зони застосування – UD з обмеженнями згідно з цим стандартом. З'єднуються врозтруб з використанням фасонних виробів НПВХ типу В. 5.21 фасонні вироби НПВХ типу В Фасонні вироби із первинного НПВХ з розтрубом та або без розтрубу з манжетами на зовнішній поверхні з номінальною кільцевою жорсткістю SN що не менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб розмірами і граничними відхилами розмірів розтруба згідно з цим стандартом. 5.22 труби ПЕ розтрубні типу В Труби ПЕ розтрубні з гладким внутрішнім шаром з первинного ПЕ та гофрованим або ребристим зовнішнім шаром із власного або стороннього вторинного матеріалу ПЕ з розмірами граничними відхилами розмірів гладкої частини і номінальною кільцевою жорсткістю SN гладкої частини не менше 2 кН/м2 згідно з EN 13244-2 та цим стандартом і розмірами та граничними відхилами розтруба згідно з EN 1852-1 та цим стандартом. Код зони застосування – U. З'єднуються врозтруб з використанням фасонних виробів ПЕ типу В з номінальною кільцевою жорсткістю SN що не менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб. 5.23 труби ПП розтрубні типу В Труби ПП розтрубні з гладким внутрішнім шаром з первинного ПП та гофрованим або ребристим зовнішнім шаром із власного або стороннього вторинного матеріалу ПП з розмірами та граничними відхилами розмірів гладкої частини та розтруба і номінальною кільцевою жорсткістю SN згідно з EN 1852-1 та цим стандартом. Код зони застосування – UD. Труби ПП з'єднуються врозтруб з використанням фасонних виробів ПП типу В з номінальною кільцевою жорсткістю SN що не менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб. 5.24 труби НПВХ розтрубні типу В Труби НПВХ розтрубні з гладким внутрішнім шаром з первинного НПВХ та гофрованим або ребристим зовнішнім шаром із власного або стороннього вторинного матеріалу НІВХ з розмірами та граничними відхилами розмірів гладкої частини та розтруба номінальною кільцевою жорсткістю SN згідно з EN 1401-1 та цим стандартом. Код зони застосування – UD з обмеженнями згідно з цим стандартом. З'єднуються врозтруб з використанням фасонних виробів НПВХ типу В з номінальною кільцевою жорсткістю SN що не менша за номінальну кільцеву жорсткість відповідних труб. 5.25 труби для кабельної каналізації Труби для захисту кабелів зв'язку від впливу ґрунту та підземних вод що виготовлені з первинної сировини з розмірами та характеристиками згідно з цим стандартом з номінальним зовнішнім або номінальним внутрішнім діаметром не більше 110 мм з познакою умов застосування 250 або 450 або 750. 5.26 фасонні вироби для кабельної каналізації Фасонні вироби видів: муфта коліно коліно з гладким кінцем коліно типу В з внутрішньою манжетою коліно типу В без манжети та інших видів згідно з конструкторською документацією що затверджена у встановленому порядку які виготовлені з первинної сировини та з характеристиками згідно цього стандарту з номінальним зовнішнім або номінальним внутрішнім діаметром не більше 110 мм та з познакою умов застосування 250 або 450 або 750. 5.27 труби дренажні Труби типу В з розмірами та характеристиками згідно з цим стандартом з додатковою механічною обробкою для утворення дренажних отворів згідно з додатком Б. 5.28 труби дренажні виду ТР Труби повнодренажні з отворами по всьому периметру труби 5.29 труби дренажні виду LP Труби частково дренажні з отворами що розміщені у верхній частині труби яка обмежена кутом 220° 5.30 труби дренажні виду МР Труби частково дренажні багатоцільового використання з отворами що розміщені у верхній частині труби яка обмежена кутом 120°. Нижня частина цих труб може служити для транспортування зібраної води. 5.31 фасонні вироби для труб дренажних Фасонні вироби типу В з розмірами та характеристиками згідно з цим стандартом та конструкторською документацією що затверджена у встановленому порядку. 6 Основні параметри та розміри 6.1 Труби за цим стандартом виготовляють відрізками з мірною будівельною довжиною l рівною 6 0 ± 0 1 м рисунки 1 – 4 . За узгодженням зі споживачем допускається виготовлення і поставка труб іншої довжини та з іншими граничними відхилами довжини труб. Овальність труб згідно з цим стандартом повинна відповідати додатку В. Торці труб виготовляють з фаскою або без фаски. Кут фаски з кожного торця труб без розтруба та гладкого торця труб розтрубних за цим стандартом повинен бути не менше 15° та не більше 45°. Залишкова товщина стінки кінця труби у фасці повинна бути не менше 1/3 еn. Рисунок 1 – Будівельна довжина труб без розтруба Рисунок 2 – Будівельна довжина труб розтрубних Рисунок 3 – Будівельна довжина труб розтрубних типу А Рисунок 4 – Будівельна довжина труб розтрубних типу В 6.2 Конструкція стінки труб за цим стандартом повинна відповідати наведеній на рисунках 5 – 8. Рисунок 5 – Повздовжній і поперечний перерізи труб без розтруба та гладкої частини труб розтрубних Рисунок 6 – Повздовжній і поперечний перерізи труб типу А без розтруба та гладкої частини труб розтрубних типу А Рисунок 7 – Повздовжній і поперечний перерізи труб типу В без розтруба в конструктивному виконанні з ребрами жорсткості та гладкої частини труб розтрубних типу В Рисунок 8 – Повздовжній і поперечний перерізи труб типу В без розтруба в конструктивному виконанні з гофрованою поверхнею та гладкої частини труб розтрубних типу В 6.3 Номінальні зовнішні діаметри граничні відхили середнього зовнішнього діаметра товщини стінок граничні відхили товщини стінок кільцева жорсткість та стандартні розмірні відношення труб без розтруба та гладкої частини труб розтрубних за цим стандартом повинні відповідати наведеним у таблиці 1. 6.4 Товщина внутрішнього шару е1 труб типу А рисунок 6 товщина стінки внутрішнього шару на ділянках труб типу В у западинах гофрів або між ребрами зовнішньої поверхні е4 товщина стінки внутрішнього шару на ділянках під гофрами e5 труб типу В та мінімальний внутрішній діаметр d І труб типу А та типу В рисунки 7 та 8 повинні відповідати наведеним у таблиці 2. Загальна товщина гофрованої або ребристої конструкції стінки еC труб типу А та типу В повинна бути не менше номінальної товщини стінки еn відповідного типорозміру труб згідно з таблицею 1. Примітка. За узгодженням із замовником припустимо виготовляти труби типу В за класифікацією відповідно до їх внутрішнього діаметру DN/ID з основними розмірами згідно з додатком М. Таблиця 1 – Основні параметри труб без розтруба та гладкої частини труб розтрубних dn мм Граничні відхили dem мм Номінальна кільцева жорсткість SN кН/м2 2 4 8 НПВХ ПЕ ПП Вихідна сировина / SDR ПЕ / SDR 33 ПП / SDR 41 НПВХ / SDR 51 ПЕ / SDR 26 ПП / SDR 33 НПВХ / SDR 41 ПЕ / SDR 21 ПП / SDR 23 4 НПВХ / SDR 33 en мм Граничні відхили en мм en мм Граничні відхили en мм en мм Граничні відхили en мм en мм Граничні відхили en мм en мм Граничні відхили en мм en мм Граничні відхили en мм en мм Граничні відхили en мм en мм Граничні відхили en мм en мм Граничні відхили en мм 50 +0 2 0 +0 3 0 - - - - - - - - - - 1 3 +0 4 0 2 4 +0 5 0 2 3 +0 4 0 1 6 +0 4 0 63 +0 2 0 +0 3 0 - - - - - - 2 5 +0 5 0 2 3 +0 5 0 1 6 +0 4 0 3 0 + 0 6 0 2 7 +0 4 0 2 0 +0 5 0 75 +0 3 0 +0 4 0 - - - - - - 2 9 +0 5 0 2 3 +0 5 0 1 9 +0 4 0 3 6 +0 6 0 3 2 +0 4 0 2 3 +0 5 0 90 +0 3 0 +0 4 0 - - - - - - 3 5 +0 5 0 2 8 +0 5 0 2 2 +0 5 0 4 3 +0 6 0 3 9 +0 4 0 2 8 +0 5 0 110 +0 3 0 +0 4 0 - - - - - - 4 2 +0 6 0 3 4 +0 6 0 2 7 +0 5 0 5 3 +0 8 0 4 7 +0 7 0 3 4 +0 5 0 125 +0 3 0 +0 4 0 - - - - - - 4 8 +0 7 0 3 9 +0 6 0 3 2 +0 6 0 6 0 +0 9 0 5 4 +0 8 0 3 9 +0 6 0 160 +0 4 0 +0 5 0 - - - - 3 2 +0 6 0 6 2 +0 9 0 4 9 +0 7 0 4 0 +0 6 0 7 7 +1 0 0 6 9 +0 9 0 4 9 +0 7 0 200 +0 5 0 +0 6 0 - - - - 3 9 +0 6 0 7 7 +1 0 0 6 2 +0 9 0 4 9 +0 7 0 9 6 +1 1 0 8 6 +1 1 0 6 2 +0 9 0 250 +0 5 0 +0 8 0 - - 6 2 +0 9 0 4 9 +0 7 0 9 6 +1 2 0 7 7 +1 0 0 6 2 +0 9 0 11 9 +1 3 0 10 7 +1 3 0 7 7 +1 0 0 315 +0 6 0 +1 0 0 9 7 +1 2 0 7 7 +1 0 0 6 2 +0 9 0 12 1 +1 5 0 9 7 +1 2 0 7 7 +1 0 0 15 0 +1 6 0 13 5 +1 6 0 9 7 +1 2 0 400 +0 7 0 +3 6 0 12 3 +1 5 0 9 8 +1 2 0 7 7 +1 0 0 15 3 +1 8 0 12 3 +1 5 0 9 8 +1 2 0 19 1 +2.1 0 17 1 +2 0 0 12 3 +1 5 0 500 +0 9 0 +4 5 0 15 3 +1 8 0 12 3 +1 5 0 9 8 +1 2 0 19 1 +2 2 0 15 3 +1 8 0 12 3 +1 5 0 23 9 +2 5 0 21 4 +2 2 0 15 3 +1 8 0 630 +1 1 0 +5 7 0 19 3 + 1 8 0 15 4 +1 8 0 12 3 +1 5 0 24 1 +2 7 0 19 3 +2 2 0 15 4 +1 8 0 30 0 +3 1 0 26 9 +2 9 0 19 3 +2 2 0 Кінець таблиці 1 dn мм Граничні відхили dem мм Номінальна кільцева жорсткість SN кН/м2 2 4 8 НПВХ ПЕ ПП Вихідна сировина / SDK ПЕ / SDR 33 ПП / SDR 41 НПВХ / SDR 51 ПЕ / SDR 26 ПП / SDR 33 НПВХ / SDR 41 ПЕ / SDR 21 ПП / SDR 23 4 НПВХ / SDR 33 en мм Граничні відхили en мм en мм Граничні відхили en мм en мм Граничні відхили en мм en мм Граничні відхили en мм en мм Граничні відхили en мм en мм Граничні відхили en мм en мм Граничні відхили en мм en мм Граничні відхили en мм en мм Граничні відхили en мм 800 +1 3 0 +7 2 0 24 5* +2 7 0 19 6* +2 2 0 15 4 +1 8 0 30 6* +3 3 0 24 5* +2 7 0 19 6 +2 2 0 38 2* +4 0 0 34 2* +3 7 0 24 5 +2 7 0 1000 +1 6 0 +9 0 0 30 6* +3 3 0 24 5* +2 7 0 19 6 +2 2 0 38 2* +0 4 0 30 6* +3 3 0 24 5 +2 7 0 47 7* +4 9 0 42 7* +4 5 0 30 6 +3 3 0 1200 +2 0 0 +10 0 0 36 7* +3 9 0 29 4* +3 2 0 24 5* +2 7 0 45 9* +4 7 0 36 7* +3 9 0 29 4* +3 2 0 57 2* +5 9 0 51 2* +5 4 0 36 7* +3 9 0 * Розміри для труб розтрубних тип В та труб без розтрубу всіх типів. Примітка 1. Труби з НПВХ з SDR 51 припустимо використовувати тільки в умовах U. Примітка 2. Типорозміри труб у верхній частині таблиці з номінальними зовнішніми діаметрами 50 мм 63 мм 75 мм та 90 мм призначені тільки для будівництва зовнішніх мереж кабельної каналізації. Примітка 3. Розміри та розрахункова маса не наведені у таблиці 1 повинні відповідати робочим кресленням. Таблиця 2 – Основні розміри труб типу А та типу В dn мм di НПВХ мм не менше di ПП ПЕ мм не менше е1 мм не менше е4 мм не менше е5 мм не менше Ss не менше 50 44 40 0 4 1 0 1 0 8 0 63 55 50 0 4 1 0 1 0 75 66 63 0 4 1 0 1 0 90 79 75 0 4 1 0 1 0 110 97 90 0 4 1 0 1 0 8 0 125 107 105 0 4 1 1 1 0 160 135 134 0 5 1 2 1 0 200 172 167 0 6 1 4 1 1 250 216 209 0 7 1 7 1 4 315 270 263 0 8 1 9 1 6 400 340 335 1 0 2 3 2 0 500 432 418 1 5 2 8 2 8 630 540 527 2 0 3 3 3 3 800 680 669 2 3 4 1 4 1 1000 864 837 2 8 5 0 5 0 1200 1037 1005 2 8 5 0 5 0 Примітка 1. Типорозміри труб у верхній частині таблиці з номінальними зовнішніми діаметрами 50 мм 63 мм 75 мм та 90 мм призначені тільки для будівництва зовнішніх мереж кабельної каналізації. Примітка 2. Розміри та розрахункова маса не наведені у таблиці 2 повинні відповідати робочим кресленням. 6.5 У трубах розтрубних та фасонних виробах основні розміри розтрубів рисунок 9 : внутрішній діаметр розтруба ds та його граничні відхили мінімальна довжина циліндричної частини розтруба до внутрішнього торця манжети А мінімальна довжина циліндричної частини розтруба від його торця до зовнішнього торця манжети В максимальна довжина розтруба від його торця до внутрішнього торця манжети С загальна довжина розтруба L мінімальна товщина стінки розтруба e2 мінімальна товщина стінки розтруба в місці розташування манжети е3 повинні відповідати наведеним у таблиці 3. Мінімальна довжина розтруба від торця до зовнішнього торця манжети В та середній внутрішній діаметр паза розтруба dm повинні відповідати наведеним у таблиці 4. Рисунок 9 – Основні розміри труб розтрубних та розтруба фасонних виробів Таблиця 3 – Основні розміри розтруба одношарових труб та труб типу А. dn мм Di мм не менше С мм не більше А мм не менше Номінальна кільцева жорсткість розтрубу SN кН/м2 не менше 2 4 8 НПВХ ПП ПЕ НП ВХ ПП ПЕ НП ВХ ПП ПЕ е2 мм не менше е3 мм не менше е2 мм не менше е3 мм не менше е2 мм не менше е3 мм не менше НПВХ ПП ПЕ НПВХ ПП ПЕ ПЕ НПВХ ПП ПЕ ПЕ НПВХ ПП ПЕ НПВХ ПП ПЕ НПВХ ПП ПЕ 50 50 3 50 3 18 18 28 28 - - - - - - 1 1 - - - - - 1 4 2 0 2 2 1 2 1 6 1 8 63 63 3 63 3 18 18 31 31 - - - - - - 1 4 - - - - - 1 8 2 5 2 7 1 5 2 0 2 3 75 75 3 75 3 18 18 32 33 - - - - - - 1 7 - - - - - 2 1 2 9 3 3 1 7 2 4 2 7 90 90 3 90 3 20 20 32 34 - - - - - - 2 0 - - - - - 2 5 3 5 3 9 2 0 2 9 3 3 110 110 4 110 4 26 22 32 40 - - - - - - 2 9 3 1 3 8 2 4 2 6 3 2 2 9 3 6 4 7 2 4 3 6 3 9 125 125 4 125 4 26 26 35 43 - - - - - - 2 9 3 6 4 3 2 4 3 0 3 6 3 4 4 9 5 4 2 8 4 1 4 4 160 160 5 160 5 32 32 42 50 2 9 - - 2 4 - - 3 6 4 5 5 5 3 0 3 7 4 6 4 3 6 3 6 9 3 6 5 2 5 7 200 200 6 200 6 40 40 50 58 3 6 - - 3 0 - - 4 4 5 6 6 9 3 7 4 7 5 7 5 4 7 8 8 6 4 5 6 5 7 2 250 250 8 252 4 70 50 55 68 4 5 5 6 6 8 3 7 4 7 5 6 5 5 7 0 8 7 4 7 5 8 7 2 6 6 9 7 10 7 5 5 8 1 8 9 315 316 0 318 0 70 63 62 81 5 6 6 9 8 8 4 7 5 8 7 2 6 9 8 8 10 7 5 8 7 3 9 0 8 3 12 2 13 5 6 9 10 2 11 3 400 401 2 403 7 80 80 70 98 7 1 8 8 10 9 5 3 7 4 9 1 8 8 11 1 13 1 7 4 9 3 11 7 10 6 15 4 17 2 8 8 12 9 14 3 500 501 5 504 6 80 100 80 118 8 9 11 1 13 0 7 4 9 3 11 2 11 1 13 9 17 1 9 3 11 6 17 4 13 2 16 6 21 2 11 0 13 8 17 8 630 631 9 635 8 95 126 93 144 11 1 14.1 17 2 9 3 11 8 14 2 13 9 17 7 21 0 11 6 14 7 18 2 16 6 - - 13 8 - 800 802 4 - 110 - 110 - 14 1 - - 11 8 - - 17 7 - - 14 7 - - - - - - - 1000 1003 0 - 140 - 130 - 17 8 - - 14 7 - - 22 0 - - 18 4 - - - - - - - Примітка 1. Розміри та розрахункова маса не вказані в таблиці 3 повинні відповідати робочим кресленням. Примітка 2. Не наведені граничні відхили розмірів в таблиці 3 повинні мати допуск не більше 1% від наведених значень. Примітка 3. Позначення розмірів І та 1/3 emin не поширюються на розтруби фасонних виробів. Примітка 4. Труби з НПВХ з SN розтрубів 2 кН/м2 припустимо використовувати тільки в умовах U. Примітка 5. Типорозміри розтрубів для труб із номінальним зовнішнім діаметром 50 мм 63 мм 75 мм 90 мм використовуються тільки для кабельної каналізації. Примітка 6. Розрахункові значення е2 та е3 отримані з використанням формул: е2= dn/ SDR x 0 9; е3 = dn/ SDR x 0 75. Таблиця 4 У міліметрах dn В не менше d m не менше d m не більше 50 5 59 6 60 6 63 5 72 6 73 6 75 5 84 4 85 4 90 5 101 3 102 3 110 6 120 3 121 3 125 7 137 1 138 2 160 9 173 8 175 0 200 12 215 6 217 0 250 18 272 9 274 5 315 20 338 9 340 9 400 24 427 1 429 5 500 28 533 2 536 0 630 34 669 6 673 0 800 34 850 0 855 0 1000 34 1100 0 1108 0 Примітка 1. Розміри у дужках повинні бути узгоджені із виробником манжет. Примітка 2. Типорозміри розтрубів для труб із номінальним зовнішнім діаметром 50мм 63 мм 75 мм 90 мм використовуються тільки для кабельної каналізації. 6.6 У трубах розтрубних та фасонних виробах типу А рисунок 10 та типу В рисунок 11 внутрішній діаметр розтрубу Dі максимальна довжина розтруба від його торця до внутрішнього торця манжети С довжина циліндричної частини розтруба що виміряна до внутрішнього торця манжети А мінімальна товщина стінки розтруба е2 мінімальна товщина стінки розтруба в місці розташування манжети е3 та мінімальна товщина гладкої частини частини труб типу В що входить до розтруба е повинні відповідати наведеним у таблиці 5. Примітка. Основні розміри розтруба в трубах розтрубних та фасонних виробів типу А та типу В за класифікацією відповідно до їх внутрішнього діаметру DN/ID наведено у додатку А. Довжина від торця труби до манжети F конструкцій труб типу В із внутрішнім розташуванням манжети та довжина гладкої частини L1 конструкцій труб типу В із зовнішнім розташуванням манжети повинні відповідати конструкторській документації що затверджена у встановленому порядку. Рисунок 10 – Повздовжній переріз розтруба труб та фасонних виробів типу А Рисунок 11 – Повздовжній переріз розтруба труб фасонних виробів типу В та приклади з'єднань розтрубних труб та фасонних виробів типу В Таблиця 5 – Основні розміри розтрубів труб типу А та типу В dn мм Di мм не менше С мм не більше А мм не менше Розрахункова кільцева жорсткість SS розтруба не менше 4 0 кН/м2. НПВХ ПП ПЕ НПВХ ПП ПЕ Розтруби труб типу А та типу В із НПВХ та розтруби труб типу В із ПП ПЕ Розтруби труб типу А із ПП ПЕ е мм не менше е2 мм не менше е3 мм не менше НПВХ ПП ПЕ НПВХ ПП ПЕ НПВХ ПП ПЕ 50 50 3 50 3 18 18 28 28 1 0 1 3 1 6 0 9 1 2 1 4 0 8 1 0 1 2 63 63 3 63 3 18 18 31 31 1 3 1 6 2 0 1 2 1 4 1 8 1 0 1 2 1 5 75 75 3 75 3 18 18 32 33 1 5 1 9 2 3 1 4 1 7 2 0 1 1 1 5 1 8 90 90 3 90 3 20 20 32 34 1 8 2 2 2 8 1 6 2 0 2 5 1 4 1 7 2 1 110 110 4 110 4 26 22 32 40 2 2 2 6 3 3 2 0 2 6 3 0 1 7 2 0 2 5 125 125 4 125 4 26 26 35 43 2 5 3 0 3 7 2 3 2 7 3 3 1 9 2 3 2 8 160 160 5 160 5 32 32 42 50 3 1 3 9 4 9 2 8 2 8 4 4 2 3 2 9 3 7 200 200 6 200 6 40 40 50 58 3 9 4 9 6 1 3 5 4 4 5 5 2 9 3 7 4 6 250 250 8 252 4 70 50 55 68 4 9 6 1 7 6 4 4 5 5 6 8 3 7 4 6 5 7 315 316 0 318 0 70 63 62 81 6 2 7 6 9 6 5 6 6 8 8 6 4 7 5 7 7 2 400 401 2 403 7 80 80 70 98 7 0 9 8 12 1 6 3 8 8 11 9 5 2 7 4 9 1 500 501 5 504 6 80 100 80 118 9 8 12 2 15 2 8 8 11 0 13 7 7 4 9 2 9 2 630 631 9 635 8 95 126 93 144 9 8 12 2 15 2 8 8 11 0 13 7 7 4 9 2 9 2 800 802 4 808 0* 110 160* 110 146 9 8 12 2 15 2 8 8 11 0 13 7 7 4 9 2 9 2 Закінчення таблиці 5 dn мм Di мм не менше С мм не більше А мм не менше Розрахункова кільцева жорсткість SS розтруба не менше 4 0 кН/м2. НПВХ ПП ПЕ НПВХ ПП ПЕ Розтруби труб типу А та типу В із НПВХ та розтруби труб типу В із ПП ПЕ Розтруби труб типу А із ПП ПЕ е мм не менше е2 мм не менше е3 мм не менше НПВХ ПП ПЕ НПВХ ПП ПЕ НПВХ ПП ПЕ 1000 1003 0 1010 0* 140 200* 130 180 9 8 12 2 15 2 8 8 11 0 13 7 7 4 9 2 9 2 1200 1205 0* 1212 0* 180* 250* 150 200 9 8 12 2 15 2 8 8 11 0 13 7 7 4 9 2 9 2 * Розміри для довідок Примітка 1. Розрахункова кільцева жорсткість розтруба змонтованого з трубою повинна бути не менше розрахункової жорсткості труби. Примітка 2. Розміри розтрубів труб типу А та типу В та їх розрахункова маса повинні відповідати робочим кресленням. Примітка 3. Наведені в таблиці мінімальні значення товщини стінок розтруба труб типу А та типу В з dn не більше 500 мм отримані за формулами: e = dn / 51; e2 = dn / 51 х 0 9; е3 = dn / 51 х 0 75 для розтрубів із НПВХ; е = dn / 41; е2 = dn / 41 х 0 9; е3 = dn / 41 х 0 75 для розтрубів із ПП; е = dn / 33; е2 = dn / 33 х 0 9; е3 = dn / 33 х 0 75 для розтрубів із ПЕ і округлене в бік до 0 1 мм. Примітка 4. Наведена у таблиці товщина стінок розтруба повинна бути збільшена в 1 25 рази і округлена в більший бік до 0 1 мм для розтрубів фасонних виробів що виготовлені за методом ротаційного лиття. Примітка 5. Типорозміри розтрубів для труб із номінальними зовнішніми діаметрами 50 мм 63 мм 75 мм 90 мм використовуються тільки для кабельної каналізації. 6.7 Основні види фасонних виробів для розтрубного з'єднання з трубами без розтрубу трубами розтрубними трубами типу А без розтрубу та трубами розтрубними типу А номери рисунків і таблиць з розмірами фасонних виробів наведені в таблиці 6. Таблиця 6 Вид фасонного виробу Номер рисунка Номер таблиці з розмірами 1. Коліно з гладким кінцем 12 7 2. Коліно 13 8 3. Відгалуження з гладким кінцем 14 9 4. Відгалуження 15 10 5. Відгалуження крутозагнуте з гладким кінцем 16 11 6. Відгалуження крутозагнуте 17 12 7. Відгалуження з сіделком 18 13 8. Перехід 19 14 9. Люк очисний 20 15 10. Муфта 21 16 11. Заглушка 22 17 12. Перехід «Полімер – чавун» 23 18 Примітка 1. Розміри та розрахункова маса не вказані на рисунках 12-23 і в таблицях 7-18 повинні відповідати робочим кресленням на фасонні вироби. Примітка 2. Лінійні розміри фасонних виробів з номінальним діаметром не більше 160 мм наведені у таблицях 7-17 відповідають вимогам ISO 265-1. Примітка 3. Лінійні розміри фасонних виробів з номінальним діаметром більше 160 мм повинні відповідати робочим кресленням та розраховуватись згідно з додатком Г. Примітка 4. Не вказані граничні відхили в таблицях 7-18 повинні мати допуск не більше 1% від даних розмірів. Примітка 5. Товщина стінки фасонних виробів повинна бути не менше значення еn згідно з таблицею 1 цього стандарту розміри розтрубів фасонних частин та номінальна кільцева жорсткість SN – згідно з таблицями 3 та 4 цього стандарту розміри розтрубів фасонних виробів типу А – згідно з таблицями 3 та 5 цього стандарту. Примітка 6. За узгодженням із споживачем припустиме використання фасонних виробів інших видів за умов відповідності основних розмірів розтруба наведеним у таблицях 3 та 5. Рисунок 12 – Коліно з гладким кінцем Таблиця 7 dn мм ° Z1 мм не менше Z2 мм не менше 50 15 5 11 45 13 19 87? – 88? 31 37 63 15 6 12 45 16 22 87? – 88? 37 43 75 15 7 12 45 18 24 87? – 88? 43 49 90 15 8 13 45 21 20 87? – 88? 50 56 110 15 9 15 45 25 31 87? – 88? 60 66 125 15 10 16 45 29 35 87? – 88? 67 73 160 15 12 18 45 36 42 87? – 88? 84 90 Примітка 1. Типорозміри фасонних виробів з номінальними зовнішніми діаметрами 50мм 63 мм 75 мм 90 мм використовуються тільки для кабельної каналізації. Примітка 2. Мінімальне значення розміру R мм визначається за формулою: R = 2emin де: emіn мм – мінімальне значення товщини стінки фасонного виробу згідно з робочим кресленням. Рисунок 13 – Коліно Таблиця 8 dn мм ° Z1 мм не менше Z2 мм не менше 50 15 11 11 45 19 19 87? – 88? 37 37 63 15 12 12 45 22 22 87? – 88? 43 43 75 15 12 12 45 24 24 87? – 88? 43 43 90 15 13 13 45 27 27 87? – 88? 56 56 110 15 15 15 45 31 31 87? – 88? 66 66 125 15 16 16 45 35 35 87? – 88? 73 73 160 15 18 18 45 42 42 87? – 88? 90 90 Примітка 1. Типорозміри фасонних виробів з номінальними зовнішніми діаметрами 50 мм 63 мм 75 мм 90 мм використовуються тільки для кабельної каналізації. Примітка 2. Мінімальне значення розміру R мм за формулою: R = 2emin де: emin мм – мінімальне значення товщини стінки фасонного виробу згідно з робочим кресленням. Примітка 3. Величина приведеного на рисунку показника Dі повинна відповідати наведеній у таблиці 3. Рисунок 14 – Відгалуження з гладким кінцем Таблиця 9 dn1 мм dn2 мм ° Z1 мм не менше Z2 мм не менше Z3 мм не менше 110 110 45 25 133 133 67 ? 41 85 85 87? – 88? 60 61 61 125 110 45 18 144 141 67 ? 38 94 89 87? – 88? 60 69 61 125 45 29 151 151 67 ? 46 97 97 87? – 88? 67 69 69 160 110 45 0 168 158 67 ? 31 113 96 87? – 88? 59 86 62 125 45 11 176 169 67 ? 39 116 104 87? – 88? 67 86 69 160 45 36 193 193 67 ? 58 123 123 87? – 88? 84 87 87 Примітка 1. Мінімальне значення розміру R мм визначається за формулою: R = 2emin де: еmin мм – мінімальне значення товщини стінки фасонного виробу згідно з робочим кресленням Примітка 2. Величина приведеного на рисунку показника Dі повинна відповідати наведеній у таблиці 3. Рисунок 15 – Відгалуження Таблиця 10 dn1 мм dn2 мм ° Z1 мм не менше Z2 мм не менше Z3 мм не менше 110 110 45 29 133 133 67 ? 43 85 85 87? – 88? 58 61 61 125 110 45 22 144 141 67 ? 39 94 89 87? – 88? 58 69 61 125 45 33 151 151 67 ? 48 97 97 87? – 88? 66 69 69 160 110 45 4 168 158 67 ? 32 113 96 87? – 88? 58 86 62 125 45 15 176 169 67 ? 40 116 104 87? – 88? 65 86 69 160 45 40 193 193 67 ? 59 123 123 87? – 88? 83 87 87 Примітка 1. Мінімальне значення розміру R мм визначається за формулою: R = 2emin де: еmin мм – мінімальне значення товщини стінки фасонного виробу згідно з робочим кресленням Рисунок 16 – Відгалуження крутозагнуте з гладким кінцем Таблиця 11 dn1 мм dn2 мм ° Z1 мм не менше Z2 мм не менше Z3 мм не менше R мм не менше 110 110 67 ? 65 87 83 121 87? – 88? 69 78 58 66 125 110 67 ? 65 87 83 121 87? – 88? 69 78 58 66 125 67 ? 73 99 94 134 87? – 88? 78 88 65 72 160 110 67 ? 65 87 83 121 87? – 88? 69 78 58 66 125 67 ? 73 99 94 134 87? – 88? 78 88 65 72 160 67 ? 91 126 120 163 87? – 88? 96 112 84 86 Рисунок 17 – Відгалуження крутозагнуте Таблиця 12 dn1 мм dn2 мм ° Z1 мм не менше Z2 мм не менше Z3 мм не менше R мм не менше 110 110 67 ? 64 87 83 121 87? – 88? 68 78 58 66 125 110 67 ? 64 87 83 121 87? – 88? 68 78 58 66 125 67 ? 72 99 94 134 87? – 88? 77 88 65 72 160 110 67 ? 64 87 83 121 87? – 88? 68 78 58 66 125 67 ? 72 99 94 134 87? – 88? 77 88 65 72 160 67 ? 90 126 120 163 87? – 88? 97 112 84 86 Рисунок 18 – Відгалуження з сіделком Таблиця 13 dn1 мм dn2 мм ° Z2 мм не менше L мм не менше 110 110 45 133 50 67 ? 85 125 110 45 144 50 67 ? 94 125 45 151 60 67 ? 97 160 110 45 168 50 67 ? 113 125 45 176 60 67 ? 116 160 45 193 70 67 ? 123 200 110 45 * 50 67 ? * 87? – 88? * 125 45 * 60 67 ? * 87? – 88? * 160 45 * 70 67 ? * 200 45 * 80 67 ? * * Розміри повинні відповідати робочим кресленням та додатку Г Примітка 1. Для відгалужень із сіделком з dn1 менше ніж 315 мм сіделко повинно доходити до поперечного перерізу основної труби. Для відгалужень із сіделком з dn1 більше ніж 315 мм розмір «а» повинен бути не менше 80 мм. Примітка 2. Сіделко може бути розташоване під кутом більше ніж 67 ? ° тільки для труб що відповідають співвідношенню: dn2 / dn1 не більше 2/3. Рисунок 19 – Перехід Таблиця 14 dn мм dn1 мм Z1 мм не менше 125 110 4 17 160 110 4 37 160 125 4 28 Рисунок 20 – Люк очисний Таблиця 15 dn мм Z1 мм не менше Z3 мм не менше 110 60 60 125 65 65 160 85 85 Рисунок 21 – Муфта Таблиця 16 Di мм Граничні відхили Di мм X мм L мм 50 3 +0 5 0 5 110 63 3 +0 6 0 6 110 75 4 +0 7 0 7 120 90 4 +0 8 0 8 120 110 4 +0 9 0 10 130 125 4 +1 2 0 10 180 160 5 +1 5 0 12 200 Примітка 1. Типорозміри фасонних виробів із номінальними зовнішніми діаметрами 50 мм 63 мм 75 мм 90 мм використовуються тільки для кабельної каналізації Рисунок 22 – Заглушка Таблиця 17 dn мм 110 125 160 L MM 37 40 45 Рисунок 23 – Перехід «полімер – чавун» Таблиця 18 dn мм d1 мм L мм 110 124 60 6.8 Основні види фасонних виробів для розтрубного з'єднання з трубами типу В без розтруба трубами розтрубними типу В та номери рисунків фасонних виробів типу В наведені в таблиці 19. Розміри розтруба фасонних частин типу В повинні відповідати наведеним у таблиці 5. Таблиця 19 Вид фасонного виробу Номер рисунка 1. Коліно типу В з внутрішньою манжетою 24 2. Коліно типу В без манжети 25 3. Відгалуження типу В без манжети 26 4. Відгалуження типу В з манжетою 26 5. Відгалуження із сіделком 18 6. Муфта типу В без манжети 27 7. Муфта типу В з манжетою 27 8. Заглушка типу В для зварювання встик 28 9. Люк очисний 20 Примітка 1. Розміри та маса розрахункова не вказані на рисунках 24 – 28 повинні відповідати робочим кресленням на фасонні вироби. Примітка 2. Лінійні розміри наведені на рисунках 24 – 28 повинні відповідати робочим кресленням та розраховуватись згідно з додатком Г. Примітка 3. По узгодженню із споживачем припустимо використання фасонних виробів типу В інших видів за умов відповідності основних розмірів розтруба наведеним у таблиці 5. Примітка 4. Типорозміри фасонних виробів із номінальним діаметром менше 110 мм використовуються тільки для кабельної каналізації. Рисунок 24 – Коліно типу В з внутрішньою манжетою Рисунок 25 – Коліно типу В без манжети Рисунок 26 – Відгалуження типу В без манжети та з манжетою Рисунок 27 – Муфти типу В без манжети та з манжетою Рисунок 28 – Заглушка типу В для зварювання встик 6.9 Умовна познака труби одношарової розтрубної з фаскою для зовнішньої каналізації згідно з цим стандартом складається із назви продукції згідно з розділом 5 наприклад – труба НПВХ скорочення від слова «розтрубна» – Р коду зони застосування наприклад UD значення номінальної кільцевої жорсткості SN та стійкості до стискання наприклад SN4 номінального зовнішнього діаметра труби dn номінальної товщини стінки гладкої частини труби еn внутрішнього діаметра розтруба ds будівельної довжини труби l позначення фаски та позначення цього стандарту. Наприклад: Труба НПВХ- Р- UD/SN4/160/4 0/160 5/6000/15°/ДСТУ Б В.2.5-32:2007. 6.10 Умовна познака труби одношарової без розтруба та без фаски для зовнішньої каналізації згідно з цим стандартом складається із назви продукції згідно з розділом 5 наприклад – труба НПВХ коду зони застосування наприклад UD значення номінальної кільцевої жорсткості SN наприклад SN4 номінального зовнішнього діаметра труби dn номінальної товщини стінки еn будівельної довжини труби l та позначення цього стандарту. Наприклад: Труба НПВХ-UD/SN4/160/4 0/6000/ДСТУ Б В.2.5-32:2007. 6.11 Умовна познака труби одношарової розтрубної з фаскою для кабельної каналізації згідно з цим стандартом складається із назви продукції згідно з розділом 5 наприклад труба НПВХ скорочення від слова «розтрубна» – Р абревіатури від словосполучення «кабельна каналізація» – КК значення номінальної кільцевої жорсткості SN та познаки умови застосування в дужках наприклад SN4 450 номінального зовнішнього діаметра труби dn номінальної товщини стінки гладкої частини труби еn внутрішнього діаметра розтруба ds будівельної довжини труби l позначення фаски та позначення цього стандарту. Наприклад: Труба НПВХ- P-KK/SN4 450 /110/2 7/110 4/6000/15°/ДСТУ Б В.2.5-32: 2007. 6.12 Умовна познака труби одношарової для кабельної каналізації без розтруба та без фаски згідно з цим стандартом складається із назви продукції згідно з розділом 5 абревіатури від словосполучення «кабельна каналізація» – КК наприклад труба НПВХ – КК значення номінальної кільцевої жорсткості SN та познаки умови застосування у дужках наприклад SN4 450 номінального зовнішнього діаметра труби dn номінальної товщини стінки гладкої частини труби еn будівельної довжини труби l та позначення цього стандарту. Наприклад: Труба НПВХ- КК/SN4 450 /110/2 7/6000/ДСТУ Б В.2.5- 32:2007. 6.13 Умовна познака труби типу А розтрубної з фаскою для зовнішньої каналізації згідно з цим стандартом складається із назви продукції згідно з розділом 5 наприклад труба НПВХ тип А скорочення від слова «розтрубна» – Р коду зони застосування наприклад UD значення номінальної кільцевої жорсткості SN наприклад SN4 номінального зовнішнього діаметра труби dn номінальної товщини стінки гладкої частини труби еn внутрішнього діаметра розтруба ds будівельної довжини труби l позначення фаски та позначення цього стандарту. Наприклад: Труба НПВХ тип А- Р- UD/SN4/160/4 0/160 5 /6000/15°/ДСТУ Б В.2.5-32:2007. 6.14 Умовна познака труби типу А без розтруба та без фаски для зовнішньої каналізації згідно з цим стандартом складається із назви продукції згідно з розділом 5 наприклад труба НПВХ тип А коду зони застосування наприклад UD значення номінальної кільцевої жорсткості SN наприклад SN4 номінального зовнішнього діаметра труби dn номінальної товщини стінки еn будівельної довжини труби l та позначення цього стандарту. Наприклад: Труба НПВХ тип A-UD/SN4/160/4 0/6000/ДСТУ Б В.2.5-32:2007 6.15 Умовна познака труби типу А розтрубної з фаскою для кабельної каналізації згідно з цим стандартом складається із назви продукції згідно з розділом 5 наприклад труба НПВХ скорочення від слова «розтрубна» – Р абревіатури від словосполучення «кабельна каналізація» – КК значення номінальної кільцевої жорсткості SN познаки умови застосування в дужках наприклад SN4 450 номінального зовнішнього діаметра труби dn номінальної товщини стінки гладкої частини труби еn внутрішнього діаметра розтруба ds будівельної довжини труби l позначення фаски та позначення цього стандарту. Наприклад: Труба НПВХ тип A- P-KK/SN4 450 /110/2 7/110 4/6000/15°/ДСТУ Б B.2.5-32:2007. 6.16 Умовна познака труби типу А для кабельної каналізації без розтруба та без фаски згідно з цим стандартом складається із назви продукції згідно з розділом 5 наприклад труба НПВХ тип А абревіатури від словосполучення «кабельна каналізація» – КК значення номінальної кільцевої жорсткості SN познаки умови застосування в дужках наприклад SN4 450 номінального зовнішнього діаметра труби dn номінальної товщини стінки гладкої частини труби еn будівельної довжини труби l та позначення цього стандарту. Наприклад: Труба НПВХ тип A- KK/SN4 450 /110/2 7/6000/ДСТУ Б B.2.5-32: 2007. 6.17 Умовна познака труби типу В розтрубної для зовнішньої каналізації згідно з цим стандартом складається із назви продукції згідно з розділом 5 наприклад труба ПП тип В скорочення від слова «розтрубна» – Р коду зони застосування наприклад UD значення номінальної кільцевої жорсткості SN наприклад SN8 номінального зовнішнього діаметра труби dn середнього внутрішнього діаметра di внутрішнього діаметра розтруба Di будівельної довжини труби l та позначення цього стандарту. Наприклад: Труба ПП тип В- Р- UD/SN8/160/134/160 5/6000/ДСТУ Б B.2.5-32:2007; 6.18 Умовна познака труби типу В без розтруба для зовнішньої каналізації згідно з цим стандартом складається із назви продукції згідно з розділом 5 наприклад труба ПП тип В коду зони застосування наприклад UD значення номінальної кільцевої жорсткості SN наприклад SN8 номінального зовнішнього діаметра труби dn середнього внутрішнього діаметра di внутрішнього діаметра розтруба Di будівельної довжини труби l та позначення цього стандарту. Наприклад: Труба ПП тип В- UD/SN8/160/134/6000/ДСТУ Б B.2.5-32:2007; 6.19 Умовна познака труби типу В розтрубної для кабельної каналізації згідно з цим стандартом складається із назви продукції згідно з розділом 5 наприклад труба ПП тип В скорочення від слова «розтрубна» – Р абревіатури від словосполучення «кабельна каналізація» – КК значення номінальної кільцевої жорсткості SN та познаки умови застосування у дужках наприклад SN8 750 номінального зовнішнього діаметра труби dn середнього внутрішнього діаметра di внутрішнього діаметра розтруба Di будівельної довжини труби l та позначення цього стандарту. Наприклад: Труба ПП тип В- Р- KK/SN8 750 /110/90/110 4 /6000/ДСТУ Б В.2.5-32:2007; 6.20 Умовна познака труби типу В без розтруба для кабельної каналізації згідно з цим стандартом складається із назви продукції згідно з розділом 5 наприклад труба ПП тип В абревіатури від словосполучення «кабельна каналізація» – КК значення номінальної кільцевої жорсткості SN та познаки умови застосування в дужках наприклад SN8 750 номінального зовнішнього діаметра труби dn середнього внутрішнього діаметра di внутрішнього діаметра розтруба Di будівельної довжини труби l та позначення цього стандарту. Наприклад: Труба ПП тип В- KK/SN8 750 /110/90/6000/ДСТУ Б B.2.5-32:2007; 6.21 Умовна познака труби типу В додаткового розмірного ряду за класифікацією згідно з внутрішнім діаметром DN/ID розтрубної для зовнішньої каналізації згідно з додатком М цього стандарту складається з назви продукції згідно з розділом 5 наприклад труба ПП тип В скорочення від слова «розтрубна» – Р коду зони застосування наприклад UD значення номінальної кільцевої жорсткості SN наприклад SN8 номінального внутрішнього діаметра труби DN/ID включно із його позначенням наприклад DN/ID 150 середнього зовнішнього діаметра de* внутрішнього діаметра розтруба Di* будівельної довжини труби l та позначення цього стандарту. Наприклад: Труба ПП тип В- Р- UD/SN8/DN/ID150/170* /170 5* /6000/ДСТУ Б B.2.5-32:2007 Примітка: Розміри з познакою * визначаються згідно конструкторської документації що затверджена у встановленому порядку. 6.22 Умовна познака фасонних виробів для зовнішньої каналізації складається із назви продукції згідно з розділами 5 та 6 наприклад коліно ПП типу В з внутрішньою манжетою кодом зони застосування наприклад UD значення номінальної кільцевої жорсткості SN наприклад SN4 номінального зовнішнього діаметра труби що стикується з фасонним виробом dn внутрішнього діаметра розтруба Di одного або кількох значень Di відокремлених між собою похилою лінією та позначення цього стандарту. Наприклад: Коліно ПП типу В з внутрішньою манжетою UD/SN4/160/160 5/ДСТУ Б В.2.5-32: 2007. 6.23 Умовна познака фасонних виробів для кабельної каналізації складається із назви продукції згідно з розділами 5 та 6 наприклад коліно ПП типу В з внутрішньою манжетою захисне абревіатури від словосполучення «кабельна каналізація» – КК значення номінальної кільцевої жорсткості SN та познаки умови застосування в дужках наприклад SN4 450 номінального зовнішнього діаметра труби що стикується з фасонним виробом dn внутрішнього діаметра розтруба Di одного або кількох значень Di відокремлених між собою похилою лінією та позначення цього стандарту. Наприклад: Коліно ПП типу В з внутрішньою манжетою захисне КК/SN4 450 /110/110 4/ДСТУ Б В.2.5-32/2007. 6.24 Умовна познака труб дренажних виконується згідно з 6.17 та 6.21 з додаванням перед познакою цього стандарту слова «Дренаж» та типу перфорації що визначає вид труб дренажних ТР LP або МР . Наприклад: Труба ПП тип В- Р- UD/SN8/DN/ID150/170* /170 5* /6000/Дренаж LP/ДСТУ Б B.2.5-32:2007 7 Технічні вимоги 7.1 Труби та фасонні вироби повинні відповідати вимогам цього стандарту та робочим кресленням і виготовлятися із композицій ПЕ НПВХ та ПП згідно з додатками Д Е Ж И К Л М та Н за технологічним регламентом затвердженим у встановленому порядку. Труби та фасонні вироби для кабельної каналізації повинні виготовлятися із первинної сировини. Манжети труб з розтрубом та фасонних виробів – згідно з ТУ 38.105.1933. Припустиме використання імпортних манжет серійного виробництва. 7.2 Характеристики труб та фасонних виробів. 7.2.1 Зовнішній вигляд поверхні. Внутрішні і зовнішні поверхні труб та фасонних виробів не повинні мати тріщин пухлин та інших дефектів та ушкоджень які погіршують експлуатаційні властивості. На зовнішній поверхні допускаються незначні сліди формуючого інструмента та механічної обробки за умов якщо мінімальний зовнішній діаметр труби та фасонного виробу та мінімальні товщини стінок труби фасонного виробу та розтруба будуть не менше наведених у таблиці 1 таблиці 2 таблиці 3 таблиці 4 та таблиці 5. Колір труб та фасонних виробів для зовнішньої каналізації та дренажу – оранжево-коричневий відтінки не регламентуються. За узгодженням із замовником припустимо використання труб та фасонних виробів інших кольорів. Колір труб для кабельної каналізації – чорний з червоними повздовжніми смугами в кількості не менше чотирьох рівномірно розташованими по окружності труби. Колір фасонних виробів для кабельної каналізації – чорний. Припустимо використання для кабельної каналізації труб та фасонних виробів іншого кольору по узгодженню з Міністерством транспорту та зв'язку України. Зовнішній вигляд поверхні труб фасонних виробів і торців повинен відповідати контрольному зразку згідно з додатком П. Контроль зовнішнього вигляду поверхні необхідно проводити згідно з 10.2 7.2.2 Труби та фасонні вироби за цим стандартом повинні відповідати характеристикам що наведені у таблиці 20. Таблиця 20 Назва показника Значення показника для труб та фасонних виробів із композицій Метод контролювання ПЕ ПП НПВХ 1 Опір удару падаючого вантажу кількість зруйнованих зразків після кондиціонування при 0±1 0 °С TIR % не більше 10 Згідно з 10.4 Кінець таблиці 20 Назва показника Значення показника для труб та фасонних виробів із композицій Метод контролювання ПЕ ПП НПВХ * 2 Відносне подовження труб при розриві % не менше 250 200 25 Згідно з ГОСТ 11262 та 10.5 * 3 Межа текучості труб при розтягу МПа не менше 16 21 44 Згідно з ГОСТ 11262 та 10.5 4 Зміна довжини та зовнішнього вигляду труб після прогрівання % не більше При температурі: 110 ±2 °С При температурі: 150 ±2 °С При температурі: 150 ±2 °С Згідно з ГОСТ 27078 та 10.6.1 3 2 5 На зовнішній поверхні труби не повинно бути візуальних ознак розшарувань пузирів або тріщин 5 Зміна зовнішнього вигляду фасонних виробів після прогрівання не менше 30 хв При температурі: 110 ±2 °С При температурі: 150 ±2 °С При температурі: 150 ±2 °С Згідно з ГОСТ 27077 та 10.6.2 Без візуальних ознак зміни форми розшарувань пузирів та оплавлень фасонного виробу. Глибина тріщин не більше 20% товщини стінки фасонного виробу 6 Температура розм'якшення за Віка °С не менше - - 79 Згідно з ГОСТ 15088 та 10.7 7 Стійкість до дії дихлоретану при температурі 15 ± 1 °С протягом не менше 30 хв - - Без змін зовнішнього вигляду зразків глибина тріщин не більше 20% товщини стінки Згідно з 10.8 8 Кільцева жорсткість SN кН/м2 Не менше значення номінальної кільцевої жорсткості згідно з таблицями 1 3 та 5 Згідно з ГОСТ 11262 та 10.12 9 Міцність зварного шва для зварних фасонних виробів Н для труб типу В з dn ? 375 мм; 380 400 мм ? dn ? 560 мм; 510 Згідно з 10.13 600 ? dn ? 710 мм; 760 dn ? 800 мм. 1020 * Для одношарових труб 7.2.3 Розтрубні з'єднання труб між собою та труб із фасонними виробами повинні відповідати характеристикам що наведені у таблиці 21. Таблиця 21 Назва показника Значення показника для розтрубного з'єднання Метод випробувань 1 Герметичність розтрубних з'єднань під дією постійного внутрішнього тиску 0 05 ± 0 01 МПа в умовах зовнішньої деформації труб і розтрубів. Збереження герметичності випробуваних з'єднань протягом 60 ± 1 хв при 5 % деформації розтруба та 10 % деформації труби при температурі випробувань 23 ±2 °С Згідно з 10.9 2 Герметичність розтрубних з'єднань під дією постійного внутрішнього вакууму мінус 0 03 ± 0 01 МПа в умовах зовнішньої деформації труб і розтрубів. Збереження герметичності випробуваних з'єднань протягом 60 ± 1 хв при 5 % деформації розтруба та 10 % деформації труби при температурі випробувань 23 ± 2 °С Згідно з 10.10 7.2.4 Труби та фасонні вироби повинні відповідати характеристикам наведеним у таблиці 22 за стійкістю до дії постійного внутрішнього тиску згідно з ГОСТ 24157 та 10.11. Таблиця 22 Початкове напруження в стінці гладкої безрозтрубної частини труби або фасонного виробу МПа Період прикладання напруження мінімальний час до руйнування год. із композицій ПЕ із композицій ПП із композицій НПВХ При температурі випробувань 80 ± 1 °С При температурі випробувань 95 ± 1 °С При температурі випробувань 60 ± 1 °С 1000 2 5 2 5 10 0 При проведенні випробувань труби не повинні розриватися або текти під час прикладання напруження. 7.2.5 Зусилля опору труб та фасонних виробів для кабельної каналізації при 5% радіальному стисканні повинно бути: - для труб та фасонних виробів з кільцевою жорсткістю SN2 не менше 250 Н; - для труб та фасонних виробів з кільцевою жорсткістю SN4 не менше 450 Н; - для труб та фасонних виробів з кільцевою жорсткістю SN8 не менше 750 Н. При проведенні випробувань згідно з 12.1 на зразку не повинно бути візуальних ознак тріщин що допускають проникнення світла чи води з зовнішнього середовища всередину труби або фасонного виробу. 7.2.6 Електричний опір труб та фасонних виробів для кабельної каналізації що визначається згідно з ГОСТ 3345 або з використанням обладнання згідно з ГОСТ 23706 повинен бути не менше електричного опору вихідної сировини згідно з додатком М. 7.3 Маркування 7.3.1 Загальні вимоги до маркування 7.3.1.1 Маркування повинно наноситись на зовнішню поверхню труб та фасонних виробів за допомогою принтера або іншим способом що не погіршує якість труб та фасонних виробів. Маркування фасонних частин допускається здійснювати відтиском прес-форми. 7.3.1.2 Колір віддрукованої інформації повинен відрізнятись від основного кольору труб та фасонних виробів. 7.3.1.3 Маркування повинно містити товарний знак зареєстрований у встановленому порядку і або найменування підприємства-виробника умовне позначення труб та фасонних виробів без їх назви номер партії дату виготовлення число місяць дві останні цифри року . До маркування допускається включати іншу інформацію наприклад номер технологічної лінії . Примітка. Для фасонних виробів припустимо наведення інформації згідно з 7.3.1.3 на ярлику з обов'язковим нанесенням на їх поверхню основних приєднувальних розмірів та познак кільцевої жорсткості коду зони застосування. Для фасонних виробів кабельної каналізації замість коду зони застосування має бути наведена познака умови застосування. 7.3.1.4 Для труб та фасонних виробів висота шрифту маркування повинна бути не менша 3 5 мм. 7.3.2. Транспортне маркування слід наносити згідно з ГОСТ 14192 із зазначенням основних додаткових та інформаційних даних. Кожне вантажне місце повинно забезпечуватися ярликом що містить такі дані: - найменування підприємства-виробника і або його товарний знак; - умовне позначення труби або фасонного виробу; - номер партії; - кількість труб або фасонних виробів; - дату випуску; - прізвище або номер пакувальника. При пакуванні в одну тару двох або кількох партій труб або фасонних виробів ярлик повинен містити відомості про всі упаковані партії. Допускається оформлення ярликів на кожну партію окремо. 7.4 Пакування 7.4.1 Труби зв'язують поліпропіленовою стрічкою у пакети масою до 3 т фасонні вироби пакують в мішки з поліетилену та або загортають у термоусадкову поліетиленову плівку. 7.4.3 При транспортуванні труб у критих вагонах чи в контейнерах згідно з ГОСТ 19667 або критим автомобільним транспортом допускається їх пакування в поліетиленову плівку згідно з ГОСТ 10354. 7.4.4 При транспортуванні труб самовивозом автотранспортом замовника допускається інший вид пакування узгоджений з замовником який забезпечує цілісність труб. 7.4.5 В одну тару пакують труби однієї партії. З метою заповнення пакувальної одиниці допускається пакування в одну тару двох або кількох партій труб різних розмірів. 7.4.6 При транспортуванні всіма видами транспорту збільшення вантажних місць проводиться в пакети згідно з ГОСТ 24597 засобами скріплення згідно з ГОСТ 21650. Завантаження вагонів проводиться до повної місткості. 8 Вимоги безпеки та охорони довкілля 8.1 Труби та фасонні вироби із НПВХ належать до 3-го класу небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007. Труби та фасонні вироби із ПЕ та ПП належать до 4-го класу небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007. Труби та фасонні вироби не виділяють в навколишнє середовище токсичних речовин і не виявляють при безпосередньому контакті шкідливого впливу на організм людини. Вони не токсичні вибухобезпечні. 8.2 При виробництві продукції технологічні процеси обладнання повинні відповідати вимогам СП 1042. 8.3 Труби та фасонні вироби із НПВХ належать до групи «важкогорючі» згідно з ГОСТ 12.1.044 температура займання 500°С. Труби та фасоні вироби із ПЕ та ПП належать до групи «горючі» згідно з ГОСТ 12.1.044 температура самозаймання 325-388°С. 8.4 Приміщення для виготовлення труб та фасонних виробів повинні бути забезпечені загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією згідно з ГОСТ 12.4.021 і СНиП 2.04.05. Водопровід і каналізація повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.01 освітлення – ДБН В.2.5-28. 8.5 Виробничі процеси повинні відповідати вимогам СП-1042; ГОСТ 12.1.003; ГОСТ 12.1.005; ДСН 3.3.6.037; ДСН 3.3.6.042. 8.6 Вимоги пожежної безпеки при виготовленні та експлуатації труб повинні відповідати вимогам НАПБ А.01.001-95 ГОСТ 12.1.004-91 СНиП 2.04-01. 8.7 При транспортуванні використанні зберіганні та утилізації слід дотримуватись вимог ДСанПіН-2.2.7-029. 8.8 Рівень шуму на робочих місцях повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037. 8.9 Рівень вібрації повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6-039. 8.10 Мікроклімат у виробничому приміщенні згідно з ДСН 3.3.6-042. 8.11 Інструктаж персоналу з охорони праці проводять згідно з типовими документами з охорони праці і техніки безпеки затвердженими у встановленому порядку. 8.12. Технічна експлуатація електроустановок повинна здійснюватися згідно з ГОСТ 12.1.018 ГОСТ 12.1.019 за ПУЭ «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» і «Правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей». 8.13 Для охорони навколишнього природного середовища від забруднень повинен бути організований контроль за дотриманням гранично-допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу згідно з ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП 201. 8.14 Рівні міграції шкідливих хімічних речовин у воду згідно з СанПин № 4630-88: - свинець – не більше 0 03 мг/дм - кадмій – не більше 0 001 мг/дм - цинк – не більше 5 0 мг/дм - формальдегід – не більше 0 05 мг/дм МУ 4259-87 . 8.15. При виготовленні труб та фасонних виробів у повітря робочої зони можуть потрапляти шкідливі хімічні речовини які є продуктами термоокислювальної деструкції поліетилену поліпропілену полівінілхлориду. Граничні допустимі концентрації забруднювачів клас небезпеки та методи їх визначення наведено у таблиці 23. Періодичність контролю повітря робочої зони на вміст у ньому шкідливих хімічних речовин встановлюється відповідно до ГОСТ 12.1.005. Таблиця 23 Назва хімічної речовини ПДКр.з. згідно з ГОСТ 12.1.005 мг/м3 Клас небезпеки Метод визначення Формальдегід 0 5 2 МУ 4595 Ацетальдегід 5 0 3 МУ 2565 Окис вуглецю 20 0 4 МУ 1641 Хлористий водень 5 0 2 МУ 1645 Органічні кислоти у перерахунку на оцтову кислоту 5 0 3 МУ 4592 Аерозоль поліпропілену 10 0 3 МУ 4436 Аерозоль поліетилену 10 0 4 МУ 4436 Аерозоль полівінілхлориду 6 0 3 МУ 4436 Концентрацію шкідливих речовин у повітрі робочої зони допустимо визначати за іншими методичними вказівками затвердженими органами охорони здоров'я. 8.16 Обладнання повинно бути заземлене згідно з НПАОП 0.00-1.29 а відносна вологість в приміщеннях повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005. 8.17 Засоби пожежогасіння: розпилена вода вогнегасні піни пісок азбестові ковдри. Гасити пожежу необхідно в протигазах марки В або киснево-ізолюючих протигазах згідно з ГОСТ 12.4.121 і в захисних костюмах НД. 8.18 Засоби індивідуального захисту працівників при виготовленні труб повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.011 ГОСТ 12.4.028 ГОСТ 12.4.029 ГОСТ 12.4.072 ГОСТ 20010 ГОСТ 27574 і ГОСТ 27575. 8.19 Труби та фасонні вироби стійкі до деструкції в атмосферних умовах. Тверді відходи труб і фасонних виробів повертають на переробку у вироби що допускають використання вторинної сировини. 8.20 Медичні огляди працівників проводяться згідно з наказом МОЗ України № 556. 9 Правила приймання 9.1 Труби та фасонні вироби приймають партіями за встановленим на підприємстві-виробнику порядком. Партією вважають кількість труб або фасонних виробів одного виду та розміру виготовлених з однієї марки і партії вихідної сировини за встановленим технологічним режимом на одному технологічному обладнанні що подаються одночасно до здавання й супроводжуються одним документом про якість. Кількість труб та фасонних виробів партії не повинна перевищувати 10 000 штук. Розмір партії труб не повинен перевищувати 60 000 м. Документ про якість труб та фасонних виробів повинен містити: - найменування і або товарний знак підприємства-виробника; - найменування виробу та його умовне позначення; - номер партії та дату виготовлення число місяць дві останні цифри року ; - умовне позначення; - розмір партії в штуках або метрах; - марку вихідної сировини; - результати випробувань і підтвердження про відповідність якості вимогам цього стандарту; - штамп відділу технічного контролю підприємства-виробника. 9.2 Кожна партія композиції НПВХ ПЕ ПП для виготовлення труб та фасонних виробів повинна супроводжуватися документом про якість що містить: - найменування та товарний знак підприємства-виробника; - умовне позначення вихідної сировини; - склад композиції та сертифікати відповідності та або протоколи випробувань складових частин композиції на відповідність вимогам чинних нормативних документів; - номер партії та дату виготовлення; - розмір масу партії нетто в кг; - результати випробувань і підтвердження про відповідність якості вимогам цього стандарту; - штамп відділу технічного контролю підприємства-виробника. Розмір партії композиції НПВХ ПЕ ПП – не більше 20 тонн. Складові частини композицій НПВХ ПЕ ПП повинні випускатись серійно за технологічною документацією що затверджена у встановленому порядку. 9.3 Для проведення вхідного контролю властивостей вихідної сировини згідно з додатками А Б В проводять відбір не менше шести проб матеріалу композиції методом випадкової вибірки в межах однієї партії загальною масою не менше 2 кг. Для контролю якості труб та фасонних виробів за показниками зовнішнього вигляду поверхні розмірів відбирають 1 % але не менше 5 штук труб із однієї партії. Для контролю опору удару кількість проб труб та фасонних виробів типу муфта відбирають згідно з 10.4 цього стандарту із однієї партії кожного типорозміру. Для контролю стійкості при постійному внутрішньому тиску герметичності з'єднань при нормальній та підвищеній температурах кільцевої жорсткості та опору стисання відбирають не менше трьох штук труб та фасонних виробів з однієї партії для кожного виду випробувань загалом не менше дев'яти штук . Для контролю стійкості до дії діхлоретану відбирають не менше однієї проби труби довжиною 1 0 ± 0 1 м з однієї партії. Для контролю відносного подовження при розриві межі текучості при розтягу розкиду показника текучості розплаву температури розм'якшення за Віка відбирають не менше 10 штук труб з розтрубом або не менше 10 відрізків гладкої частини труб без розтруба довжиною 1 0 ± 0 1 м. Відбір проб проводять протягом виробництва методом випадкової вибірки але не раніше 24 годин після їх виготовлення. Частота контролю показників та їх значення повинні відповідати наведеним у таблиці 24. Таблиця 24 Назва показника Вимоги до показника номер пункту цього стандарту Частота контролю 1 Вихідна сировина що використовується Згідно з додатками А Б В На кожній партії сировини 2 Маркування Згідно з 7.3 Суцільний контроль 3. Пакування Згідно з 7.4 Те саме 4 Зовнішній вигляд поверхні Згідно з 7.2.1 Те саме 5 Основні розміри та граничні відхилення Згідно з таблицями 1-5 На кожній партії продукції кожного типорозміру але не рідше одного разу за 4 години 6 Опір удару падаючого вантажу кількість зруйнованих зразків TIR % не більше Згідно з 7.2.2 рядок 1 таблиці 20 На кожній 15-й партії продукції кожного типорозміру але не рідше одного разу на місяць 7 Відносне подовження одношарових труб при розриві % не менше Згідно з 7.2.2 рядок 2 таблиці 20 На кожній 15-й партії продукції кожного типорозміру труб не рідше одного разу на місяць 8 Межа текучості одношарових труб при розтягу МПа не менше Згідно з 7.2.2 рядок 3 таблиці 20 Те саме 9 Зміна довжини та зовнішнього вигляду після прогрівання Згідно з 7.2.2 рядки 4 та 5 таблиці 20 На кожній 15-й партії продукції кожного типорозміру продукції але не рідше одного разу на місяць 10 Температура розм'якшення за Віка °С не більше Згідно з 7.2.2 рядок 6 таблиці 20 Те саме Кінець таблиці 24 Назва показника Вимоги до показника номер пункту цього стандарту Частота контролю 11 Стійкість до дії діхлоретану при температурі 15 ± 1 °С протягом не менше 30 хв Згідно з 7.2.2 рядок 7 таблиці 20 Те саме 12 Герметичність з'єднань труб під дією постійного внутрішнього тиску 0 05 ± 0 01 МПа в умовах зовнішньої деформації труб і розтрубів. Згідно з 7.2.3 рядок 1 таблиці 21 На кожній 40-й партії кожного типорозміру кожного продукції але не рідше одного разу на три місяці та при кожній зміні конструкції або виробника манжет 13 Герметичність з'єднань труб під дією постійного внутрішнього вакууму мінус 0 03 ± 0 01 МПа в умовах зовнішньої деформації труб і розтрубів. Згідно з 7.2.3 рядок 2 таблиці 21 Те саме 14 Стійкість при постійному внутрішньому тиску 1000 год * Згідно з 7.2.4 рядок 1 таблиці 22 На кожній 100-й партії кожного типорозміру продукції при освоєнні виробництва та при кожній зміні композиції сировини 15 Кільцева жорсткість кН/м2 не менше Згідно з 7.2.2 рядок 8 таблиці 20 Те саме 16 Міцність зварного шва Н не менше Згідно з 7.2.2 рядок 9 таблиці 20 На кожній 40-й партії кожного типорозміру кожної труби типу В та кожного виробу типу В але не рідше одного разу на три місяці та при кожній зміні конструкції 17 Опір стисканню труб та фасонних виробів для кабельної каналізації Згідно з 7.2.5 На кожній 40-й партії кожного типорозміру кожної труби та кожного виробу для кабельної каналізації але не рідше одного разу на три місяці та при кожній зміні конструкції 18 Електричний опір труб для кабельної каналізації Згідно з 7.2.6 Те саме * Виконується на типорозмірах продукції номінальним зовнішнім діаметром не більше 400 мм. Для типорозмірів продукції зовнішнім діаметром більше ніж 400 мм цей показник є факультативним на термін до 01 січня 2011 року. 9.5 У залежності від призначення випробування труб поділяються на приймально-здавальні періодичні кваліфікаційні та сертифікаційні визначення згідно з ДСТУ 3021 . Приймально-здавальні випробування труб необхідно проводити на кожній партії за показниками що наведені у рядках 1-5 таблиці 24. 9.6 Періодичні випробування труб необхідно проводити в об'ємах і термінах встановлених показниками що наведені у рядках 6-18 таблиці 24 При отриманні незадовільних результатів контролю хоч би за одним показником наведеним у рядках 6-18 таблиці 24 за ним проводять повторний контроль на подвоєній виборці труб. При отриманні незадовільних результатів повторного контролю труб подальша участь цієї технологічної лінії у формуванні партії припиняється. Вносять корективи до технологічного процесу після чого партії труб з цієї технологічної лінії контролюють до отримання задовільних результатів за даним показником не менше ніж в трьох наступних партіях. 9.7 Кваліфікаційні випробування необхідно проводити в об'ємах згідно з таблицею 24. Підприємство-виробник труб повинно надати організації яка проводить кваліфікаційні випробування копії сертифікатів та або протоколів випробувань композицій НПВХ ПП ПЕ на відповідність вимогам чинних нормативних документів. 9.8 При освоєнні виробництва зміні конструкції або форми розтруба труб фасонних виробів композиції сировини або технології виготовлення труби та або фасонні вироби контролюють за всіма параметрами відповідно до таблиці 24 і робочих креслень. 9.8 Сертифікаційні випробування проводяться за програмою органу сертифікації на відповідність до вимог розділу 7. 10 Методи контролювання 10.1 Випробування з метою контролювання проводяться не раніше ніж через 24 години після виготовлення труб та фасонних виробів враховуючи час кондиціонування. 10.2 Зовнішній вигляд поверхні визначають візуально без застосування збільшувального приладу порівнянням зразків труб та фасонних виробів з контрольним зразком затвердженим згідно з додатком П. 10.3 Визначення розмірів. 10.3.1 Визначення розмірів труб та фасонних виробів виконують при температурі 23 ± 2 °С після їх витримки впродовж не менше 2 годин при зазначеній температурі. 10.3.2 Вимірювальний інструмент що застосовується: - штангенциркуль згідно з ГОСТ 166; - мікрометр типів МТ і МК згідно з ГОСТ 6507; - стінкоміри С-10-А С-25 згідно з ГОСТ 11358; - рулетка згідно з ДСТУ 4179; - лінійка металева згідно з ГОСТ 427; - внутрішньоміри індикаторні згідно з ГОСТ 868-82 Примітка. Допускається застосування спеціального вимірювального інструменту який забезпечує встановлену точність виміру і атестований у встановленому порядку. 10.3.3 Величину середнього зовнішнього діаметра dem середнього внутрішнього діаметра внутрішнього діаметра розтруба ds та середнього внутрішнього діаметра паза розтруба для встановлення ущільнюючої манжети dm вираховують як середнє арифметичне мінімум чотирьох вимірів рівномірно розподілених довкола одного і того ж поперечного перерізу включаючи максимальне та мінімальне значення в одному перерізі. Вимірювання проводять штангенциркулем згідно з ГОСТ 166 або мікрометром згідно з ГОСТ 6507 типів МТ і МК з похибкою не більше 0 1 мм або іншим вимірювальним інструментом з похибкою яку допускає вимірювання. При підрахунку зовнішнього діаметра округлення проводять до 0 1 мм. 10.3.4 Мінімальний та максимальний внутрішні діаметри розтруба труб та фасонних виробів ds припустимо контролювати граничним калібром у якого один бік прохідний тобто входить в розтруб з'єднувальної деталі а інший – непрохідний тобто не входить в розтруб з'єднувальної деталі. Примітка. Допускається застосування іншого вимірювального інструменту який забезпечує встановлену точність виміру мінімального і максимального діаметрів в одному перерізі і атестований у встановленому порядку. 10.3.5 Овальність визначають як різницю максимального та мінімального значень зовнішнього діаметра виміряних в одному перерізі згідно з 10.3.2 та 10.3.3. Значення овальності округлюють до 0 1 мм. 10.4 Опір удару проводять за методом падаючого вантажу. 10.4.1 Випробування проводять на зразках труб одного виду та одного типорозміру у вигляді відрізків довжиною 200 ± 2 мм або на зразках фасонних виробів виду муфта одного виду та одного типорозміру у кількості необхідній для нанесення по зразкам з труб та фітингів одного виду та одного типорозміру загальної кількості ударів згідно із таблицею 27 але не менше 25 ударів. 10.4.2 Зразки труб та фасонних виробів з кодом зони застосування U перед ударом витримують при температурі 23 ± 2 °С не менше однієї години. Температура під час удару 23 ± 2 °С. Зразки з труб та фасонних виробів з кодом застосування UD перед ударом кондиціонують при температурі 0 ± 1 °С у ванні з водою й льодом або у повітряному середовищі з використання морозильної камери атестованої у встановленому порядку не менше застосованого проміжку часу наведеного в таблиці 25. Таблиця 25 – Час кондиціонування зразків Мінімальна товщина стінки зразка е мм Час кондиціонування хв ванна з водою й льодом повітря е?8 6 15 60 8 6<е?14 1 30 120 14 1<е 60 240 Температура повітряного середовища під час удару 23 ± 2 °С. Після кондиціонування кожний зразок слід вдарити необхідну кількість разів протягом зазначеного періоду часу: - не більше 10 с для труб з dn?110 мм; - не більше 30 с для труб з 110 200 мм. У випадку якщо часовий інтервал перевищено випробувальний зразок можна продовжувати використовувати якщо його повернути в кондиціонуюче середовище протягом не більше 10 с після закінчення часового інтервалу й кондиціонувати його протягом не менше ніж 5 хв. В іншому випадку випробувальний зразок необхідно знову кондиціонувати згідно з таблицею 25 або не використовувати. 10.4.3 Випробування проводять із використанням атестованого у встановленому порядку випробувального стенду згідно з рисунком 29. Випробувальний стенд повинен забезпечувати швидкість вільного падіння вантажу не менше 95 % його теоретичної швидкості. 1 – Напрямна рейка; 2 – вимірювальна шкала з вертикальною зміною розташування в залежності від типу труби що випробовується; 3 – основна рама; 4 – падаючий вантаж; 5 – V подібна призма з кутом при вершині 120 ± 2 °; 6 – жорстка основа випробувального стенду; L – загальна висота випробувального стенду не менше 2 6 м . Рисунок 29 – Принципова схема випробувального стенду для проведення випробувань за методом падаючого вантажу V подібна призма з кутом при вершині 120 ± 2 ° повинна мати довжину не менше 200 мм і бути розташована на жорсткій основі випробувального стенду так щоб вісь лінії падіння наконечника падаючого вантажу перетиналася з віссю вершини кута 120° V подібної призми на відстані не більше 2 5 мм. Конструкція жорсткої основи випробувального стенду не повинна пом'якшувати ефект удару. Зразки труб та фасонних виробів вільно розташовують на V подібній призмі. Місця нанесення ударів відмічають на гладких циліндричних частинах зразків лініями на рівній відстані по довжині кола. Кількість ліній повинна відповідати кількості ударів нанесених по одному зразку згідно з таблицею 27. Точка нанесення удару повинна бути рівновіддалена від торців циліндричної частини випробувального зразка. 10.4.4 Наконечник падаючого вантажу повинен мати форму та розміри згідно з рисунком 30. Маса падаючого вантажу повинна відповідати наведеній у таблиці 27. Наконечник повинен бути виготовлений зі сталі з мінімальною товщиною стінки не менше 5 мм а поверхня що наносить удар повинна бути без ушкоджень і дефектів які можуть вплинути на результат випробування. Рисунок 30 – Типи та розміри наконечника падаючого вантажу Таблиця 26 У кілограмах Маса падаючого вантажу ± 0 005 Тип d25 Тип d90 0 25 1 0 3 2 10 0 0 5 1 25 4 0 12 5 0 8 1 6 5 0 16 0 - 2 0 6 3 - 2 5 8 0 У залежності від номінального діаметру випробувальних зразків маса тип наконечника падаючого вантажу висота падіння вантажу до точки контакту наконечника з поверхнею зразка та кількість ударів нанесених по одному зразку повинні відповідати наведеним у таблиці 27. dn* мм Кількість ударів нанесених по одному зразку не менше Висота падіння вантажу до точки контакту наконечника з поверхнею зразка мм не менше Маса падаючого вантажу кг не менше dn?50 1 1600 0 5 ± 0 005 50 600 мм А.4 Для значень DN/ID не вказаних у таблиці А.1 мінімальний внутрішній діаметр dim min лінійно інтерполюється між сусідніми значеннями наведеними у таблиці А.1. Примітка 3. Розміри не наведені у таблиці А.1 повинні відповідати наведеним у розділі 4 цього стандарту. Примітка 4. Середній зовнішній діаметр de та внутрішній діаметр розтруба Dі труб типу В серії DN/ID повинні відповідати конструкторській документації що затверджена у встановленому порядку. Додаток Б довідковий ВИМОГИ ДО ТРУБ ДРЕНАЖНИХ ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ДОДАТКОВОЇ ОБРОБКИ ТРУБ ТИПУ В Б.1 Труби дренажні виготовляють з труб типу В з розмірами та характеристиками згідно з цим стандартом шляхом додаткової механічної обробки з метою утворення наскрізних отворів для дренажу та відведення фільтраційної води з: - автомобільних та залізничних доріг; - елементів інженерних споруд які мають контакт із землею; - інших інженерних споруд аеропортів тунелів контропор мостів пристроїв захисту схилів спортивні майданчики тощо та інфільтрації поверхневих вод. Примітка. Труби дренажні згідно цього стандарту відповідають типу R2 кругла труба із гладкою внутрішньою поверхнею і гофрованою або ребристою зовнішньою поверхнею за класифікацією згідно німецького стандарту DIN 4262-1:2001-01. Б.2 Розміщення отворів у трубах типу В залежить від типу дренажної труби яку потрібно отримати в результаті додаткової обробки перфорації труб типу В. В залежності від розміщення перфорації дренажні труби згідно з рисунком Б.1 поділяються на типи: ТР – повнодренажна труба в якій отвори входу води розміщені рівномірно по всій окружності; LP – частково дренажна труба в якій отвори входу води розміщені у верхній частині окружності і дно неперфороване; МР – труба дренажна багатоцільового використання в якій отвори входу води розміщені на гребені окружності і який має водонепроникне з'єднання. Нижня частина труби багатоцільового використання може служити для транспортування зібраної води. Рисунок Б.1 – Основні типи труб дренажних в залежності від розміщення перфорації. Б.3 Отвори входу води повинні мати форму шліців. Вони не мають перешкоджати входу і виходу води наприклад через задирки та відповідати конструкторській документації що затверджена у встановленому порядку. Б.4 Шліци повинні бути виконані під прямим кутом до осі труби. Ширина шліца повинна знаходитися в діапазоні не менше 0 8 мм і не більше 1 4 мм. В трубах з номінальним діаметром більше 355 мм допускаються шліци шириною не більше 3 5 мм – за умови що це враховується при обчисленні стабільності фільтра. Довжина шліців визначається з розрахунку мінімальної площі входу води крізь шліци. Труби дренажні згідно з цим стандартом повинні мати мінімальну площу входу води 50 ± 5 см2/м незалежно від їх номінального діаметра. Щоб обчислити площу входу води потрібно помножити середню величину мінімум 40 вимірювань в різних отворах входу води на кількість отворів для входу води в одному погонному метрі труби. Б.5 В повнодренажних трубах отвори входу води повинні бути розподілені рівномірно по верхній частині окружності труби. Всі повнодренажні труби повинні мати мінімум чотири ряди прямокутних щілин по окружності труби. В частково дренажних трубах отвори входу води повинні бути розподілені рівномірно по окружності труби а саме симетрично під прямим кутом до осі труби в діапазоні приблизно 220 ±10 °. У трубах багатоцільового використання отвори входу води повинні бути розподілені рівномірно по окружності труби а саме симетрично під прямим кутом до осі труби в діапазоні максимум 120°. Вони повинні знаходитися на гребені труби. Б.6 Позицію в якій повинні бути укладені частково дренажні труби і труби багатоцільового використання має бути чітко видно за формою труби або позначенням гребеня. Б.7 Кільцева жорсткість для труб дренажних визначається згідно з цим стандартом після нанесення перфорації і має бути не менше 4 0 кН/м2. Додаток В довідковий ГРАНИЧНІ ПОКАЗНИКИ ОВАЛЬНОСТІ ТРУБ Граничні показники овальності труб що визначаються на підприємстві-виробнику повинні відповідати наведеним у таблиці В.1. Таблиця В. 1 У міліметрах dn DN/ID Граничні показники овальності труб у відрізках Граничні показники овальності труб у бухтах 50 1.4 3.0 63 1.6 3.8 75 1.6 4.5 90 1.8 5.0 110 2.2 6.0 125 2.5 - 140 2.8 - 160 3.2 - 180 3.6 - 200 4 0 - 225 4.5 - 250 5.0 - 280 9.8 - 315 11.1 - 355 12.5 - 400 14.0 - 450 15.8 - 500 17.5 - 560 19.6 - 630 22.1 - 710 24.9 - 800 28.0 - 1000 25.0 - 1200 42.0 - Додаток Г довідковий ПРАВИЛА РОЗРАХУНКУ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ ФАСОННИХ ВИРОБІВ Г.1 Лінійні розміри фасонних виробів та фасонних виробів типу А виду коліно з гладким кінцем рисунок К.1 розраховують за формулами Г.1 Г.2 Г.3 та Г.4. Рисунок К.1 – Коліно з гладким кінцем Г.1 Г.2 Г.3 Г.4 Примітка. У даному випадку emin= е мм. Г.2 Лінійні розміри фасонних виробів та фасонних виробів типу А виду коліно рисунок Г.2 розраховують за формулами Г.3 Г.4 та Г.5. Рисунок Г.2 – Коліно Г.5 Г.3 Лінійні розміри фасонних виробів та фасонних виробів типу А виду відгалуження з гладким кінцем рисунок Г.3 розраховують за формулами Г.3 Г.4 Г.6 Г.7 та Г.8. Рисунок Г.3 – Відгалуження з гладким кінцем Г.6 Г.7 Г.8 Г.4 Лінійні розміри фасонних виробів та фасонних виробів типу А виду відгалуження крутозагнуте 87? – 88? ° з гладким кінцем рисунок Г.4 розраховують за формулами Г.9 Г.10 Г.11 та Г.12. Рисунок Г.4 – Відгалуження крутозагнуте 87? – 88? ° з гладким кінцем Г.9 Г. 10 Г.11 Г.12 Де: мм; ; ; мм; Dmax = d max мм – максимальний зовнішній діаметр гладкого кінця труби що входить до розтруба. Г.5 Лінійні розміри фасонних виробів та фасонних виробів типу А виду відгалуження крутозагнуте 67 ?° з гладким кінцем рисунок К.5 розраховують за формулами Г.9 Г.10 Г.12 та Г.13 при . Рисунок Г.5 – Відгалуження крутозагнуте 67% ° з гладким кінцем Г.13 Г.6 Лінійні розміри фасонних виробів та фасонних виробів типу А виду відгалуження крутозагнуте 87? – 88? ° рисунок Г.6 розраховують за формулами Г.9 Г.11 Г.12 та Г.14 при . Рисунок Г.6 – Відгалуження крутозагнуте 87? – 88? ° Г.14 Г.7 Лінійні розміри фасонних виробів та фасонних виробів типу А виду відгалуження крутозагнуте 67? ° рисунок Г.7 розраховують за формулами Г.9 Г.11 Г.12 та Г.15 при . Рисунок Г.7 – Відгалуження крутозагнуте 67?° Г.15 Г.8 Лінійні розміри фасонних виробів та фасонних виробів типу А виду перехід рисунок Г.8 розраховують за формулами Г.16 та Г.17. Рисунок Г.8 – Перехід Г.16 Г. 17 де ; Додаток Д обов'язковий ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПЕРВИННОГО НПВХ Д.1 НПВХ є первинною сировиною на основі суспензійного полівінілхлориду згідно з ГОСТ 14332 зі значенням К визначеним згідно з ГОСТ 14040 не менше 67 до якого додаються компоненти необхідні для отримання композиції НПВХ для виготовлення труб та фасонних виробів згідно з вимогами цього стандарту та ГОСТ 14332. Вміст суспензійного НПВХ у загальному складі композиції повинен становити не менше 80% маси композиції для труб та не менше 85% маси композиції для фасонних виробів литих під тиском. Д. 2 Використання композицій зі зменшеною кількістю суспензійного НПВХ можливе при виготовленні тришарових труб типу А: - для проміжкового шару труб типу А: НПВХ у кількості не менше 60% загальної маси композиції; - для зовнішнього та внутрішнього шарів труб типу А: НПВХ у кількості не менше 75% загальної маси композиції – за умови заміни НПВХ на суміш на основі СаСО3 що випускається серійно за технологічною документацією яка затверджена у встановленому порядку. Д.3 Склад СаСО3 у суміші яка додається до композиції суспензійного НПВХ у кількості згідно з А.2 повинен відповідати наступним умовам: - вміст СаСО3 – не менше 95% загальної маси суміші; - вміст МgСО3 – не менше 2% загальної маси суміші; - загальний вміст СаСО3 та МgСО3 – не менше 96% загальної маси суміші. Д.4 Гранулометричний склад СаСО3 повинен відповідати наступним умовам: - середній розмір частки – не більше 3 мкм; - вміст часток розміром менше за 20 мкм – не менше 90%; - вміст найвищої фракції часток розміром менше 20 мкм – не менше 98%; - розмір частки – не більше 45 мкм. Додаток Е обов'язковий ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ НЕПЕРВИННОГО НПВХ Е.1 Власний матеріал повторної обробки та використання з труб та фасонних виробів Примітка. У цьому додатку термін «труби» означає труби що отримані за методом екструзії та будь-які частини збірних фасонних виробів виготовлені з екструдованої труби. Термін «фасонні вироби» означає фасонні вироби литі під тиском та компоненти збірних фасонних виробів литі під тиском. Припускається необмежене використання власного чистого матеріалу повторної обробки та використання з труб та фасонних виробів згідно з даним стандартом для виробництва труб та фасонних виробів за винятком труб та фасонних виробів для кабельної каналізації. Якщо матеріал фасонних виробів використовується для виробництва труб він вважається матеріалом повторного використання. Е.2 Сторонні матеріали повторної обробки та використання з узгодженими характеристиками Е.2.1 Матеріал з труб та фасонних виробів НПВХ Сторонній матеріал повторної обробки та використання з узгодженими характеристиками з труб та фасонних виробів НПВХ які є у наявності у відповідній кількості та з відповідною періодичністю дозволяється застосовувати самостійно або у поєднанні з первинним чи власним матеріалом повторної обробки або у вигляді суміші з двома цими матеріалами для виробництва труб за умови що виконуються всі наступні вимоги: а характеристики кожного матеріалу повинні бути узгоджені між постачальником стороннього матеріалу повторної обробки та використання виробником труб та або органом оцінки. Вони повинні включати характеристики згідно з таблицею Е.1. Фактичні значення цих характеристик визначені відповідно до методики тестування повинні відповідати узгодженим значенням а припустимі відхилення – значенням представленим у таблиці Е.1. б кожна поставка композиції повинна супроводжуватись сертифікатом відповідності виробника з інформацією про відповідність композиції сировини узгодженим характеристикам; Якщо сторонній матеріал повторної обробки та/або використання не супроводжується сертифікатом відповідності виробник труб та або фасонних виробів повинен провести тестування усього матеріалу для підтвердження його відповідності вимогам цього стандарту. в максимальна кількість стороннього матеріалу повторної обробки та/або використання який планується додавати повинна визначатися виробником труб; г кількість стороннього матеріалу повторної обробки та/або використання який фактично додається у кожній серії виробництва повинна реєструватись виробником труб та фасонних виробів; д вміст НПВХ у кінцевому продукті повинен відповідати вимогам обумовленим у додатку Д; є максимальна обумовлена кількість кінцевого продукту та кожна форма стороннього матеріалу повторної обробки або використання із узгодженими характеристиками повинна піддаватися стандартному тестуванню. Схвалені результати вважатимуться також підтвердженням відповідності компонентів які містять нижчі рівні стороннього матеріалу повторної обробки або використання. Таблиця Е.1 – Визначення характеристик які повинні бути узгоджені а також максимальні припустимі відхилення для цих характеристик Характеристика Метод випробування Максимальні припустимі відхили Вміст НПВХ * ГОСТ 14332 ± 4 % від маси Значення К * ГОСТ 14040 ± 3 одиниці Густина * ГОСТ 15139 ± 20 кг/м3 Температура розм'якшення за Віка * ГОСТ 15088 ± 2 °С Розмір частки ** *** Вимоги та методика тестування повинні бути узгоджені та вказані у технічних характеристиках композиції затверджених у встановленому порядку Тип стабілізатора * ** Вимоги та методика тестування повинні бути узгоджені та вказані у технічних характеристиках композиції затверджених у встановленому порядку Домішки ** У технічних характеристиках повинна бути вказана відповідна методика тестування та вимоги узгоджені на основі джерела походження матеріалу та процесу повторного використання. Методика і вимоги повинні бути затверджені у встановленому порядку. * Якщо джерелом походження матеріалу є труби та арматура виготовлені згідно з європейським або національним стандартом необхідності у тестуванні характеристик такого матеріалу немає якщо їх вимоги відповідають вказаним у цій таблиці. ** Відповідні вимоги залежать від процесу повторного використання та кінцевого продукту. *** Розмір частки не повинен перевищувати 50% мінімальної товщини стінки кінцевого продукту. Примітка. При визначенні вмісту НПВХ та значення К сторонній матеріал повторної обробки або використання повинен бути представлений у вигляді порошку з розмірами частки згідно з ГОСТ 14332 Е.2.2 Матеріал з іншої продукції НПВХ крім труб та фасонних виробів Дозволяється використовувати сторонній матеріал повторного використання та обробки з узгодженими характеристиками з пляшок або віконних рам НПВХ наявних у відповідній кількості та з відповідною періодичністю до 100% маси або в якості додавання до первинного чи власного матеріалу повторного використання або у суміші з двома цими матеріалами для обумовленого проміжного шару труб типу А за умови що виконуються усі наступні вимоги: а матеріал повинен відповідати усім вимогам згідно з Е.2.1 а також усім додатковим вимогам та характеристикам згідно з таблицею Е.2; б матеріал повинен бути сухим та чистим; в виробник труб повинен зробити відмітки про якість стороннього матеріалу повторної обробки та використання що фактично додається до кожної серії виробництва. Таблиця Е.2 – Вимоги щодо стороннього матеріалу повторної обробки та використання з іншої НПВХ продукції крім труб та фасонних виробів Характеристика Значення показника Максимально припустимі відхили Вміст НПВХ * Не менше 80% маси ± 4 % від маси Значення К * не менше 56 але не більше 70 ± 3 одиниці Густина не менше 1390 але не більше 1500 кг/м3 ± 20 кг/м3 Температура розм'якшення по Віку * Не менше 62 °С ± 2 °С Домішки * Не менше 1500 проміле для розміру частки не більше 1000 Не менше 1500 проміль для 1000 < розмір частки < 1400 див ** Розмір частки * Більше 1000 : макс. 15% маси; Менше 1400 : 100% маси Гранулометричний аналіз Джерело походження матеріалу * Одне джерело: пляшки або віконні рами див *** * Якщо джерелом походження матеріалу є невикористана продукція склад якої відомий і він відповідає усім вимогам цієї таблиці необхідності у тестуванні такого матеріалу та його відповідності розміру часток немає. ** У технічних характеристиках повинна бути вказана відповідна методика тестування та вимоги узгоджені на основі джерела походження матеріалу та процесу повторного використання. І методика і вимоги повинні бути затверджені у встановленому порядку. *** Склад усіх матеріалів повинен бути придатним для проведення його аналізу. Е.3 Сторонні матеріали повторного використання та обробки які не мають узгоджених характеристик Е.3.1 Матеріал з труб та фасонних виробів НПВХ Сторонній матеріал повторного використання та обробки що не має узгоджених характеристик і походить з труб та фасонних виробів НПВХ наявних у відповідній кількості та з відповідною періодичністю дозволяється використовувати сам по собі або в якості додатку до первинного чи власного матеріалу повторного використання або у суміші з двома цими матеріалами для виробництва труб за умови що виконуються усі наступні вимоги: а при використанні цього матеріалу до уваги братиметься мінімум одна партія виробництва яка повинна проходити відповідне тестування; б матеріал повинен бути сухим та чистим; в дозволяється використовувати сторонній матеріал повторного використання та обробки для визначених проміжних шарів труб типу А у кількості до 100% маси проміжного шару; г в інших випадках максимальна дозволена кількість матеріалу повторного використання та обробки залежить від різниці у значенні К первинного матеріалу та матеріалу повторного використання та обробки а саме: - якщо різниця у значенні К при визначенні згідно з ГОСТ 14040 є не більшою від 4 одиниць тоді можна додавати сторонній матеріал у кількості не більше 10% від маси композиції; - якщо різниця у значенні К є більшою за 4 одиниці або не визначена тоді можна додавати сторонній матеріал у кількості не більше 5% від маси композиції; д виробник труб повинен зробити відмітки про кількість стороннього матеріалу повторної обробки та використання що фактично додається до кожної серії виробництва. Е.3.2 Матеріал з іншої продукції НПВХ крім труб та фасонних виробів Не дозволяється застосовувати сторонній матеріал повторного використання та/або обробки без узгоджених характеристик з іншої продукції НПВХ крім труб та фасонних виробів для виробництва труб та арматури згідно з цим стандартом. Додаток Ж обов'язковий ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПЕРВИННОГО ПП Ж.1 Поліпропілен є первинною сировиною до якої додаються компоненти необхідні для отримання композиції ПП для виготовлення труб та фасонних виробів згідно з вимогами цього стандарту ДСТУ Б.В.2.7-93 та ГОСТ 26996. Вміст ПП у загальному складі композиції повинен становити не менше 80% маси композиції для труб та не менше 85% маси композиції для фасонних виробів литих під тиском. Ж.2 Використання композицій зі зменшеною кількістю ПП можливе при виготовленні тришарових труб типу А: - для проміжкового шару труб типу А: ПП у кількості не менше 60% загальної маси композиції; - для зовнішнього та внутрішнього шарів труб типу А: ПП у кількості не менше 75% загальної маси композиції за умов заміни ПП на суміш на основі СаСО3 що випускається серійно за технологічною документацією яка затверджена у встановленому порядку. Ж.3 Склад СаСО3 у суміші повинен відповідати наступним умовам: - вміст СаСО3 не менше 95% загальної маси суміші; - вміст МgСО3 не менше 2% загальної маси суміші; - загальний вміст СаСО3 та МgСО3 не менше 96% загальної маси суміші. Ж.4 Гранулометричний склад СаСО3 повинен відповідати наступним умовам: - середній розмір частки не більше 3 мкм; - вміст часток розміром менше за 20 мкм – не менше 90%; - вміст найвищої фракції часток розміром менше 20 мкм – не менше 98%; - розмір частки не більше 45 мкм. Додаток И обов'язковий ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ НЕПЕРВИННОГО ПП И.1 Власний матеріал повторної обробки та використання з труб та фасонних виробів Примітка. У цьому додатку термін «труби» означає труби що отримані за методом екструзії та будь-які частини збірних фасонних виробів виготовлені з екструдованої труби. Термін «фасонні вироби» означає фасонні вироби литі під тиском та компоненти збірних фасонних виробів литі під тиском. Припускається необмежене використання власного чистого матеріалу повторної обробки та використання з компонентів згідно з цим стандартом для виробництва труб та фасонних виробів. И.2 Сторонні матеріали повторної обробки та використання з узгодженими характеристиками И.2.1 Матеріал з ПП труб та фасонних виробів Сторонній матеріал повторної обробки та використання з узгодженими характеристиками з ПП труб та арматури які є у наявності у відповідній кількості та з відповідною періодичністю дозволяється застосовувати сам по собі або у поєднанні з первинним чи власним матеріалом повторної обробки або у вигляді суміші з двома цими матеріалами для виробництва труб та арматури якщо потрібно за умови що виконуються усі наступні вимоги: а Характеристики кожного матеріалу повинні бути узгоджені між постачальником стороннього матеріалу повторної обробки або використання виробником труб та або органом оцінки. Вони повинні включати характеристики надані у таблиці И.1. Фактичні значення цих характеристик визначені у відповідності із методикою тестування таблиця И.1 повинні відповідати узгодженим значенням а припустимі відхилення – значенням представленим у таблиці И.1. б Кожна поставка повинна супроводжуватись сертифікатом виробника композиції з інформацією про відповідність узгодженим характеристикам. Якщо матеріал повторної обробки та використання не супроводжується сертифікатом відповідності виробник повинен провести тестування усього матеріалу для підтвердження його відповідності вимогам. в Максимальна кількість стороннього матеріалу повторної обробки та/або використання яку планується додавати повинна визначатися виробником. г Кількість стороннього матеріалу повторної обробки та/або використання який фактично додається у кожній серії виробництва повинна реєструватися виробником труб. д Матеріал кінцевого продукту повинен відповідати вимогам визначеним у додатку М з урахуванням И.2.1. є Матеріал повинен бути чистим та не містити видимих домішок. Під час екструзії необхідно проводити фільтрацію матеріалу. ж Максимальна обумовлена кількість кінцевого продукту та кожна форма стороннього матеріалу повторної обробки або використання із узгодженими характеристиками повинна піддаватися стандартному тестуванню. Схвалені результати вважатимуться підтвердженням відповідності також компонентів які містять нижчі рівні стороннього матеріалу повторної обробки або використання. з Для одинарних шарів та зовнішньої/внутрішньої оболонки використовуються лише блок-сополімери пропілену ПП-80 тип 2 згідно з ДСТУ Б В.2.7-93 . Для визначених проміжних шарів труб типу А можна використовувати блок-сополімери ПП-80 тип 2 згідно з ДСТУ Б В.2.7-93 сополімери та гомополімери згідно з ГОСТ 26996 та ПП-100 тип 1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-93 якщо індекс текучості розплаву матеріалу за масою не відхиляється більше ніж на 20% від значення первинного матеріалу. Таблиця И.1 – Визначення характеристик які повинні бути узгоджені а також максимальні припустимі відхилення для цих характеристик Характеристика Одиниця Метод випробувань * Максимальне припустиме відхилення Густина ГОСТ 15139 ± 15 кг/м3 Модуль пружності Е МПа ГОСТ 9550 Мінімум згідно з узгодженим 2 Відносне подовження при розриві % ГОСТ 11262 при швидкості руху затискачів розривної машини 50 мм/хв Мінімум згідно з узгодженим 2 але не менше 100 Показник текучості розплаву при 230°С навантаження 2 16 кг г/10 хв. ГОСТ 11645 ± 20 % Вміст сажі % ГОСТ 26311 Максимум згідно з узгодженим ** Час індукції окислення термостабільність при 200 °С хв. ДСТУ Б В.2.7-73 Мінімум згідно з узгодженим ** але не менше 4 хв. Джерело походження матеріалу *** Як узгоджено ** Інші полімери % Аналіз інфрачервоним випромінюванням Максимум згідно з узгодженим ** **** тільки ПП без інших полімерів визначених документацією Частки що не плавляться % ГОСТ 26996 Максимум згідно з узгодженим ** Кінець таблиці И.1 Характеристика Одиниця Метод випробувань * Максимальне припустиме відхилення Кадмій % ***** ***** Масова частка летких речовин % ГОСТ 26996 ** Максимум згідно з узгодженим ** * Зразки треба брати зі змішаних партій або з кожної партії виготовленої з окремого матеріалу. Порядок відбору зразків має бути узгоджений між постачальником та виробником а також з органом сертифікації якщо це необхідно. ** Узгоджується між постачальником та виробником а також з органом оцінки якщо це необхідно. *** Склад усіх матеріалів повинен бути придатним для проведення його аналізу. **** У випадку труб та арматури що призначаються для плавлення ПП з вмістом ПЕ більше 1% може ускладнити плавлення. ***** Згідно з вимогами нормативних документів МОЗ України. И.2.2 Матеріал з іншої ПП продукції крім труб та фасонних виробів Не дозволяється використовувати сторонній матеріал повторного використання та/або обробки з іншої ПП продукції крім труб та фасонних виробів для виробництва труб та фасонних виробів згідно з цим стандартом без узгодження його характеристик із виробником труб та фасонних виробів. И.3 Сторонні матеріали повторного використання та обробки які не мають узгоджених характеристик И.3.1 Матеріал з ПП труб та фасонних виробів Сторонній матеріал повторного використання та обробки що не має узгоджених характеристик і походить з ПП труб та арматури наявних у відповідній кількості та з відповідною періодичністю дозволяється використовувати самостійно або в якості додатку до первинного чи власного матеріалу повторного використання у будь-якій комбінації для виробництва труб за умови що виконуються усі наступні вимоги: а цей матеріал дозволяється використовувати лише для визначеного проміжного шару труб типу А до 100% маси; б при використанні цього матеріалу до уваги братиметься мінімум одна партія продукції яка повинна проходити відповідне тестування; в при визначенні відповідно до таблиці И.1 індекс текучості розплаву матеріалу по масі не повинен відхилятися більше ніж на 20% від значення первинного матеріалу. Якщо застосовується 100% маси індекс текучості розплаву матеріалу за масою повинен відповідати чинній нормативній документації на сировину; г матеріал повинен бути чистим та не містити видимих домішок. Під час екструзії необхідно проводити фільтрацію матеріалу; д матеріал кінцевого продукту повинен відповідати вимогам визначеним у додатку М; є виробник труб повинен зробити відмітки про кількість стороннього матеріалу повторної обробки та/або використання що фактично додається до кожної серії виробництва. И.3.2 Матеріал з іншої ПП продукції крім труб та фасонних виробів Не дозволяється використовувати сторонній матеріал повторного використання та/або обробки з іншої ПП продукції крім труб та фасонних виробів для виробництва труб та фасонних виробів згідно з цим стандартом. Додаток К обов'язковий ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПЕРВИННОГО ПЕ К.1 ПЕ є первинною сировиною до якої додаються компоненти необхідні для отримання композиції ПЕ для виготовлення труб та фасонних виробів згідно з вимогами цього стандарту ДСТУ Б В.2.7-73 та ГОСТ 16338. Вміст ПЕ у загальному складі композиції повинен становити не менше 80% маси композиції для труб та не менше 85% маси композиції для фасонних виробів литих під тиском. К.2 Використання композицій зі зменшеною кількістю ПЕ можливе при виготовленні тришарових труб типу А: - для проміжкового шару труб типу А: ПЕ у кількості не менше 60% загальної маси композиції; - для зовнішнього та внутрішнього шарів труб типу А: ПЕ у кількості не менше 75% загальної маси композиції за умов заміни ПЕ на суміш на основі СаСО3 що випускається серійно за технологічною документацією яка затверджена у встановленому порядку. К.3 Склад СаСО3 у суміші повинен відповідати наступним умовам: - вміст СаСО3 не менше 95% загальної маси суміші; - вміст МgО3 не менше 2% загальної маси суміші; - загальний вміст СаС03 та МgСО3 не менше 96% загальної маси суміші. К.4 Гранулометричний склад СаСО3 повинен відповідати наступним умовам: - середній розмір частки не більше 3 мкм; - вміст часток розміром менше за 20 мкм – не менше 90%; - вміст найвищої фракції часток розміром менше 20 мкм – не менше 98%; - розмір частки не більше 45 мкм. Додаток Л обов'язковий ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ НЕПЕРВИННОГО ПЕ Л.1 Власний матеріал повторної обробки та використання з труб та фасонних виробів Примітка. У цьому додатку термін «труби» означає труби отримані за методом екструзії та будь-які частини збірних фасонних виробів виготовлені з екструдованої труби. Термін «фасонні вироби» означає фасонні вироби литі під тиском та компоненти збірних фасонних виробів литі під тиском. Припускається необмежене використання власного чистого матеріалу повторного використання з компонентів згідно з даним стандартом для виробництва труб та фасонних виробів. Л.2 Сторонні матеріали повторної обробки та використання з узгодженими характеристиками Л.2.1 Матеріал з ПЕ труб та литих фасонних виробів Сторонній матеріал повторної обробки та використання з узгодженими характеристиками з ПЕ труб та арматури які є у наявності у відповідній кількості та з відповідною періодичністю дозволяється застосовувати сам по собі або у поєднанні з первинним чи власним матеріалом повторної обробки або у вигляді суміші з двома цими матеріалами для виробництва труб та фасонних виробів литих під тиском якщо потрібно за умови що виконуються усі наступні вимоги: а Характеристики кожного матеріалу повинні бути узгоджені між постачальником стороннього матеріалу повторної обробки або використання виробником труб та або органом оцінки. Вони повинні включати характеристики надані у таблиці Л.1. Фактичні значення цих характеристик визначені відповідно до методики тестування таблиця Л.1 повинні відповідати узгодженим значенням а припустимі відхилення – значенням представленим у таблиці Л.1. б Кожна поставка повинна супроводжуватись сертифікатом відповідності виробника композиції з інформацією про відповідність узгодженим характеристикам. Якщо матеріал повторної обробки та використання не супроводжується сертифікатом відповідності виробник труб та фасонних виробів повинен провести тестування усього матеріалу для підтвердження його відповідності до вимог. в Максимальна кількість стороннього матеріалу повторної обробки та/або використання який планується додавати повинна визначатися виробником. г Кількість стороннього матеріалу повторної обробки та/або використання який фактично додається у кожній серії виробництва повинна реєструватися виробником труб. д Матеріал кінцевого продукту повинен відповідати вимогам визначеним у додатку М. є Матеріал повинен бути чистим та не містити видимих домішок. Під час екструзії необхідно проводити фільтрацію матеріалу. ж Максимальна обумовлена кількість кінцевого продукту та кожна форма стороннього матеріалу повторної обробки або використання із узгодженими характеристиками повинна піддаватися стандартному тестуванню. Схвалені результати вважатимуться підтвердженням відповідності також тих компонентів у яких рівень стороннього матеріалу повторної обробки або використання нижчий. Таблиця Л.1 – Визначення характеристик які повинні бути узгоджені а також максимальні припустимі відхилення для цих характеристик Характеристика Одиниця Метод випробувань* Максимально припустимий відхил Густина кг/м3 ГОСТ 15139 ± 5 Модуль пружності Е МПа ГОСТ 9550 Мінімум згідно з узгодженим *** Відносне подовження при розриві % ГОСТ 11262 при швидкості руху затискачів розривної машини 100 мм/хв Мінімум згідно з узгодженим ** але не менше 150% для р не менше 950 кг/м3 та не менше 250% для р не більше 950 кг/м3 Показник текучості розплаву при 190°С та навантаженні 5 кг г/10хв. ГОСТ 11645 2 ± 20 % Вміст сажі % ГОСТ 26311 Максимум згідно з узгодженим ** Час індукції окислення термостабільність при 200 °С хв. ДСТУ Б В.2.7-73 Мінімум згідно з узгодженим ** але не менше 10 хв. Джерело походження матеріалу *** Як узгоджено ** Інші полімери % Аналіз інфрачервоним випромінюванням Не більше 3% тільки ПП без інших полімерів визначених документацією Частки що не плавляться % ГОСТ 16338 Максимум згідно з узгодженим 2 Кадмій % **** **** Масова частка летких речовин % ГОСТ 26359 2 Максимум згідно з узгодженим ** * Зразки треба брати зі змішаних партій або з кожної партії виготовленої з окремого матеріалу. Порядок відбору зразків має бути узгоджений між постачальником та виробником а також органом сертифікації якщо це необхідно. ** Узгоджується між постачальником та виробником а також з органом оцінки якщо це необхідно. *** Склад усіх матеріалів повинен бути придатним для проведення його аналізу. **** Згідно з вимогами нормативних документів МОЗ України. Л.2.2 Матеріал з іншої продукції крім труб та фасонних виробів литих під тиском Не дозволяється використовувати сторонній матеріал повторного використання та/або обробки без узгоджених характеристик з іншої ПЕ продукції крім труб та фасонних виробів литих під тиском для виробництва труб та литих фасонних виробів згідно з цим стандартом. Л.3 Сторонні матеріали повторного використання та обробки які не мають узгоджених характеристик Л.3.1 Матеріал з ПЕ труб та фасонних виробів литих під тиском Сторонній матеріал повторного використання та обробки що не має узгоджених характеристик і походить з ПЕ труб та фасонних виробів литих під тиском наявних у відповідній кількості та з відповідною періодичністю дозволяється використовувати самостійно або в якості додатку до первинного чи власного матеріалу повторного використання у будь-якій комбінації для виробництва труб за умови що виконуються усі наступні вимоги: а Цей матеріал дозволяється використовувати лише для визначеного проміжного шару труб типу А до 100% маси. б При використанні цього матеріалу до уваги братиметься мінімум одна партія продукції яка повинна проходити відповідне тестування. в При визначенні згідно з таблицею Л.1 індекс текучості розплаву матеріалу за масою не повинен відхилятися більше ніж на 0 2 г/10 хв. від значення первинного матеріалу. Якщо застосовується 100% маси індекс текучості розплаву матеріалу за масою повинен відповідати таблиці 3. г При визначенні згідно з таблицею Л.1 густина матеріалу повинна бути не менше ніж у первинного матеріалу. д Матеріал повинен бути чистим та не містити видимих домішок. Під час екструзії необхідно проводити фільтрацію матеріалу. є Матеріал кінцевого продукту повинен відповідати вимогам визначеним у додатку М. ж Виробник труб повинен зробити відмітки про кількість стороннього матеріалу повторної обробки та/або використання що фактично додається до кожної серії виробництва. Л.3.2 Матеріал з іншої ПЕ продукції крім труб та фасонних виробів литих під тиском. Не дозволяється використовувати сторонній матеріал повторного використання та/або обробки з іншої ПЕ продукції крім труб та фасонних виробів литих під тиском для виробництва труб та фасонних виробів литих під тиском згідно цього стандарту. Л.4 Сторонній матеріал повторної обробки та використання ПЕ з фасонних виробів та інших компонентів відцентрового лиття Сторонній матеріал повторного використання та обробки з: - ПЕ арматури відцентрового лиття що має або не має узгоджених характеристик - інших ПЕ компонентів відцентрового лиття що мають узгоджені характеристики наявних у відповідній кількості та з відповідною періодичністю дозволяється використовувати в якості додатку до первинного чи власного матеріалу повторного використання для виробництва арматури відцентрового лиття за умови що виконуються усі наступні вимоги: а допускається у кількості не більше 5% маси; б при використанні цього матеріалу до уваги братиметься мінімум одна партія продукції яка повинна проходити відповідне тестування; в при визначенні згідно з таблицею Л.1 індекс текучості розплаву матеріалу за масою не повинен відхилятися більше ніж на 20% від значення первинного матеріалу; г при визначенні згідно з таблицею Л.1 густина матеріалу повинна бути не меншою ніж у первинного матеріалу; д матеріал повинен бути чистим та не містити видимих домішок; є матеріал кінцевого продукту повинен відповідати вимогам визначеним у додатку М; ж виробник арматури повинен зробити відмітки про кількість матеріалу повторної обробки та/або використання що фактично додається. Додаток М довідковий ЗАГАЛЬНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИРОВИНИ ДЛЯ ТРУБ ТА ФАСОННИХ ВИРОБІВ З НПВХ ПП ТА ПЕ М.1 Характеристики матеріалу Матеріали труб та арматури що відповідають цьому стандарту загалом мають наступні характеристики що наведені у таблиці М.1 Таблиця Ж.1 Характеристика НПВХ ПП ПЕ 1. Модуль пружності Е МПа не менше 3000 від 800 до 1850 не менше 800 2. Середня густина кг/м3 1400 900 940 3. Середній коефіцієнт лінійного теплового розширення мм/К 0 08 0 14 0 17 4 Теплопровідність ВК-1 м-1 0 16 0 2 від 0 36 до 0 50 5. Теплоємність Дж кг-1 К-1 від 2300 до 2900 6. Поверхневий опір Ом більше 1012 більше 1012 більше 1013 Додаток Н довідковий ОГЛЯД МОЖЛИВОГО ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛУ ПОВТОРНОЇ ОБРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ Н.1 Огляд можливого застосування матеріалу повторної обробки та використання представлений у таблиці Н.1. Таблиця Н.1 Композиції сировини з Опис Матеріал повторної обробки та використання з труб та фасонних виробів Матеріал повторної обробки та використання не з труб та фасонних виробів 3 узгодженими характеристиками Без узгоджених характеристик 3 узгодженими характеристиками Без узгоджених характеристик Характеристика Згідно з Е.2.1 Згідно з Е.3.1 Згідно з Е.2.2 Згідно з Е.3.2 НПВХ Визначений проміжний шар труб типу А До 100% До 100% З пляшок та віконних рам до 100% Заборонено Інші шари До 100% 5 або 10% Заборонено Заборонено Фасонні вироби литі під тиском Заборонено Заборонено Заборонено Заборонено Характеристика Згідно з И.2.1 Згідно з И.3.1 Згідно з И.2.2 Згідно з И.3.2 ПП Визначений проміжний шар труб типу А До 100% До 100% Заборонено Заборонено Інші шари До 100% Заборонено Заборонено Заборонено Фасонні вироби литі під тиском До 100% Заборонено Заборонено Заборонено Характеристика Згідно з Л.2.1 Згідно з Л.3.1 Згідно з Л.2.2 Згідно з Л.3.2 ПЕ Визначений проміжний шар До 100% До 100% Заборонено Заборонено Інші шари До 100% Заборонено Заборонено Заборонено Арматура лита під тиском До 100% Заборонено Заборонено Заборонено Характеристика Згідно з Л.4 Згідно з Л.4 Згідно з Л.4 Згідно з Л.4 ПЕ Фасонні вироби виготовлені методом відцентрового лиття До 5% До 5% До 5% Заборонено Додаток П обов'язковий ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗРАЗКІВ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ П.1 Контрольний зразок зразок-еталон  – це відрізок труби без розтруба кожного типорозміру завдовжки 500 ± 10 мм або труба з розтрубом або фасонний виріб кожного типорозміру з нанесеними на їх поверхню маркуванням затверджені як представники для порівняння з ними виготовлених виробів за зовнішнім виглядом та іншими ознаками згідно з цим стандартом які визначають органолептичними методами. П.2 В якості контрольного затверджують зразок з установочної партії труб та фасонних виробів при їх постановці на серійне виробництво згідно з ДСТУ Б А.3.1-6. П.3 Кожен контрольний зразок забезпечують запломбованим ярликом який прикріплюють до зразка та технічним описом. В ярлику вказують умовне позначення виробу найменування підприємства-виготовлювача та інформацію про затвердження контрольного зразка а також графу затвердження підприємством-виробником. Графа затвердження скріплюється круглою печаткою з датами підписання. В технічному описі міститься інформація про контрольний зразок підприємство-виготовлювач зовнішній вид поверхні виробу а також допустимі дефекти та пошкодження. П.4 Контрольні зразки оформлюються для кожного діаметра виробу кожного кольору вихідної сировини. Термін дії контрольного зразка не встановлюється. П.5 Для забезпечення вхідного контролю виробу споживач може використовувати робочі контрольні зразки які є копіями основного контрольного зразка або його частини. Правильність копії підтверджує підприємство-виготовлювач. П.6 При зміні показників або їх значень що наведені в цьому стандарті контрольні зразки підлягають перезатвердженню. П.7 Контрольні зразки зберігаються на підприємстві-виробнику. Додаток Р довідковий БІБЛІОГРАФІЯ 1 Рr EN 13476-1: 2002 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Unplasticized polyvinyl chloride PVC-U Polypropylene PP and Polyethylene PE  – Part 1: Requirements for pipes fittings and the system Пластмасові трубопроводи для безнапірних підземних та каналізаційних систем – Трубопроводи зі структурованими стінками з непластифікованого полівінілхлориду НПВХ поліпропілену ПП та поліетилену ПЕ  – Частина 1: Технічні характеристики труб арматури та системи 2 EN 1401-1:1999 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage- Unplasticized polyvinil chloride PVC-U  – Part 1: Reaquirements for pipes fittings and the system Пластмасові трубопроводи для безнапірних підземних дренажних та каналізаційних систем – Трубопроводи з непластифікованого полівінілхлориду НПВХ  – Частина 1: Технічні характеристики труб арматури та системи 3 EN 13244-2: 2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes drainage and sewerage – Polyethylene PE  – Part 2: Pipes Пластмасові трубопроводи напірні для підземних та зовнішніх систем загального призначення дренажу та каналізації – Поліетилен ПЕ  – Частина 2: Труби 4 DIN EN 1852-1: 1998 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Polypropylene PP  – Part 1: Specification for pipes fittings and system Пластмасові трубопроводи для безнапірного підземного дренажу та каналізації – Поліпропілен ПП  – Частина 1: Специфікація труб деталей з'єднувальних та системи 5 ISO 265-1: 1988 Pipes and fittings of plastics materials – Fittings for domestic and industrial waste pipes – basic dimensions: Metric series – Part 1: Unplasticized poly vinyl chloride PVC-U Труби та деталі з'єднувальні з полімерних матеріалів – Деталі з'єднувальні для труб внутрішньої каналізації – основні розміри: Метричний ряд – Частина 1: Непластифікований полівінілхлорид ПВХ – Н 6 EN 744: 1995 Thermoplastics pipes. Test method for resistance to external blows by the round-the-clock method Труби з термопластів. Метод тестування на стійкість до дії зовнішніх ударів рівномірно розподілених по периметру 7 DIN 4262-1:1998-12 Системи трубопроводів для підземного дренажування інженерних споруд. Частина 1: пластикові труби 8 EN 50086-2-4:1994 – Трубопровідні системи для укладання кабелів – Частини 2-4: Спеціальні вимоги до підземних трубопровідних систем 9 ISO 9969:1994 Thermoplastics pipes – Determination of ring stiffness Труби з термопластів. Визначення кільцевої жорсткості 10 EN ISO 9967:1995 Plastics pipes – Determination of creep ratio Труби з пластмас. Визначення коефіцієнту повзучості 11 EN 13244 –1: 2003 Plastics piping systems for buried and above-ground presser systems for water for general purposes drainage and sewerage – Polyathylene PE  – Part 1: Genaral Системи труб із пластмаси для підземних та надземних напірних систем водопостачання дренажу та каналізації – Поліетилен ПЕ  – Частина 1: Загальні вимоги 12 МУ 1641-77 Методические указания на турбидиметрическое определение аэрозоля серной кислоты в воздухе Методичні вказівки щодо тубидометричного визначення аерозолю сірчаної кислоти у повітрі 13 МУ 1645-77 Методические указания на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе рабочей зоны Методичні вказівки щодо фотометричного визначення хлористого водню у повітрі робочої зони 14 МУ 2565-82 Методические указания по фотометрическому определению ацетальдегида в воздухе рабочей зоны Методичні вказівки щодо фотометричного визначення ацетальдегіду у повітрі робочої зони 15 МУ 4259-87 Методические указания. Инструкция по санитарно – химическому исследованию изделий из полимерных материалов предназначенных для использования в хозяйственно – питьевом водоснабжении и водном хозяйстве. Методичні вказівки. Інструкція із санітарно – хімічного дослідження виробів з полімерних матеріалів призначених для використання в господарсько-питному водопостачанні й водному господарстві 16 МУ 4436-87 Методические указания по измерению концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия Методичні вказівки щодо вимірювання концентрації аерозолів переважно фіброгенної дії 17 МУ 4595-88 Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны Методичні вказівки щодо газохроматографічному вимірювання концентрації формальдегіду в повітрі робочої зони 18 ПУЭ Правила устройства электроустановок 1987 Правила будови електроустановок 1987 19 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 1995 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів 20 ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів Код УКНД 93.030 23.040.20 Ключові слова: зовнішні мережі каналізація дренаж кабельна каналізація труби безнапірні фасонні вироби гладкі труби багатошарові труби гофровані труби ребристі труби поліетилен поліпропілен непластифікований полівінілхлорид кільцева жорсткість код зони застосування первинний матеріал непервинний матеріал матеріал повторної обробки. ДСТУ Б В.2.5-32:2007 ДСТУ Б В.2.5-32:2007 2 3