Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт: Додаток 1, Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт при індивідуальному проектуванні будівель, споруд і комплексів житла і соціальної сфери на конкретних ділянках станом на 1.07.2007р.; Додаток 4, Індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один люд.-день станом на 1.07.2007 р.; Додаток 9, Індекси визначення кошторисної вартості до відомчих збірників цін на проектно-вишукувальні та конструкторські роботи, що діють на території України, станом на 1.07.07 р.;

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ 01025 м. Київ-25 вул. Велика Житомирська 9 тел. 278-82-90 факс 278-83-90 № Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські державні адміністрації міністерства інші центральні органи виконавчої влади та проектні організації за списком Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт Міністерство регіонального розвитку та будівництва направляє інформацію щодо індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт станом на 1 липня 2007 року. Зазначені індекси та показники визначені на підставі зміни складових вартості проектно-вишукувальних робіт та вартості будівельно-монтажних робіт. При обчисленні цих показників та індексів рівень середньомісячної заробітної плати працівників проектно-вишукувальних організацій прийнятий у розмірі 2052 грн. що відповідає 6-ому розряду складності робіт у будівництві при рекомендованому рівні заробітної плати 1500 грн. для розряду 3 8 . У разі збільшення рекомендованого Мінрегіонбудом за погодженням з Мінекономіки рівня заробітної плати зазначені індекси та показники можуть уточнюватися на стадії складання договірної ціни на підставі обгрунтовуючих розрахунків проектно-вишукувальних організацій. Уточнені індекси та показники погоджуються із замовником і використовуються при проведенні взаєморозрахунків. При цьому якщо кошторисна вартість проектних робіт обчислена за нормативним методом розрахунок договірної ціни здійснюється з урахуванням рівня збільшення за час дії усереднених відсоткових показників вартості будівельно-монтажних робіт. Додаток на 4 аркушах. Заступник Міністра А.В.Беркута Сєргєєнко О.П. 278-73-79 МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З « 06 » 07 200 7 року Київ № 92 Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно- вишукувальних робіт З метою достовірного визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та на виконання рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 04.07.2007 №18 “Про індекси та показники визначення вартості проектно-вишукувальних робіт” НАКАЗУЮ: 1. Затвердити та рекомендувати до застосування з 01.07.2007 індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт що додаються. 2. Управлінню ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених індексів та показників до заінтересованих організацій. 3. Вважати таким що з 01.07.2007 втратив чинність наказ Мінбуду від 28.12.2005 № 27 “Про уточнення індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт”. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.В. Беркуту. Т.в.о. Міністра М.П. Сорока Додаток 1 Довідковий Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 06.07.07 № 92 Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт при індивідуальному проектуванні будівель споруд і комплексів житла і соціальної сфери на конкретних ділянках станом на 1.07.2007р. № п/п Вартість будівельно-монтажних робіт за главами 1-9 тис.грн.* Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт у відсотках за категоріями складності об’єктів Категорії складності об’єктів I II III IV V 1 2 3 4 5 6 7 1 До 50 0 4 03 4 73 5 66 6 47 7 26 2 50-100 4 03-3 94 4 73-4 65 5 66 -5 57 6 47-6 34 7 26-7 11 3 100-500 3 94-3 48 4 65-4 18 5 57-4 96 6 34-5 61 7 11-6 32 4 500-1000 3 48-3 30 4 18-3 93 4 96-4 65 5 61-5 21 6 32-5 93 5 1000-2000 3 30-3 15 3 93-3 78 4 65-4 51 5 21-5 05 5 93-5 72 6 2000-3000 3 15-3 12 3 78-3 74 4 51-4 40 5 05-4 96 5 72-5 59 7 3000-4000 3 12-3 09 3 74-3 70 4 40-4 36 4 96-4 90 5 59-5 51 8 4000-5000 3 09-2 68 3 70-3 11 4 36-3 70 4 90-4 27 5 51-4 80 9 5000-6000 2 68-2 53 3 11-2 99 3 70-3 54 4 27-4 09 4 80-4 58 10 6000-7000 2 53-2 43 2 99-2 86 3 54-3 44 4 09-3 92 4 58-4 39 11 7000-8000 2 43-2 34 2 86-2 77 3 44-3 32 3 92-3 79 4 39-4 20 12 8000-9000 2 34-2 22 2 77-2 68 3 32-3 24 3 79-3 70 4 20-4 04 13 9000-10000 2 22-2 20 2 68-2 61 3 24-3 20 3 70-3 59 4 04-3 96 14 10000-12000 2 20-2 08 2 61-2 47 3 20-2 90 3 59-3 28 3 96-3 70 15 12000-14000 2 08-1 92 2 47-2 29 2 90-2 62 3 28-3 10 3 70-3 40 16 14000-16000 1 92-1 76 2 29-2 22 2 62-2 46 3 10-2 93 3 40-3 18 17 16000-18000 1 76-1 70 2 22-2 04 2 46-2 38 2 93-2 80 3 18-3 02 18 18000-20000 1 70-1 64 2 04-1 93 2 38-2 30 2 80-2 66 3 02-2 88 19 20000-22000 1 64-1 58 1 93-1 87 2 30-2 24 2 66-2 57 2 88-2 79 20 22000-24000 1 58-1 54 1 87-1 80 2 24-2 18 2 57-2 42 2 79-2 68 21 24000-26000 1 54-1 51 1 80-1 76 2 18-2 10 2 42-2 34 2 68-2 60 22 26000-28000 1 51-1 48 1 76-1 74 2 10-2 06 2 34-2 27 2 60-2 51 23 28000-30000 1 48-1 42 1 74-1 69 2 06-2 01 2 27-2 20 2 51-2 42 24 30000-32000 1 42-1 38 1 69-1 62 2 01-1 92 2 20-2 11 2 42-2 34 25 32000-34000 1 38-1 31 1 62-1 58 1 92-1 83 2 11-2 04 2 34-2 28 26 34000-36000 1 31-1 26 1 58-1 50 1 83-1 78 2 04-2 00 2 28-2 21 27 36000-38000 1 26-1 20 1 50-1 45 1 78-1 71 2 00-1 94 2 21-2 16 28 38000-40000 1 20-1 15 1 45-1 40 1 71-1 65 1 94-1 89 2 16-2 12 29 Понад 40000 1 15 1 40 1 65 1 89 2 12 * Примітка: Проміжні значення визначаються методом інтерполяції. Начальник Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві П.І.Губень Додаток 4 Довідковий Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 06.07.07 № 92 Індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один люд.-день станом на 1.07.2007 р. № п/п Види робіт Індекси Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 люд.-день грн. 1 2 3 4 1 Проектні роботи 4 84 221 0 2 Проектно-планувальні роботи 5 39 245 0 3 Вишукувальні роботи крім інженерно- геодезичних : польові камеральні 6 01 4 84 315 0 221 0 4 Інженерно-геодезичні роботи 5 31 277 0 Начальник Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві П.І.Губень Додаток 9 Довідковий Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 06.07.07 № 92 Індекси визначення кошторисної вартості до відомчих збірників цін на проектно-вишукувальні та конструкторські роботи що діють на території України станом на 1.07.07 р. № п/п Найменування збірника Ким затверджено Індекс для визначення вартості ПВР за відомчими збірниками 1 2 3 4 1 Цінник на розробку конструкторської документації нестандартизированого устаткування індивідуального виготовлення для чорної і кольорової металургії Міністерство металургії СРСР 1991 р. 4 61 2 Цінник “На виробництво польових і камеральних робіт із спостережень методом реєстрації природного імпульсного електромагнітного поля землі при вивченні небезпечних геологічних процесів” Наказом Держбуду України від 9.03.2000 р. №46 польові - 3 62 камеральні- 4 39 3 Цінник “На виробництво польових і камеральних робіт із спостережень газо-еманаціоним методом при вивченні небезпечних геологічних процесів” Наказом Держбуду України від 9.03.2000 р. №46 польові - 3 62 камеральні - 4 39 4 Збірник нормативів витрат праці і вартості розробки проектів виробництва монтажних і спеціальних будівельних робіт і іншої проектної документації Мінмонтажспецбудом СРСР 1990 р. 4 84 5 Відомчий збірник цін на розробку схем газопостачання Держбудом РФСР 23.05.90 р. 4 84 6 Положення про визначення вартості робіт і послуг виконуваних при здійсненні функцій територіальних проектних організацій у промисловому будівництві на території України Наказом Держбуду України від 29.01.1992 р. №5 1 90 7 Цінник на розробку технічної документації на АСУ ТП Мінелектротехприлад СРСР 1991 р. 4 84 8 Прейскурант на розробку проектів виробництва робіт при спорудженні об'єктів ТЕС Протоколом Міністерства енергетики та електрифікації СРСР від 21.03.88 №107 Москва 1988 р. 4 84 9 Прейскурант на розробку проектів виробництва робіт при спорудженні об'єктів АЕС з реакторами ВВЕР-1000 Протоколом Мінатоменерго СРСР та Міненерго СРСР від 06.07.88 №194 Донецьк 1988 р. 4 84 10 Прейскурант на розробку ПВР з монтажу теплоенергетичного обладнання ТЕС. Розділ 9 Видавництво Москва 1985 р. 4 84 11 Прейскурант на розробку робочих креслень пилогазоповітропроводів котлів ТЕС і котелень. Розділ 12. Видавництво Москва 1987р. 4 84 12 Цінник на проектні роботи для будівництва. Розділ 13а. Машинобудівна промисловість. Погоджено Держбудом СРСР введені в дію з 1.05.1989 р. 4 84 13 Збірник цін на проектні роботи для будівництва підприємств будинків і споруд міністерства радіопромисловості СРСР. СЦ-29-89 Погоджено Держбудом СРСР введені в дію з1. 05. 1989 р. 4 84 14 Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Галузевий розділ-авиаційна промисловість Погоджено Держбудом СРСР введені в дію з1. 05. 1989 р. 4 84 15* Збірник цін на проектні та обстежувальні роботи для капітального ремонту штучних споруд Затверджено МШС СРСР 23.08.89 р. 4 84 16* Збірник цін на проектні та вишукувальні роботи для капітального ремонту колії Затверджено МШС СРСР 03.11.87 р. №ЦПЗУР-20 проектні - 4 84 вишукувальні - 5 31 17 Збірник цін та нормативів на проектні розробки проектів організації будівництва. СЦН ОТС-91 Видавництво Донецьк 1991 р. 4 84 18 Цінник “На виробництво водолазного обстеження гідротехнічних споруд і укладених трубопроводів Наказом Держбуду України від 09.03.00 №46 Польові -3 62 Камеральні -4 39 19 Розділ 22 “Машинобудування для легкої і харчової промисловості і побутових приладів” Видавництво Москва 1987р 4 84 20 Суднобудівна промисловість Рішення Міністерства суднобудівної промисловості СРСР від 31.03.87 №СП-21/578 зі змінами та доповненнями до нього Рішення від 21.06.90№РЮ-21/2560 4 84 * Примітка: До цін позначених Збірників застосовується поправочний коефіцієнт 1 19. Начальник Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві П.І.Губень