Наказ N 4 від 22.11.2005 р.

Наказ N 4 від 22.11.2005 р. Порядок відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання

Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України Н А К А З 22.11.2005 N 4 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2005 р. за N 1478/11758 Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання На виконання п.25 Правил надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення" Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Порядок відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання далі - Порядок що додається. 2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначений законодавством термін. 3. Довести цей наказ до відома Ради міністрів АР Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків. Міністр П.С.Качур ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва А.В.Дашкевич Міністерство охорони здоров'я України С.П.Бережнов Держспоживстандарт України Заступник Голови В.П.Вівчарик Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства Заступник Голови Комітету О.Б.Лотоцький Міністерство економіки України Виконуючий обов'язки Міністра В.Ігнащенко Антимонопольний комітет України Заступник Голови Комітету С.М.Мороз Про затвердження Змін до наказу Мінбуду України від 22.11.2005 N 4 Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 6 листопада 2007 року N 169 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2007 р. за N 1320/14587 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року N 1268 "Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення" та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 10.04.2007 N 45445/7/1-06 з метою впорядкування питань що виникають під час надання дозволів на влаштування індивідуального опалення та запобігання виникненню надзвичайних ситуації у житловому фонді НАКАЗУЮ: 1. У назві та у пункті 1 наказу Мінбуду України від 22.11.2005 N 4 "Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання" зареєстрованого у Мін'юсті України 09.12.2005 за N 1478/11758 слово "приміщень" виключити. 2. Затвердити Зміни до цього Порядку що додаються. 3. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначений законодавством строк. 4. Довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.   Міністр  О. П. Попов  ПОГОДЖЕНО:     В. о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва      К. О. Ващенко  Заступник Міністра палива та енергетики України    О. Шеберстов  Заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України      В. М. Кузьменко  Перший заступник Міністра  економіки України   К. В. Любченко  Голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики     О. С. Шпинко  Міністр регіонального розвитку та будівництва України      В. Г. Яцуба  Перший заступник Міністра Головний державний санітарний лікар України      С. П. Бережнов  Заступник Міністра фінансів України    А. І. Мярковський  Голова Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду        С. О. Сторчак  Заступник голови правління НАК "Нафтогаз України"    В. Ульянов  Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи          В. Муха     ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 6 листопада 2007 р. N 169 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2007 р. за N 1320/14587  Зміни до Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання 1. Назву Порядку викласти в такій редакції: "Порядок відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання". 2. У розділі 1: 2.1 У пункті 1.1 слова " секції під'їзду або його окремих приміщень" виключити. 2.2 В абзаці другому пункту 1.4 після слів "теплопостачання будинку" слова "або його частини секції під'їзду " виключити. 3. У розділі 2: 3.1 У назві розділу слова "окремих приміщень житлового будинку" замінити словами "окремого житлового будинку будинків ". 3.2 Пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1 Для вирішення питання відключення житлового будинку будинків від мереж централізованого опалення його власник власники повинен повинні звернутися до Комісії з письмовою заявою про відключення від мереж ЦО і ГВП. У заяві про відключення від мереж ЦО і ГВП власник власники будинку зазначає причини відключення. До заяви додається копія протоколу загальних зборів мешканців будинку щодо створення ініціативної групи з вирішення питання відключення від мереж ЦО і ГВП та прийняття рішення про влаштування у будинку системи індивідуального або автономного опалення. Рішення про відключення будинку від системи централізованого опалення з улаштуванням індивідуального опалення повинно бути підтримане всіма власниками уповноваженими особами власників приміщень у житловому будинку". 3.3 У пункті 2.2: абзаци перший - третій викласти в такій редакції: "2.2 Комісія розглядає надані документи лише за наявності затвердженої органом місцевого самоврядування в установленому порядку оптимізованої схеми перспективного розвитку систем теплопостачання населеного пункту та у відповідності до неї. Комісія після вивчення наданих власником власниками документів у місячний строк приймає рішення щодо відключення від мереж ЦО і ГВП улаштування індивідуальної автономної системи теплопостачання та збір вихідних даних і технічних умов для виготовлення проектної документації. При цьому обов'язково враховуються технічні можливості існуючих мереж газопостачання водопостачання та електропостачання даного населеного пункту або окремого мікрорайону щодо забезпечення живлення запропонованої власником власниками системи теплопостачання. Комісією у разі необхідності можуть розглядатися питання збільшення потужностей та можуть розроблятися пропозиції щодо їх фінансування а також заміни систем внутрішньоквартальних а в деяких випадках і магістральних мереж газо- водо- теплопостачання. Засідання Комісії відбувається за участю заявника або його уповноваженого представника. Рішення Комісії оформляється протоколом витяг з якого у десятиденний строк надається заявникові"; абзац перший підпункту 2.2.2 викласти в такій редакції: "2.2.2 Підставою для відмови у наданні дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП є невиконання умов визначених у пунктах 2.1 та 2.2 цього Порядку"; підпункт 2.2.3 викласти в такій редакції: "2.2.3 Якщо заявником є власник наймач орендар окремого приміщення Комісія має право не розглядати його заяву до прийняття рішення про відключення від мереж централізованого теплопостачання всього будинку. Про відмову у розгляді заяви Комісія повідомляє заявника у десятиденний строк". 3.4 У пункті 2.4: абзац другий виключити; підпункт 2.4.1 викласти в такій редакції: "2.4.1 Разом з проектом індивідуального автономного теплопостачання надаються: проектні рішення щодо опалення місць загального користування у будинку; технічні рішення з розрахунками щодо реконструкції існуючої системи теплопостачання: перенесення транзитних стояків їхня ізоляція можливе перекладання розподільних трубопроводів стояків заміна дросельних діафрагм елеваторів теплолічильників тощо; теплові навантаження місць загального користування; розраховані теплові навантаження будинку; технічні рішення з перерахунку та заміни внутрішньобудинкових систем газо- та електропостачання залежно від типу нагрівачів ". 3.5 Абзац другий пункту 2.5 викласти в такій редакції: "Роботи з відключення будинку від мереж ЦО і ГВП виконуються у міжопалювальний період". 3.6 У пункті 2.6 слова "квартири нежитлового приміщення секції під'їзду" виключити. 3.7 Додаток 1 до пункту 1.2 Порядку доповнити новим абзацом такого змісту: " • представник проектної організації з опалення та теплопостачання; • представник Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи". 4. Додаток 2 до пункту 2.1 Порядку викласти в такій редакції: "ДОДАТОК 2 до пункту 2.1 Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання  До міжвідомчої комісії з розгляду питань відключення від мереж ЦО і ГВП від   Заява про надання дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП будинку і влаштування індивідуальної автономної системи теплопостачання Прошу надати дозвіл на відключення від мереж ЦО і ГВП та влаштування індивідуального автономного опалення та гарячого водопостачання будинку за адресою   Дата  Підпис".  5. Додаток 3 до пункту 2.4 Порядку виключити. 6. У зв'язку з цим додаток 4 вважати додатком 3. Додаток 3 до пункту 2.6 Порядку викласти в такій редакції: "ДОДАТОК 3 до пункту 2.6 Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання  ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням міжвідомчої комісії з розгляду питань відключення від мереж ЦО і ГОП  Протокол від 200 р. N Голова комісії П. І. Б.   АКТ про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП м.   200 р.  1. Акт складено представником власника ків будинку або уповноваженою ним особою                                                                                   П. І. Б. найменування підприємства представником монтажної організації                                                                                                                               П. І. Б. найменування підприємства представником виконавця послуг з ЦО і ГВП                                                                                                                                 П. І. Б. найменування підприємства які підтверджують відключення від мереж ЦО і ГВП будинку за адресою                                                                 N житлового будинку вулиця населений пункт 2. Відключення виконано шляхом видимого розриву заварюванням уводів ГВП у будинок d = мм шт. 3. Акт складено в трьох примірниках для кожної із сторін. Представник власника будинку або уповноважена ним особа    підпис   Представник монтажної організації  підпис   Представник виконавця послуг з ЦО і ГВП  підпис ".    Начальник Управління житлової політики та розвитку житлового господарства      В. М. Кірюшин  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України 22.11.2005 N 4 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2005 р. за N 1478/11758 Порядок відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання 1 Загальні положення 1.1 Цей Порядок визначає процедуру відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води далі - ЦО і ГВП житлового будинку секції під'їзду або його окремих приміщень при відмові споживачів від послуг ЦО і ГВП. 1.2 Для реалізації права споживачів на відмову від отримання послуг ЦО і ГВП орган місцевого самоврядування або місцевий орган виконавчої влади створює своїм рішенням постійно діючу міжвідомчу комісію для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж ЦО і ГВП далі - Комісія призначає голову та затверджує її склад затверджує положення про роботу комісії склад комісії наведено в додатку 1 . Засідання постійно діючої міжвідомчої комісії відбуваються у міру потреби але не рідше одного разу на місяць. 1.3 Дія цього Порядку не поширюється на власників наймачів орендарів окремих приміщень які були відокремлені від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання та користуються автономним теплопостачанням до набрання чинності цим Порядком. 1.4 У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: система автономного теплопостачання будинку або його частини секції під'їзду - сукупність джерела теплової енергії потужністю до 1 Гкал/год; розміщується в межах цього будинку частині будинку надбудові чи прибудові до цього будинку внутрішньобудинкових мереж і систем теплопостачання окремих приміщень; система індивідуального поквартирного теплопостачання опалення та/або гарячого водопостачання - система яка розташована в окремому приміщенні в межах даної квартири та призначена для обслуговування цієї квартири. Інші терміни вживаються у значеннях визначених Законами України "Про житлово-комунальні послуги" та "Про теплопостачання". 2 Порядок розгляду та прийняття рішення про відключення окремих приміщень житлового будинку від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання 2.1 Для вирішення питання відключення окремих приміщень житлового будинку від мереж централізованого опалення власник наймач орендар приміщення повинен звернутися до Комісії з письмовою заявою про відключення від мереж ЦО і ГВП. У заяві про відключення від мереж ЦО і ГВП власник наймач орендар приміщення зазначає причини відключення. У разі бажання власників наймачів орендарів окремих приміщень відключити весь житловий будинок секцію або під'їзд будинку від мереж ЦО і ГВП вони подають до Комісії колективну заяву про надання дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП квартири нежитлового приміщення секції під'їзду будинку і влаштування індивідуальної автономної системи теплопостачання додаток 2 . До заяви додається копія протоколу загальних зборів мешканців будинку секції або під'їзду щодо створення ініціативної групи з вирішення питання відключення від мереж ЦО і ГВП засвідчена власником будинку або уповноваженою ним особою. 2.2 Комісія після вивчення конкретних умов у місячний термін приймає рішення яке має враховувати затверджений план перспективного розвитку систем централізованого теплопостачання існуючий стан мереж енергозабезпечення даного поселення або окремого мікрорайону. Засідання Комісії відбувається за участю заявника або його уповноваженого представника. Рішення Комісії оформляється протоколом витяг з якого у десятиденний термін надається заявникові. 2.2.1 При позитивному рішенні Комісії заявнику надається перелік організацій до яких слід звернутися для отримання технічних умов для розробки проекту індивідуального автономного теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП. 2.2.2 Підставою для відмови у наданні дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП є неможливість забезпечення у разі відокремлення приміщення даного споживача секції під'їзду від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП безперебійної роботи інженерного обладнання сусідніх приміщень або будинку в цілому. У разі незгоди заявника з відмовою спір вирішується в судовому порядку. 2.2.3 Якщо заявником є власник наймач орендар окремого приміщення Комісія може запропонувати перенести розгляд його заяви на погоджений термін у зв'язку з підготовкою рішення про відключення від мереж централізованого теплопостачання всього будинку під'їзду або секції . При відмові заявника від перенесення терміну розгляду його заяви Комісія приймає рішення відповідно до пункту 2.2. 2.3 Отримання технічних умов може виконуватись безпосередньо заявником або відповідно до договору проектною чи проектно-монтажною організацією. 2.3.1 Проект індивідуального автономного теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП виконує проектна або проектно-монтажна організація на підставі договору із заявником. 2.4 Проект індивідуального автономного теплопостачання повинен відповідати вимогам чинних нормативних документів. Вибір запропонованих схем може супроводжуватися економічними розрахунками. Основні технічні рішення теплопостачання житлових будинків і їх окремих приміщень квартир нежитлових приміщень секцій під'їздів при відключенні від мереж ЦО і ГВП наведено в додатку 3. 2.4.1 Разом з проектом індивідуального автономного теплопостачання надаються: - технічні рішення з розрахунками щодо реконструкції існуючої системи теплопостачання: перенесення транзитних стояків їхня ізоляція можливе перекладання розподільчих трубопроводів стояків заміна дросельних діафрагм елеваторів теплолічильників тощо; - проект теплоізоляції огороджувальних конструкцій які відокремлюють приміщення з індивідуальним автономним теплопостачанням від сусіднього та можливо і зовнішніх огороджувальних конструкцій; - значення тепловіддачі транзитних стояків та трубопроводів які проходять приміщенням з індивідуальним автономним теплопостачанням і при потребі теплові навантаження місць загального користування; - розраховані теплові навантаження об'єкта квартири нежитлового приміщення секції будинку . 2.4.2 Проект узгоджується з усіма організаціями які видали технічні умови на підключення будинку до зовнішніх мереж. 2.5 Відключення приміщень від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП виконується монтажною організацією яка реалізує проект за участю представника власника житлового будинку або уповноваженої ним особи представника виконавця послуг з ЦО і ГВП та власника наймача орендаря квартири нежитлового приміщення або уповноваженої ними особи. Роботи з відключення виконуються у міжопалювальний період. 2.6 По закінченні робіт складається акт про відключення квартири нежитлового приміщення секції під'їзду будинку від мереж ЦО і ГВП додаток 4 і в десятиденний термін подається заявником до Комісії на затвердження. 2.7 Після затвердження акта на черговому засіданні Комісії сторони переглядають умови договору про надання послуг з централізованого теплопостачання. 2.8 Для виконання робіт з підготовки внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП до опалювального сезону після відключення приміщення від мереж його власник наймач орендар зобов'язаний надавати представнику виконавця послуг з ЦО і ГВП можливість доступу до транзитних трубопроводів відповідно до порядку їх технічного огляду установленого Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 N 76 зареєстрованими у Мін'юсті України 25.08.2005 за N 927/11207. Начальник Управління експлуатації житлового фонду В.М.Кірюшин Додаток 1 до пункту 1.2 Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання СКЛАД постійно діючої міжвідомчої комісії органу місцевого самоврядування або місцевої виконавчої влади з розгляду питань пов'язаних з відключенням споживачів від мереж ЦО і ГВП Склад комісії: - Голова комісії: заступник керівника органу місцевого самоврядування або виконавчої влади. Члени комісії: - депутат органу місцевого самоврядування за згодою ; - представник районного місцевого житлового управління; - представник власника житлового будинку або уповноваженої ним особи; - представник організації газопостачання; - представник організації електропостачання; - представник організації водопостачання; - представник екологічної інспекції за згодою ; - представник районного відділу містобудування архітектури та житлово-комунального господарства; - представник пожежного нагляду за згодою ; - представник місцевої установи закладу держсанепідслужби; - представник організації теплопостачання. Начальник Управління експлуатації житлового фонду В.М.Кірюшин Додаток 2 до пункту 2.1 Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання До міжвідомчої комісії з розгляду питань відключення від мереж ЦО і ГВП від ЗАЯВА про надання дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП квартири нежитлового приміщення секції під'їзду будинку і влаштування індивідуальної автономної системи теплопостачання Прошу надати дозвіл на відключення від мереж ЦО і ГВП квартири нежитлового приміщення секції під'їзду будинку та влаштування індивідуального автономного опалення та гарячого водопостачання квартири нежитлового приміщення секції під'їзду будинку за адресою Дата Підпис Начальник Управління експлуатації житлового фонду В.М.Кірюшин Додаток 3 до пункту 2.4 Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ теплопостачання житлових будинків і їх окремих приміщень квартир нежитлових приміщень секцій під'їздів при відключенні від мереж ЦО і ГВП --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Кількість | Види |Джерело теплопостачання | Енергоносій | Видалення продуктів |Приплив повітря| | поверхів | тепло- | що допускається | | згоряння | для згоряння | | |споживан-| | | | | | | ня | | | | | |----------+---------+------------------------+------------------+----------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------+---------+------------------------+------------------+----------------------+---------------| |Від 2 до |Опалення |Автономна котельня |Природний газ |Природне або механічне| | |10 |ГВП |дахова або прибудована |низького або |вертикальною димовою | | |поверхів | | 1 |середнього тиску |трубою | | |та вище | | |зріджені | | | | | | |вуглеводневі гази | | | |----------+---------+------------------------+------------------+----------------------+---------------| |2-5 |ГВП |Існуючий проточний |Природний газ |В існуючий димохід у |З приміщення | |поверхів з| |газовий водонагрівач |низького тиску |будівельних |де встановлено | |існуючими | | |зріджений |конструкціях |водонагрівач | |газовими | | |вуглеводневий газ | | | |колонками | | |від мережі або від| | | | | | |індивідуальних | | | | | | |балонних установок| | | | | | |для 2-поверхових | | | | | | |будинків | | | | |---------+------------------------+------------------+----------------------+---------------| | |Опалення |Індивідуальний побутовий|Природний газ |Природне. В існуючий |З приміщення | | | |одно- контурний газовий |низького тиску |димохід у будівельних |де встановлено | | | |котел з відкритою |зріджений |конструкціях 2 |котел 3 | | | |камерою згоряння та |вуглеводневий газ | | | | | |водяною системою |від мережі або від| | | | | |опалення: |індивідуальних | | | | | |- в окремій квартирі |балонних установок| | | | | |- в усіх квартирах |для 2-поверхових | | | | | |секції |будинків | | | | | |- в усіх квартирах | | | | |----------+---------+------------------------+------------------+----------------------+---------------| |2-5 |ГВП 1 |Індивідуальний побутовий|Газ природний газ|Природне |З приміщення | |поверхів |та |газовий котел |зріджений |індивідуальним |де встановлено | |без |опалення |двоконтурний з відкритою|вуглеводневий |димоходом з металевої |котел 3 | |газових | |камерою згоряння та | |теплоізольованої труби| | |колонок | |водяною системою | |або з жаро- | | | | |опалення: | |морозостійких | | | | |в окремій квартирі | |будівельних | | | | |в усіх квартирах секції | |конструкцій 4 | | | | |в усіх квартирах | | | | | | |------------------------+------------------+----------------------+---------------| | | |Індивідуальний побутовий|Газ природний газ|Примусове в |Механічний | | | |газовий котел |зріджений |індивідуальний |примусовий з | | | |двоконтурний з |вуглеводневий |зовнішній вертикальний|атмосфери | | | |герметичною камерою | |герметичний | | | | |згоряння та водяною | |теплоізольований | | | | |системою опалення: | |металевий димохід 4 | | | | |- в окремій квартирі | | 5 | | | | |- в усіх квартирах | |----------------------| | | | |секції | |Примусове герметичними| | | | |- в усіх квартирах | |індивідуальними | | | | |житлового будинку | |димовими трубами крізь| | | | | | |зовнішню стіну в | | | | | | |атмосферу 4 5 | | |----------+---------+------------------------+------------------+----------------------+---------------| |7-9-10 |ГВП |Індивідуальний побутовий|Газ природний |Примусове зовнішніми |Механічний | |поверхів |опалення |газовий котел |низького тиску |вертикальними |примусовий з | | | |двоконтурний з | |герметичними |атмосфери | | | |герметичною камерою | |теплоізольованими | | | | |згоряння та водяною | |димоходами 4 5 | | | | |системою опалення: | |----------------------| | | | |- в окремій квартирі | |Примусове | | | | |- в усіх квартирах | |індивідуальним | | | | |секції | |герметичним димоходом | | | | |- в усіх квартирах | |крізь зовнішню стіну в| | | | |житлового будинку | |атмосферу 6 | | |----------+---------+------------------------+------------------+----------------------+---------------| |>10 |ГВП |Проточний або ємкісний |Електричний струм | - | - | |поверхів | |електроводонагрівач 7 |напругою 220 В | | | | |---------+------------------------+------------------+----------------------+---------------| | |Опалення |Місцевими електричними |Електричний струм | - | - | | | |теплонакопичувачами 7 |напругою 220 В | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Для південних районів за економічної доцільності для 2-5-поверхових будинків можливе використання сонячних колекторів з метою попереднього нагріву води для ГВП. 2 Відведення димових газів від додаткового обладнання в існуючий димохід можливе в разі перевірки його пропускної спроможності. 3 Згідно з ДБН В. 2.5-20-2001 п.п. 6.37 6.38 6.39. 4 Установлення димоходу повітропроводу зовні будинку узгоджується з органами архбудконтролю. 5 Користуватися загальним герметичним димоходом для підключення приладів з відкритою камерою згоряння забороняється. 6 Відведення продуктів згоряння від газових приладів з герметичною камерою згоряння дозволено ДБН В.2.5-20-2001 п.п. 6.34 6.35. Розміщення отворів для викидних газів на фасадах будівель згідно з додатком "Ж" ДБН В.2.5-20-2001. За умов складної конфігурації навколишньої забудови або топографії місцевості виконується розрахунок розсіювання шкідливих речовин димових газів та узгодження його з органами санітарного нагляду. 7 За економічним обґрунтуванням та дозволом електропостачальної організації при технічній можливості. Примітки: При виконанні індивідуального опалення рекомендовано застосовувати в усьому будинку однотипні прилади з одним енергоносієм: газ електроенергія. Проектування та будівництво електроопалення приміщень з використанням електричних кабельних систем допускається незалежно від кількості поверхів та повинно проектуватись відповідно до ДБН В.2.5-24-2004 "Електрична кабельна система опалення". Начальник Управління експлуатації житлового фонду В.М.Кірюшин Додаток 4 до пункту 2.6 Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням міжвідомчої комісії з розгляду питань відключення від мереж ЦО і ГВП Протокол від " " 200 р. N Голова комісії П.І.Б. АКТ про відключення квартири нежитлового приміщення секції під'їзду будинку від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП м. " " 200 р. 1. Акт складено представником власника будинку або уповноваженою ним особою П.І.Б. найменування підприємства представником монтажної організації П.І.Б. найменування підприємства представником виконавця послуг з ЦО і ГВП та власником наймачем П.І.Б. найменування підприємства орендарем квартири нежитлового приміщення або уповноваженою ними особою при відключенні секції під'їзду будинку П.І.Б які підтверджують відключення квартири нежитлового приміщення непотрібне закреслити секції під'їзду від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП будинку за адресою N житлового будинку вулиця N квартири 2. Відключення виконано шляхом видимого розриву заварюванням приєднань радіаторів конвекторів шт. заварюванням стояків шт. залишено транзитних неізольованих стояків діаметром d = мм шт. ізольованих стояків діаметром d = мм шт. заварюванням уводів ГВП у квартиру d = мм шт. 3. Акт складено в трьох примірниках для кожної із сторін. Представник власника будинку або уповноважена ним особа підпис Представник монтажної організації підпис Представник виконавця послуг з ЦО і ГВП підпис Власник наймач орендар квартири нежитлового приміщення або уповноважена ними особа підпис Начальник Управління експлуатації житлового фонду В.М.Кірюшин