Лист N 243/020/153-07 від 12.04.2007 р.

Лист N 243/020/153-07 від 12.04.2007 р. Про розслідування профзахворювань на виробництві та страхові виплати

Міністерство праці та соціальної політики України Лист від 12.04.2007 р. N 243/020/153-07 Про розслідування профзахворювань на виробництві та страхові виплати У Департаменті політики державного соціального страхування розглянуто <...> лист і повідомляємо наступне. Згідно вимог статті 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності" для розгляду справи про страхові виплати до Фонду соціального страхування від нещасних випадків необхідно подати акт розслідування професійного захворювання за формою П-4 та висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності. Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1112 встановлено що всі вперше виявлені випадки хронічних професійних захворювань і отруєнь підлягають розслідуванню. Зв'язок професійного захворювання з умовами праці працівника визначається на підставі клінічних даних і санітарно-гігієнічної характеристики умов праці яка складається відповідною установою закладом державної санітарно-епідеміологічної служби за участю спеціалістів представників підприємства профспілок та робочого органу виконавчої дирекції фонду. Санітарно-гігієнічна характеристика видається на запит керівника лікувально-профілактичного закладу що обслуговує підприємство або спеціаліста з профпатології міста області завідуючого відділенням профпатології міської обласної лікарні. Якщо на час складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці потерпілий не підпадав під дію чинників виробничого середовища що могли викликати професійне захворювання враховується його попередня робота пов'язана з дією несприятливих виробничих факторів. У разі виникнення підозри на профзахворювання лікувально-профілактичний заклад направляє працівника з відповідними документами перелік яких визначений Порядком встановлення зв'язку захворювання з умовами праці на консультацію до головного спеціаліста з профпатології міста області . Для встановлення діагнозу і зв'язку захворювання з впливом шкідливих виробничих факторів і трудового процесу головний спеціаліст з профпатології області направляє хворого до спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу згідно з переліком що затверджується МОЗ. До цих закладів направляються для встановлення діагнозу також хворі які проходили обстеження в інших науково-дослідних інститутах медичного профілю що не ввійшли до зазначеного переліку. Зазначені спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади мають право проводити амбулаторне та стаціонарне обстеження працівників за направленням головного спеціаліста з профпатології області відповідного профілю штатного або позаштатного . Відповідальність за встановлення діагнозу щодо хронічного професійного захворювання покладається на керівників цих закладів. У спірних випадках для остаточного вирішення питання про наявність професійного захворювання хворий направляється до Інституту медицини праці Академії медичних наук м. Київ рішення якого у разі незгоди хворого або роботодавця щодо встановлення діагнозу і зв'язку захворювання із впливом шкідливих виробничих факторів і трудового процесу оскаржується в судовому порядку. Отже у разі прийняття комісією із розслідування професійного захворювання рішення про складання акта П-4 Фонд соціального страхування від нещасних випадків згідно норм чинного законодавства прийме відповідне рішення про відшкодування шкоди. Крім того повідомляємо що право роз'яснювати вимоги Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві надано Міністерству охорони здоров'я - щодо розслідування та ведення обліку хронічних професійних захворювань і отруєнь.   Директор департаменту політики державного соціального страхування      Т. Антоненко