Лист N 4263 від 14.06.2007 р.

Лист N 4263 від 14.06.2007 р. Щодо одержання ліцензії для провадження будівельної діяльності

Державний Комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва Лист від 14.06.2007 р. N 4263 Щодо одержання ліцензії для провадження будівельної діяльності Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув <...> лист <...> та повідомляє наступне. Види господарської діяльності що підлягають ліцензуванню порядок їх ліцензування встановлення державного контролю у сфері ліцензування відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування встановлено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" далі - Закон . Відповідно до статті 1 Закону суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності яка провадить господарську діяльність крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності; господарська діяльність - будь-яка діяльність у тому числі підприємницька юридичних осіб а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності пов'язана з виробництвом виготовленням продукції торгівлею наданням послуг виконанням робіт; ліцензія - документ державного зразка який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного у ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. Згідно із статтею 9 Закону провадження будівельної діяльності вишукувальні та проектні роботи для будівництва зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж підлягає ліцензуванню. Статтею 837 Цивільного кодексу України передбачено що за договором підряду одна сторона підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони замовника а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Для виконання окремих видів робіт встановлених законом підрядник субпідрядник зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл. При цьому у вищевказаній статті передбачено що до договорів побутового підряду підряду на проектні та пошукові роботи та будівельного підряду застосовуються ці положення якщо інше не встановлено положеннями цього Кодексу про ці види договорів. Крім того статтею 91 Цивільного кодексу України передбачено що юридична особа може здійснювати окремі види діяльності перелік яких встановлюється законом після одержання нею спеціального дозволу ліцензії . Правочин юридичної особи вчинений нею без відповідного дозволу ліцензії може бути визнаний судом недійсним. Таким чином суб'єкт господарської діяльності який безпосередньо провадить будівельну діяльність вишукувальні та проектні роботи для будівництва зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж повинен одержати відповідну ліцензію.   В. о. Голови  К. Ващенко