Лист N 6-8-1341 від 06.08.2007 р.

Лист N 6-8-1341 від 06.08.2007 р. Щодо запровадження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок…

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ ЛИСТ від 06.08.2007 р. N 6-8-1341 Начальнику Держземінспекції АР Крим начальникам Управлінь з контролю за використанням та охороною земель у областях м. Києві та Київській області м. Севастополі Щодо запровадження Методики Постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 963 затверджена Методика визначення розміру шкоди заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок використання земельних ділянок не за цільовим призначенням зняття ґрунтового покриву родючого шару грунту без спеціального дозволу далі - Методика див. окремо  в базі що додається. Звертаємо Вашу увагу що у пункті 7 Методики визначено що розрахунок розміру шкоди заподіяної державі та територіальним громадам внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок використання земельних ділянок не за цільовим призначенням зняття ґрунтового покриву родючого шару грунту без спеціального дозволу проводиться інспекціями Мінприроди або Державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель далі - Держземінспекція та її територіальними органами а розміру шкоди заподіяної юридичним та фізичним особам - територіальними органами Держземінспекції на підставі матеріалів обстежень земельних ділянок проведених відповідно до Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 р. N 1619 із змінами . З метою забезпечення своєчасного запровадження Методики в роботу зобов'язую здійснити такі заходи: 1 визначити у підпорядкованих підрозділах посадову особу яка буде координувати та організовувати даний напрямок роботи; 2 провести навчання з інспекторським складом з питань здійснення розрахунків розмірів заподіяної шкоди приклади розрахунків додаються ; 3 провести в засобах масової інформації роз'яснювальну роботу серед населення з питання необхідності дотримання вимог земельного законодавства; 4 за наявності у діях порушників ознак злочину відповідальність за який передбачено частиною першою статті 1971 Кримінального кодексу України якщо самовільним зайняттям земельної ділянки завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику матеріали передавати до органів прокуратури; 5 у разі відмови порушників земельного законодавства добровільно відшкодувати заподіяну шкоду направляти до органів прокуратури клопотання про подання позовів до суду щодо примусового стягнення шкоди; 6 обстеження земельних ділянок переданих у власність чи наданих у користування юридичним та фізичним особам на яких заподіяна шкода здійснювати виключно за письмовими зверненнями юридичних та фізичних осіб на підставі договорів про виконання робіт укладених відповідно до Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 р. N 1619 із змінами та спільного наказу Держкомзему Мінфіну та Мінекономіки від 15.06.2001 р. N 97/298/124 "Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг" зареєстрованого в Мін'юсті 10.06.2001 за N 579/5770 із змінами . Одночасно інформуємо про наступне. У пункті 8 Методики визначено що кошти отримані в результаті відшкодування шкоди заподіяної державі територіальній громаді юридичній чи фізичній особі внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок їх використання не за цільовим призначенням зняття ґрунтового покриву родючого шару ґрунту без спеціального дозволу розподіляються відповідно до порядку затвердженого Держземагентством за погодженням з Мінфіном Мінекономіки та Мінприроди. На виконання даного пункту Держземінспекцією розроблено проект наказу Держземагентства "Про затвердження Порядку розподілу та використання коштів отриманих в результаті відшкодування шкоди заподіяної державі територіальним громадам юридичним чи фізичним особам внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок використання земельних ділянок не за цільовим призначенням зняття грунтового покриву родючого шару грунту без спеціального дозволу" який буде направлено Держземагентством на погодження до Мінфіну Мінекономіки та Мінприроди. До затвердження вищезазначеного Порядку та внесення відповідних змін до чинного законодавства кошти отримані в результаті відшкодування шкоди заподіяної державі територіальним громадам юридичним чи фізичним особам розподіляються відповідно до статей 8 та 59 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" а саме: 65 відсотків - до спеціального фонду Державного бюджету України стаття 8 Закону ; 35 відсотків - до спеціального фонду місцевих бюджетів; у тому числі: до місцевих сільських селищних міській - 10 відсотків обласних та республіканського Автономної Республіки Крим - 25 відсотків Київського та Севастопольського міських - 35 відсотків стаття 59 Закону . Про виконання пунктів 1 2 та 3 заходів зобов'язую проінформувати Держземінспекцію до 1 вересня 2007 року. Додатки: 1. Методика визначення розміру шкоди заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок використання земельних ділянок не за цільовим призначенням зняття ґрунтового покриву родючого шару ґрунту без спеціального дозволу на 10 аркушах. 2. Приклади розрахунків заподіяної шкоди на 6 аркушах.   Перший заступник начальника Держземінспекції   О. О. Бредіхін