Порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Києві

Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Києві Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 23 серпня 2007 року N 1100 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 28 серпня 2007 р. за N 21/756 Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" "Про столицю України - місто-герой Київ" "Про рекламу" постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" рішення Київської міської ради від 27.01.2005 N 11/2587 "Про Правила забудови міста Києва" рішення Київської міської ради від 28.09.2006 N 7/64 "Про створення Головного управління з питань реклами виконавчого органу Київради Київської міської державної адміністрації " та з метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами у місті Києві: 1. Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Києві що додається. 2. Встановити що: 2.1. Дозвільні документи дозволи паспорти на розміщення зовнішньої реклами надані до набрання чинності цього розпорядження є дійсними до закінчення строку їх дії. 2.2. Договори укладені розповсюджувачами зовнішньої реклами з госпрозрахунковою організацією "Київреклама" до набрання чинності цього розпорядження підлягають приведенню у відповідність до Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Києві затвердженого цим розпорядженням. 3. Головному управлінню з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації : 3.1. Спільно з Головним управлінням містобудуванння архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації в тримісячний термін з моменту набуття чинності цього розпорядження виступити замовником та/або розробити та подати на затвердження до виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації : - Концепцію розміщення зовнішньої реклами у м. Києві; - Схему розміщення засобів зовнішньої реклами з прив'язкою до їх зонального розміщення у міському середовищі; - Класифікатор типових рекламних конструкцій. 3.2. Спільно з комунальним підприємством "Київреклама" в тижневий строк з моменту набуття чинності цього розпорядження привести у відповідність до Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Києві затвердженого цим розпорядженням договори укладені розповсюджувачами зовнішньої реклами з госпрозрахунковою організацією "Київреклама" до набрання чинності цього розпорядження. 3.3. В тижневий термін з моменту набуття чинності цього розпорядження провести інвентаризацію існуючої мережі рекламних засобів у місті Києві та забезпечити оперативний демонтаж тих рекламних засобів на які дозвільна документація відсутня. Матеріали інвентаризації якими встановлено порушення чинного законодавства при встановленні рекламних засобів передати до судових та/або правоохоронних органів у встановленому законодавством порядку. 3.4. В тижневий строк з моменту набуття чинності цього розпорядження розробити та подати на погодження до комісії з питань розміщення реклами в м. Києві Примірний договір на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва. 3.5. Щомісячно надавати звіт Київському міському голові про виконання завдань визначених у п. 3 цього розпорядження. 4. Визнати такими що втратили чинність: - розпорядження Київської міської державної адміністрації від 02.12.2002 N 2159 "Про Порядок розміщення об'єктів зовнішньої реклами у м. Києві" зареєстроване в Київському міському управлінні юстиції 19.12.2002 за N 92/475; - розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.02.2003 N 256 "Про внесення змін до Порядку розміщення об'єктів зовнішньої реклами у м. Києві" зареєстроване в Київському міському управлінні юстиції 11.03.2003 за N 19/505; - розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.12.2003 N 2261 "Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 02.12.2002 N 2159" зареєстроване в Київському міському управлінні юстиції 22.12.2003 за N 89/575; - розпорядження Київської міської державної адміністрації від 12.07.2004 N 1241 "Про Раду з питань реклами у м. Києві"; - розпорядження Київської міської державної адміністрації від 08.12.2005 N 2259 "Про затвердження змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 12.07.2004 N 1241". 5. Першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження. 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Журавського В. С.     Голова Л. Черновецький   ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 23 серпня 2007 р. N 1100 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 28 серпня 2007 р. за N 21/756  Порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Києві 1. Загальні положення 1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про рекламу" Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" рішення Київської міської ради від 27.01.2005 p. N 11/2587 "Про Правила забудови м. Києва" та інших нормативно-правових актів. 1.2. Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Києві далі - Порядок регулює правові відносини між виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією та фізичними і юридичними незалежно від форми власності та підпорядкованості особами що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території м. Києва та визначає порядок надання дозволів на її розміщення вимоги до проектування рекламних засобів визначення та погодження місць встановлення рекламних засобів розміщення встановлення монтаж нанесення експлуатації та демонтажу а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку. 1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях: робочий орган - Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації яке уповноважене виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією виконувати покладені на нього функції передбачені цим Порядком та Положенням про Головне управління з питань реклами; КП "Київреклама" - комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації підпорядковане Головному управлінню з питань реклами та уповноважене виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією виконувати функції з укладення договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення РЗ які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва здійснювати контроль за надходженням плати по договорах організовувати або здійснювати власними силами та засобами демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів надавати платні послуги та виконувати інші повноваження передбачені зазначеним Порядком та Статутом підприємства; Комісія - Комісія з питань розміщення реклами в м. Києві що створюється розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації та уповноважується виконавчим органом Київської міської ради Київської міської державної; адміністрації виконувати покладені на неї функції у сфері реклами; договір на право тимчасового користування місцем -ями для розміщення рекламного -их засобу -ів що перебуває -ють у комунальній власності територіальної громади м. Києва його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва далі - "договір на право тимчасового користування місцем для розміщення РЗ яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва" - трьохсторонній договір розроблений на підставі затвердженого Комісією Примірного договору сторонами за яким є: розповсюджувач зовнішньої реклами робочий орган КП "Київреклама". Договір на право тимчасового користування місцем для розміщення РЗ яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва реєструється робочим органом; архітектурно-планувальне завдання на розташування рекламних засобів далі - АПЗ - документ який містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог та особливих умов на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних рекламних засобів. дозвіл - документ установленої форми виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці. Рішення виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації оформлюється у вигляді розпорядження виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації ; вивіска чи табличка - інформація про зареєстроване найменування особи знаки для товарів і послуг що належать цій особі профіль її діяльності якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи про час роботи розміщені на внутрішній поверхні у вітрині власного чи орендованого особою приміщення на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі де знаходиться власне чи орендоване особою приміщення біля входу у таке приміщення; зовнішня реклама - реклама що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях розташованих на відкритій місцевості а також на зовнішніх поверхнях будинків споруд на елементах вуличного обладнання над проїжджою частиною вулиць і доріг; місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку споруди елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами у тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом; розповсюджувач зовнішньої реклами - особа яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами; рекламні засоби РЗ - засоби що використовуються для доведення реклами до її споживача; самовільно встановлений рекламний засіб - рекламний засіб що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу; після прийняття виконавчим органом Київради Київською міською державною адміністрацією розпорядження про відмову у продовженні дозволу або його скасування. Не вважається самовільно встановленим рекламний засіб протягом часу розгляду заяви розповсюджувача зовнішньої реклами про продовження дії дозволу до моменту прийняття виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією відповідного рішення за такою заявою; складний рекламний засіб - засіб який використовується для розміщення реклами і відповідає декільком з таких ознак: - розмір загальної площі рекламної поверхні рекламного засобу наземної конструкції будь-якого виду більше 36 кв. м без врахування виступаючого елемента до 1 кв. м; - форму якого виготовлено по індивідуальному проекту нетипова нестандартна конструкція не затверджена Головкиївархітектурою ; - дахові установки; соціальна реклама - інформація будь-якого виду розповсюджена в будь-якій формі яка спрямована на досягнення суспільне корисних цілей популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку. 1.4. Інші терміни застосовуються у значенні наведеному в Законі України "Про рекламу". Типових правилах розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 далі - Типові правила . 1.5. Дія цього Порядку поширюється на всю територію міста Києва включаючи розташування рекламних засобів на будинках будівлях і спорудах у тому числі на відкритих майданчиках на міських вулицях дорогах площах тощо у зелених зонах на елементах вуличного обладнання на зовнішніх та внутрішніх поверхнях підземних переходів інших об'єктах розташованих на відкритій місцевості незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування. Порядок є обов'язковим для виконання всіма учасниками рекламної діяльності - фізичними та юридичними особами. 1.6. Дія цього Порядку не поширюється на правовідносини пов'язані з інформацією яка відбиває інтереси політичних партій релігійних і громадських організацій та/або призначена для їх підтримки. Розміщення такої інформації здійснюється на окремих рекламних засобах тільки на підставі відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації з врахуванням Законів України "Про вибори народних депутатів України" "Про рекламу" та інших актів законодавства України. 2. Порядок утворення організація роботи та повноваження Комісії 2.1. Комісія є постійно діючим колегіальним дорадчим органом що створюється виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією . 2.2. У своїй діяльності Комісія керується законодавством України рішеннями Київської міської ради розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації та цим Порядком. 2.3. Головою Комісії є перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. 2.4. До складу Комісії входять уповноважені представники структурних підрозділів та комунальних підприємств виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації а також можуть входити за згодою представники державних установ та громадських організацій депутати Київради. 2.5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 2.5.1. Розглядає та погоджує наданий робочим органом або членом комісії проект рішення про встановлення відмову або скасування пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу або про відмову в установленні такого пріоритету. 2.5.2. Розглядає та погоджує наданий робочим органом проект рішення виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації про продовження строку дії відмову або скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами; 2.5.3. Розглядає за поданням робочого органу або члена комісії та погоджує заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами на розміщення соціальної реклами. 2.5.4. Розглядає питання цінової політики та вносить пропозиції Київському міському голові щодо коригування розміру плати за право тимчасового користування місцями для розміщення РЗ які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва. 2.5.5. Має право запросити будь-яку додаткову інформацію щодо місця розташування реклами змісту та інші відомості які повинні бути надані для розгляду комісії Робочим органом або заявником протягом 3-х календарних днів. 2.5.6. Вирішує інші питання відповідно до цього Порядку. 2.6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. 2.7. Засідання Комісії є правомочними за умови участі в ньому не менше як половини від загального складу Комісії. Присутність членів комісії на засіданні фіксується в журналі відвідування засідань Комісії. 2.8. Висновки Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комісії. Кожен член Комісії має один голос. У випадку рівного розподілу голосів голова Комісії має вирішальний голос. Голова Комісії не несе персональної відповідальності за рішення ухвалені Комісією колегіальне. 2.9. Висновки Комісії оформлюються протоколом який підписується головою Комісії та усіма членами Комісії які взяли участь у голосуванні. 2.10. Для організації своєї роботи Комісія створює робочу групу в складі трьох осіб. Склад робочої групи формується за поданням Голови Комісії з структурних підрозділів та комунальних підприємств виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації . Координація роботи робочої групи здійснюється Головою Комісії. 2.11. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань: 2.11.1. Здійснює організацію засідань Комісії готує матеріали на засідання Комісії щодо розгляду та погодження наданих робочим органом проектів рішень готує проекти висновків Комісії. 2.11.2. Здійснює попередній розгляд та підготовку матеріалів для розгляду Комісією питань про погодження Комісією проекту рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу або про відмову в установленні такого пріоритету. 2.11.3. Здійснює підготовку матеріалів з питань цінової політики готує фінансово-економічне обгрунтування та проект пропозиції щодо коригування розміру плати за право тимчасового користування місцями для розміщення РЗ які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва. 2.11.4. Здійснює попереднє вивчення заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на розміщення соціальної реклами готує матеріали на засідання Комісії щодо розгляду та погодження заяв. 2.11.5. Здійснює попередній розгляд матеріалів щодо видачі продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами скасуванню пріоритету виносить на розгляд та погодження Комісії наданий робочим органом проект рішення виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації про продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 2.11.6. Здійснює протокольне оформлення засідань Комісії. 2.11.7. Попередньо розглядає інформацію та відомості які за рішенням Комісії повинні були надані додатково. 2.11.8. Здійснює інші повноваження відповідно до цього Порядку та рішень Комісії. 3. Робочий орган 3.1. Робочий орган: 3.1.1. Розробляє в межах компетенції нормативно-правові акти направлені на регулювання діяльності у сфері реклами вносить в установленому порядку пропозиції щодо зміни та/або доповнення порядку розміщення зовнішньої реклами. 3.1.2. В межах своєї компетенції здійснює контроль за дотриманням встановленого нормативними актами порядку експлуатації та утримання рекламних засобів підприємствами установами організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами. Вимагає від юридичних і фізичних осіб усунення виявлених порушень. 3.1.3. Організовує інвентаризацію рекламних засобів та надає комісії та виконавчому органу Київської міської ради Київській міській державній адміністрації пропозиції щодо демонтажу рекламних засобів у встановленому порядку. 3.1.4. Реєструє та розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами внесення змін у дозвіл переоформлення дозволу та продовження строку його дії. 3.1.5. За попереднім погодженням Комісії приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу продовження строку на який встановлено зазначений пріоритет або про відмову в установленні такого пріоритету скасування пріоритету на підставі заяви заявника. Згідно рішення комісії протягом 3-х робочих днів надає додаткову інформацію щодо місця розташування реклами змісту та інші відомості. 3.1.6. Готує та надає на погодження Комісії проект рішення виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації про продовження строків дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами відмову у їх наданні або скасування дії дозволів. 3.1.7. Готує проекти рішень виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації щодо надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами про відмову у їх наданні щодо скасування дії дозволів або продовження строку їх дії та подає для прийняття в установленому порядку. 3.1.8. Підписує та видає дозволи на розміщення зовнішньої реклами на підставі відповідного рішення виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації . 3.1.9. Відповідно до цього Порядку розробляє укладає з розповсюджувачами зовнішньої реклами та реєструє договори на право тимчасового користування місцями для розміщення РЗ які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва. 3.1.10. Надає до Комісії в визначений нею термін перелік рекламних засобів що підлягають демонтажу у випадках передбачених цим Порядком. 3.1.11. Здійснює ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів та надає в установленому порядку інформацію для оновлення даних містобудівного кадастру до Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації . 3.1.12. Подає територіальному органу у місті Києві спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріали про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами. 3.1.13. Розробляє та подає на затвердження в установленому порядку економічно обґрунтовані диференційовані тарифи оплати за тимчасове користування місцями для розміщення РЗ які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва. 3.1.14. Готує і надає виконавчому органу Київської міської ради Київській міській державній адміністрації пропозиції щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом для прийняття відповідного рішення. 3.1.15. Інформує в разі потреби Головне управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації про необхідність надання АПЗ на розміщення рекламних засобів. 3.1.16. Приймає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами на розміщення соціальної реклами та подає їх на погодження в порядку визначеному п. 15 цього Порядку. 3.1.17. За дорученням представляє інтереси Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації в судових органах. 3.1.18. Здійснює інші повноваження передбачені Положенням про Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації цим Порядком та інші які делеговані Київською міською радою виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією відповідно до чинного законодавства. 3.2. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення рекламних засобів та одержувати дозвіл. 3.3. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об'єднань підприємств які провадять діяльність у сфері реклами. 4. КП "Київреклама" 4.1. КП "Київреклама": 4.1.1. Укладає договори з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцями для розміщення РЗ які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та здійснює контроль за своєчасним надходженням плати за укладеними договорами. 4.1.2. На замовлення розповсюджувача зовнішньої реклами погоджує питання щодо узгодження дозволу із уповноваженими органами особами за принципом "Єдиного вікна" на підставі укладених угод. 4.1.3. Організовує або проводить власними силами демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів. 4.1.4. Виступає замовником від виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації на виготовлення та розміщення соціальної реклами. 4.1.5. Надає платні послуги в порядку визначеному Статутом підприємства. 4.1.6. Здійснює обстеження місць розміщення рекламних засобів відповідно до виданих у встановленому порядку дозволів та надає робочому органу матеріали щодо порушників цього Порядку. 4.1.7. Виконує інші функції передбачені цим Порядком та Статутом підприємства. 4.2. КП "Київреклама" не може виступати заявником на розміщення рекламних засобів та одержувати дозволи на розміщення зовнішньої реклами. 5. Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 5.1. Для одержання дозволу заявник подає до робочого органу заяву встановленої форми згідно з додатком 1 до Типових правил до якої додаються: - фотокартка та/або комп'ютерний макет місця розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів на якому планується розташування рекламного засобу та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням; - копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця. Перелік документів що додаються до заяви є вичерпним. 5.2. За наявності всіх документів передбачених пунктом 5.1 цього Порядку заява у присутності заявника реєструється уповноваженою посадовою особою робочого органу у журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами за встановленою формою згідно з додатком 2 до Типових правил далі - журнал реєстрації . Журнал реєстрації повинен бути прошитий а його сторінки пронумеровані на останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок який засвідчується підписом керівника робочого органу скріплюється печаткою. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів додержання вимог щодо їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за встановленою формою згідно з додатком 4 до Типових правил. 5.3. Робочий орган протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє заявлене місце для розташування рекламного засобу зазначене у заяві на предмет наявності на це місце пріоритету іншого замовника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу а також виконання вимог цього Порядку щодо дотримання відстані між рекламними засобами про що робочим органом складається акт обстеження заявленого місця із залученням заявника за його згодою . Після перевірки місця та в межах строку відведеного робочому органу на його перевірку робочий орган подає до Комісії на погодження проект рішення щодо встановлення пріоритету на заявлене місце або вмотивованої відмови в установленні пріоритету. 5.4. Комісія протягом семи робочих днів розглядає та погоджує проект рішення робочого органу про встановлення пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановлені пріоритету що оформлюється протоколом та повертає робочому органу. 5.5. В день отримання від Комісії протоколу керівник робочого органу приймає рішення про встановлення пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановлені пріоритету яке оформлюється у вигляді наказу. 5.6. У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу робочий орган протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за встановленою формою згідно з додатком 3 до Типових правил та визначає вичерпний перелік уповноважених органів осіб з якими необхідно їх погодити та повідомляє про необхідність укладення договору на право тимчасового користування місцем яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва. 5.7. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох робочих днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь та повертає всі подані заявником документи. 5.8. Пріоритет заявника на місце розміщення рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення. 5.9. Строк встановлення пріоритету на місце розміщення рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу додатково не більш як на три місяці з письмовим повідомленням про це заявника у разі: 5.9.1. Продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації; 5.9.2. Письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу з інших підстав не передбачених підпунктом 5.9.1. цього пункту. Про продовження строку пріоритету робочий орган письмово повідомляє заявника протягом трьох робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення керівником робочого органу. 5.10. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розміщення рекламного засобу продовження строку на який встановлено зазначений пріоритет або про відмову в установленні пріоритету скасування пріоритету на підставі заяви заявника за яким було встановлено пріоритет заноситься в журнал реєстрації. Відмова у встановленні скасуванні пріоритету продовженні строку на який встановлено зазначений пріоритет може бути оскаржена у порядку встановленому законодавством. 5.11. Якщо для розміщення складного рекламного засобу необхідно виконати АПЗ та розробити проектно-технічну документацію робочий орган протягом трьох робочих днів після встановлення пріоритету інформує Головне управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації про необхідність надання АПЗ яке протягом п'яти робочих днів надає робочому органу та розповсюджувачу зовнішньої реклами відповідне АПЗ або мотивовану відмову щодо можливості розміщення рекламного засобу на заявленому місці. Відповідно до вимог АПЗ розповсюджувач реклами повинен забезпечити розробку проектно-технічної документації яка визначає основні її характеристики та взаємозв'язок з прилеглою територією містить розрахунки на надійність та стійкість навантаженням вітровим сніговим тощо спеціальних конструкцій рекламного засобу вузлів кріплення тощо. Проектно-технічна документація рекламного засобу повинна відповідати ДСТУ ДБН та іншим нормативним документам і повинна містити зокрема: - опис рекламного засобу із зазначенням маси та способи його кріплення; - назву матеріалів з яких виготовлено рекламний засіб; - основні розрахунки на навантаження снігового вітрового тощо ; - антикорозійний захист відповідно до ДСТУ ДБН; - рекомендації щодо експлуатації з періодичністю обстеження рекламного засобу ; - контрольний розрахунок несучої здатності конструкції; - габаритні розміри рекламного засобу та фундаменту. Проектно-технічна документація рекламного засобу подається заявником до робочого органу разом з завіреною розробником проекту копією ліцензії на право здійснення такого виду діяльності після погодження його Головним управлінням містобудування архітектури та дизайну міського середовища. Для розміщення дахових установок додатково до загальної процедури визначення можливості розміщення слід виконувати технічне обстеження конструкції даху а при необхідності - експертизу несучих конструкцій будинку з висновками щодо можливості розміщення цієї установки. Якщо рекламний засіб було включено до проектної документації на будівництво розробленої на підставі АПЗ із зазначенням на топографічних планах М:500 додаткове АПЗ на розміщення рекламного засобу в цьому випадку не надається Розповсюджувач зовнішньої реклами має право вільно обирати ліцензовані проектні організації. 5.12. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розміщення рекламного засобу яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва розповсюджувач зовнішньої реклами укладає договір на право тимчасового користування місцем для розміщення РЗ яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва. 5.13. При розміщенні РЗ на місцях що належать до державної або приватної колективної власності заявник в місячний строк з моменту встановлення робочим органом пріоритету подає до робочого органу за власним вибором лист від власника місця або уповноваженого ним органу особи який надає згоду на розміщення зовнішньої реклами на об'єкті державної або приватної колективної власності або копію договору на тимчасове користування цим місцем для розміщення РЗ укладеного з власником або уповноваженим ним органом особою балансоутримувачем . Плата за тимчасове користування місцем для розміщення рекламних засобів на об'єктах що належать до державної та приватної колективної власності здійснюється на договірних засадах між власником або уповноваженим ним органом особою та розповсюджувачем зовнішньої реклами. 5.14. Протягом строку передбаченого пунктом 5.8 та підпунктом 5.9.1 пункту 5.9 цього Порядку заявник щомісяця сплачує плату за право тимчасового користування місцем для розміщення РЗ яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва у розмірі 25 відсотків плати встановленої відповідно до Порядку визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями для розміщення РЗ які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва. У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до підпункту 5.9.2 пункту 5.9 цього Порядку щомісячна плата за тимчасове користування місцем для розміщення РЗ яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва справляється у розмірі 100 відсотків плати встановленої відповідно до Порядку визначення розміру плати за право тимчасового використання місць для розміщення рекламних засобів які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва. 5.15. У разі не надання заявником документів передбачених пунктом 6.8 цього Порядку в установлений строк визначений пунктами 5.8 та 5.9 цього Порядку заява вважається неподаною пріоритет на місце розміщення рекламного засобу втрачається документи повертаються заявнику про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації. Не додержання заявником зазначеного строку є підставою для розірвання договору на право тимчасового користування місцем для розміщення РЗ яке перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Києва. При цьому кошти сплачені відповідно до договору на право тимчасового користування місцем для розміщення РЗ яке перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Києва заявнику не повертаються. 5.16. Відмова у встановленні пріоритету продовженні строку на який встановлено зазначений пріоритет та у скасуванні пріоритету може бути оскаржена у порядку встановленому законодавством. Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою. 6. Погодження дозволу 6.1. Дозвіл погоджується з: 6.1.1. власником місця або уповноваженим ним органом особою де планується розташувати РЗ; 6.1.2. Головним управлінням містобудування архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації . 6.2. На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з: 6.2.1. Державтоінспекцією - у разі розміщення РЗ на перехрестях біля дорожніх знаків світлофорів пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування. Для наземних рекламних засобів погодження дозволу цим органом здійснюється також на топогеодезичному знімку місцевості М 1:500 з прив'язкою місця розташування РЗ. 6.2.2. відповідним центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини або Головним управлінням охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації - у разі розміщення РЗ на пам'ятках історії та архітектури в межах зон охорони таких пам'яток культурної спадщини; 6.2.3. відповідним центральним органом виконавчої влади у сфері охорони об'єктів природно-заповідного фонду або Управлінням охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації у разі розміщення РЗ в межах об'єктів природно-заповідного фонду; 6.2.4. утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення РЗ у межах охоронних зон цих комунікацій погодження дозволу цим органом здійснюється на топогеодезичному знімку місцевості М 1:500 з прив'язкою місця розташування РЗ . Межі охоронних зон інженерних комунікацій при розміщенні фундаментів РЗ визначаються відповідно до нормативних вимог відстаней встановлених ДБН 360-92** "Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень" і передбачених при розміщенні фундаментів огороджень підприємств естакад опор контактної мережі і зв'язку залізничних доріг. 6.3. Перелік органів та осіб зазначених у пунктах 6.1 та 6.2 цього Порядку з якими погоджується дозвіл є вичерпним. 6.4. Зазначені в підпункті 6.1.2 пункту 6.1 та пункті 6.2 цього Порядку органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з моменту звернення заявника. У разі відмови у погодженні дозволу органи особи що перелічені у пунктах 6.1 та 6.2 цього Порядку протягом п'яти робочих днів надсилають заявникові вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи відповідного органу. Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку встановленому законодавством. 6.5. На замовлення заявника погодження дозволу з органами та особами зазначеними в підпункті 6.1.2 пункту 6.1 та пункті 6.2 цього Порядку здійснюється КП "Київреклама" на умовах договору за принципом "Єдиного вікна" та протягом встановленого керівником робочого органу строку пріоритету заявника на заявлене ним місце. 6.6. Дозвіл надається строком на п'ять років якщо менший строк не зазначено у заяві. 6.7. У наданні дозволу розповсюджувачу зовнішньої реклами може бути відмовлено у разі; - оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам; - у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості. Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним. Відмова у наданні може бути оскаржена у порядку встановленому законодавством. 6.8. Протягом строку встановленого пріоритету заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх до робочого органу разом із супровідним листом в якому зазначається реєстраційний номер заяви. 7. Порядок надання дозволу відмови у його наданні на розміщення зовнішньої реклами 7.1. Робочий орган протягом десяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву готує і подає виконавчому органу Київської міської ради Київській міській державній адміністрації пропозиції та проект відповідного рішення. 7.2. Виконавчий орган Київської міської ради Київська міська державна адміністрація протягом десяти робочих днів з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову в його наданні. 7.3. У разі прийняття виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу. Перший примірник дозволу видається заявникові а другий - залишається у робочого органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації. 7.4. У разі прийняття виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією рішення про відмову у наданні дозволу робочий орган письмово інформує заявника про відмову у наданні дозволу протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення із зазначенням його дати та номеру. 7.5. Зареєстрований та виданий відповідно до цього Порядку дозвіл визначає право заявника на розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт пов'язаних з розміщенням рекламного засобу та є виключною підставою для видачі органом уповноваженим виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією ордеру на виконання робіт пов'язаних з порушенням благоустрою при встановленні рекламних засобів. 7.6. Після встановлення рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний термін подає до робочого органу фотографічний знімок місця де розміщено рекламний засіб про що робочий орган робить відмітку в обох примірниках дозволу що засвідчується підписом уповноваженої посадової особи робочого органу та скріплюється печаткою цього органу. 7.7. У процесі надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами забороняється проведення тендерів конкурсів . 8. Порядок внесення змін до дозволу при зміні технологічної конструктивної схеми рекламного засобу 8.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної конструктивної схеми рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення відповідних змін до дозволу. При цьому під зміною технологічної схеми рекламного засобу розуміється зміна його зовнішнього вигляду конструктивних елементів без зміни місця розташування рекламного засобу. До заяви додається технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу фотографічний знімок рекламного засобу ескіз з конструктивним рішенням та оригінал примірника зареєстрованого дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 8.2. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і подає документи на погодження до Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації яким протягом п'яти робочих днів здійснюється погодження заяви або надається письмова відмова з відповідним обґрунтуванням. 8.3. У разі отримання від Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища погодження робочий орган протягом п'яти робочих днів вносить відповідні зміни у дозвіл та повертає його заявнику а у разі відмови письмово інформує про це заявника з відповідним обґрунтуванням. 8.4. Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної конструктивної схеми рекламного засобу зокрема з підстав передбачених у підпунктах 14.2.1 та 14.2.2 пункту 14.2 цього Порядку. Відмова у зміні технологічної конструктивної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку встановленому законодавством. 9. Порядок переоформлення дозволу 9.1. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою дозвіл підлягає переоформленню. 9.2. Особа яка набула право власності на рекламний засіб протягом одного місяця з дня виникнення права власності на рекламний засіб звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу. 9.3. До заяви додаються: - документ який засвідчує право власності на рекламний засіб; - оригінал зареєстрованого дозволу; - нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця в Україні. Юридичні особи-нерезиденти подають документ що засвідчує їх реєстрацію у країні місцезнаходження витяг із торговельного банківського або судового реєстру тощо ; - письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу особи ; - банківські реквізити ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця; - документ акт звірки взаєморозрахунків який підтверджує відсутність заборгованості у розповсюджувача зовнішньої реклами на розміщення рекламного засобу якого раніше було надано дозвіл. 9.4. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл. Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації. Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку встановленому законодавством. 10. Порядок продовження строку дії дозволу 10.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. У випадках продовження строку дії дозволу на розміщення рекламного засобу робочому органу надається від розповсюджувачів зовнішньої реклами експертний висновок спеціалізованого підприємства яке має необхідні ліцензії щодо відповідності встановленого рекламного засобу вимогам безпеки його розміщення та використання. 10.2. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати одержання заяви про продовження строку дії дозволу розглядає її готує відповідні пропозиції та надає їх на розгляд Комісії. 10.3. Протягом п'яти робочих днів з дати одержання пропозицій щодо продовження строку дії дозволів або про відмову у їх продовженні Комісія розглядає їх погоджує та повертає робочому органу для підготовки відповідного рішення виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації . 10.4. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати погодження Комісією пропозицій про продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами готує і подає виконавчому органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації проект відповідного рішення. 10.5. Виконавчий орган Київської міської ради Київської міської державної адміністрації протягом п'яти робочих днів з дати одержання зазначених пропозицій розглядає та приймає відповідне рішення про продовження строку дії дозволу або за наявності підстав викладених у цьому Порядку про відмову у його продовженні. 10.6. Після прийняття відповідного рішення робочий орган протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття інформує заявника про продовження строку дії дозволу відмову у його продовженні із зазначенням дати та номеру відповідного рішення. У разі прийняття виконавчим органом Київської міської ради Київської міської державної адміністрації рішення про продовження строку дії дозволу робочий орган протягом п'яти робочих днів вносить відповідні зміни до дозволу які мають бути підписані керівником робочого органу та скріплені печаткою робочого органу. Продовження строку дії дозволу відмова у його продовженні фіксується у журналі реєстрації. Перший примірник дозволу видається заявникові а другий - залишається у робочого органу для обліку та контролю. 10.7. У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії дозволу або ненадання на вимогу робочого органу протягом строку встановленого пунктом 10.2 цього Порядку експертного висновку розповсюджувач зовнішньої реклами оформляє новий дозвіл згідно вимог цього Порядку. 10.8. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку встановленому законодавством. 11. Порядок отримання дозволу у випадку зміни містобудівної ситуації 11.1. У разі зміни містобудівної ситуації проведення реконструкції ремонту будівництва на місці розміщення РЗ які зумовлюють необхідність зміни місця розташування РЗ робочий орган протягом семи робочих днів письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. 11.2. Протягом десяти робочих днів з початку настання обставин зазначених в пункті 11.1 цього Порядку робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розміщення РЗ вносяться зміни у дозвіл. При цьому витрати пов'язані з демонтажем/монтажем РЗ проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами. 11.3. Плата за надання робочим органом послуг пов'язаних із зміною місця розташування РЗ не справляється. 11.4. Строк дії дозволу продовжується на час необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції ремонту будівництва на місці розташування РЗ власник РЗ має пріоритетне право на розташування РЗ на попередньому місці. 12. Порядок внесення змін у дозвіл 12.1. Внесення змін у дозвіл у випадках передбачених цим Порядком здійснюється за вибором робочого органу: 12.1.1. У разі необхідності значного коригування дозволу - шляхом прикріплення додаткового аркуша на якому зазначаються відповідні зміни; 12.1.2. У разі необхідності незначного коригування дозволу - шляхом відповідних закреслювань та написів. 12.2. Всі зміни що вносяться до дозволів з будь-яких підстав підписуються керівником робочого органу із зазначенням дати підписання та скріплюються печаткою робочого органу а у разі необхідності нумеруються та підписуються усі аркуші дозволу та додатків до нього. 13. Визначення площі місця розміщення рекламного засобу 13.1. Площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0 5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. 13.2. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього рекламного засобу на уявну паралельну їй площину. 13.3. Під час проведення рекламних акцій виставок шоу тощо на відкритих майданчиках для визначення площі місця береться загальна площа території яка надається організаторам таких акцій. 14. Вимоги до розміщення рекламних засобів 14.1. Рекламні засоби повинні розміщуватись з дотриманням Законів України "Про рекламу" "Про дорожній рух" постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами". Державних будівельних норм і правил та інших нормативних актів України рішень Київської міської ради розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації а також цього Порядку. 14.2. Вимоги до розміщення рекламних засобів згідно з класифікаційним переліком: 14.2.1. Рекламні конструкції типу "Біллборди" - великоформатні щити що стоять окремо площею однієї рекламної площини 12 кв. м і більше у разі розташування в одному напрямі - тип габарити та інтервали між конструкціями повинні бути ідентичними не менш 100 метрів крім розміщення згідно проектно-дозвільної документації яка визначає можливість зменшення таких відстаней ; 14.2.2. Рекламні конструкції типу "Сітілайт" - рекламний засіб що представляє собою двостронній світловий стенд з розміром однієї рекламної площини порядку 1 2 х 1 8 м - при розміщенні декількох рекламних конструкцій в одному напрямі інтервали між ними повинні бути не менше 40 метрів крім розміщення згідно проектно-дозвільної документації яка визначає можливість зменшення таких відстаней; 14.2.3. Об'ємно-просторові рекламні конструкції установки . Об'ємне просторові рекламні конструкції виконуються виключно за індивідуальним проектом виходячи з містобудівних особливостей середовища; 14.2.4. Рекламні конструкції на опорах електромереж опорах освітлення та інших опорах. Рекламні конструкції на опорах можуть бути з внутрішнім підсвіченням та нижній край конструкції повинен розміщуватись на висоті не менше 5 м від поверхні дорожнього покриття якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини та на висоті не менше як 3 м від поверхні дорожнього покриття якщо їх рекламна поверхня не виступає за межі краю проїжджої частини; 14.2.5. Транспаранти - перетяжки троли. Транспаранти - перетяжки та троли розміщуються над проїжджою частиною дороги за умови що нижній край рекламного засобу повинен знаходитись на висоті не менше 5 м від поверхні проїжджої частини дороги. 14.3. Рекламні засоби та інформаційні вивіски чи таблички не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд на чи біля яких вони розташовуються а також не перекривати існуючих пішохідних переходів. 14.4. Забороняється розміщувати рекламні засоби: 14.4.1. на висоті менше 5 метрів від поверхні дорожнього покриття якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини; 14.4.2. на пішохідних доріжках алеях якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів; 14.4.3. в інших випадках відповідно до законодавства. 14.5. Підключення рекламних засобів до інженерних мереж повинно здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж. 14.6. Рекламний засіб повинен маркуватися на каркасі або окремій табличці розміщеній на каркасі рекламного засобу а у випадках відсутності спеціальної конструкції - на поверхні рекламного засобу та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами телефон номер дозволу та термін його дії. 14.7. Якщо розміщення інформаційної вивіски на будівлі споруді не передбачено проектною документацією цієї будівлі споруди погодженою та затвердженою у встановленому порядку то її розміщення здійснюється на підставі паспорта інформаційної вивіски таблички який погоджується з власником будівлі споруди або уповноваженим ним органом особою та Головним управлінням містобудування архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації реєструється та видається робочим органом. 14.8. Інформаційна табличка розміщується поруч із входом у підприємство або на дверях або на склі вітрини. Площа інформаційної таблички повинна бути не більше 1 кв. м. Інформаційна табличка та інформація у вітрині яка не містить торгових марок назв товарних знаків і знаків обслуговування інших підприємств не потребує реєстрації та оформлення будь-яких дозволів та паспортів. 14.9. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів знаків для товарів і послуг інших об'єктів права інтелектуальної власності під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби не може розташовуватися ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів в яких навчаються діти віком до 18 років. 14.10. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків. 14.11. Фундамент наземної зовнішньої реклами що виступає над поверхнею землі може бути декоративно оформлений. 14.12. Заявник або власник інформаційної вивіски: 14.12.1. виконує роботи з розташування рекламного засобу чи інформаційної вивіски таблички без пошкодження архітектурних деталей конструктивних елементів будинків будівель та споруд підземних та наземних комунікацій елементів благоустрою та з поновленням фітодизайну прилеглої ділянки; 14.12.2. забезпечує відповідність рекламного засобу інформаційної вивіски проекту дозволу паспорту державним стандартам нормам і правилам конструктивної міцності електротехнічної та експлуатаційної безпеки; 14.12.3. відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу спеціальної конструкції інформаційної вивіски таблички експлуатацію і утримання її у належному санітарно-технічному стані у разі його відсутності - власник місця розташування або уповноважений ним орган особа . 15. Порядок розміщення соціальної реклами 15.1. Соціальна реклама яка висвітлює загальнодержавні та загальноміські заходи передбачені чинним законодавством та розміщена на замовлення виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації за погодженням з Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації та Головним управлінням з питань внутрішньої політики виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації . Комісії у межах 5 % площі поверхонь рекламних засобів на розташування яких одержав дозвіл розповсюджувач зовнішньої реклами розміщується рекламодавцями безкоштовно. При розміщенні іншої соціальної реклами розповсюджувач зовнішньої реклами за погодженням з виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією . Головним управлінням з питань внутрішньої політики виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації . Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації . Комісією сплачує 50 % плати за право тимчасового використання місцем для розміщення РЗ яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва. 15.2. У заяві визначається замовник соціальної реклами запланований період її розміщення місця розміщення рекламних засобів з розміром їхніх поверхонь та додається макет із змістом соціальної реклами. 16. Плата за право тимчасового користування місцями які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва далі - плата за право тимчасового користування місцем для розміщення РЗ яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва 16.1. Підставою для нарахування та внесення розповсюджувачем зовнішньої реклами відповідної плати є укладений договір на право тимчасового користування місцем для розміщення РЗ яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва. 16.2. За наявності дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового користування місцем для розміщення РЗ яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва при відсутності рекламного засобу. У період з моменту отримання дозволу до моменту розміщення РЗ розмір плати за тимчасове користування місцем для розміщення РЗ обчислюється з коефіцієнтом 1. 16.3. До нерозміщеного рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації здійснення реконструкції ремонту будівництва на місці розміщення застосовується коригуючий коефіцієнт 0 25. 16.4. При підрахунку площі рекламного засобу плата за неповний квадратний метр береться із точного розрахунку без округлення. 16.5. До незаповненого сюжетом рекламного засобу зазначеного в позиціях 1 - 5 10 - 16 Порядку визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва застосовується коригуючий коефіцієнт 1 25. 16.6. Плата за право тимчасового користування місцем для розміщення РЗ яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва незалежно від відомчої належності такого місця щомісячно нараховується КП "Київреклама" та перераховується розповсюджувачем зовнішньої реклами згідно умов договору на право тимчасового користування місцем для розміщення РЗ яке перебуває у комунальній власності м. Києва виключно на відповідний поточний рахунок КП "Київреклама" і розподіляється КП "Київреклама" наступним чином: - 10 % - підприємствам установам організаціям комунальної власності територіальної громади м. Києва чи його районів або іншим користувачам балансоутримувачам цих місць розміщення рекламних засобів на підставі укладених з КП "Київреклама" договорів що спрямовуються на відшкодування витрат з утримання місць розміщення рекламних засобів; - 90 % - КП "Київреклама" з наступним перерахуванням з них: 90 % коштів до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету а 10 % залишаються у розпорядженні КП "Київреклама" на своє утримання. У разі відсутності підприємств установ організацій комунальної власності територіальної громади м. Києва чи його районів або інших користувачів балансоутримувачів зазначених місць розміщення рекламних засобів передбачені цим пунктом 10 % також перераховуються до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету. 16.7. Визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями для розміщення РЗ які знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Києва здійснюється виключно у порядку затвердженому виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією . Плата за право тимчасового користування місцями для розміщення РЗ які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва не включає в себе податок на додану вартість та податок на рекламу які мають бути обчислені додатково відповідно до вимог чинного законодавства. 16.8. Розмір плати за право тимчасового користування місцями для розміщення РЗ які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва не може встановлюватися залежно від змісту реклами. 17. Скасування дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами 17.1. Дозвіл скасовується на підставі відповідного рішення виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації до закінчення строку його дії: 17.1.1. за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами; 17.1.2. у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців; 17.1.3. у разі не переоформлення дозволу у встановленому порядку; 17.1.4. в інших випадках встановлених законодавством України. 17.2. Рішення про скасування дозволу приймається в такому ж порядку як і для продовження терміну дії дозволу встановленому цим Порядком. 17.3. Рішення про скасування дозволу фіксується у журналі реєстрації про що робочий орган письмово інформує розповсюджувача зовнішньої реклами у п'ятиденний строк з моменту його прийняття. 18. Порядок демонтажу рекламних засобів 18.1. Демонтаж у цьому Порядку означає комплекс заходів які передбачають відокремлення РЗ разом з основою від місця її розташування та транспортування на спеціально відведеній території для подальшого зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання рекламного засобу не передбачає переходу права власності на нього до територіальної громади міста Києва. Демонтаж РЗ є засобом протидії порушенню прав територіальної громади м. Києва щодо надання місць у тимчасове користування місць для розміщення РЗ або усунення порушень договірних зобов'язань розповсюджувачами зовнішньої реклами за договорами про надання у тимчасове користування місць для розміщення РЗ які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва власниками та/або законними користувачами РЗ а також засобом усунення порушень в інших випадках. 18.2. Демонтаж РЗ здійснюється відповідно до цього Порядку у наступних випадках: а в разі неможливості встановити власника законного користувача РЗ у тому числі у випадках відсутності маркування на РЗ а також при виявленні безхазяйних рекламних засобів; б в разі виявлення самовільно розміщених РЗ в в разі коли термін дії дозволу на розміщення РЗ закінчився і не був продовжений; г в разі коли технічний стан РЗ створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди майнової чи немайнової третім особам; д в разі невідповідності технічних характеристик РЗ та місця його встановлення виданому дозволу на розміщення зовнішньої реклами; е в інших випадках передбачених договором про надання у тимчасове користування місць для розміщення РЗ які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва і є єдиними для всіх розповсюджувачів реклами. 18.3. Демонтаж РЗ у випадках встановлених підпунктом а п. 18.2 цього Порядку здійснюється на підставі розпорядження Київського міського голови. 18.4. У вказаних в пункті 18.2 цього Порядку випадках крім випадку передбаченого п. п. а п. 18.2 цього Порядку демонтаж РЗ повинен бути проведений власниками законними користувачами РЗ самостійно за власний рахунок в термін вказаний в приписі робочого органу про усунення порушення порядку розміщення зовнішньої реклами. Демонтаж РЗ здійснюється після направлення власнику законному користувачу припису з відповідною вимогою. Робочий орган направляє розповсюджувачу зовнішньої реклами припис з вимогою про усунення у 3-денний строк порушень порядку розміщення зовнішньої реклами. Припис направляється в письмовій формі поштою з повідомленням про вручення або вручається уповноваженому представнику розповсюджувача зовнішньої реклами особисто під підпис. Інформація про направлені приписи реєструється робочим органом у відповідному журналі. У випадках передбачених підпунктами б г д пункту 18.2 цього Порядку до припису додається Акт в якому фіксуються виявлені порушення за підписом представників робочого органу та КП "Київреклама". Демонтаж РЗ здійснюється без направлення розповсюджувачу зовнішньої реклами припису якщо власник РЗ або його адреса не встановлені. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен протягом трьох днів з моменту отримання припису усунути зазначені в приписі порушення та повідомити в цей же строк робочий орган в письмовій формі. 18.5. Контроль за виконанням приписів здійснює робочий орган. У разі невиконання вимог зазначеного припису про усунення порушення порядку розміщення зовнішньої реклами демонтаж РЗ здійснюється: а у випадку передбаченому підпунктом б пункту 18.2 цього Порядку - на підставі розпорядження Київського міського голови; б у випадках передбачених підпунктами в г д е пункту 18.2 цього Порядку - за наказами робочого органу. 18.6. У випадках необхідності демонтажу РЗ на підставі розпорядження Київського міського голови робочий орган складає перелік РЗ що підлягають демонтажу із зазначенням місця розміщення РЗ і терміну проведення робіт з демонтажу. Керівник робочого органу затверджує Перелік РЗ що підлягають демонтажу та протягом п'яти робочих днів передає на погодження до Комісії. Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання Переліку РЗ що підлягають демонтажу. Комісія розглядає погоджує та повертає робочому органу для підготовки проекту відповідного розпорядження. 18.7. Організація демонтажу або самостійне проведення демонтажу здійснюється КП "Київреклама" за дорученням робочого органу на умовах визначених цим Порядком. 18.8. Під час демонтажу РЗ складаються акт огляду технічного стану РЗ з проведенням фото та/або відео фіксації які додаються до акту та акт проведення демонтажу РЗ. Акти складаються робочим органом у присутності представників КП "Київреклама" та балансоутримувача місця розташування РЗ. У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник або законний користувач РЗ представники державних органів міських служб та інших організацій. Кожний Акт складається в двох примірниках і підписується всіма присутніми під час проведення демонтажу особами. Один примірник Акту залишається у робочого органу інший надається власнику законному користувачу демонтованого РЗ або у разі його відсутності або відмови від підписання акту надсилається поштою за місцезнаходженням з повідомленням про вручення якщо встановлено його місцезнаходження . Після проведення демонтажу складається наступний комплект документів: - акт здачі-приймання виконаних робіт по демонтажу із зазначенням характеру робіт та їх вартості; - калькуляція вартості витрат за виконані роботи по демонтажу. 18.9. Демонтаж РЗ не проводиться робочим органом якщо розповсюджувач зовнішньої реклами у встановлений в приписі термін повністю усунув зазначені в ньому порушення та повідомив в той же строк про це робочий орган в письмовій формі. 18.10. Компенсація витрат КП "Київреклама" яке організовувало демонтаж або проводило самостійно демонтаж РЗ покладається на власника законного користувача демонтованого РЗ на підставі виставленого рахунку та Акта здачі-приймання виконаних робіт по демонтажу. 18.11. У разі неможливості встановити власника РЗ послуги з демонтажу сплачують районні у м. Києві державні адміністрації на підставі угод укладених з КП "Київреклама" щодо очищення території районів від самовільно розміщених рекламних засобів. 18.12. Власник законний користувач має право на повернення демонтованих РЗ після звернення до робочого органу на підставі таких документів: а заяви на ім'я начальника робочого органу про повернення демонтованих РЗ; б документа що підтверджує право власності інше майнове право на конкретний демонтований РЗ; в документа що підтверджує оплату вимушених витрат робочого органу КП "Київреклама" пов'язаних з демонтажем РЗ та їх зберіганням; г документа що підтверджує право уповноваженої особи на одержання демонтованих РЗ. 18.13. Облік демонтованих РЗ здійснюється КП "Київреклама" відповідно до чинного законодавства. 18.14. Демонтовані РЗ можуть бути передані на тимчасове зберігання відповідній організації на підставі відповідного договору та Акту прийому-передачі із зазначенням переліку РЗ їх стану та характеристик. 19. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальність за його порушення 19.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює в межах своїх повноважень робочий орган КП "Київреклама" а також інші органи організації згідно законодавства у межах своєї компетенції. 19.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує розміщення та експлуатацію рекламних засобів з дотриманням норм техніки безпеки пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки несправності та аварійні ситуації що виникають з його вини та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти що виникають в процесі експлуатації рекламних засобів. 19.3. У разі порушення вимог цього Порядку керівник робочого органу або уповноважені ним посадові особи звертаються до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений термін. У разі невиконання цієї вимоги та в залежності від правопорушення уповноважені відповідно до п. 2 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення посадові особи робочого органу складають протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення по виявлених порушеннях або вживають інші заходи передбачені чинним законодавством та цим Порядком. 19.4. Робочий орган протягом десяти робочих днів з дати реєстрації дозволу надає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами яким надано дозвіл. 20. Заключні положення 20.1. Питання що не врегульовані цим Порядком вирішуються згідно з чинним законодавством України а також відповідно до рішень Київської міської ради розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації . 20.2. Спори що виникають при вирішенні питань пов'язаних з розміщенням зовнішньої реклами вирішуються у встановленому законодавством порядку.   Заступник голови - керівник апарату  Б. Стичинський