Лист N 17217/7/17-0717 від 30.08.2007 р.

Лист N 17217/7/17-0717 від 30.08.2007 р. Про розгляд листа... оподаткування доходу, одержаного від продажу будинку разом із земельною ділянкою

Державна податкова адміністрація України ЛИСТ від 30.08.2007 р.  N 4292/К/17-0715   N 17217/7/17-0717   Про розгляд листа Державна податкова адміністрація України розглянула Ваш лист <…> з питань оподаткування доходу одержаного від продажу будинку разом із земельною ділянкою на якій його розташовано і повідомляє. Відповідно до положень пп. 11.1.1 та 11.2.1 статті 11 Закону України від 22.05.2003 р. N 889 "Про податок з доходів фізичних осіб" далі - Закон дохід отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку садового будинку або їх частин включаючи земельну ділянку на якій розташовані такі об'єкти а також господарсько-побутові споруди та будівлі розташовані на такій земельній ділянці не оподатковується якщо загальна площа такого житлового будинку садового будинку або їх частин не перевищує 100 квадратних метрів. У разі якщо площа саме такого житлового будинку садового будинку або їх частин перевищує 100 квадратних метрів то частина доходу пропорційна сумі такого перевищення підлягає оподаткуванню за ставкою в розмірі 1 відсотка від вартості такого об'єкта нерухомого майна. Вартість господарсько-побутових споруд та будівель які розташовані на земельній ділянці яка відчужується разом з такими житловими будинками садовими будинками або їх частинами враховується при визначенні загальної вартості продажу суми одержаного доходу . Дохід отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного з об'єктів нерухомості зазначених у підпункті 11.1.1 пункту 11.1 статті 11 Закону або від продажу об'єкта нерухомості іншого ніж зазначене у цьому підпункті підлягає оподаткуванню за ставкою визначеною пунктом 7.2 статті 7 цього Закону. Згідно із ст. 381 Цивільного кодексу України садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком господарсько-побутовими будівлями наземними і підземними комунікаціями багаторічними насадженнями. У разі відчуження житлового будинку вважається що відчужується вся садиба якщо інше не встановлено договором або законом. Виходячи з наведених норм Закону та Кодексу для цілей оподаткування житловий або садовий будинок разом з земельною ділянкою її загальною площею на якій його розташовано вважається одним об'єктом продажу садибою . До доходу одержаного від такого продажу слід застосовувати норми пп. 11.1.1 та 11.2.1 статті 11 Закону незалежно від кількості договорів два чи один якими оформлено нотаріально посвідчено купівлю-продаж такого будинку із земельною ділянкою.   Заступник Голови  С. І. Лекарь