Примірний договір купівлі-продажу об'єкта аукціону (об'єкта незавершеного будівництва, окремого індивідуально визначеного майна - будівлі, споруди та цілісного майнового комплексу) разом з земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований

Фонд державного майна України Наказ від 9 липня 2007 року N 1115 Про затвердження примірних договорів купівлі-продажу Відповідно до Порядку продажу у 2007 році земельних ділянок державної власності на яких розташовані об'єкти що підлягають приватизації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 710 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств малу приватизацію " Закону України "Про приватизацію державного майна" та Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" наказую: 1. Затвердити примірні договори купівлі-продажу об'єктів приватизації груп А Д Ж та В які рекомендовані для органів приватизації та покупців об'єктів приватизації додаються : 1.1. Примірний договір купівлі-продажу об'єкта аукціону об'єкта незавершеного будівництва окремого індивідуально визначеного майна - будівлі споруди та цілісного майнового комплексу разом з земельною ділянкою державної власності на якій він розташований. 1.2. Примірний договір купівлі-продажу об'єкта аукціону цілісного майнового комплексу групи В разом з земельною ділянкою на якій він розташований . 2. Визначити що сторони мають право встановлювати додаткові умови укладання договорів купівлі-продажу які не суперечать законодавчим і нормативним актам. 3. Відповідальність за виконання наказу покласти на Департамент продажу цілісних майнових комплексів В. Вижол регіональні відділення ФДМУ представництва Фонду державного майна України та органи приватизації Автономної Республіки Крим. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Д. Парфененка.   Голова Фонду  В. Семенюк    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ФДМУ від 9 липня 2007 р. N 1115  Примірний договір купівлі-продажу об'єкта аукціону об'єкта незавершеного будівництва окремого індивідуально визначеного майна - будівлі споруди та цілісного майнового комплексу разом з земельною ділянкою державної власності на якій він розташований                                                   місце укладання число місяць рік прописом Ми що нижче підписалися                                                   назва та місцезнаходження органу приватизації в особі                                                           посада прізвище ім'я та по батькові яка діє на підставі                                                                                                 назва документа далі - Продавець з однієї сторони та                                                     назва юридичної особи або прізвище ім'я та по батькові громадянина яка е зареєстрована е                                                                   орган реєстрації дата та реєстраційний номер в особі                                                                               посада прізвище ім'я та по батькові яка діє на підставі                                                                                             назва документа далі - Покупець з іншої сторони Покупець та Продавець або сторони уклали цей Договір про нижчевикладене:  1. Мета та предмет цього Договору 1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві об'єкт аукціону який складається з: об'єкта незавершеного будівництва окремого індивідуально визначеного майна - будівлі споруди цілісного майнового комплексу державної власності Перелік нерухомого майна що входить до складу об'єкта приватизації наведений в додатку який є невід'ємною частиною цього Договору далі - Об'єкт приватизації                                                                                   повна назва об'єкта приватизації який розташовується за адресою: та земельної ділянки державної власності відповідно до Технічного паспорту земельної ділянки який є невід'ємною частиною Договору на якій розташований об'єкт приватизації далі - Земельна ділянка у складі об'єкта аукціону площею гектарів                                                                                                                         розмір земельної ділянки згідно з планом зовнішніх меж землекористування яка розміщується за адресою: цільове призначення земельної ділянки а Покупець зобов'язується прийняти Об'єкт приватизації та Земельну ділянку сплатити за них ціну відповідно до умов що визначені в цьому Договорі та пройти реєстрацію об'єкта нерухомості в Бюро технічної інвентаризації далі - БТІ . 1.2. Право власності на Об'єкт аукціону виникає у Покупця з моменту повної сплати їх вартості на рахунки державних органів приватизації що підтверджується актом приймання-передачі. 1.3. Відповідно до звіту про вартість Об'єкта аукціону початкова вартість продажу Об'єкта аукціону без ПДВ становить гривень.                                                                               сума цифрами та прописом Відповідно до пункту 6.1 Закону України "Про податок на додану вартість" податок на додану вартість нараховується у розмірі 20 % бази оподаткування що становить гривень.                                                                               сума цифрами та прописом Початкова вартість продажу Об'єкта аукціону з урахуванням ПДВ становить гривень.                                                                               сума цифрами та прописом Відповідно до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки вартість Земельної ділянки складає гривень.                                                                               сума цифрами та прописом При цьому сума податку на додану вартість становить гривень.                                                                               сума цифрами та прописом Відповідно до акта оцінки вартості Об'єкта приватизації висновку про вартість майна який затверджений                                                                                 ким та коли затверджений вартість Об'єкта приватизації складає гривень.                                                                                                                             сума цифрами та прописом При цьому сума податку на додану вартість становить гривень.                                                                               сума цифрами та прописом 1.4. Згідно з протоколом аукціону                                                                                                                                           номер та дата який затверджений                                                                                                               ким та коли затверджений остаточна ціна продажу Об'єкта аукціону без ПДВ становить гривень.                                                                                     сума цифрами та прописом Відповідно до пункту 6.1 Закону України "Про податок на додану вартість" податок на додану вартість нараховується у розмірі 20 % бази оподаткування що становить гривень.                                                                             сума цифрами та прописом Остаточна ціна продажу Об'єкта аукціону на аукціоні з урахуванням ПДВ становить гривень.                                                                             сума цифрами та прописом 1.5. Указаний в цьому Договорі Об'єкт аукціону продано з урахуванням ПДВ за гривень.                                                                           сума цифрами та прописом Ціна продажу Земельної ділянки з урахуванням ПДВ складає гривень.                                                                           сума цифрами та прописом Ціна продажу об'єкта приватизації з урахуванням ПДВ складає гривень.                                                                             сума цифрами та прописом   2. Порядок розрахунків за придбаний Об'єкт аукціону 2.1. Покупець зобов'язаний внести                                                                                                                             сума цифрами та прописом гривень у тому числі ПДВ гривень                                                                                                                 сума цифрами та прописом у повному обсязі за придбаний Об'єкт аукціону протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору. Термін оплати може бути продовжений ще на 30 календарних днів за умови внесення Покупцем не менше 50 відсотків ціни продажу Об'єкта аукціону з урахуванням податку на додану вартість. 2.2. Грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу Об'єкта аукціону в сумі гривень                                                                                                             сума цифрами та прописом зараховуються Покупцю в рахунок ціни продажу Об'єкта аукціону. На цю суму Покупець протягом 10 днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору зобов'язаний перерахувати на рахунок Продавця                                                                                                     номер рахунку та найменування банківської установи податок на додану вартість у розмірі гривень.                                                                                                                             сума цифрами та прописом 2.3. Розрахунки за придбаний Об'єкт аукціону здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунка Покупця                                                                     номер рахунка та найменування банківської установи на рахунок Продавця                                                                     номер рахунка та найменування банківської установи Плата за придбану земельну ділянку разом з об'єктом приватизації який на ній розташований вноситься на підставі цього Договору.  3. Передача об'єкта аукціону 3.1. Передача Об'єкта аукціону здійснюється Продавцем Покупцю у 3-денний для об'єктів незавершеного будівництва - 5-денний термін після оплати Покупцем повної вартості Об'єкта аукціону. 3.2. Передача Об'єкта аукціону Продавцем і прийняття Об'єкта аукціону Покупцем здійснюється за актом приймання-передачі який підписується сторонами. 4. Права та обов'язки сторін 4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки покладені на неї цим Договором та сприяти іншій стороні у виконанні її обов'язків. 4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору. 5. Обов'язки Покупця 5.1. В установлений цим Договором термін сплатити ціну продажу Об'єкта аукціону. 5.2. В установлений цим Договором термін прийняти Об'єкт аукціону. 5.3. Виконувати умови аукціону а саме: а 5.5. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об'єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію у разі продажу під розбирання - під час розбирання ; б ; в . 5.4. Завершити будівництво об'єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію завершити розбирання - у разі продажу під розбирання у встановлений термін. 5.6. Здійснити реєстрацію: нерухомого майна яке входить до складу Об'єкта аукціону в БТІ; державного акта на земельну ділянку у державному підприємстві Центр державного земельного кадастру та його структурних підрозділів а також зареєструвати договір купівлі-продажу у відповідному органі місцевого самоврядування. У термін після підписання акта прийому-передачі виготовити та оформити державний акт на право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України. 5.7. На вимогу Продавця Покупець зобов'язаний до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов цього Договору надавати Продавцю для ознайомлення необхідні матеріали відомості документи тощо про виконання умов цього Договору. 5.8. Подальше відчуження Покупцем Об'єкта аукціону в період чинності умов цього Договору здійснюється за погодженням з Продавцем із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов'язань не виконаних Покупцем на момент такого відчуження відповідальності за їх невиконання визначених законодавством та цим Договором прав та обов'язків Покупця згідно з законодавством України. 5.9. Використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення згідно чинного законодавства України. 6. Обов'язки Продавця 6.1. Продавець зобов'язаний: 6.1.1. Передати Покупцю Об'єкт аукціону у встановлений в цьому Договорі термін; 6.1.2. Контролювати виконання умов цього Договору. 7. Відповідальність 7.1. У разі порушення терміну оплати за Об'єкт аукціону Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України що діяла у період за який сплачується пеня за кожний день прострочення платежу. 7.2. У разі якщо Покупець не сплатить повну суму за Об'єкт аукціону протягом 60 днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору купівлі-продажу то він зобов'язаний сплатити Продавцю неустойку у розмірі 20 відсотків від ціни продажу з урахуванням податку на додану вартість Об'єкта аукціону. 7.3. У разі невиконання Покупцем умов цього Договору Продавець має право у встановленому порядку на розірвання цього Договору стягнення завданих збитків у цінах діючих на момент розірвання цього Договору та повернення Об'єкта аукціону у державну власність за рішенням суду. 7.4. Сплата штрафів не звільняє Покупця від обов'язків виконання договірних зобов'язань в період дії умов цього Договору. 8. Гарантії та претензії 8.1. Продавець гарантує що Об'єкт аукціону не входить до переліку об'єктів які не підлягають приватизації не є проданим переданим заставленим не перебуває під арештом судових справ щодо нього немає. 8.2. Перелік проданого майна повинен відповідати акту обстеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкта незавершеного будівництва та технічному паспорту земельної ділянки. 9. Ризик випадкової загибелі Об'єкта аукціону Ризик випадкової загибелі або випадкового псування Об'єкта приватизації та збереження довгострокових межових знаків несе Покупець з моменту переходу до нього права власності. 10. Форс-мажорні обставини непереборна сила 10.1. Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин стихійне лихо обставин непереборної сили . Сторона яка не може виконати умови цього Договору через виникнення форс-мажорних обставин стихійне лихо обставин непереборної сили повинна повідомити про це іншу сторону протягом двох тижнів. 10.2. До форс-мажорних обставин обставин непереборної сили належать: 10.2.1. виняткові погодні умови і стихійні лиха ураган буря повінь землетрус пожежа вибух ; 10.2.2. непередбачені ситуації викликані такими діями як страйк оголошена та не оголошена війна загроза війни терористичний акт блокада революція пожежа вибух; 10.2.3. заколот повстання масові заворушення громадська демонстрація протиправні дії третіх осіб зазначені дії третіх осіб зазначені у пунктах 10.2.2 та 10.2.3 форс-мажорні обставини мають бути підтверджені відповідним компетентним органом . 11. Вирішення спорів Усі спори що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягли домовленості то спір передається на розгляд судових органів у порядку встановленому чинним законодавством. 12. Зміни умов цього Договору та його розірвання 12.1. Зміни умов цього Договору здійснюються за погодженням сторін згідно з законодавством України. 12.2. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору він може бути розірваний на вимогу іншої сторони за рішенням суду або господарського суду а Об'єкт аукціону повернуто у державну власність. 13. Витрати Всі витрати пов'язані з укладанням цього Договору його нотаріальним посвідченням реєстрацією та виконанням бере на себе Покупець. 14. Додаткові вимоги 14.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню державній реєстрації та реєстрації у відповідному органі місцевої Ради народних депутатів та територіальному органі Держземагентства. 14.2. Цей Договір складений у 4 примірниках які мають однакову юридичну силу. 14.3. Один примірник цього Договору зберігається у справах                                                                                                                                           назва органу нотаріату а інші видаються сторонам.  15. ПОВНІ ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН: ПРОДАВЕЦЬ: Продавець Продавець підпис   ПОКУПЕЦЬ: Покупець Покупець підпис      ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ФДМУ від 9 липня 2007 р. N 1115  Примірний Договір купівлі-продажу об'єкта аукціону цілісного майнового комплексу групи В разом з земельною ділянкою на якій він розташований                                                                     місце укладання число місяць рік - прописом Ми що нижче підписалися                                                                   назва та місцезнаходження органу приватизації в особі                                                           посада прізвище ім'я та по батькові місце проживання який а діє на підставі                                                                           назва документа місце і дата реєстрації далі - Продавець з однієї сторони та назва та місцезнаходження юридичної особи або прізвище ім'я та по батькові громадянина дані паспорта або документа який посвідчує особу який а зареєстрований а                                                                   орган реєстрації дата та реєстраційний номер в особі посада прізвище ім'я та по батькові місцепроживання громадянина дані паспорта або документа який посвідчує особу який а діє на підставі                                                                         назва документа місце і дата реєстрації далі - Покупець з другої сторони уклали цей Договір про нижчевикладене:  1. Предмет договору 1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю цілісний майновий комплекс                                                                               повна назва об'єкта приватизації який знаходиться за адресою: далі - об'єкт приватизації разом з земельною ділянкою на якій розташований об'єкт приватизації далі разом - об'єкт аукціону а Покупець зобов'язується прийняти об'єкт аукціону сплатити ціну продажу і виконати умови що визначені в цьому Договорі. Об'єкт приватизації включає в себе всі його активи та пасиви згідно зі зведеним актом інвентаризації станом на затвердженим . Перелік нерухомого майна що входить до складу об'єкта приватизації наведений в додатку який є невід'ємною частиною цього Договору. Відповідно до Технічного паспорту земельної ділянки державної власності який є невід'ємною частиною цього Договору земельна ділянка у складі об'єкта аукціону площею кв. метрів розташована за адресою: . Цільове призначення . 1.2. Право власності на об'єкт аукціону переходить до Покупця з моменту сплати його повної вартості на рахунки державного органу приватизації. Покупець є правонаступником майнових і немайнових прав та обов'язків державного підприємства. 1.3. Згідно з висновком про вартість об'єкта аукціону який затверджений                                                                                   ким та коли затверджений початкова вартість об'єкта аукціону яка складається із вартості об'єкта приватизації та вартості земельної ділянки становить гривень в т. ч. ПДВ гривень .                                                                 цифрами та прописом                                               цифрами та прописом При цьому початкова вартість об'єкта приватизації становить гривень                                                                                                                                                       цифрами та прописом а вартість земельної ділянки відповідно до експертної грошової оцінки на                                                                                                                                                                                   дата оцінки становить гривень.                                                                                           цифрами та прописом 1.4. Згідно з протоколом аукціону який затверджений                                                                                                                                                   ким та коли затверджений ціна продажу об'єкта аукціону становить гривень в т.ч. ПДВ гривень                                                                                       цифрами та прописом                                 цифрами та прописом При цьому ціна продажу об'єкта приватизації становить гривень                                                                                                                                               цифрами та прописом а ціна земельної ділянки гривень.                                                                                                               цифрами та прописом 1.5. Вказаний в цьому Договорі об'єкт аукціону продано за гривень в т.ч. ПДВ гривень               цифрами та прописом                                                                                 цифрами та прописом при цьому ціна продажу земельної ділянки у складі об'єкта аукціону становить гривень.                                                                                   цифрами та прописом   2. Порядок розрахунків 2.1. Розрахунки за придбаний об'єкт аукціону здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Покупця                                                           номер рахунку та найменування банківської установи на рахунок Продавця                                                         номер рахунку та найменування банківської у станови Призначення платежу: кошти за придбаний об'єкт аукціону. Плата за об'єкт аукціону вноситься на підставі цього Договору. 2.2. Покупець зобов'язаний внести грн. в т. ч. ПДВ грн.                   сума цифрами та прописом                                                                                 сума цифрами за придбаний об'єкт аукціону протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору. Строк оплати може бути продовжений ще на 30 календарних днів за умови внесення Покупцем не менше 50 відсотків від ціни продажу об'єкта аукціону. 2.3. Кошти внесені Покупцем в розмірі 10 % початкової вартості об'єкта аукціону в сумі гривень                                                                                     цифрами та прописом які перераховані Покупцем як гарантія участі в аукціоні зараховуються Покупцю в рахунок ціни об'єкта аукціону. Покупець протягом 10 днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору повинен перерахувати на рахунок Фонду ПДВ на внесені Покупцем в розмірі 10 % початкової вартості продажу об'єкта аукціону в розмірі грн.                                                                                 сума цифрами і прописом   3. Передача об'єкта аукціону 3.1. Передача Покупцю об'єкта аукціону здійснюється Продавцем протягом п'яти робочих днів з моменту надходження коштів за об'єкт аукціону у розмірі який встановлено розділом 2 цього Договору на рахунок Фонду державного майна України. 3.2. Передача об'єкта аукціону Продавцем і прийняття його Покупцем засвідчуються актом приймання-передачі який підписується сторонами та скріпляється їх печатками. 4. Права та обов'язки сторін 4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки покладені на неї цим Договором сприяти іншій стороні у виконанні її обов'язків та має право вимагати від іншої сторони виконання належним чином її обов'язків. 4.2. Сторона яка порушила зобов'язання взяті відповідно до цього Договору повинна усунути ці порушення. 4.3. Покупець не може використовувати як джерело оплати для виконання будь-яких зобов'язань за цим Договором кошти що будуть отримані внаслідок діяльності об'єкта приватизації прибуток амортизаційні відрахування оборотні фонди тощо крім дивідендів . 4.4. Продавець має право вимагати надання Покупцем інформації та документів які необхідні для виконання Продавцем зобов'язань відповідно до цього Договору та чинного законодавства. 5. Обов'язки Покупця 5.1. Покупець зобов'язаний: - протягом 50 днів з моменту укладання цього Договору надати Продавцю дозвіл Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на придбання активів у вигляді об'єкта приватизації; - в установлений цим Договором строк сплатити ціну продажу об'єкта аукціону; - в установлений цим Договором строк прийняти об'єкт аукціону за актом приймання-передачі; - у строки встановлені чинним законодавством подати державному реєстратору документи необхідні для державної реєстрації припинення юридичної особи державного підприємства; - здійснити реєстрацію прав власності на нерухоме майно що входить до складу об'єкта приватизації у бюро технічної інвентаризації БТІ . 5.2. Покупець зобов'язаний виконати умови продажу об'єкта аукціону а саме: 5.2.1. ; 5.2.2. ; … 5.3. Подальше відчуження та передача в заставу Покупцем об'єкта аукціону в період чинності зобов'язань Покупця зазначених в розділі 5.2 цього Договору здійснюється виключно за погодженням з Продавцем у порядку встановленому Фондом державного майна України та чинним законодавством України із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов'язань передбачених цим Договором які не виконано Покупцем на момент такого відчуження. Новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об'єкт аукціону надає Продавцю копії документів що підтверджують перехід до нього права власності та зобов'язань визначених цим Договором. Продавець зобов'язаний вимагати від нового власника виконання зобов'язань визначених цим Договором і застосувати до нього в разі їх невиконання санкції згідно із чинним законодавством України. 5.4. При зміні власника на об'єкт аукціону Покупець повинен покласти всі зобов'язання за цим Договором на нового власника. Подальше відчуження об'єкта аукціону здійснюється за згодою органу приватизації. 6. Обов'язки Продавця Продавець зобов'язаний: - передати Покупцю об'єкт аукціону за актом приймання-передачі у встановлений цим Договором термін. - здійснювати контроль за виконанням зобов'язань та умов цього Договору як шляхом запитів до Покупця так і безпосередньо на підприємстві. 7. Відповідальність Покупця 7.1. У випадку порушення Покупцем строку оплати встановленого пунктом 2.2 цього Договору він сплачує Продавцю пеню від суми простроченого платежу яка нараховується в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України що діяла у період за який сплачується пеня. 7.2. У випадку якщо протягом 60 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору Покупець не сплатив ціну продажу об'єкта аукціону зазначену в пункті 1.5 цього Договору він сплачує на користь Продавця                                                         номер розрахункового рахунку МФО код ЄДРПОУ найменування банківської установи неустойку в розмірі що становить 20 % ціни продажу об'єкта аукціону разом з ПДВ. При цьому результати аукціону підлягають анулюванню а цей Договір - розірванню. 7.3. Обов'язки Покупця визначені п. 5.2 цього Договору виникають з моменту отримання Покупцем дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на придбання активів у вигляді об'єкта приватизації. У разі ненадання Покупцем Продавцю протягом 50 днів з моменту укладання цього Договору дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України Договір розривається за згодою сторін або за рішенням суду. При цьому кошти внесені Покупцем як гарантія участі в аукціоні не повертається. 7.4. У разі порушення Покупцем встановлених умовами цього Договору розміру та строку внесення інвестицій він сплачує на користь Продавця пеню у розмірі 0 1 % обсягу невнесених інвестицій за кожний день прострочення. 7.5. У разі розірвання цього Договору у зв'язку з невиконанням його умов щодо внесення інвестицій інвестиції внесені частково не повертаються а у разі невнесення інвестицій на день подачі позову про розірвання Договору Покупець сплачує штраф у розмірі 10 % загального обсягу інвестицій. 7.6. У разі недотримання Покупцем передбачених цим Договором зобов'язань щодо збереження протягом визначеного строку кількості робочих місць він сплачує штраф у розмірі 12-кратної суми середньої заробітної плати кожного звільненого працівника та у місячний строк поновлює кількість скорочених робочих місць. Кошти від штрафних санкцій перераховуються на рахунок служби зайнятості за місцезнаходженням об'єкта аукціону. 7.7. У разі недотримання Покупцем зобов'язань щодо збереження протягом років профілю діяльності об'єкта аукціону він сплачує штраф у розмірі 10 % ціни продажу об'єкта аукціону. 7.8. У разі невиконання або неналежного виконання Покупцем умов цього Договору Покупець несе відповідальність за їх невиконання згідно з діючим законодавством України. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від виконання договірних зобов'язань в період дії умов цього Договору. 8. Особливі умови Захист державної таємниці що знаходиться на державному підприємстві цілісний майновий комплекс якого продано за цим Договором здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчо-нормативних актів з цього питання. 9. Гарантії та претензії Продавець гарантує що на момент укладання цього Договору об'єкт приватизації не знаходиться в переліку об'єктів які не підлягають приватизації не є проданим переданим заставленим не знаходиться під арештом судових справ щодо нього немає. Земельна ділянка у складі об'єкта аукціону не передана в оренду під забудову або для інших цілей що може призвести до обмеження обтяження прав на земельну ділянку чи іншого обтяження прав Покупця. Заборона на відчуження земельної ділянки на якій розташований об'єкт приватизації відсутня. 10. Ризик випадкової загибелі об'єкта аукціону Ризик випадкової загибелі або псування об'єкта аукціону несе Покупець з моменту переходу до нього права власності. 11. Форс-мажорні обставини непереборна сила 11.1. Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин обставин непереборної сили . Сторона яка не може виконати умови Договору через виникнення форс-мажорних обставин обставин непереборної сили повинна повідомити про це іншу сторону протягом двох тижнів. 11.2. До форс-мажорних обставин обставин непереборної сили належать: 11.2.1. виняткові погодні умови і стихійні лиха ураган буря повінь землетрус пожежа вибух ; 11.2.2. непередбачені ситуації викликані такими діями як страйк оголошена та неоголошена війна загроза війни терористичний акт блокада революція; 11.2.3. заколот повстання масові заворушення громадська демонстрація протиправні дії третіх осіб зазначені у пунктах 11.2.2 та 11.2.3 форс-мажорні обставини мають бути підтверджені відповідним компетентним органом . 12. Вирішення спорів Усі спори що виникають під час виконання умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягли домовленості то спір вирішується у судовому порядку. 13. Зміни умов або розірвання цього Договору 13.1. Зміна умов цього Договору або внесення доповнень до нього здійснюються за згодою сторін відповідно до чинного законодавства України. 13.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі у порядку затвердженому Фондом державного майна України та підлягають нотаріальному посвідченню і державній реєстрації. 13.3. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору він може бути розірваний на вимогу іншої сторони за рішенням суду. При цьому об'єкт аукціону повертається у державну власність у порядку встановленому чинним законодавством. 14. Витрати Всі витрати пов'язані з укладанням цього Договору його нотаріальним посвідченням державною реєстрацією та виконанням бере на себе Покупець. 15. Прикінцеві положення 15.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню державній реєстрації реєстрації відповідним органом місцевого самоврядування та територіальним органом Держземагентства. 15.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення та державної реєстрації. 15.3. Цей Договір складено в чотирьох примірниках які мають однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у Продавця Покупця в органі державної реєстрації та в органі нотаріату який посвідчив Договір. Повні юридичні адреси та банківські реквізити сторін: ПРОДАВЕЦЬ підпис М. П.  ПОКУПЕЦЬ підпис М. П.