Лист N 4762 від 03.07.2007 р.

Лист N 4762 від 03.07.2007 р. Про розгляд звернення щодо отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЛИСТ від 03.07.2007 р. N 4762 Про розгляд звернення Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва в межах компетенції розглянув Ваше звернення від 29.05.2007 року та повідомляє що розгляд зазначених у зверненні питань відноситься до компетенції Міністерства з питань житлово-комунального господарства України. Разом з тим відповідно до статті 1 Закону України від 24.06.2004 року N 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" далі - Закон N 1875 управитель - особа яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком спорудою житловим комплексом або комплексом будинків і споруд далі - управління будинком і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору а виконавець - суб'єкт господарювання предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору. Статтею 25 Закону N 1875 визначено права та обов'язки управителя а статтею 21 цього Закону права та обов'язки виконавця. Щодо отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення; постачання теплової енергії підприємству яке немає можливості проваджувати зазначені види господарської діяльності повідомляємо наступне. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" далі - Закон визначає види господарської діяльності що підлягають ліцензуванню порядок їх ліцензування встановлює державний контроль у сфері ліцензування відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування. Статтею 1 Закону встановлено зокрема: господарська діяльність - будь-яка діяльність у тому числі підприємницька юридичних осіб а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності пов'язана з виробництвом виготовленням продукції торгівлею наданням послуг виконанням робіт. Згідно вимог Закону ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності може отримати суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності яка провадить господарську діяльність крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності. Відповідно до статті 9 Закону ліцензуванню підлягає провадження господарської діяльності зокрема з: централізованого водопостачання та водовідведення; виробництва теплової енергії транспортування її магістральними та місцевими розподільчими тепловими мережами та постачання теплової енергії. Відповідно до статті 8 Закону суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності що підлягає ліцензуванню відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов. У разі якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності зазначений в статті 9 цього Закону не в повному обсязі а частково або з окремих робіт операцій послуг ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності зазначеної в ліцензії. Організаційні кваліфікаційні технологічні та особливі вимоги провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення встановлені у Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 14.02.2001 N 35/34 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.03.2001 за N 183/5374. Організаційні кваліфікаційні технологічні та інші вимоги до суб'єктів господарювання встановлені у Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії транспортування її магістральними та місцевими розподільчими тепловими мережами постачання теплової енергії крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007 N 1/3 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2007 за N 64/13331. Відповідно до статті 10 Закону суб'єкт господарювання який має намір провадити певний вид господарської діяльності що ліцензується особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. Постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" Мінбуд Раду міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київську та Севастопольську міські держадміністрації уповноважено на видачу ліцензій на провадження зазначених видів господарської діяльності. Статтею 10 Закону встановлено також документи які додаються суб'єктом господарювання до заяви про видачу ліцензії. Для окремих видів господарської діяльності що підлягають ліцензуванню до заяви про видачу ліцензії також додаються документи вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. Перелік документів які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756.   Заступник Голови Г. М. Білоус