Наказ N 250 від 16.08.2006 р.

Наказ N 250 від 16.08.2006 р. Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності обладнання, що працюють під тиском

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики Наказ від 16 серпня 2006 року N 250 Про затвердження Переліку національних стандартів які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності обладнання що працює під тиском З метою забезпечення виконання Графіка впровадження технічних регламентів розроблених на основі положень директив Нового підходу ЄС доручення Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 N 36390/5/1-05 та відповідно до статті 9 Закону України "Про підтвердження відповідності" наказую: 1. Затвердити Перелік національних стандартів які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності обладнання що працює під тиском затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 31.12.2003 N 279 зареєстрованого Мін'юстом України 08.06.2004 за N 704/9303 додається . 2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації сертифікації та якості" Цициліано О. Д. забезпечити протягом 2 місяців публікацію в "Бюлетені інформаційних матеріалів зі стандартизації метрології та сертифікації" Переліку національних стандартів які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності обладнання що працює під тиском. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.   Голова  О. Висоцький    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держспоживстандарту України від 16 серпня 2006 р. N 250  Перелік національних стандартів які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності обладнання що працюють під тиском N з/п  Позначення назва та ступінь ідентичності стандарту  1.  ДСТУ ISO 65:2006 Труби з вуглецевої сталі придатні для нарізування нарізі у відповідності до ISO 7/1. Технічні умови ISO 65:1981 IDT   2.  ДСТУ EN 444:2005 Неруйнівний контроль. Основні принципи радіографічного методу контролю металів рентгенівським і гамма-випроміненнями EN 444:1994 IDT   3.  ДСТУ EN 462-1-2001 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 1. Індикатори якості зображення дротяного типу. Визначення показника якості зображення EN 462-1:1994 IDT   4.  ДСТУ EN 473-2001 Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю EN 473:2000 IDT   5.  ДСТУ EN 571-1-2001 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги EN 571-1:1997 IDT   6.  ДСТУ EN 583-1-2001 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги EN 583-1:1998 IDT   7.  ДСТУ EN 583-3:2005 Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 3. Метод проходження EN 583-3:1997 IDT   8.  ДСТУ ENV 583-6:2005 Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 6. Дифракційно-часовий метод для виявлення визначення розмірів несуцільностей ENV 583-6:2000 IDT   9.  ДСТУ EN 1290-2002 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань магнітопорошковий EN 1290:1998 IDT   10.  ДСТУ EN 1435:2005 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань виконаних плавленням радіографічний EN 1435:1997 IDT   11.  ДСТУ EN 1714:2005 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань ультразвуковий. EN 1714:1997 IDT   12.  ДСТУ 2516-94 ГОСТ 21805-94 Регулятори тиску для зріджених вуглеводневих газів на тиск до 1 6 МПа. Загальні технічні умови   13.  ДСТУ 2580-94 ГОСТ 21804-94 Пристрої запірні балонів для зріджених вуглеводневих газів на тиск до 1 6 МПа. Загальні технічні умови  14.  ДСТУ 2776-94 ГОСТ 24301-93 Прутки і труби бронзові та латунні литі. Технічні умови  15.  ДСТУ 3124-95 Труби із сталі і сплавів. Відбір та підготовка проб для визначення хімічного складу. Основні положення  16.  ДСТУ 3152-95 Автоклави продовольчі. Загальні технічні вимоги та вимоги безпеки.  17.  ДСТУ ISO 3183-2:2006 Нафтогазова промисловість. Труби сталеві для трубопроводів. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби класу вимог B. ISO 3183-2:1996 IDT   18.  ДСТУ 3295-95 Труби сталеві. Металографічний метод визначення забрудненості металу неметалевими включеннями.  19.  ДСТУ 3365-96 ГОСТ 30432-96 Труби металеві. Методи відбору проб заготовок та зразків для механічних та технологічних випробувань.  20.  ДСТУ 3409-96 ГОСТ 30456-97 Металопродукція. Прокат листовий та труби сталеві. Методи випробування на ударний вигин.  21.  ДСТУ EN ISO 3452-2:2005 Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 2. Контроль дефектоскопічних матеріалів. EN ISO 3452-2:2000 IDT   22.  ДСТУ EN ISO 3452-3:2005 Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 3. Контрольні зразки. EN ISO 3452-3:1998 IDT   23.  ДСТУ EN ISO 3651-1:2005 Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до міжкристалічної корозії. Частина 1. Аустенітні та феритно-аустенітні двофазні сталі. Випробування на корозію у середовищі азотної кислоти визначенням втрати маси випробування за Хью . EN ISO 3651-1:1998 IDT   24.  ДСТУ EN ISO 3651-2:2005 Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до міжкристалічної корозії. Частина 2. Корозійнотривкі феритні аустенітні і феритно-аустенітні двофазні сталі. Випробування на корозію у сірчанокислотних середовищах. EN ISO 3651-2:1998 IDT   25.  ДСТУ 3666-97 ГОСТ 30563-98 Труби безшовні холоднодеформовані із вуглецевих та легованих сталей із спеціальними властивостями. Технічні умови  26.  ДСТУ 3667-97 ГОСТ 30564-98 Труби безшовні гарячедеформовані із вуглецевих та легованих сталей із спеціальними властивостями. Технічні умови  27.  ДСТУ 3767-98 Крани кульові на умовний тиск від 25 до 50 МПа. Загальні технічні умови  28.  ДСТУ 3951.3-2000 ISO 9956-3:1995 Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 3. Випробування технологічних процесів дугового зварювання сталей.  29.  ДСТУ 4003-2000 Посудини та апарати. Вибір параметрів зміцнювального оброблення  30.  ДСТУ 4046-2001 Обладнання технологічне нафтопереробних нафтохімічних та хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги.  31.  ДСТУ ISO 4200:2006 Труби сталеві з гладкими кінцями зварні та безшовні. Загальні таблиці розмірів і мас на одиницю довжини. ISO 4200:1991 IDT   32.  ДСТУ 4223-2003 Котли посудини під тиском і трубопроводи. Технічне діагностування. Загальні вимоги.  33.  ДСТУ 4227-2003 Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об'єктів підвищеної небезпеки.  34.  ДСТУ ISO 8491:2005 Металеві матеріали. Випробування на згин зразків труб повного перерізу. ISO 11960:1998 IDT   35.  ДСТУ ISO 8492-2002 Металеві матеріали. Труби. Випробування на сплющування. ISO 8492:1998 IDT   36.  ДСТУ ISO 8493:2004 Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздавання. ISO 8493:1998 IDT   37.  ДСТУ ISO 8494:2005 Металеві матеріали. Труби. Випробування на відбортування. ISO 8494:1998 IDT   38.  ДСТУ ISO 8495:2004 Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздання кільця. ISO 8495:1998 IDT   39.  ДСТУ ISO 9329-4:2006 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Аустенітні нержавкі сталі ISO 9329-4:1997 MDD   40.  ДСТУ EN 10002-1:2006 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури. EN 10002-1:2001 IDT   41.  ДСТУ ЕN 10002-5:2006 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 5. Метод випробування за підвищених температур. EN 10002-5:1991 IDT   42.  ДСТУ ЕN 10045-1:2006 Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробування. EN 10045-1:1990 IDT   43.  ДСТУ EN 10216-1:2006 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури. EN 10216-1:2002 IDT   44.  ДСТУ EN 10216-2:2006 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур. EN 10216-2:2002 IDT   45.  ДСТУ EN 10246-1:2006 Неруйнівний контроль. Частина 1. Автоматизований електромагнітний контроль герметичності безшовних та зварних крім зварених під флюсом феромагнітних сталевих труб. EN 10246-1:1996 IDT   46.  ДСТУ EN 10246-3:2006 Неруйнівний контроль. Частина 3. Автоматизований вихрострумовий контроль безшовних та зварних крім зварених під флюсом сталевих труб для виявлення дефектів. EN 10246-3:1999 IDT   47.  ДСТУ ЕN 10246-6:2006 Неруйнівний контроль. Частина 6. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних сталевих труб для виявлення поперечних дефектів. EN 10246-6:1999 IDT   48.  ДСТУ EN 10246-7:2006 Неруйнівний контроль. Частина 7. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних крім зварених під флюсом феромагнітних сталевих труб для виявлення поздовжніх дефектів. EN 10246-7:1996 IDT   49.  ДСТУ EN 10246-14:2006 Неруйнівний контроль. Частина 14. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних крім зварених під флюсом сталевих труб для виявлення місць розшарування. EN 10246-14:1999 IDT   50.  ДСТУ ISO 11960:2006 Нафтогазова промисловість. Труби сталеві обсадні або насосно-компресорні для свердловин. Технічні умови. ISO 11960:2004 IDT   51.  ДСТУ EN 12062:2005 Контроль зварних з'єднань неруйнівний. Загальні правила для металевих матеріалів. EN 12062:1997 IDT   52.  ДСТУ EN 12084:2005 Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги і рекомендації. EN 12084:2001 IDT   53.  ДСТУ EN 13018:2005 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги. EN 13018:2001 IDT   54.  ДСТУ EN 13927:2005 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Устатковання. EN 13927:2003 IDT   55.  ДСТУ ГОСТ 17375-2003 ИСО3419-81 Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Відводи крутовигнуті типу 3D R ? 1 5 DN . Конструкція ГОСТ 17375-2001 ИСО 3419-81 IDT   56.  ДСТУ ГОСТ 17376-2003 Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Переходи. Конструкція ГОСТ 17378-2001 ИСО 3419-81 IDT   57.  ДСТУ ГОСТ 17378-2003 Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Трійники. Конструкція ГОСТ 17376-2001 ИСО 3419-81 IDT   58.  ДСТУ ГОСТ 17379-2003 Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Заглушки еліптичні. Конструкція ГОСТ 17379-2001 ИСО 3419-81 IDT   59.  ДСТУ ГОСТ 17380-2003 Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Загальні технічні умови ГОСТ 17380-2001 ИСО 3419-81 IDT   60.  ДСТУ Б В.2.5-6-96 Зовнішні мережі та споруди. Аератори трубчасті труби дренажні фільтруючі з пористого поліетилену. Загальні технічні умови  61.  ДСТУ Б В.2.5-9-97 ГОСТ 23289-94 Інженерне обладнання будинків і споруд. Арматура санітарно-технічна водозливна. Технічні умови.  62.  ДСТУ Б В.2.5-10-97 ГОСТ 25809-96 Інженерне обладнання будинків і споруд. Змішувачі і крани водорозбірні. Типи і основні розміри.  63.  ДСТУ Б В.2.5-14-98 ГОСТ 19681-94 Інженерне обладнання будинків і споруд. Арматура санітарно-технічна водорозбірна. Загальні технічні умови.  64.  ДСТУ Б В.2.5-15-99 ГОСТ 10944-97 Інженерне обладнання будинків і споруд. Крани регулювальні та запірні ручні для систем водяного опалення будівель. Загальні технічні умови.  65.  ДСТУ Б В.2.5-17-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови.  66.  ДСТУ Б В.2.7-73-98 Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови.  67.  ДСТУ Б В.2.7-93-2000 Будівельні матеріали. Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови.  68.  ГОСТ 12.2.060-81 ССБТ. Трубопроводы ацетиленовые. Требования безопасности.  69.  ГОСТ 12.2.063-81 ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности.  70.  ГОСТ 12.2.085-82 ССБТ. Сосуды работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности.  71.  ГОСТ 12.2.096-83 ССБТ. Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0 07 МПа. Требования безопасности.  72.  ГОСТ 550-75 Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия.  73.  ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр ? 19 6 МПа 200 кгс/см2 . Технические условия.  74.  ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.  75.  ГОСТ 3619-89 Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры.  76.  ГОСТ 5172-63 Газгольдеры стальные постоянного объема цилиндрические. Параметры и основные размеры.  77.  ГОСТ 5761-74 Клапаны на условное давление РУ ? 25 МПа 250 кгс/см2 . Общие технические условия.  78.  ГОСТ 5762-2002 Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на условное давление не более PN 250. Общие технические условия.  79.  ГОСТ 6533-78 Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов и аппаратов. Основные размеры.  80.  ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования.  81.  ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования.  82.  ГОСТ 8944-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Технические требования.  83.  ГОСТ 8965-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р < 1 6 МПа. Технические условия.  84.  ГОСТ 9493-80 Сосуды и аппараты. Ряд условных номинальных давлений.  85.  ГОСТ 9544-75 Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов.  86.  ГОСТ 9617-76 Сосуды и аппараты. Ряд диаметров.  87.  ГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры.  88.  ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры.  89.  ГОСТ 9702-87 Краны конусные и шаровые. Основные параметры.  90.  ГОСТ 9731-79 Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рр ? 24 5 МПа 250кгс/см2 . Технические условия.  91.  ГОСТ 9940-81 Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия.  92.  ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия.  93.  ГОСТ 10037-83 Автоклавы для строительной индустрии. Технические условия.  94.  ГОСТ 10617-83 Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0 10 до 3 15 МВт. Технические условия.  95.  ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия.  96.  ГОСТ 10706-76 Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования. 97.  ГОСТ 11823-91 Клапаны обратные на номинальное давление Ру ? 25 МПа 250кгс/см2 . Общие технические условия.  98.  ГОСТ 11881-76 ГСП. Регуляторы работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия.  99.  ГОСТ 12247-80 Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рр 31 4 и 39 2 МПа 320 и 400 кгс/см2 . Технические условия.  100.  ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры.  101.  ГОСТ 12532-88 Клапаны предохранительные прямого действия. Основные параметры.  102.  ГОСТ 12547-76 Указатели уровня с запорным устройством. Типы и параметры.  103.  ГОСТ 12678-80 Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры.  104.  ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0 1 до 20 0 Мпа от 1 до 200 кгс/см2 . Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей.  105.  ГОСТ 12816-80 Фланцы арматуры соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0 1 до 20 0 Мпа от 1 до 200 кгс/см2 . Общие технические требования.  106.  ГОСТ 12893-83 Клапаны регулирующие односедельные двухседельные и клеточные. Общие технические условия.   107.  ГОСТ 13252-91 Затворы обратные на номинальное давление Р ? 25 МПа 250 кгс/см2 . Общие технические условия.  108.  ГОСТ 13372-78 Сосуды и аппараты. Ряд номинальных объемов.  109.  ГОСТ 13547-79 Затворы дисковые на Ру до 2 5 МПа 25 кгс/см2 . Общие технические условия.  110.  ГОСТ 14106-80 Автоклавы вулканизационные. Общие технические условия.  111.  ГОСТ 14162-79 Трубки стальные малых размеров капиллярные . Технические условия.  112.  ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.  113.  ГОСТ 15763-91 Соединения трубопроводов резьбовые на Ру до 63 МПа до ? 630 кгс/см2 . Общие технические условия.  114.  ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы конструктивные элементы и размеры.  115.  ГОСТ 16078-70 Соединения трубопроводов по внутреннему конусу. Технические требования.  116.  ГОСТ 16587-71 Клапаны предохранительные регулирующие и регуляторы давления. Строительные длины.  117.  ГОСТ 17032-71 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры.  118.  ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.  119.  ГОСТ 18599-83 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия.  120.  ГОСТ 19535-74 Соединения фланцевые для гидравлических и смазочных систем. Технические условия.  121.  ГОСТ 19662-89 Резервуары изотермические для жидкой двуокиси углерода. Типы основные параметры и размеры. 122.  ГОСТ 19663-90 Резервуары изотермические для жидкой двуокиси углерода. Общие технические требования. 123.  ГОСТ 19749-84 Соединения неподвижные разъемные пневмогидросистем. Затворы закрытые. Типы и технические требования.  124.  ГОСТ 19750--84 Концевая часть затворов соединений с плоской металлической прокладкой. Конструкция и размеры.  125.  ГОСТ 19751-84 Гнезда затворов соединений с плоской металлической прокладкой. Конструкция и размеры.  126.  ГОСТ 19752-84 Прокладки уплотнительные металлические плоские для закрытых затворов соединений. Технические условия.  127.  ГОСТ 19755-84 Прокладки уплотнительные металлические конические для закрытых затворов соединений. Технические условия.  128.  ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия.  129.  ГОСТ 20467-85 Соединения трубопроводов. Оценка долговечности соединений с врезающимся кольцом и шаровым ниппелем.  130.  ГОСТ 20995-75 Котлы паровые стационарные давлением до 3 9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара.  131.  ГОСТ 21104-75 Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод. 132.  ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.  133.  ГОСТ 21329-75 Фильтры щелевые на давление до 6 3 МПа 63 кгс/см2 . Технические условия  134.  ГОСТ 21345-78 Краны конусные шаровые и цилиндрические на Ру < 25 МПа 250кгс/см2 . Общие технические условия.   135.  ГОСТ 21563-82 Котлы водогрейные стационарные. Основные параметры и технические требования.  136.  ГОСТ 21804-94 Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1 6 МПа. Общие технические условия.  137.  ГОСТ 21805-94 Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1 6 МПа. Общие технические условия.  138.  ГОСТ 22445-88 Затворы обратные. Основные параметры.  139.  ГОСТ 22530-77 Котлы паровые стационарные утилизаторы и энерготехнологические. Типы и основные параметры.  140.  ГОСТ 22642-88 Арматура трубопроводная шланговая. Основные параметры.  141.  ГОСТ 22790-89 Сборочные единицы и детали трубопроводов на Ру св.10 до 100 МПа св. 100 до 1000 кгс/см2 . Общие технические условия.  142.  ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования.  143.  ГОСТ 23480-79 Контроль неразрушающий. Методы радиоволнового вида. Общие требования.  144.  ГОСТ 23483-79 Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования.  145.  ГОСТ 23667-85 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерения основных параметров.  146.  ГОСТ 23702-90 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний.  147.  ГОСТ 23866-87 Клапаны регулирующие односедельные двухседельные и клеточные. Основные параметры.  148.  ГОСТ 24005-80 Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования.  149.  ГОСТ 24030-80 Трубы бесшовные из коррозионно-стойкой стали для энергомашиностроения. Технические условия.  150.  ГОСТ 24570-81 Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования.  151.  ГОСТ 24755-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий.  152.  ГОСТ 24756-81 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий.  153.  ГОСТ 24757-81 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Аппараты колонного типа.  154.  ГОСТ 24990-81 Арматура трубопроводная с защитным покрытием. Основные параметры. 155.  ГОСТ 25136-82 Соединение трубопроводов. Методы испытаний на герметичность.  156.  ГОСТ 25215-82 Сосуды и аппараты высокого давления. Обечайки и днища. Нормы и методы расчета на прочность.  157.  ГОСТ 25221-82 Сосуды и аппараты. Днища и крышки сферические неотбортованные. Нормы и методы расчета на прочность.  158.  ГОСТ 25365-82 Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции.  159.  ГОСТ 25720-83 Котлы водогрейные. Термины и определения.  160.  ГОСТ 25812-83 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.  161.  ГОСТ 25822-83 Сосуды и аппараты. Аппараты воздушного охлаждения. Нормы и методы расчета на прочность.  162.  ГОСТ 25859-83 Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках.  163.  ГОСТ 25867-83 Сосуды и аппараты. Сосуды с рубашками. Нормы и методы расчета на прочность.  164.  ГОСТ 26158-84 Сосуды и аппараты из цветных металлов. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования.  165.  ГОСТ 26159-84 Сосуды и аппараты чугунные. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования.  166.  ГОСТ 26202-84 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок.  167.  ГОСТ 26304-84 Арматура промышленная трубопроводная для экспорта. Общие технически условия.  168.  ГОСТ 26421-90 Днища эллиптические отбортованные алюминиевые. Размеры.  169.  ГОСТ 27303-87 Котлы паровые и водогрейные. Правила приёмки после монтажа.  170.  ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры.  171.  ГОСТ 27947-88 Контроль неразрушающий. Рентгенотелевизионный метод. Общие требования.  172.  ГОСТ 28193-89 Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью менее 4 т/ч. Общие технические требования.  173.  ГОСТ 28269-89 Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие технические требования.  174.  ГОСТ 28338-89 ИСО 6708-80 Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные размеры номинальные . Ряды.  175.  ГОСТ 28343-89 ИСО 7121-86 Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования.  176.  ГОСТ 28369-89 Контроль неразрушающий. Облучатели ультрафиолетовые. Общие технические требования и методы испытаний.  177.  ГОСТ 28517-90 Контроль неразрушающий. Масс-спектрометрический метод течеискания. Общие требования. 178.  ГОСТ 28695-90 Резервуары асептические. Основные параметры размеры и технические требования.  179.  ГОСТ 28702-90 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования.  180.  ГОСТ 29025-91 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы рентгенотелевизионные с рентгеновскими электронно-оптическими преобразователями и электрорентгенографические. Общие технические требования.