Лист N 6631 від 05.09.2007 р.

Лист N 6631 від 05.09.2007 р. Щодо поширення Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва Лист від 05.09.2007 р. N 6631 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув... лист та повідомляє таке. 5 квітня поточного року Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" N 877-V далі - Закон у другому читанні який 26 грудня 2007 року набуває чинності. Головна мета цього Закону - визначити основні засади державного контролю - єдині для всіх державних органів на підставі яких потім належатиме відкоригувати спеціальні закони щодо здійснення контролю в певній сфері господарської діяльності. Відповідно до статті 2 Закону дія цього Закону поширюється на відносини пов'язані зі здійсненням державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Дія цього Закону не поширюється на відносини що виникають під час здійснення заходів валютного контролю митного контролю на кордоні контролю за дотриманням бюджетного законодавства та використанням державного та комунального майна банківського і страхового нагляду інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції а також оперативно-розшукової діяльності дізнання прокурорського нагляду досудового слідства і правосуддя. Відносини у сфері податкового контролю за діяльністю суб'єктів господарювання відсутні у переліку відносин передбачених абзацом другим статті 2 на які не поширюється дія Закону. Враховуючи зазначене вище та положення пункту 3 статті 19 Господарського кодексу України відповідно до якого держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб'єктів господарювання зокрема у сфері податкових відносин дія цього Закону поширюється на відносини у сфері податкового контролю за діяльністю суб'єктів господарювання.   Заступник Голови  Г. Білоус