Усереднена вартість людино-години за розрядами складності робіт у будівництві

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України Наказ від 9 серпня 2007 року N 138 Про затвердження усереднених показників вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві На виконання рішення науково-технічної ради від 08.08.2007 N 36 наказую: 1. Затвердити усереднені показники вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві згідно з додатком. 2. Управлінню ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П. І. забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених показників до відома заінтересованих організацій. 3. Вважати таким що втратив чинність наказ Мінбуду України від 28.12.2005 N 28 "Про уточнення показників кошторисного прибутку адміністративних витрат вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві та розряду виконання робіт за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників у складі загальновиробничих витрат на стадії складання інвесторської кошторисної документації" в частині показників вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А. В. Беркуту.   Міністр  В. Г. Яцуба    Додаток до наказу Мінрегіонбуду України від 9 серпня 2007 р. N 138  Усереднена вартість людино-години за розрядами складності робіт у будівництві* Станом на 1 серпня 2007 року Розряд робіт що виконуються  Вартість люд./год. грн.  Розряд робіт що виконуються  Вартість люд./год. грн.  Розряд робіт що виконуються  Вартість люд./год. грн.  1  8 24  3 4  10 26  5 8  14 38  1 1  8 28  3 5  10 39  5 9  14 60  1 2  8 37  3 6  10 52  6 0  14 77  1 3  8 46  3 7  10 65  6 1  15 01  1 4  8 49  3 8  10 79  6 2  15 24  1 5  8 58  3 9  10 89  6 3  15 47  1 6  8 64  4 0  11 02  6 4  15 71  1 7  8 73  4 1  11 20  6 5  15 94  1 8  8 76  4 2  11 37  6 6  16 17  1 9  8 87  4 3  11 51  6 7  16 40  2 0  8 96  4 4  11 68  6 8  16 64  2 1  9 00  4 5  11 87  6 9  16 87  2 2  9 09  4 6  12 05  7 0  17 10  2 3  9 18  4 7  12 19  7 1  17 36  2 4  9 27  4 8  12 36  7 2  17 63  2 5  9 36  4 9  12 54  7 3  17 89  2 6  9 45  5 0  12 71  7 4  18 15  2 7  9 54  5 1  12 90  7 5  18 42  2 8  9 58  5 2  13 12  7 6  18 67  2 9  9 67  5 3  13 34  7 7  18 94  3 0  9 76  5 4  13 52  7 8  19 20  3 1  9 90  5 5  13 74  7 9  19 46  3 2  10 03  5 6  13 98  8 0  19 73  3 3  10 17  5 7  14 15        * Вартісні показники наведені в додатку обчислені виходячи з середньомісячної заробітної плати 1800 грн. що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві в цілому - 3 8. Примітки: 1. Наведена вартість людино-години враховує звичайні умови праці при 40-годинному робочому тижні. При іншій тривалості робочого тижня вартість людино-години визначається із застосуванням наступних коефіцієнтів: 39-годинний робочий тиждень - 1 0226; 38 5-годинний робочий тиждень - 1 0359; 36-годинний робочий тиждень - 1 1078; 33-годинний робочий тиждень - 1 2085; 30-годинний робочий тиждень - 1 3293; 25-годинний робочий тиждень - 1 5952; 24-годинний робочий тиждень - 1 6617; 20-годинний робочий тиждень - 1 9940; 18-годинний робочий тиждень - 2 2156. 2. Задля розрахунку заробітної плати на будівництві тунелів та метрополітенів до вартості людино-години відповідного розряду наведеної у цьому додатку застосовуються коефіцієнти: а при закритому способі робіт включаючи улаштування колії в тунелях а також всі роботи після влаштування перекриття тунелів станцій і вестибулів метрополітену що будуються відкритим гірничим способом  - 1 80  б при відкритому способі робіт включаючи улаштування колії на поверхні  - 1 35  в при виконанні робіт на шахтній поверхні   - 1 23    Начальник Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві      П. І. Губень