Інформаційний лист N 01/10-1471 від 08.08.2007 р.

Інформаційний лист N 01/10-1471 від 08.08.2007 р. Про дотримання вимог Правил охорони електричних мереж

Державна інспекція України з нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії Інформаційний лист від 08.08.2007 р. N 01/10-1471 Начальникам Держенергонагляду у регіонах областях містах Києві та Севастополі Керівникам електропередавальних організацій Раді міністрів АР Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям  Про дотримання вимог Правил охорони електричних мереж З метою належного утримання та своєчасного усунення аварійних осередків на трасах повітряних ліній електропередачі далі - ПЛ Держенергонагляд вважає за необхідне звернути увагу керівників електропередавальних організацій місцевих органів виконавчої влади землевласників землекористувачів та споживачів електричної енергії що чітко спланована технологічно та організаційно забезпечена робота по дотриманню вимог Правил охорони електричних мереж затверджених постановою Кабінету Міністрів України 04.03.97 N 209 далі - Правила щодо утримання охоронних зон ПЛ своєчасне здійснення розчистки трас ПЛ по всій території їх проходження недопущення несанкціонованого будівництва в охоронних зонах ПЛ тощо може гарантувати їх надійну роботу. Метою Правил є забезпечення гарантованої надійності електричних мереж створення належних умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму. Для створення нормальних умов експлуатації електричних мереж забезпечення їх збереження та дотримання вимог безпечної експлуатації регламентуються такі заходи: відведення у постійне користування власника ПЛ земельних ділянок під опори ПЛ; встановлення охоронних зон відповідно до вимог пункту 5 Правил; визначення мінімально допустимих відстаней до проводів ПЛ відповідно до вимог пунктів 6 та 7 Правил тощо. Підприємства установи організації та громадяни яким надано у власність постійне або тимчасове користування земельні ділянки де знаходяться об'єкти електричних мереж зобов'язані вживати належних заходів із збереження зазначених об'єктів своєчасно забезпечувати нагляд за деревами не допускати наближення гілок до проводів ПЛ зрізати дерева які загрожують падінням на ПЛ . Розчищення трас ПЛ здійснюють енергопідприємства у віданні яких перебувають повітряні лінії електропередачі а у разі взаємної домовленості - підприємства організації приватні особи у власності чи користуванні яких знаходяться лісові масиви парки заповідники сади та інші багаторічні насадження згідно з порядком визначеним енергопідприємством. У разі самовільного насадження підприємствами або приватними особами дерев та інших багаторічних насаджень в охоронній зоні електричних мереж роботи з приведення до належного стану охоронних зон ПЛ виконуються за рахунок цих підприємств і осіб. Згідно з вимогами пункту 8 Правил забороняється виконувати будь-які роботи в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній трансформаторних підстанцій розподільчих пунктів що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж спричинити їх пошкодження або нещасні випадки. Енергопідприємства для забезпечення збереження електричних мереж: передають оформлені у встановленому порядку матеріали про фактичне розташування електричних мереж відповідним органам району області для нанесення їх на схеми землеустрою; організовують роботи з розчищення трас ПЛ; здійснюють заходи із знищення бур'янів у межах земельних ділянок наданих у постійне користування під опори повітряних ліній електропередачі; виконують роботи пов'язані з ремонтом електричних мереж. Роботи із запобігання аваріям в електричних мережах траса яких прокладена в зоні багаторічних насаджень слід виконувати після оформлення належного дозволу лісорубного квитка згідно з чинним законодавством стаття 69 Земельного кодексу України Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів затверджений постановою КМУ 23.05.2007 N 761 . Роботи з ліквідації аварій в електричних мережах дозволяється виконувати будь-якої пори року і в будь-який час без погодження із землекористувачами але з повідомленням їх про проведення цих робіт у десятиденний термін після їх початку. Місцеві органи виконавчої влади зобов'язані сприяти енергопідприємствам у роботі із збереження електричних мереж запобігання аваріям і ліквідації їх наслідків у діючих електромережах а також у забезпеченні виконання Правил усіма юридичними та фізичними особами. Роботи з розчищення трас ПЛ здійснюються з урахуванням вимог відповідних нормативних актів Законів Правил Інструкцій Кодексів тощо які регулюють питання охорони зелених насаджень що знаходяться на території лісів населених пунктів ботанічних садів природних заповідників тощо. Контроль за дотриманням землевласниками та землекористувачами охоронних зон вимог Правил здійснюється електропередавальними організаціями. На підставі зазначеного з метою вирішення електропередавальними організаціями питань організації та проведення робіт на ПЛ підтримання землекористувачами охоронних зон ПЛ у відповідності з вимогами Правил необхідно: 1. Електропередавальним організаціям спільно з місцевими органами виконавчої влади: провести уточнення переліку землевласників землекористувачів тощо по території яких проходять траси ПЛ; провести інвентаризацію зелених насаджень дерев кущів тощо що потребують підрізки та вирубки а також визначити об'єкти які знаходяться в межах охоронних зон без наявності відповідних дозволів; розробити та погодити в установленому порядку графік відключення ПЛ для організації розчищення їх трас листопад - березень з дотриманням вимог чинних Законів та законодавчих актів. Для проведення цієї роботи залучати землевласників та землекористувачів тощо. 2. Керівники електропередавальних організацій мають забезпечити нормальні умови експлуатації ПЛ з дотриманням вимог Правил на підставі вимог пункту 12.7.10 Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж затверджених наказом Міністерством палива та енергетики України 13.06.2003 N 296 у тому числі шляхом вручення місцевим органам виконавчої влади керівникам сільськогосподарських підприємств та лісових господарств керівникам транспортних господарств та власникам земель через територію яких проходять ПЛ а також керівникам підприємств організацій та установ які розташовані поруч з охоронними зонами інформаційних повідомлень щодо вимог з охорони електричних мереж згідно з пунктами 4 8 Правил статті 91 Земельного Кодексу пункту 6.3.1 Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України затверджених Міністерством будівництва архітектури та житлового господарства України 10.04.2006 N 105. Держенергонагляд наголошує! Електропередавальні організації згідно з пунктом 23 Правил наділені правом припиняти або обмежувати електропостачання споживачів що порушили ці Правила. Відновлення електропостачання здійснюється після усунення порушень та відшкодування підприємствам які експлуатують електричні мережі заподіяних матеріальних втрат за виставленими фінансовими претензіями на відшкодування витрат на рубки а також вартості робіт з відновлення електропостачання. Уповноважені посадові особи електропередавальних організацій на підставі вимог статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення КУпАП мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення. Нормою статті 99 КУпАП встановлено що порушення Правил яке спричинило або могло спричинити перерву в забезпеченні споживачів електричною енергією пошкодження електричних мереж або заподіяння іншої шкоди - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян або на посадових осіб. Оформлені уповноваженими особами електропередавальних організацій протоколи передаються до адміністративних комісій при виконавчих органах міських сільських селищних рад де розглядаються справи про адміністративні правопорушення вчинені громадянами та/або посадовими особами.   Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду    В. Лушкін