Лист N 5693/18/17-07 від 26.09.2007 р.

Лист N 5693/18/17-07 від 26.09.2007 р. Щодо надання роз'яснень з регулювання Правила приєднання електроустановок

Національна комісія регулювання електроенергетики України Лист від 26.09.2007 р. N 5693/18/17-07 ТОВ "Брянківський машинобудівний завод"  Щодо надання роз'яснень Національна комісія регулювання електроенергетики України НКРЕ розглянула лист ТОВ "Брянківський машинобудівний завод" від 14.09.2007 N 132 щодо приєднання до електричних мереж та повідомляє таке. Відносини які виникають під час приєднання та підключення новозбудованих реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовників до електричних мереж регулюють Правила приєднання електроустановок до електричних мереж далі - ППЕЕ затверджені постановою НКРЕ від 14.12.2005 N 1137. Відповідно до вимог пунктів 2.9 3.2 3.4 ППЕЕ власник мереж під час підготовки технічних умов приєднання має керуватися принципами надійності електрозабезпечення відповідно до заявленої замовником категорії струмоприймачів з надійності електрозабезпечення указаної у заяві про приєднання енергозбереження забезпечення якості електричної енергії мінімальної вартості експлуатаційних витрат під час передачі електричної енергії.  Вимоги технічних умов приєднання мають відповідати нормативно-правовим актам України та нормативно-технічним документам щодо будівництва та проектування. Замовник після оплати вартості видачі технічних умов приєднання отримує для підписання проект договору про приєднання до електричних мереж який розробляється власником мереж на основі Примірного договору про приєднання схваленого постановою НКРЕ від 14.12.2005 N 1136. Під час дії договору про приєднання до електричних мереж виконання технічних умов приєднання електроустановки є обов'язковим для сторін договору про приєднання й організацій яким доручено виконувати проектні роботи. У разі необхідності обґрунтованого відхилення від вимог технічних умов приєднання це відхилення має бути погоджене з організацією яка видала технічні умови приєднання. Замовник за участю проектної організації до початку будівельно-монтажних робіт пов'язаних з виконанням договору про приєднання має подати на узгодження власнику мереж проектну документацію електрозабезпечення електроустановки. Проектна документація виконується відповідно до державних стандартів норм і правил на підставі отриманих замовником технічних умов приєднання електроустановки. Термін розгляду поданої на узгодження проектної документації і її узгодження за умови відсутності відхилень від технічних умов приєднання і чинних нормативних документів не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання власником мереж. У тих випадках коли в розглянутій проектній документації виявлені відхилення від технічних умов приєднання або чинних нормативних документів власник мереж протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання проекту має надати замовнику лист із зауваженнями та рекомендаціями щодо доопрацювання проектної документації або узгодити її із зауваженнями. Термін доопрацювання не може перевищувати 30 календарних днів з дня отримання замовником відхиленої проектної документації. Після доопрацювання проектної документації термін узгодження має не перевищувати п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання власником мереж доопрацьованої проектної документації. Ненадання замовником у визначений термін доопрацьованої проектної документації або неврахування в доопрацьованому проекті зауважень власника мереж або відсутності звернення щодо продовження строку доопрацювання проектної документації може бути підставою для розірвання сторонами договору в установленому законодавством України порядку. Підсумовуючи вищезазначене повідомляємо що внесення змін до договору про приєднання до електричних мереж або технічних умов приєднання здійснюється відповідно до вимог ППЕЕ. Усі спірні питання пов'язані з виконанням договору про приєднання до електричних мереж вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.   Член комісії  Ю. Андрійчук