Лист N 31-50-2547 від 15.08.2007 р.

Лист N 31-50-2547 від 15.08.2007 р. Щодо порядку переходу права власності на об'єкт нерухомого майна (відчуження) та реєстрації права власності на це нерухоме майно

Міністерство юстиції України Лист від 15.08.2007 р. N 31-50-2547 Президенту Української національної іпотечної асоціації Юшку І. Ю. 01033 м. Київ вул. Гайдара 22 корпус "А"  Міністерством юстиції розглянуто Ваше чергове звернення і повідомляється наступне. Відповідно до статті 18 Закону України "Про іпотеку" у разі якщо іпотекою забезпечується повернення позики кредиту для придбання нерухомого майна яке передається в іпотеку договір купівлі-продажу цього нерухомого майна та іпотечний договір можуть укладатися одночасно.  Частиною першою статті 182 Цивільного кодексу України передбачено що право власності та інші речові права на нерухомі речі обмеження цих прав їх виникнення перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Відповідно до абзацу третього частини другої статті 331 зазначеного Кодексу якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації право власності виникає з моменту державної реєстрації. Порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні визначено Тимчасовим положенням про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 року N 7/5 у редакції наказу Міністерства юстиції України від 28 січня 2003 року N 6/5 . Пунктом 3.8 Тимчасового положення встановлено що після прийняття рішення реєстратором та внесення запису до Реєстру прав на правовстановлювальних документах робиться відмітка штамп про реєстрацію відповідних прав видається витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно який є невід'ємною частиною правовстановлювального документа. Таким чином правовстановлювальними документами на підставі яких перехід права власності на об'єкт нерухомого майна відчуження та витяг про реєстрацію права власності на це нерухоме майно. Крім того пунктом 38 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року N 20/5 передбачено що договори про відчуження та заставу іпотеку майна що підлягає реєстрації посвідчуються за умови подання документів які підтверджують право власності на майно що відчужується або заставляється та в передбачених законодавством випадках державну реєстрацію прав на це майно. Такі документи нотаріус приймає лише за наявності відмітки штампу про реєстрацію відповідних прав та витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно що є невід'ємною частиною правовстановлювального документа. Слід також зазначити що відповідно до частини шостої статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" реєстрація права власності на нерухоме майно повинна передувати реєстрації інших речових прав на таке майно та їх обмежень і проводитися в разі вчинення правочину щодо такої нерухомості встановлення обмежень речових прав на таку нерухомість. Враховуючи вищезазначене у разі якщо іпотекою забезпечується повернення позики кредиту на придбання нерухомого майна яке передається в іпотеку одночасно посвідчити договір купівлі-продажу цього нерухомого майна та договір іпотеки цього майна не вбачається можливим. Одночасно повідомляємо що Міністерство юстиції не вбачає підстав для внесення змін до пункту 38 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року N 20/5.   Заступник Міністра  Л. В. Єфіменко