Лист N 5659/11/17-07 від 24.09.2007 р.

Лист N 5659/11/17-07 від 24.09.2007 р. Щодо надання роз'яснень механізму приєднання електроустановок замовників до електричних мереж

Національна комісія регулювання електроенергетики України Лист від 24.09.2007 р. N 5659/11/17-07 Київському обласному територіальному відділенню АКУ  Щодо надання роз'яснень Національна комісія регулювання електроенергетики України далі - НКРЕ на Ваш запит від 11.09.2007 N 02-05/1415 щодо роз'яснення механізму приєднання електроустановок замовників до електричних мереж повідомляє наступне. Порядок отримання технічних умов на приєднання до електричних мереж виконання технічних умов а також підключення до електричних мереж регулюються Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж затверджених постановою НКРЕ від 14.12.2005 N 1137 далі - Правила . Відповідно до положень пункту 1.2 Правил приєднання електроустановки - надання власником мереж послуги замовнику із створення технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання до електроустановки замовника відповідної потужності електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням її якості та надійності далі - приєднання . Звертаємо увагу що згідно з пунктом 1.2 Правил користування електричною енергією затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 підключення - це виконання операцій комутації для забезпечення постачання електричної енергії споживачу. Згідно з пунктом 2.1 Правил технічні умови приєднання видаються власником електричних мереж у разі приєднання нової електроустановки збільшення електричної потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи модернізації зміни вимог замовника до надійності електрозабезпечення електроустановки. Відповідно до пункту 2.3 Правил за письмовою згодою споживача електропередавальна організація може видати замовнику технічні умови приєднання його електроустановок до технологічних електричних мереж споживача та проконтролювати розподіл електричної потужності. Тобто видавати замовнику технічні умови приєднання до електричних мереж має право власник електричних мереж або за домовленістю з власником електричних мереж електропередавальна організація на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані за точкою приєднання електроустановки власника мереж. Електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним цих Правил абзац перший пункту 1.4 Правил . На території Київської області провадити господарську діяльність з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом має право будь-який суб'єкт господарювання який отримав в НКРЕ ліцензію на право провадження ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. Це пов'язано з тим що отримання суб'єктом господарювання ліцензії на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом не передбачає закріплення території здійснення такої ліцензованої діяльності. Повний перелік ліцензіатів що провадять господарську діяльність з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом на території України можна отримати на офіційному сайті НКРЕ. Перелік ліцензіатів що провадять господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та господарську діяльність з передачі електричної енергії місцевими локальними електричними мережами на території Київської області наведено у додатках до листа. Звертаємо увагу що відповідно до додатків до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими локальними електромережами затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15 та до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1 опис закріпленої території здійснення ліцензованої діяльності має містити назву території відповідно до адміністративно-територіального поділу України де розташовані місцеві локальні електричні мережі ліцензіата заявника на отримання ліцензії з контурним нанесенням на географічні карти кордонів територій на яких розташовані місцеві локальні електричні мережі ліцензіата заявника на отримання ліцензії . Тобто закріплені за ліцензіатами зазначеними в додатках до листа території здійснення ліцензованої діяльності можуть не збігатися з адміністративно-територіальним поділом України в даному випадку з адміністративними кордонами Київської області в тому числі не збігаються між собою.   Член Комісії  Ю. Андрійчук