Порядок видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів

Про затвердження Порядку видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 6 вересня 2007 року N 119 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2007 р. за N 1079/14346 Відповідно до Положення про Державний комітет ядерного регулювання України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 N 1830 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів далі - Порядок що додається. 2. Управлінню гарантій та безпеки перевезень Лопатін С. Д. забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та доведення до відома зацікавлених організацій інформації про набрання чинності Порядком. 3. Державному підприємству "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" Васильченко В. М. у місячний термін після державної реєстрації забезпечити тиражування Порядку. 4. Визнати таким що втратив чинність наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 07.04.2003 N 51 "Про затвердження Порядку видачі сертифікатів про затвердження конструкцій упаковок і радіоактивних матеріалів спеціальних умов та деяких перевезень НП 306.5.06/2.071-2003" зареєстрований Міністерством юстиції України 23.05.2003 за N 392/7713. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Божка С. Г.   Голова  О. А. Миколайчук  ПОГОДЖЕНО:     Т. в. о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва      Г. М. Білоус    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 6 вересня 2007 р. N 119 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2007 р. за N 1079/14346  Порядок видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів 1. Загальні положення 1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів ПБПРМ-2006 затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України далі - Держатомрегулювання від 30.08.2006 N 132 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.09.2006 за N 1056/12930 далі - ПБПРМ-2006 . 1.2. Цей Порядок установлює процедури видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів далі - сертифікати у рамках здійснення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії при затвердженні: радіоактивного матеріалу особливої форми радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання спеціальних умов перевезення та конструкції пакувального комплекту. Сертифікати про затвердження на конструкцію пакувального комплекту й на перевезення можуть бути об'єднані в єдиний сертифікат. 1.3. Цей Порядок поширюється на юридичних та фізичних осіб які здійснюють діяльність з перевезення радіоактивних матеріалів. 1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях наведених у статті 1 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та в ПБПРМ-2006. 2. Заяви про отримання сертифікатів Заяви про отримання сертифікатів подаються до Держатомрегулювання. 2.1. Заява про отримання сертифіката про затвердження радіоактивного матеріалу особливої форми та радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання повинна включати: мету подачі заяви - отримання сертифіката або переоформлення із зазначенням причини; інформацію про заявника - офіційну назву поштову адресу телефон факс прізвище і телефон посадової особи яка відповідає за підготовку заяви; інформацію про розробника та виробника радіоактивного матеріалу особливої форми або радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання; ідентифікацію радіоактивного матеріалу особливої форми або радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання; перелік додатків до заяви; підпис заявника. 2.2. До заяви про отримання сертифіката про затвердження радіоактивного матеріалу особливої форми та радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання додаються: докладний опис радіоактивного матеріалу або якщо це капсула її вмісту; особливо повинен бути вказаний як фізичний так і хімічний стан; докладний опис конструкції будь-якої капсули що буде використовуватися; акт про проведені випробування та їхні результати або результати що ґрунтуються на розрахунках про те що радіоактивний матеріал здатний задовольняти прийняті норми або інші дані про те що радіоактивний матеріал особливої форми або радіоактивний матеріал з низькою здатністю до розсіювання задовольняють вимоги ПБПРМ-2006; опис будь-яких заходів що здійснюються перед перевезенням щодо вантажу радіоактивного матеріалу особливої форми або радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання; програма забезпечення якості розроблена відповідно до Вимог до програм забезпечення якості при перевезенні радіоактивних матеріалів затверджених наказом Держатомрегулювання від 25.07.2006 N 110 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.10.2006 за N 1092/12966 далі - Вимоги ; довідка на паперовому та електронному носіях яка містить інформацію відповідно до підпунктів "e" "f" "g" "h" пункту 9.30 ПБПРМ-2006. Довідка складається українською та англійською мовами. Довідка на електронному носії повинна бути підготовлена за допомогою текстового редактора Word; графічне зображення на електронному носії файли типу JPG або GIF радіоактивного матеріалу особливої форми або радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання; документ про оплату послуг за здійснення дозвільних процедур відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 N 440 "Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії" далі - постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 N 440 ; 2.3. Заява про отримання сертифіката про затвердження конструкції пакувального комплекту повинна включати: мету подачі заяви - отримання сертифіката або переоформлення із зазначенням причини; інформацію про заявника - офіційну назву поштову адресу телефон факс прізвище і телефон посадової особи яка відповідає за підготовку заяви; інформацію про розробника та виробника пакувального комплекту; тип та позначення пакувального комплекту; перелік додатків до заяви; підпис заявника. 2.4. До заяви про отримання сертифіката про затвердження конструкції пакувального комплекту додаються: докладний опис передбачуваного радіоактивного вмісту з указанням його фізичного й хімічного складу та характеру випромінювання; докладний опис конструкції пакувального комплекту уключаючи повний комплект інженерно-технічної документації креслень переліків матеріалів що використовуються і методів виготовлення; детальний опис конструкційних матеріалів системи захисної оболонки проб які планується відбирати і випробувань що пропонуються - якщо пакувальний комплект розрахований на максимальний нормальний робочий тиск що перевищує манометричний тиск рівний 100 кПа; документи у яких обґрунтовується будь-яке допущення стосовно характеристик палива зроблене під час аналізу безпеки і опис будь-яких вимірювань перед перевезенням що необхідні відповідно до підпункту "b" пункту 5.69 ПБПРМ-2006 - якщо радіоактивний уміст що передбачається є опроміненим паливом; акт про проведені випробування та їхні результати або основані на розрахунках чи інші дані які свідчать про те що конструкція адекватно відповідає вимогам розділів 4 і 5 ПБПРМ-2006; інформацію щодо застосування пакувального комплекту або особливих заходів які потрібно вжити до початку перевезення; опис будь-яких спеціальних умов укладення необхідних для безпечного відведення тепла від упаковки з урахуванням використання різних видів транспорту й типу засобу перевезення або вантажного контейнера; програма забезпечення якості розроблена відповідно до Вимог; інструкції з експлуатації пакувального комплекту і його обслуговування під час використання; довідка на паперовому та електронному носіях яка містить інформацію відповідно до підпунктів "d" "j" "k" "l" "m" "n" "o" "p" "q" "s" пункту 9.33 ПБПРМ-2006. У разі затвердження конструкцій пакувальних комплектів типу IP та типу A довідка складається українською мовою в інших випадках додається її переклад на англійську мову. Довідка на електронному носії повинна бути підготовлена за допомогою текстового редактора Word; графічне зображення на електронному носії файли типу JPG або GIF загального виду конструкції пакувального комплекту із зображенням його основних елементів; документ про оплату послуг за здійснення дозвільних процедур відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 N 440. 2.5. У разі затвердження конструкції пакувального комплекту типу B M крім зазначеного в пункті 2.4 цього Порядку додаються: перелік вимог зазначених у пунктах 5.27 5.49 5.50 та 5.53 - 5.60 ПБПРМ-2006 яким цей пакувальний комплект не відповідає; відомості про будь-які пропоновані додаткові заходи експлуатаційного контролю що підлягають застосуванню під час перевезення які хоча і не передбачаються ПБПРМ-2006 у звичайному порядку але не зважаючи на це вимагаються для забезпечення безпеки упаковки або для компенсації недоліків зазначених вище; інформація про будь-які обмеження стосовно виду транспорту і про будь-які спеціальні процедури завантаження перевезення розвантаження або обробки вантажу; інформація про діапазон умов зовнішнього середовища температура сонячна інсоляція очікуваних при перевезенні та врахованих у конструкції. 2.6. У разі затвердження конструкції пакувального комплекту що містить 0 1 кг або більше гексафториду урану крім зазначеного в пункті 2.4 цього Порядку додається інформація необхідна для того щоб компетентний орган міг переконатися у відповідності конструкції вимогам пункту 5.78 ПБПРМ-2006. За запитом заявника Держатомрегулювання погоджує обсяги та вид інформації яку потрібно надати. 2.7. У разі затвердження конструкції пакувального комплекту для подільного матеріалу крім зазначеного в пункті 2.4 цього Порядку додається інформація необхідна для того щоб компетентний орган міг переконатися у відповідності конструкції вимогам пункту 5.67 ПБПРМ-2006. За запитом заявника Держатомрегулювання погоджує обсяги та вид інформації яку потрібно надати. 2.8. Заява про отримання сертифіката про затвердження спеціальних умов повинна включати: мету подачі заяви - отримання сертифіката або переоформлення із зазначенням причини; інформацію про заявника - офіційну назву поштову адресу телефон факс прізвище і телефон посадової особи яка відповідає за підготовку заяви; інформацію про перевізника - офіційну назву поштову адресу телефон факс; перелік відхилень від ПБПРМ-2006 із зазначенням причин з яких перевезення не може бути виконано в повній відповідності до вимог ПБПРМ-2006; перелік додатків до заяви; підпис заявника. 2.9. До заяви про затвердження спеціальних умов додаються: інформація необхідна для того щоб компетентний орган міг переконатися що загальний рівень безпеки при перевезенні щонайменше еквівалентний рівню що забезпечувався б при виконанні всіх застосовних вимог ПБПРМ-2006. За запитом заявника Держатомрегулювання погоджує обсяги та вид інформації яку необхідно надати; перелік будь-яких спеціальних застережних заходів або спеціального адміністративного або експлуатаційного контролю які планується здійснювати під час транспортування з метою компенсації невиконання вимог ПБПРМ-2006; програма забезпечення якості розроблена відповідно до Вимог; довідка на паперовому та електронному носіях яка містить інформацію відповідно до підпунктів "d" "e" "i" "j" "k" "l" "m" "n" "p" пункту 9.31 ПБПРМ-2006. У разі затвердження спеціальних умов перевезення радіоактивних матеріалів територією України довідка складається українською мовою. У разі міжнародних перевезень - додається переклад довідки на англійську мову. Довідка на електронному носії повинна бути підготовлена за допомогою текстового редактора Word; документ про оплату послуг за здійснення дозвільних процедур відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 N 440. 2.10. Заява про отримання сертифіката про затвердження перевезення повинна включати: мету подачі заяви - отримання сертифіката або переоформлення із зазначенням причини; інформацію про заявника - офіційну назву поштову адресу телефон факс прізвище і телефон посадової особи яка відповідає за підготовку заяви; інформацію про тривалість перевезення на яку запитується затвердження; перелік додатків до заяви; підпис заявника. 2.11. До заяви про затвердження перевезення додаються: інформація про фактичний радіоактивний уміст види транспорту що передбачаються тип засобу перевезення і ймовірний або запропонований маршрут; інформація відносно особливих заходів які потрібно вжити до початку перевезення; докладне викладення порядку здійснення застережних заходів а також адміністративного або експлуатаційного контролю про які йдеться в сертифікатах про затвердження конструкції пакувальних комплектів виданих у відповідності до пунктів 9.8 9.11 та 9.14 ПБПРМ-2006; програма забезпечення якості розроблена відповідно до Вимог; довідка на паперовому та електронному носіях яка містить інформацію відповідно до підпунктів "e" "g" "h" "i" "j" "k" пункту 9.32 ПБПРМ-2006. Довідка складається українською мовою. Довідка на електронному носії повинна бути підготовлена за допомогою текстового редактора Word; документ про оплату послуг за здійснення дозвільних процедур відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 N 440. 3. Порядок розгляду заяв 3.1. Держатомрегулювання проводить розгляд заяв та доданих до них документів з метою оцінки виконання заявником вимог щодо номенклатури та змісту документів у термін не більше десяти робочих днів від дати отримання заяви. У разі виявлення невідповідності документів установленим цим Порядком вимогам заявнику надсилається письмове повідомлення із зазначенням невідповідності. 3.2. При затвердженні конструкції пакувальних комплектів типу B U типу B M типу C та для подільних матеріалів документи які додаються до заяви підлягають державній експертизі з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до Порядку проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки затвердженого наказом Держатомрегулювання від 21.02.2005 N 21 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.2005 за N 372/10652. 3.3. Термін розгляду заяв та документів прийняття рішення про видачу відмову у видачі сертифіката не повинен перевищувати двох місяців з дня отримання заяви і всіх необхідних документів уключаючи проведення експертизи. 3.4. Сертифікат надається у разі відповідності радіоактивного матеріалу особливої форми радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання спеціальних умов перевезення та конструкції пакувального комплекту ПБПРМ-2006 та іншим нормам правилам і стандартам з ядерної та радіаційної безпеки. 3.5. Заявникові може бути відмовлено у видачі сертифіката в разі невідповідності радіоактивного матеріалу особливої форми радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання спеціальних умов перевезення та конструкції пакувального комплекту вимогам ПБПРМ-2006 та іншим нормам правилам і стандартам з ядерної та радіаційної безпеки або в разі неусунення зауважень відповідно до пункту 3.1 цього Порядку. 3.6. Рішення про видачу сертифіката або про відмову у видачі надсилається заявнику в триденний термін після його прийняття. У разі відмови - зазначаються підстави для цього. 3.7. Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути оскаржене заявником у судовому порядку. 3.8. Термін дії сертифікатів про затвердження радіоактивного матеріалу особливої форми радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання та конструкції пакувального комплекту становить не менше трьох років. У разі затвердження перевезення та спеціальних умов термін дії сертифіката становить не менше одного року або обмежується терміном перевезення у випадку разового перевезення . 3.9. Зміст сертифікатів повинен відповідати пунктам 9.30 - 9.33 ПБПРМ-2006. 3.10. Кожному сертифікату присвоюється розпізнавальний знак відповідно до пункту 9.28 ПБПРМ-2006. 3.11. Копії сертифікатів і документи на підставі яких були видані сертифікати підлягають зберіганню протягом трьох років від дати закінчення терміну дії сертифікатів. 4. Перегляд сертифікатів 4.1. Перегляд сертифікатів проводиться Держатомрегулюванням у зв'язку із закінченням терміну їх дії у разі змін у конструкції пакувального комплекту радіоактивного матеріалу особливої форми радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання а також у разі необхідності внесення змін у сертифікат з інших підстав. 4.2. Подання розгляд заяви та порядок видачі сертифікатів у зв'язку з переглядом здійснюється відповідно до розділів 2 і 3 цього Порядку. 5. Багатостороннє затвердження сертифікатів 5.1. Багатостороннє затвердження сертифікатів компетентних органів країн походження конструкції або перевезення здійснюється Держатомрегулюванням щодо: а конструкції радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання; б конструкції пакувального комплекту який містить 0 1 кг або більше гексафториду урану що задовольняє вимоги пункту 5.81 ПБПРМ-2006; в конструкції пакувального комплекту типу IP-2 типу IP-3 типу A типу B U типу B M та типу C для подільного матеріалу;  г конструкції пакувального комплекту типу B U для радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання; ґ конструкції пакувального комплекту типу B M ; д радіоактивних матеріалів що транспортуються у спеціальних умовах; е деяких перевезень відповідно до пункту 9.20 ПБПРМ-2006. 5.2. Багатостороннє затвердження сертифіката здійснюється шляхом: підтвердження первинного сертифіката; видачі окремого сертифіката; видачі додатка доповнення до первинного сертифіката. 5.3. Шлях багатостороннього затвердження перелік документів які необхідно надати для такого затвердження необхідність проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки визначається Держатомрегулюванням залежно від типу сертифіката відповідно до пункту 5.1 цього Порядку. 5.4. Подання розгляд заяви та порядок видачі окремого сертифіката у зв'язку з багатостороннім затвердженням здійснюється відповідно до розділів 2 і 3 цього Порядку. 5.5. Багатостороннє затвердження сертифіката шляхом підтвердження первинного сертифіката або видачі додатка доповнення до первинного сертифіката здійснюється листом Держатомрегулювання.   Начальник відділу безпеки перевезень Управління гарантій та безпеки перевезень      В. Сакало