Перелік національних стандартів України, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності електромагнітної сумісності

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ НАКАЗ від 16 серпня 2006 року N 251 Про затвердження Переліку національних стандартів які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності електромагнітної сумісності З метою забезпечення виконання Графіка впровадження технічних регламентів розроблених на основі положень директив Нового підходу ЄС доручення Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 N 36390/5/1-05 та відповідно до статті 9 Закону України "Про підтвердження відповідності" наказую: 1. Затвердити Перелік національних стандартів які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності електромагнітної сумісності затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 31.12.2003 N 283 зареєстрованого Мін'юстом України 07.05.2004 за N 578/9177 додається . 2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації сертифікації та якості" Цициліано О. Д. забезпечити протягом 2 місяців публікацію в "Бюлетені інформаційних матеріалів зі стандартизації метрології та сертифікації" Переліку національних стандартів які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності електромагнітної сумісності. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.   Голова  О. Висоцький    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики України від 16 серпня 2006 р. N 251  Перелік національних стандартів України які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності електромагнітної сумісності N з/п  Позначення назва та ступінь відповідності стандарту  Термін дії до  1.  ДСТУ 2465-94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до магнітних полів частоти мережі. Технічні вимоги і методи випробувань  01.01.2009  2.  ДСТУ 2625-94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до загасаючого змінного магнітного поля. Технічні вимоги і методи випробувань  01.01.2009  3.  ДСТУ 2626-94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до імпульсного магнітного поля. Технічні вимоги і методи випробувань  01.01.2009  4.  ДСТУ 2793-94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до потужних електромагнітних завад. Загальні положення  01.01.2009  5.  ДСТУ 2794-94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Знак відповідності. Форма розміри та технічні вимоги  01.01.2009  6.  ДСТУ 2977-95 Радіозавади. Терміни та визначення  01.01.2009  7.  ДСТУ 3343-96 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до електромагнітних полів від високовольтних ліній електропередавання  01.01.2009  8.  ДСТУ 3344-96 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до розрядів статичної електрики від транспортних засобів. Технічні вимоги і методи випробувань  01.01.2009  9.  ДСТУ 3571-97 Сумісність засобів обчислювальної техніки електромагнітна. Терміни та визначення  01.01.2009  10.  ДСТУ 3593-97 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Джерела електроживлення. Методи випробування на кондуктивні радіозавади  01.01.2009  11.  ДСТУ 3639-97 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Фільтри протизавадні. Загальні технічні умови  01.01.2009  12.  ДСТУ 3680-98 ГОСТ 30586-98 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до дії грозових розрядів. Методи захисту  01.01.2009  13.  ДСТУ 3681-98 ГОСТ 30585-98 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до дії грозових розрядів. Технічні вимоги та методи випробувань  Крім ТЗ вказаних в Додатку А пп. А4 А6 А7 А8 А9  14.  ДСТУ 4151-2003 Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Електромагнітна сумісність. Вимоги та методи випробування  01.01.2009  15.  ДСТУ 4197:2003 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності обладнання ІЕС 60728-2:2002 МOD      16.  ДСТУ 4205:2003 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 12. Вимоги до електромагнітної сумісності систем ІЕС 60728-12:2001 МOD      17.  ДСТУ 4210:2003 Електромагнітна сумісність. Професійна аудіо- відео- й аудіовізуальна апаратура та апаратура керування освітлювальними установками. Частина 1. Емісія. Норми та методи вимірювання EN 55103-1:1996 МOD      18.  ДСТУ 4211-2003 Електромагнітна сумісність. Професійна аудіо- відео- й аудіовізуальна апаратура та апаратура керування освітлювальними установками. Частина 2. Несприйнятливість. Норми та методи вимірювання EN 55103-2:1996 МOD      19.  ГОСТ 28002-88 Совместимость машин электронных вычислительных персональных электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам. Технические требования и методы испытаний     20.  ГОСТ 30374-95 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Общие требования по защите от электростатических разрядов и методы испытаний     21.  ДСТУ ГОСТ 30428:2004 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Радіозавади індустріальні від апаратури проводового зв'язку. Норми та методи випробовування ГОСТ 30428-96 IDT   01.01.2009  22.  ДСТУ СІSРR 14-1:2004 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад СІSРR 14-1:2000 IDT      23.  ДСТУ СІSРR 16-1:2005 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 1. Апаратура для вимірювання радіозавад і несприйнятливості CISPR 16-1:2002 IDT      24.  ДСТУ СІSРR 16-2:2005 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 2. Методи вимірювання радіозавад і несприйнятливості CISPR 16-2:2002 IDT      25.  ДСТУ-Н ІЕС Guidе 107:2005 Електромагнітна сумісність. Настанова щодо розроблення нормативних документів ІЕС Guidе 107:1998 IDT      26.  ДСТУ ІЕС 60050-161:2003 Словник електротехнічних термінів. Глава 161. Електромагнітна сумісність ІЕС 60050-161:1990 IDT      27.  ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001 Електроустаткування медичне. Частина 1. Загальні вимоги безпеки. 2. Додатковий стандарт. Електромагнітна сумісність. Вимоги та випробування ІЕС 60601-1-2:1993 IDT      28.  ДСТУ ІЕС 60870-2-1-2003 Системи та обладнання дистанційного керування. Частина 2. Умови експлуатування. Розділ 1. Джерело живлення та електромагнітна сумісність ІЕС 60870-2-1:1995 IDT      29.  ДСТУ ІЕС 61000-2-2-2001 Електромагнітна сумісність. Частина 2. Електромагнітна обстановка. Розділ 2. Рівні сумісності для низькочастотних кондуктивних завад та сигналів систем передавання в низьковольтних електропостачальних системах загального призначення ІЕС 61000-2-2:1990 IDT      30.  ДСТУ ІЕС 61000-2-4-2002 Електромагнітна сумісність. Частина 2. Електромагнітне оточення. Розділ 4. Рівні сумісності для промислового обладнання щодо низькочастотних кондуктивних завад ІЕС 61000-2-4:1994 IDT      31.  ДСТУ ІЕС 61326-1-2002 Електричне обладнання для вимірювання контролю та лабораторного застосування. Частина 1. Вимоги щодо електромагнітної сумісності ЕМС ІЕС 61326-1:2000 IDT      32.  ДСТУ ІЕС 61543:2003 Електромагнітна сумісність. Керовані залишковим струмом пристрої захисту побутового та аналогічного призначення ІЕС 61543:1995 IDT      33.  ДСТУ ІЕС 61547-2001 Електромагнітна сумісність. Обладнання для загального освітлення. Вимоги до несприйнятливості ІЕС 61547:1995 IDT      34.  ДСТУ ІЕС/ТR2 61000-3-5:2004 Електромагнітна сумісність. Частина 3-5. Норми. Нормування флуктуацій напруги та флікера в низьковольтних системах електропостачання для устатковання з номінальним струмом силою понад 16 А ІЕС/ТR2 61000-3-5:1994 IDT      35.  ДСТУ ІSО 14982-2003 Машини для сільського та лісового господарства. Електромагнітна сумісність. Методи випробовування та критерії приймання ІSО 14982:1998 IDT      36.  ДСТУ EN 12015:2003 Електромагнітна сумісність. Ліфти ескалатори та пасажирські конвеєри. Емісія завад EN 12015:1998 IDT      37.  ДСТУ EN 12016:2003 Електромагнітна сумісність. Ліфти ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість до завад EN 12016:1998 IDT      38.  ДСТУ EN 50081-1-2003 Електромагнітна сумісність. Загальний стандарт щодо емісії. Частина 1. Побут торгівля та легка промисловість EN 50081-1:1992 IDT      39.  ДСТУ EN 50081-2-2003 Електромагнітна сумісність. Загальний стандарт щодо емісії. Частина 2. Промислове устаткування EN 50081-2:1993 IDT      40.  ДСТУ EN 50082-1:2004 Електромагнітна сумісність. Загальний стандарт на несприйнятливість. Частина 1. Побут торгівля та легка промисловість ЕN 50082-1:1997 IDT      41.  ДСТУ ЕN 50091-2:2003 Системи безперебійного електроживлення. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності ЕN 50091-2:1995 IDT      42.  ДСТУ ЕN 50199-2001 Електромагнітна сумісність. Обладнання для дугового зварювання. Загальні технічні умови ЕN 50199:1995 IDT      43.  ДСТУ ЕN 55013:2004 Електромагнітна сумісність. Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад приймальних пристроїв та підключеного до них обладнання ЕN 55013:1997 IDT      44.  ДСТУ ЕN 55020:2003 Електромагнітна несприйнятливість мовленнєвих приймачів та підключеного до них обладнання ЕN 55020:1994 IDT      45.  ДСТУ ЕN 61000-3-3:2004 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номінальним струмом силою не більше 16 А ЕN 61000-3-3:1995 IDT      46.  ДСТУ UN/ЕСЕ R 10-02:2004 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно електромагнітної сумісності UN/ЕСЕ R 10-02:1997 IDT      47.  ГОСТ 11001-80 Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний  01.01.2009  48.  ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения  01.01.2009  49.  ГОСТ 14777-76 Радиопомехи индустриальные. Термины и определения  01.01.2009  50.  ГОСТ 16842-82 Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний источников индустриальных радиопомех  01.01.2009  51.  ГОСТ 17822-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от устройств с двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний  01.01.2009  52.  ГОСТ 19542-93 Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная. Термины и определения  01.01.2009  53.  ГОСТ 21177-82 Радиопомехи индустриальные от светильников с люминесцентными лампами. Нормы и методы испытаний  01.01.2009  54.  ГОСТ 22012-82 Радиопомехи индустриальные от линий электропередачи и электрических подстанций. Нормы и методы измерений  01.01.2009  55.  ГОСТ 22505-97 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от радиовещательных приемников телевизоров и другой бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы испытаний  01.01.2009  56.  ГОСТ 23450-79 Радиопомехи индустриальные от промышленных научных медицинских и бытовых высокочастотных установок. Нормы и методы измерений  01.01.2009  57.  ГОСТ 23511-79 Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений  01.01.2009  58.  ГОСТ 23611-79 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения  01.01.2009  59.  ГОСТ 26196-84 МЭК 437-73 Изоляторы. Метод измерения индустриальных радиопомех  01.01.2009  60.  ГОСТ 28279-89 Совместимость электромагнитная электрооборудования автомобиля и автомобильной бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы измерений  01.01.2009  61.  ГОСТ 28751-90 Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний  01.01.2009  62.  ГОСТ 29073-91 Совместимость технических средств измерения контроля и управления промышленными процессами электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам. Общие положения  01.01.2009  63.  ГОСТ 29156-91 МЭК 801-4-88 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Технические требования и методы испытаний  01.01.2009  64.  ГОСТ 29157-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи в контрольных и сигнальных бортовых цепях. Требования и методы испытаний  01.01.2009  65.  ГОСТ 29180-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы СВЧ. Усилители малошумящие. Параметры и характеристики. Методы измерений  01.01.2009  66.  ГОСТ 29191-91 МЭК 801-2-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Технические требования и методы испытаний  01.01.2009  67.  ГОСТ 29192-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Классификация технических средств  01.01.2009  68.  ГОСТ 29205-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электротранспорта. Нормы и методы испытаний  01.01.2009  69.  ГОСТ 29216-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной техники. Нормы и методы испытаний  01.01.2009  70.  ГОСТ 29254-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Аппаратура измерения контроля и управления технологическими процессами. Технические требования и методы испытаний на помехоустойчивость  01.01.2009  71.  ГОСТ 29280-92 МЭК 1000-4-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Общие положения  01.01.2009  72.  ГОСТ 30320-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от устройств содержащих источники кратковременных радиопомех. Нормы и методы испытаний  01.01.2009  73.  ГОСТ 30334-95 Совместимость машин электронных вычислительных персональных. Электромагнитная устойчивость к  01.01.2009     электромагнитным помехам. Технические требования и методы испытаний     74.  ГОСТ 30376-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания. Технические требования и методы испытаний  01.01.2009  75.  ГОСТ 30378-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи от электростатических разрядов. Требования и методы испытаний  01.01.2009  76.  ГОСТ 30429-96 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения. Нормы и методы испытаний  01.01.2009  77.  ГОСТ 30601-97 Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства охранные сигнально-противоугонные автотранспортных средств. Требования и методы испытаний  01.01.2009