Галузева програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах ПЕК на 2007 - 2011 роки

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ від 27 червня 2007 року N 314 Про затвердження та введення в дію Галузевої програми поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах ПЕК на 2007 - 2011 роки З метою поліпшення роботи зі створення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємствах ПЕК та згідно із ст. 33 Закону України "Про охорону праці" наказую: 1. Затвердити та ввести в дію з 10 липня 2007 р. Галузеву програму поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах ПЕК на 2007 - 2011 роки далі - Галузева програма що додається. 2. Покласти на Департамент фізичного захисту пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності функції координатора реалізації заходів передбачених Галузевою програмою. 3. Установити що фінансування заходів Галузевої програми здійснюється в передбаченому законодавством порядку: за рахунок коштів підприємств Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та інших джерел не заборонених законодавством. 4. Керівникам державних підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Мінпаливенерго та господарських товариств щодо яких Міністерство здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави далі - Підприємств : 4.1. Забезпечити виконання заходів передбачених Галузевою програмою поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на 2007 - 2011 роки. 4.2. Щороку до 25 січня надавати Мінпаливенерго інформацію про стан виконання заходів Галузевої програми. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Недашковського О. Ю.   Міністр  Ю. Бойко    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 червня 2007 р. N 314  Галузева програма поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах ПЕК на 2007 - 2011 роки 1. Загальні положення Галузева програма поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища підприємств ПЕК на 2007 - 2011 роки далі - Галузева програма розроблена відповідно до ст. 33 Закону України "Про охорону праці". Головною метою Галузевої програми є реалізація заходів галузевого значення щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємствах в установах та організаціях паливно-енергетичного комплексу далі - підприємства шляхом виконання конкретних завдань організаційного матеріально-технічного наукового та правового забезпечення діяльності у сфері охорони праці подальшого удосконалення управління охороною праці. Знизити рівень виробничого травматизму і професійної захворюваності передбачається шляхом реалізації комплексних заходів з досягнення встановлених нормативів та поліпшення стану охорони праці а також впровадження новітніх розробок у сфері охорони та гігієни праці промислової безпеки розроблення нових систем і засобів діагностування та оцінки стану охорони праці і безпеки виробничих об'єктів оновлення технічної бази виробництва підвищення рівня організації виробництва та ведення робіт а також технологічної і трудової дисципліни. Для забезпечення приведення нормативно-правової бази у відповідність до сучасних вимог та законодавства ЄС передбачається переглянути чинні і розробити нові нормативно-правові акти з охорони праці за видами робіт з урахуванням елементів технічного регулювання та управління професійними ризиками. 2. Основні завдання та заходи Галузева програма на 2007 - 2011 роки реалізуючи державну політику в галузі охорони праці спрямована на комплексне розв'язання цієї сфери діяльності забезпечення пріоритету життя і здоров'я працівників підприємств ПЕК їх соціального захисту створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві і ґрунтується на аналізі сучасних тенденцій науково-технічного прогресу. Основними завданнями Галузевої програми є: - удосконалення нормативно-правової бази з питань безпеки праці; - вирішення пріоритетних медичних проблем охорони праці; - інформаційне забезпечення підприємств галузі з питань охорони праці; - усунення шкідливих і небезпечних чинників на робочих місцях; - створення засобів діагностики обладнання та запобігання аваріям і дорожньо-транспортним пригодам засобів і систем колективного захисту працівників; - здійснення цільових заходів до захисту працівників від ураження електричним струмом при обслуговуванні електроустановок ліній електропередач та контактної мережі. Вирішення завдань Галузевої програми забезпечить поліпшення стану охорони і умов праці зменшення кількості аварій нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань соціальних та економічних втрат від цих подій. Галузева програма містить комплекс Заходів щодо поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах ПЕК на 2007 - 2011 роки додаються і спрямована на поступове приведення нормативної бази до вимог директив Європейського Союзу та Міжнародної Організації Праці. 3. Фінансове забезпечення Фінансування заходів Галузевої програми здійснюється Фондом соціального страхування відповідно до ст. 25 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності" за рахунок коштів спрямованих на реалізацію галузевих заходів поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища підприємств передбачених угодами між Міністерством палива та енергетики України та галузевими профспілками та інших джерел не заборонених законодавством. Міністерство палива та енергетики України щороку подає правлінню Фонду соціального страхування бюджетні запити щодо включення до бюджету цього фонду цільових видатків призначених для фінансування заходів Галузевої програми. 4. Організаційне забезпечення Організаційне забезпечення Галузевої програми здійснює Міністерство палива та енергетики України.