Лист N 5840/11/17-07 від 04.10.2007 р.

Лист N 5840/11/17-07 від 04.10.2007 р. Щодо проведення технічної перевірки засобу обліку електричної енергії та схеми його підключення

Національна комісія регулювання електроенергетики України Лист від 04.10.2007 р. N 5840/11/17-07 Щодо проведення технічної перевірки Національна комісія регулювання електроенергетики України далі - НКРЕ розглянула Ваш лист від 07.08.2007 N 5325 щодо порядку проведення технічної перевірки та повідомляє. Положеннями пункту 1.2 Правил користування електричною енергією у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910 далі - Правила визначено що технічна перевірка - виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності стану засобу обліку електричної енергії та схеми його підключення а також відповідності стану електропроводки та електроустановок від межі балансової належності до точки обліку "Правилам устройства электроустановок" далі - ПУЕ та іншим нормативно-технічним документам. Згідно із пунктом 3.18 Правил електропередавальна організація постачальник електричної енергії за регульованим тарифом не рідше одного разу на шість місяців має здійснювати контрольний огляд засобу обліку. Технічна перевірка здійснюється електропередавальною організацією постачальником електричної енергії за регульованим тарифом не рідше одного разу на три роки. Роботи з контрольного огляду засобу обліку та технічної перевірки розрахункових засобів обліку електричної енергії проводяться у присутності уповноважених представників споживача а в разі якщо споживач купує електричну енергію у постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом - додатково в присутності представників постачальника за нерегульованим тарифом та оформляються актом про проведені роботи далі - Акт із зазначенням в акті прізвища уповноваженого представника електропередавальної організації який проводив роботи та номера його службового посвідчення підстави проведення технічної перевірки або контрольного огляду засобу обліку та детального опису результатів обстеження. Таким чином якщо споживач при проведенні технічної перевірки не забезпечив присутності своїх уповноважених представників то Акт не можна вважати дійсним отже відсутнє підтвердження проведення перевірки. Враховуючи вищенаведене Комісія вважає що відсутність уповноважених представників споживача або непідписання ним Акта має бути розцінено як недопуск представника енергопостачальника до проведення технічної перевірки.  Член Комісії Ю. Андрійчук