Лист N 5669 від 02.08.2007 р.

Лист N 5669 від 02.08.2007 р. Щодо реклами на транспорті

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА Лист від 02.08.2007 р. N 5669 Держпідприємництва розглянув звернення та в межах компетенції повідомляє таке. Засади рекламної діяльності в Україні регулювання відносин що виникають у процесі виробництва розповсюдження та споживання реклами встановлено Законом України "Про рекламу". Статтею 1 Закону України "Про рекламу" визначено що реклама - це інформація про особу чи товар розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару. Реклама на транспорті - це реклама що розміщується на території підприємств транспорту загального користування метрополітену зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд підприємств транспорту загального користування і метрополітену. Згідно з положеннями ст. 18 цього Закону яка встановлює відносини пов'язані з розміщенням реклами на транспорті встановлено що розміщення реклами на транспорті погоджується лише з власниками об'єктів транспорту або уповноваженими ними органами особами . При погодженні розміщення реклами на транспорті втручання у форму та зміст реклами забороняється. За умови розміщення реклами на транспорті з дотриманням вимог безпеки і правил дорожнього руху забороняється вимагати від власників транспортних засобів отримання дозволів погоджень інших документів щодо розміщення реклами. Враховуючи наведене вище на думку Держпідприємництва України у разі розміщення суб'єктом господарювання реклами на транспорті за умов дотримання ним відповідних положень Закону України "Про рекламу" одержувати дозвіл на розміщення такої реклами не потрібно.   Заступник Голови  С. Іголкін