Типове положення про Пункт мікроскопії з діагностики туберкульозу лікувально-профілактичного закладу (I рівень діагностики туберкульозу)

По состоянию на 26 марта 2007 года МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 06.02.2006 N 50 z0627-06 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 травня 2006 р. за N 630/12504 Типове положення про Пункт мікроскопії з діагностики туберкульозу лікувально-профілактичного закладу I рівень діагностики туберкульозу 1. Загальні положення 1.1. Пункт мікроскопії з діагностики туберкульозу лікувально-профілактичного закладу I рівень діагностики туберкульозу далі - Пункт мікроскопії уходить до структури клініко-діагностичної лабораторії. 1.2. Пункт мікроскопії підпорядковується керівнику клініко-діагностичної лабораторії та керівнику лікувально-профілактичного закладу. 1.3. Пункт мікроскопії керується нормативно-правовими актами МОЗ України та цим Положенням. 1.4. Пункт мікроскопії проводить мікроскопічні дослідження мокротиння або іншого біологічного матеріалу на наявність кислотостійких бактерій КСБ за методом Ціля-Нільсена. 1.5. Штати рівень оснащення порядок фінансування Пункту мікроскопії визначаються закладами охорони здоров'я з урахуванням покладених на них завдань і обсягів роботи. 1.6. Пункт мікроскопії веде обліково-звітну документацію відповідно до нормативно-правових актів МОЗ України. 1.7. Пункт мікроскопії забезпечується необхідним обладнанням хімреактивами мийними та дезінфекційними засобами спецодягом засобами зв'язку комп'ютерною технікою транспортними засобами для забезпечення виконання своїх функцій. 1.8. Приміщення пункту мікроскопії обладнання інше матеріально-технічне забезпечення повинні відповідати чинним нормативно-правовим актам МОЗ України які забезпечують виконання виробничих завдань дотримання вимог з питань охорони праці та техніки безпеки правил санітарно-протиепідемічного режиму. 2. Основні завдання 2.1. Приймання оцінка та реєстрація біологічного матеріалу. 2.2. Своєчасне проведення та видача результатів мікроскопічних досліджень на виявлення КСБ. 2.3. Проведення внутрішнього та участь у системі зовнішнього контролю якості мікроскопічних досліджень на туберкульоз. 2.4. Ведення облікової документації та своєчасне подання звітів. 2.5. Дотримання вимог з питань охорони праці техніки безпеки санітарно-протиепідемічного режиму. 2.6. Підвищення професійних знань та навичок у лабораторіях вищого рівня діагностики. 2.7. Створення та оновлення архіву препаратів. 3. Основні функції 3.1. Одержання зразків мокротиння або іншого біологічного матеріалу з пунктів збору які є поза межами клініко-діагностичних лабораторій. 3.2. Здійснення перевірки правильності заповнення облікової документації кількості та якості зразків біологічного матеріалу. 3.3. Приготування мікроскопічних препаратів. 3.4. Фарбування препаратів біологічного матеріалу за методом Ціля-Нільсена з використанням барвників отриманих з лабораторій III рівня діагностики. 3.5. Здійснення мікроскопічного дослідження препаратів біологічного матеріалу забарвлених за методом Ціля-Нільсена. 3.6. Забезпечення зберігання оновлення та знешкодження препаратів згідно з діючими нормативно-правовими актами МОЗ України. 3.7. Видача результатів відповідно до вимог нормативно-правових актів МОЗ України. 3.8. Ведення облікових форм затверджених нормативними актами МОЗ України. 3.9. Складання та подання звітів до лабораторій II-III рівнів. 3.10. Проведення заходів з дотримання вимог з питань охорони праці техніки безпеки особистої гігієни та санітарно-протиепідемічного режиму в лабораторії. 4. Пункти мікроскопії мають право 4.1. Одержувати методичну та практичну допомогу від лабораторій вищого рівня діагностики. 4.2. Підвищувати кваліфікацію спеціалістів. 4.3. Уносити пропозиції щодо поліпшення організації збору транспортування кількості та якості біологічного матеріалу заповнення облікової документації. 4.4. Відмовляти в прийнятті біологічного матеріалу в разі порушення вимог його зберігання та транспортування передбачених нормативно-правовими актами МОЗ України. 4.5. Вносити пропозиції щодо поліпшення матеріально-технічного стану лабораторій. 4.6. Отримувати контрольні мазки препарати та барвники для фарбування за методом Ціля-Нільсена від лабораторій вищого рівня. 4.7. Одержувати засоби індивідуального захисту та деззасоби. 4.8. Надсилати до лабораторій II-III рівнів зразки біологічного матеріалу в сумнівних та складних випадках. 5. Пункти мікроскопії зобов'язані 5.1. Забезпечувати якісні мікроскопічні дослідження. 5.2. Дотримуватись термінів та порядку видачі результатів мікроскопії. 5.3. Дотримуватись правил санітарно-протиепідемічного режиму та безпеки праці. 5.4. Проводити внутрішній контроль якості досліджень на туберкульоз. 5.5. Мати в наявності та використовувати для внутрішнього контролю якості позитивні та негативні нефарбовані контрольні мазки. 5.6. Брати участь у системі зовнішньої оцінки якості досліджень. 5.7. Дотримуватись конфіденційності щодо результатів мікроскопічних досліджень. 5.8. Зберігати обліково-звітну документацію протягом терміну встановленого чинним законодавством України. Заступник Міністра В.Івасюк 1