Порядок ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ Н А К А З 28.11.2003 N 295 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2003 р. за N 1162/8483 Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою Відповідно до статті 64 Закону України від 22 травня 2003 року N 858-IV "Про землеустрій" та з метою вдосконалення контролю за виконанням проектів землеустрою Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Порядок ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою додається . 2. Голові Рескомзему АР Крим начальникам обласних Київського та Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів забезпечити виконання цього наказу. 3. Управлінню землеустрою та охорони земель Альбощий Ю.М. за участю Юридичного управління Кальніченко А.Г. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Радченка К.Г. Голова Комітету А.С.Даниленко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомзему України 28.11.2003 N 295 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2003 р. за N 1162/8483 ПОРЯДОК ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою 1. Цей порядок розроблено відповідно до статті 64 Закону України "Про землеустрій" та доручення Кабінету Міністрів України від 3 липня 2003 року N 36849. Порядок обов'язковий для керівництва в роботі суб'єктами господарювання які проводять господарську діяльність щодо проведення землевпорядних робіт відповідно до затверджених Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт затверджених спільним наказом Держпідприємництва та Держкомзему України від 13.02.01 N 28/18 який зареєстровано в Мін'юсті України 27.02.01 N 174/5365 і розповсюджується на власників землі землекористувачів у тому числі орендарів. 2. Авторський нагляд за виконанням проекту землеустрою здійснюється розробниками документації із землеустрою. За необхідності до авторського нагляду залучаються представники підрядних організацій які реалізують зазначений проект. 3. Результати одержані під час авторського нагляду заносяться в журнал авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою далі - Журнал додається . 4. Журнал прошнуровується підписується керівником проектної організації проектантом та завіряється печаткою. 5. У разі закінчення Журналу подальші записи проводяться у новому Журналі. На обкладинці Журналу в рядок здійснюється такий запис: "Журнал N продовження" і вказується номер нового Журналу. 6. У Журналі відображаються: - повнота якість та точність виконаних заходів і окремих рішень передбачених проектом землеустрою; - дотримання черговості виконання заходів; - виявлені недоліки і порушення та рекомендації щодо їх усунення а також додаткові заходи необхідність у здійсненні яких виникла у процесі реалізації проекту землеустрою; - методична і технічна допомога замовнику тощо. 7. Запис до Журналу заноситься представником розробника проектантом проекту землеустрою який здійснив авторський нагляд скріплюється його підписом та підписами осіб які були залучені до проведення авторського нагляду за потребою . 8. Після здійснення першого нагляду і занесення запису у Журнал виявлених недоліків чи порушень представник розробника проектант проекту землеустрою передає Журнал до територіального органу земельних ресурсів з подальшим його поверненням розробнику. 9. Поточний контроль за усуненням виявлених при авторському нагляді недоліків допущених при здійсненні проектів землеустрою покладається на територіальні органи земельних ресурсів. Заступник начальника Управління землеустрою та охорони земель Ю.В.Драган Додаток до пункту 3 Порядку ведення журналу авторського нагляду за використанням проекту землеустрою ЖУРНАЛ N авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою назва проекту землеустрою адреса здійснення проекту землеустрою Замовник проекту юридична особа або ПІБ громадянина Розробник проекту назва проектної організації проектант Підрядна організація назва підприємства установи організації Журнал розпочато " " 20 р. Журнал закінчено " " 20 р. Продовження див. Журнал N Керівник проектної організації проектант підпис прізвище ініціали печатка Замовник підпис прізвище ініціали печатка юридичної особи Обліковий аркуш N --------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата| Запис | Виявлені |Рекомендації| Із записом | Відмітка | |з/п| | здійснив | відхилення від | щодо | ознайомлений | про виконання | | | | прізвище |проектно-кошторисної| усунення | прізвище | вказівок | | | | ім'я по | документації | виявлених | ініціали | прізвище | | | |батькові |порушення технічних | відхилень | посада дата | ініціали посада | | | | | вимог з виконання |або порушень| | дата | | | | |проекту землеустрою |і терміни їх| | | | | | | тощо | виконання | | | |---+----+----------+--------------------+------------+------------------+------------------| | | | | | |підрядник|замовник|підрядник|замовник| |---+----+----------+--------------------+------------+---------+--------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+----+----------+--------------------+------------+---------+--------+---------+--------| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- Примітка. На звороті останнього аркуша Журналу робиться така відмітка: "У Журналі пронумеровано та прошнуровано сторінок. Керівник проектної організації проектант " підпис печатка