НАПБ Б.05.018-2004

НАПБ Б.05.018-2004 Інструкція про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Н А К А З 21.10.2004 N 130 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 листопада 2004 р. за N 1416/10015 Про затвердження Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів { Із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 від 21.11.2006 } { У Наказі слова "Держпожбезпеки МНС України" замінено словом "Держпожбезпеки" згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 від 21.11.2006 } Відповідно до Законів України "Про пожежну безпеку" "Про правові засади цивільного захисту" та з метою вдосконалення порядку та умов застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів при порушенні правил пожежної безпеки що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей а також у випадку випуску пожежонебезпечної продукції систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності а також встановлення контролю за цією діяльністю Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Інструкцію про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів що додається. 2. Начальникам головних управлінь управлінь МНС України в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі: 2.1. Організацію роботи із застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів дотримання законності та встановлення контролю за цією діяльністю покласти на головних державних інспекторів територіальних органів державного пожежного нагляду та їх заступників і головних державних інспекторів місцевих органів державного пожежного нагляду. У зв'язку з чим у місячний термін з моменту набрання чинності цього наказу внести зміни до їх функціональних обов'язків. 2.2. Встановити контроль за виконанням постанов про застосування запобіжних заходів винесених Головним державним інспектором України з пожежного нагляду його першим заступником та заступниками старшими державними та державними інспекторами з пожежного нагляду центрального органу державного пожежного нагляду. Про стан виконання постанов про застосування запобіжних заходів щокварталу доповідати Держпожбезпеки разом зі звітом про стан застосування законодавства про адміністративні правопорушення. 2.3. У разі винесення протесту прокурора або окремої ухвали суду про скасування постанови про застосування запобіжних заходів проводити службові розслідування з ужиттям заходів реагування до винних посадових осіб органів державного пожежного нагляду. Копії таких матеріалів направляти до Держпожбезпеки. 2.4. Протягом IV кварталу 2004 року організувати вивчення вимог цього наказу з прийняттям заліків у працівників органів державного пожежного нагляду. 3. Держпожбезпеки: 3.1. Встановити контроль на місцях за виконанням постанов про застосування запобіжних заходів. 3.2. Рішення про припинення виконання постанов про застосування запобіжних заходів що винесені Головним державним інспектором України з пожежного нагляду його першим заступником заступниками старшими державними та державними інспекторами з пожежного нагляду України приймати в центральному органі державного пожежного нагляду в присутності керівника власника об'єкта на підставі наданих гарантійних листів планів усунення недоліків із конкретними термінами їх виконання тощо. 3.3. Рішення про припинення дії постанов про застосування запобіжних заходів приймати лише у разі усунення всіх зазначених у них порушень нормативних актів з питань пожежної безпеки на підставі позитивних висновків із територіальних органів державного пожежного нагляду. 3.4. Під час відряджень здійснювати перевірки територіальних органів державного пожежного нагляду щодо об'єктивності наданих ними позитивних висновків щодо усунення недоліків виконання рішень у постановах про застосування запобіжних заходів дотримання вимог законодавства при застосуванні наданих їм прав. Усебічно вживати заходів щодо усунення недоліків порушувати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та посадових осіб органів державного пожежного нагляду винних у їх допущенні. 3.5. Щокварталу здійснювати аналіз стану застосування запобіжних заходів розробляти відповідні попереджувальні заходи щодо недопущення порушень чинного законодавства в цьому напрямку роботи. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта служби цивільного захисту Борисова П.Ф. та першого заступника начальника Держпожбезпеки генерал-майора служби цивільного захисту Крісу І.Я. Міністр генерал-полковник внутрішньої служби Г.В.Рева ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС України 21.10.2004 N 130 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 листопада 2004 р. за N 1416/10015 ІНСТРУКЦІЯ про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів { За текстом Інструкції слова "Держпожбезпеки МНС України" замінено словом "Держпожбезпеки" згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 від 21.11.2006 } 1. Загальні положення 1.1. Застосування посадовими особами органів державного пожежного нагляду далі - держпожнагляду запобіжних заходів визначено Законами України "Про пожежну безпеку" "Про правові засади цивільного захисту". 1.2. Ця Інструкція про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів передбачає порядок оформлення матеріалів при застосуванні органами держпожнагляду запобіжних заходів права посадових осіб органів держпожнагляду обов'язки керівників власників об'єктів під час застосування запобіжних заходів порядок та умови їх застосування а також здійснення контролю за дотриманням законності в цій сфері діяльності. 2. Основні поняття Поняття що застосовуються у цій Інструкції мають таке значення: запобіжні заходи - заходи направлені на забезпечення пожежної безпеки шляхом припинення чи заборони роботи підприємств окремих виробництв виробничих дільниць агрегатів експлуатації будівель споруд окремих приміщень опалювальних приладів дільниць електричної мережі проведення пожежонебезпечних робіт та дії виданих дозволів на право проведення таких робіт випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції систем та засобів протипожежного захисту випуску і застосування проектів проведення будівельно-монтажних робіт; заборона - обов'язкове для виконання письмове рішення постанова уповноваженої особи органу держпожнагляду про неможливість подальшої експлуатації об'єкта випуску та або реалізації продукції чи проведення пожежонебезпечних робіт у разі порушення правил пожежної безпеки що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та або евакуації людей; обов'язкове для виконання письмове рішення постанова уповноваженої особи органу держпожнагляду про тимчасову заборону експлуатації об'єкта чи виконання пожежонебезпечних робіт до усунення порушень правил пожежної безпеки що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та або евакуації людей; { Поняття "припинення" розділу 2 в редакції Наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 від 21.11.2006 } постанова про застосування запобіжних заходів - документ що засвідчує порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки на відповідному об'єкті та прийняте рішення посадової особи органу держпожнагляду щодо припинення заборони роботи експлуатації шляхом застосування запобіжних заходів; виконання постанови про застосування запобіжних заходів - вжиття керівником власником об'єкта заходів щодо усунення порушень норм та правил пожежної безпеки викладених у констатуючій частині постанови про застосування запобіжних заходів та здійснення посадовою особою органу держпожнагляду заходів указаних у розпорядчій частині щодо припинення заборони роботи експлуатації на відповідному об'єкті та встановлення нею контролю; приведення постанови про застосування запобіжних заходів у дію - здійснення посадовою особою органу держпожнагляду заходів щодо припинення заборони роботи експлуатації на відповідному об'єкті шляхом опечатування опломбування знеструмлення; призупинення виконання постанови про застосування запобіжних заходів - прийняття посадовою особою держпожнагляду тимчасового рішення для вжиття керівником власником об'єкта заходів щодо усунення виявлених порушень встановлених законодавством правил пожежної безпеки; припинення дії постанови про застосування запобіжних заходів - прийняття посадовою особою органу держпожнагляду рішення про подальшу роботу експлуатацію ; скасування постанови про застосування запобіжних заходів - рішення вищої за статусом посадової особи органу держпожнагляду або винесення ухвали судом про скасування постанови про застосування запобіжних заходів у разі виявлення порушень законодавства щодо порядку та умов їх застосування. 3. Права посадових осіб органів держпожнагляду при застосуванні запобіжних заходів 3.1. У разі порушення правил пожежної безпеки що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню евакуації людей у випадку випуску пожежонебезпечної продукції систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності а також у разі виявлення порушень протипожежних вимог передбачених стандартами нормами і правилами під час проектування вибірково будівництва реконструкції розширення чи технічного переоснащення до їх усунення уповноваженими на те посадовими особами органів держпожнагляду застосовуються запобіжні заходи. 3.2. Головний державний інспектор України з пожежного нагляду його перший заступник та заступники старші державні та державні інспектори з пожежного нагляду України головні державні інспектори з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим областей міст Києва і Севастополя та їх заступники державні інспектори з пожежного нагляду територіальних органів держпожнагляду мають право: а припиняти чи забороняти: - роботу підприємств окремих виробництв виробничих дільниць; - експлуатацію будівель споруд окремих приміщень; - роботу агрегатів експлуатацію опалювальних приладів та дільниць електричної мережі; - випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції систем та засобів протипожежного захисту; - проведення пожежонебезпечних робіт дію виданих дозволів на право проведення таких робіт; б забороняти: - випуск та застосування проектів; - будівництво реконструкцію технічне переоснащення об'єктів виробничого та іншого призначення впровадження нових технологій випуск пожежонебезпечної продукції; в зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт. Вони також мають право вносити пропозиції про припинення фінансування будівельно-монтажних робіт у разі виявлення порушень протипожежних вимог відсутності позитивних результатів експертизи перевірки проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки органів держпожнагляду. 3.3. Головні державні інспектори з пожежного нагляду міст районів районів у містах селищ міського типу мають такі самі права які визначені в абзацах 2 3 5 підпункту "а" підпунктів "б" та "в" пункту 3.2 цієї Інструкції тільки за письмовим розпорядженням з територіального органу держпожнагляду у кожному окремому випадку . Вони також мають право самостійно: приймати рішення щодо об'єктів перелік яких визначається територіальними органами держпожнагляду; зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт нагляд за якими здійснюють місцеві органи держпожнагляду; забороняти реалізацію пожежонебезпечної продукції; забороняти припиняти роботу експлуатацію окремих приміщень агрегатів опалювальних приладів дільниць електричної мережі проведення пожежонебезпечних робіт та дію виданих дозволів на право проведення таких робіт. 3.4. Державні інспектори з пожежного нагляду міст районів районів у містах селищ міського типу мають право припинити заборонити : роботу виробничої дільниці агрегату якщо це не призведе до зупинення роботи підприємства або окремого виробництва в цілому ; проведення пожежонебезпечних робіт та дію виданих дозволів на право проведення таких робіт; експлуатацію окремого приміщення опалювального приладу чи дільниці електричної мережі. 3.5. Посадові особи Відділу з питань забезпечення пожежної безпеки на договірних об'єктах при Держпожбезпеки який є місцевим органом держпожнагляду мають повноваження зазначені в пунктах 3.3 та 3.4 лише на об'єктах що ними обслуговуються. { Розділ 3 доповнено пунктом 3.5 згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 від 21.11.2006 } 3.6. Права та обов'язки посадових осіб держпожнагляду при застосуванні запобіжних заходів визначаються в їх функціональних обов'язках відповідно до законодавства та вимог цієї Інструкції. 4. Порядок оформлення матеріалів при застосуванні запобіжних заходів 4.1. Рішення посадової особи органів держпожнагляду про застосування запобіжних заходів на відповідному об'єкті оформляються постановою про застосування запобіжних заходів далі - постанова додаток 1 . 4.2. При винесенні постанови в її констатуючій частині обов'язково вказуються орган посада звання прізвище та ініціали посадової особи яка винесла постанову; найменування підприємства установи організації їх адреса та місцезнаходження; суть порушень які є підставою для застосування запобіжних заходів з посиланням на пункти норм та правил з питань пожежної безпеки та повну назву нормативно-правового акта після повної назви нормативно-правового акта допускається за текстом вказувати його скорочену назву . { Абзац перший пункту 4.2 розділу 4 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 від 21.11.2006 } У розпорядчій частині постанови зазначаються назва підприємства установи організації де застосовується запобіжний захід; вид обраного запобіжного заходу; посада звання прізвище та ініціали посадової особи органу держпожнагляду якій доручено приведення постанови в дію; дата та спосіб приведення в дію. Постанова має місце для печатки органу держпожнагляду який її виніс. У постанові зазначаються посада прізвище особи у присутності якої вона приводиться в дію та яким чином а також міститься відмітка про призупинення її виконання чи припинення дії ким прийняте рішення у зв'язку з чим на який термін тощо . 4.3. Постанова складається у двох примірниках. Перший вручається керівнику власнику об'єкта на якому застосовується запобіжний захід або уповноваженій ним особі для усунення недоліків а другий залишається в органі який виніс постанову про застосування запобіжних заходів. У випадках передбачених цією Інструкцією копія постанови передається особі якій доручається приведення її в дію. За необхідності копія постанови для інформації направляється в заінтересовані відомства організації центральні та місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування чи прокуратури що в ній додатково зазначається. Постанова діє до повного усунення всіх указаних у ній порушень правил пожежної безпеки. 4.4. При застосуванні запобіжних заходів на об'єктах будівництва постанова вручається надсилається замовнику та виконавцю робіт генеральної підрядної організації. У такому разі копія постанови в обов'язковому порядку надається керівнику субпідрядної організації якщо така є та відповідному органу якщо такий є для прийняття рішення про припинення фінансування проектувальних будівельних робіт реконструкції розширення технічного переоснащення чи капітального ремонту підприємств будівель споруд та інших об'єктів. 4.5. При врученні постанови керівнику власнику об'єкта або уповноваженій ним особі роз'яснюються порядок і строк оскарження постанови порядок та умови призупинення її виконання чи припинення дії а також відповідальність за її невиконання що засвідчується їх підписом при отриманні постанови. 4.6. У разі відмови керівника власника об'єкта або уповноваженої ним особи від підписання постанови а так само в разі значної віддаленості об'єкта на якому застосовується запобіжний захід від органу який її виносив постанова надсилається поштою на адресу підприємства установи та організації рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом п'яти робочих днів після її винесення. 4.7. Усі реквізити постанови заповнюються друкарським способом або розбірливим почерком пастою чорнилом . Постанова виноситься українською мовою крім випадків передбачених законодавством. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей що заносяться до постанови а також унесення додаткових записів після того як постанова підписана особою яка її винесла та або керівником власником об'єкта чи уповноваженою ним особою. 4.8. Постанова або її копія зберігається у відповідній справі центрального та територіального органу держпожнагляду чи в наглядовій справі на відповідний об'єкт місцевого органу держпожнагляду. 4.9. Постанова реєструється в журналі обліку постанов про застосування запобіжних заходів додаток 2 який зберігається в тому органі держпожнагляду який виніс цю постанову. Сторінки журналу нумеруються прошиваються та скріплюються печаткою органу держпожнагляду в якому він зберігається. 4.10. У разі надання повноважень передбачених цією Інструкцією органу нижчого рівня посадовій особі держпожнагляду щодо приведення постанови в дію у журналі обліку постанов поряд із її порядковим номером через дріб ставиться номер під яким вона винесена вищим органом посадовою особою держпожнагляду. 5. Розгляд скарг та протестів 5.1. Постанову про застосування запобіжних заходів у п'ятиденний термін із дня її вручення може бути оскаржено у вищої посадової особи органу держпожнагляду або у районному міському суді. При цьому рішення суду є остаточним за винятком випадків передбачених законами України. Постанову про застосування запобіжних заходів може бути також опротестовано прокурором. 5.2. Скарга і протест на постанову розглядаються правоможними органами посадовими особами держпожнагляду в десятиденний строк із дня їх надходження якщо інше не встановлено законами України. 5.3. Подання скарги не припиняє виконання постанови. 5.4. Орган посадова особа держпожнагляду при розгляді скарги або протесту на постанову перевіряє законність і обґрунтованість її винесення та приймає одне з таких рішень: залишає постанову без змін а скаргу або протест - без задоволення; скасовує постанову. 5.5. Якщо буде встановлено що постанова про застосування запобіжних заходів на відповідному об'єкті винесена посадовою особою органу держпожнагляду яка не має повноважень на її винесення то така постанова скасовується. Скасувати постанову про застосування запобіжних заходів може лише вища посадова особа органу держпожнагляду за принципом територіальності органу держпожнагляду . 5.6. Копія рішення за скаргою або протестом на постанову протягом трьох діб надсилається керівнику власнику об'єкта на якому застосовувався запобіжний захід. Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві. 6. Порядок та умови виконання постанови про застосування запобіжних заходів 6.1. Питання пов'язані з виконанням постанови про застосування запобіжних заходів на відповідному об'єкті вирішуються особою яка її винесла. Рішення за ними є обов'язковими для керівників власників об'єктів посадових осіб а також громадян. У разі невиконання громадянами та керівниками власниками об'єктів вимог постанови або створення перешкод для діяльності органів держпожнагляду посадові особи об'єкта на якому застосовується запобіжний захід та винні громадяни притягаються до відповідальності відповідно до чинного законодавства. 6.2. Постанова про застосування запобіжних заходів підлягає виконанню шляхом опечатування опломбування знеструмлення якщо це можливо з дати приведення її в дію. Дата приведення постанови в дію визначається посадовою особою органу держпожнагляду яка її виносила. При цьому враховується протипожежний стан об'єкта загроза виникнення пожежі пожежне завантаження характеристика об'єкта характер технологічного процесу тощо. У разі перешкоджання громадянами керівниками власниками об'єктів діям посадових осіб органів держпожнагляду при виконанні своїх функцій органами посадовими особами держпожнагляду направляються відповідні інформації до органів прокуратури або суду тільки після вжиття всіх наданих законодавством прав. { Пункт 6.2 розділу 6 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 від 21.11.2006 } 6.3. У разі виявлення під час проведення планових та позапланових перевірок об'єктів різних форм власності наявної загрози щодо виникнення пожежі посадова особа органу держпожнагляду може приймати рішення про припинення роботи виробничої дільниці агрегату проведення пожежонебезпечних робіт або дію виданих дозволів на право проведення таких робіт заборону експлуатації окремого приміщення опалювального приладу та дільниці електромережі безпосередньо на місці виявлення порушень. У такому разі постанова виконується негайно після винесення і вручається керівнику власнику об'єкта або уповноваженій ним особі під підпис. { Пункт 6.3 розділу 6 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 z1289-06 від 21.11.2006 } 6.4. Припинення чи заборона роботи підприємства окремого виробництва експлуатації будівель споруд випуску пожежонебезпечної продукції систем та засобів протипожежного призначення шляхом знеструмлення може здійснюватися в присутності спеціаліста служби енергонагляду району міста а відключення виробничих дільниць агрегатів опалювальних приладів дільниць електромережі - за присутності енергетика електрика відповідного об'єкта на якому застосовується запобіжний захід. При залученні спеціаліста служби енергонагляду району міста посадова особа органу держпожнагляду якій доручено приведення постанови в дію направляє на адресу керівництва де працює спеціаліст відповідний лист із зазначенням дати та часу приведення постанови в дію. 6.5. Посадові особи центрального територіального а також головні державні інспектори місцевих органів держпожнагляду які винесли постанову можуть доручити приведення її в дію нижчій за статусом посадовій особі за принципом поступеневості . У такому разі здійснення контролю за усуненням керівником власником об'єкта протипожежних заходів викладених у постанові покладається на особу якій доручено приведення її в дію. Посадові особи яким доручено приведення постанови у дію в обов'язковому порядку письмово інформують особу яка її винесла. { Пункт 6.5 розділу 6 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 від 21.11.2006 } 6.6. У разі звернення керівника власника об'єкта на якому застосовано запобіжний захід про необхідність проведення робіт з усунення порушень вимог пожежної безпеки посадовою особою держпожнагляду яка виносила постанову або іншою посадовою особою органу держпожнагляду яка уповноважена приймати відповідні рішення передбачені цією Інструкцією розглядається можливість призупинення виконання постанови. { Абзац перший пункту 6.6 розділу 6 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 від 21.11.2006 } Рішення про призупинення виконання постанови приймається на підставі матеріалів гарантійні листи плани усунення недоліків із конкретними термінами та виконавцями проектно-кошторисна документація договори на виконання протипожежних робіт розрахунки з оплати на виконання робіт тощо що підтверджують намір усунути порушення вимог пожежної безпеки указані в постанові. { Абзац другий пункту 6.6 розділу 6 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 від 21.11.2006 } Про прийняте рішення щодо призупинення виконання постанови посадова особа держпожнагляду в п'ятиденний термін повідомляє керівника власника об'єкта якому крім цього роз'яснюються порядок та умови подальшого виконання чи припинення дії постанови. Рішення про призупинення виконання постанови надається лише для усунення порушень вимог пожежної безпеки а не на право роботи експлуатації . { Абзац четвертий пункту 6.6 розділу 6 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 від 21.11.2006 } Коли підтверджувальні матеріали необхідні для призупинення виконання постанови подані керівником власником об'єкта не в повному обсязі посадова особа органу держпожнагляду яка винесла постанову або уповноважена приймати відповідні рішення має право відмови в задоволенні звернення щодо призупинення виконання постанови. У разі невиконання умов призупинення виконання постанови приймається рішення про повторне приведення постанови у дію. Таке рішення приймається на підставі рапорту посадової особи органу державного пожежного нагляду якій доручалося перевірити вжиття керівником власником об'єкта заходів щодо усунення виявлених порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. { Пункт 6.6 розділу 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 від 21.11.2006 } 6.7. У разі звернення керівника власника об'єкта щодо припинення дії постанови посадовою особою яка її винесла доручається відповідному органу посадовій особі держпожнагляду здійснити перевірку умов виконання постанови. За результатами такої перевірки посадовою особою органу держпожнагляду яка її здійснювала готується доповідна записка довільної форми на ім'я особи яка винесла постанову до якої долучаються документи що підтверджують виконання робіт щодо забезпечення пожежної безпеки на відповідному об'єкті. Рішення про можливість припинення дії постанови на відповідному об'єкті приймається посадовою особою органу держпожнагляду яка її виносила або іншою посадовою особою органу держпожнагляду яка уповноважена приймати відповідні рішення передбачені цією Інструкцією тільки за умов усунення усіх порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки на підставі зібраних матеріалів про що ставиться відмітка в постанові та в журналі обліку постанов про застосування запобіжних заходів. У разі неусунення усіх порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки на відповідному об'єкті посадова особа органу держпожнагляду має право відмовити у припиненні дії постанови. 6.8. Про прийняте рішення керівник власник об'єкта письмово повідомляється у п'ятиденний термін. У рішенні обов'язково треба зазначити: посаду прізвище ім'я по батькові особи яка прийняла таке рішення; дату прийняття рішення; до кого адресоване рішення; постанову дія якої припиняється назва номер дата винесення та ким винесена ; підстави для прийняття рішення перелік усунених порушень правил пожежної безпеки що вказані в постанові ; порядок та умови подальшого виконання чи припинення дії постанови; рішення про відновлення виробництва із зазначенням дати; підпис печатку. 6.9. У разі винесення постанови про застосування запобіжних заходів посадовою особою центрального органу держпожнагляду усі рішення щодо призупинення виконання або припинення дії постанови приймаються Головним державним інспектором України з пожежного нагляду його першим заступником та заступниками на підставі підтверджувальних матеріалів зазначених у пунктах 6.6 та 6.7 цієї Інструкції і тільки в присутності керівника власника об'єкта. Рішення щодо призупинення виконання або припинення дії постанови винесеної посадовими особами територіального чи місцевого органу держпожнагляду приймаються за такими самими умовами відповідно Головними державними інспекторами з пожежного нагляду територіальних органів або їх заступниками та головними державними інспекторами з пожежного нагляду місцевих органів. 6.10. В окремих випадках з урахуванням характеристики об'єкта на якому застосовується запобіжний захід Головний державний інспектор України з пожежного нагляду його перший заступник та заступники Головний державний інспектор з пожежного нагляду територіального органу та його заступники можуть надати повноваження щодо прийняття рішень про можливість призупинення виконання або припинення дії постанови посадовим особам відповідного територіального або місцевого органу держпожнагляду про що зазначається в постанові про застосування запобіжних заходів а також інформується керівник власник об'єкта при її врученні направленні та відповідна посадова особа органу держпожнагляду. При цьому здійснення контролю за виконанням керівником власником об'єкта вимог посадових осіб органів держпожнагляду щодо усунення порушень норм та правил пожежної безпеки покладається на той орган посадову особу держпожнагляду якому доручено приймати відповідні рішення. 6.11. У разі якщо протягом місяця від дати приведення постанови в дію не надійшло звернення керівника власника об'єкта щодо необхідності проведення робіт з усунення протипожежних заходів посадова особа яка її винесла або інша посадова особа органу держпожнагляду яка уповноважена приймати відповідні рішення передбачені цією Інструкцією організовує здійснює перевірку умов виконання постанови. Перевірка дотримання умов виконання постанови проводиться також у разі відсутності звернень керівника власника об'єкта про отримання права на подальшу роботу експлуатацію або перевищення термінів усунення протипожежних заходів зазначених у гарантійних зобов'язаннях та або в плані виконання заходів. 6.12. У разі якщо під час перевірки дотримання умов виконання постанови встановлено що об'єкт на якому застосовувалися запобіжні заходи припинив своє існування змінив свою назву форму власності посадовою особою органу держпожнагляду яка проводила таку перевірку доповідається про це разом із підтверджуючими документами посадовій особі яка виносила постанову для прийняття рішення про припинення дії постанови або вжиття іншого заходу відповідно до законодавства. { Розділ 6 доповнено пунктом 6.12 згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 від 21.11.2006 } 7. Здійснення контролю при застосуванні запобіжних заходів та за дотриманням законності при цьому 7.1. Контроль за правильним і своєчасним виконанням рішень у постановах про застосування запобіжних заходів дотриманням законності у цій роботі покладається на посадових осіб органів держпожнагляду всіх рівнів а також безпосередньо відповідальних за цим напрямком працівників. 7.2. У територіальних органах держпожнагляду: при виїздах у службові відрядження незалежно від їх мети контролюється стан дотримання законності при застосуванні запобіжних заходів місцевими органами держпожнагляду; проводиться аналіз виконання рішень у постановах про застосування запобіжних заходів стан усунення протипожежних заходів безпосередньо на об'єктах дотримання умов відкриття тощо; періодично але не менше одного разу на квартал з цих питань готуються огляди розробляються інформаційні листи і рекомендації про усунення виявлених недоліків які направляються до місцевих органів держпожнагляду; не рідше одного разу на квартал стан дотримання законності при застосуванні місцевими органами держпожнагляду запобіжних заходів розглядається на оперативних нарадах із заслуховуванням керівників місцевих органів держпожнагляду; проводяться службові розслідування з прийняттям відповідних заходів реагування у разі винесення протесту прокуратури або окремої ухвали суду про скасування постанови про застосування запобіжних заходів; здійснюється контроль за своєчасністю та об'єктивністю даних про застосування запобіжних заходів що направляються до МНС України а також за усуненням протипожежних заходів зазначених у постановах винесених центральним та територіальними органами держпожнагляду. 7.3. Керівник місцевого органу держпожнагляду зобов'язаний: здійснювати контроль за дотриманням законності при прийнятті підлеглими рішень про застосування запобіжних заходів; щодекадно особисто перевіряти обґрунтованість прийнятих рішень про застосування запобіжних заходів у разі виявлення порушень при їх застосуванні вживати заходів щодо відміни постанов та недопущення порушень у подальшому; щомісяця здійснювати аналіз стану виконання постанов про застосування запобіжних заходів а також заслуховувати звіт відповідального працівника щодо виконання рішень про застосування запобіжних заходів працівниками місцевого органу держпожнагляду; постійно але не рідше одного разу на місяць розглядати на оперативних нарадах з особовим складом підрозділу питання про стан застосування запобіжних заходів виконання постанов хід усунення протипожежних заходів виконання гарантійних зобов'язань тощо; щокварталу проводити в системі службової підготовки додаткові заняття з працівниками яким надано право здійснювати профілактичні функції щодо застосування запобіжних заходів вивчати огляди та інформаційні листи що надходять із центрального та територіального органів держпожнагляду; контролювати своєчасність направлення до територіального органу держпожнагляду даних про застосування запобіжних заходів та інформації про хід усунення протипожежних заходів указаних у постановах що винесені центральним та територіальними органами держпожнагляду; за наявності інформації яка надходить у встановленому законодавством порядку про порушення правил пожежної безпеки що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню евакуації людей а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції систем та засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів технічних умов або їх відсутності перевіряти та приймати за нею відповідні рішення; за дорученням посадової особи територіального органу держпожнагляду яка виносила постанови про застосування запобіжних заходів організовувати перевірки дотримання умов відкриття об'єктів та ступеня усунення протипожежних заходів. 7.4. Працівник місцевого органу держпожнагляду зобов'язаний: при прийнятті рішення та оформленні матеріалів про застосування запобіжних заходів дотримуватися вимог законодавства та керівних документів що регламентують цю роботу; при проведенні перевірок протипожежного стану об'єктів незалежно від форм власності перевіряти виконання рішень про застосування запобіжних заходів гарантійних зобов'язань щодо усунення протипожежних заходів; { Абзац третій пункту 7.4 розділу 7 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 від 21.11.2006 } здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень про застосування запобіжних заходів гарантійних зобов'язань щодо усунення протипожежних заходів на об'єктах що ним обслуговуються. Перший заступник начальника Держпожбезпеки МНС України генерал-майор служби цивільного захисту І.Я.Кріса Додаток 1 до пункту 4.1 Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів Державний герб України МНС України Державний пожежний нагляд П О С Т А Н О В А N про застосування запобіжних заходів " " 200 p. населений пункт Я посада орган звання прізвище та ініціали особи яка винесла постанову розглянувши матеріали про протипожежний стан найменування підприємства установи організації адреса У С Т А Н О В И В: суть порушень вимог пожежної безпеки які є підставою для застосування запобіжних заходів повне найменування норм та правил пожежної безпеки Керуючись Законом України "Про пожежну безпеку" П О С Т А Н О В И В: 1. указати об'єкт та вид запобіжного заходу з " " 200 р. 2. Приведення постанови в дію доручити указати посаду звання прізвище особи якій доручено приведення постанови в дію 3. Постанову привести у дію " " 200 р. указати коли та яким чином привести постанову у дію 4. Постанову для інформації направити указати кому висилається постанова 5. Дана постанова в п'ятиденний строк із дня вручення може бути оскаржена у вищому за статусом органі посадової особи держпожнагляду або у суді. 6. Призупинення виконання постанови можливе лише за умови надання до органу держпожнагляду відповідних матеріалів для усунення недоліків. Призупинення виконання постанови не дає права на подальшу роботу експлуатацію . Припинення дії постанови можливе лише за умови усунення всіх зазначених недоліків. 7. За невиконання постанови про застосування запобіжних заходів винні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Ознайомлений підпис особи яка отримала постанову посада орган П.І.Б. особи яка винесла постанову М.П. підпис Постанову одержав " " 200 р. підпис Із зверненням для прийняття рішення на призупинення дії постанови звертатися до указується орган держпожнагляду який уповноважений приймати рішення та його адреса Постанову в присутності посада прізвище підпис приведено у дію" " 200 р. посада прізвище підпис шляхом опечатування опломбування знеструмлення Відмітка про призупинення дії постанови або подальшу експлуатацію роботу підприємства об'єкта агрегату окремого виробництва виробничої ділянки проведення окремого виду робіт експлуатації будинку споруди приміщення ким прийнято рішення у зв'язку з чим на який термін заходи щодо забезпечення пожежної безпеки " " 200 p. посада прізвище підпис З прийнятим рішенням ознайомлений підпис керівника " " 200 р. Додаток 2 до пункту 4.9 Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів Ж У Р Н А Л обліку постанов про застосування запобіжних заходів ------------------------------------------------------------------ | N | Назва |Указати що |Ким коли ви-| Ким та коли | |з/п | підприємства | конкретно |несена поста-| постанова | | | установи | припинено |нова та дата |приведена в дію| | | організації | заборонено |приведення її| | | | | | в дію | | |----+----------------+------------+-------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | Ким та де | Ким та коли | Ким та коли | Проведені | Примітка | | оскаржена | прийнято | прийнято | перевірки | | | постанова | рішення про | рішення на | та вжиті | | | рішення за | призупинення | припинення | заходи | | | скаргою | виконання | дії | | | | |постанови на | постанови | | | | | який термін | підстави | | | | |підстави цього|цього рішення| | | | | рішення | | | | |------------+--------------+-------------+-----------+----------| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 2 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 від 21.11.2006 }