Наказ N 92 від 06.07.2007 р.

Наказ N 92 від 06.07.2007 р. Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт

Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт. 18.07.2007 Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські державні адміністрації міністерства інші центральні органи виконавчої влади та проектні організації за списком Міністерство регіонального розвитку та будівництва направляє інформацію щодо індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт станом на 1 липня 2007 року. Зазначені індекси та показники визначені на підставі зміни складових вартості проектно-вишукувальних робіт та вартості будівельно-монтажних робіт. При обчисленні цих показників та індексів рівень середньомісячної заробітної плати працівників проектно-вишукувальних організацій прийнятий у розмірі 2052 грн. що відповідає 6-ому розряду складності робіт у будівництві при рекомендованому рівні заробітної плати 1500 грн. для розряду 3 8 . У разі збільшення рекомендованого Мінрегіонбудом за погодженням з Мінекономіки рівня заробітної плати зазначені індекси та показники можуть уточнюватися на стадії складання договірної ціни на підставі обгрунтовуючих розрахунків проектно-вишукувальних організацій. Уточнені індекси та показники погоджуються із замовником і використовуються при проведенні взаєморозрахунків. При цьому якщо кошторисна вартість проектних робіт обчислена за нормативним методом розрахунок договірної ціни здійснюється з урахуванням рівня збільшення за час дії усереднених відсоткових показників вартості будівельно-монтажних робіт.Заступник Міністра А.В.Беркута * * *Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робітНаказ № 92 06.07.2007 рокуЗ метою достовірного визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та на виконання рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 04.07.2007 №18 "Про індекси та показники визначення вартості проектно-вишукувальних робіт"НАКАЗУЮ:1. Затвердити та рекомендувати до застосування з 01.07.2007 індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт що додаються. 2. Управлінню ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених індексів та показників до заінтересованих організацій. 3. Вважати таким що з 01.07.2007 втратив чинність наказ Мінбуду від 28.12.2005 № 27 "Про уточнення індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.В. Беркуту. Т.в.о. Міністра М.П. Сорока* * *Додаток 1 Довідковий Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 06.07.07 № 92 Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт при індивідуальному проектуванні будівель споруд і комплексів житла і соціальної сфери на конкретних ділянках станом на 1.07.2007р. № п/п Вартість будівельно-монтажних робіт за главами 1-9 тис.грн.* Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт у відсотках за категоріями складності об'єктів Категорії складності об'єктів I II III IV V 1 2 3 4 5 6 7 1 До 50 0 4 03 4 73 5 66 6 47 7 26 2 50-100 4 03-3 94 4 73-4 65 5 66 -5 57 6 47-6 34 7 26-7 11 3 100-500 3 94-3 48 4 65-4 18 5 57-4 96 6 34-5 61 7 11-6 32 4 500-1000 3 48-3 30 4 18-3 93 4 96-4 65 5 61-5 21 6 32-5 93 5 1000-2000 3 30-3 15 3 93-3 78 4 65-4 51 5 21-5 05 5 93-5 72 6 2000-3000 3 15-3 12 3 78-3 74 4 51-4 40 5 05-4 96 5 72-5 59 7 3000-4000 3 12-3 09 3 74-3 70 4 40-4 36 4 96-4 90 5 59-5 51 8 4000-5000 3 09-2 68 3 70-3 11 4 36-3 70 4 90-4 27 5 51-4 80 9 5000-6000 2 68-2 53 3 11-2 99 3 70-3 54 4 27-4 09 4 80-4 58 10 6000-7000 2 53-2 43 2 99-2 86 3 54-3 44 4 09-3 92 4 58-4 39 11 7000-8000 2 43-2 34 2 86-2 77 3 44-3 32 3 92-3 79 4 39-4 20 12 8000-9000 2 34-2 22 2 77-2 68 3 32-3 24 3 79-3 70 4 20-4 04 13 9000-10000 2 22-2 20 2 68-2 61 3 24-3 20 3 70-3 59 4 04-3 96 14 10000-12000 2 20-2 08 2 61-2 47 3 20-2 90 3 59-3 28 3 96-3 70 15 12000-14000 2 08-1 92 2 47-2 29 2 90-2 62 3 28-3 10 3 70-3 40 16 14000-16000 1 92-1 76 2 29-2 22 2 62-2 46 3 10-2 93 3 40-3 18 17 16000-18000 1 76-1 70 2 22-2 04 2 46-2 38 2 93-2 80 3 18-3 02 18 18000-20000 1 70-1 64 2 04-1 93 2 38-2 30 2 80-2 66 3 02-2 88 19 20000-22000 1 64-1 58 1 93-1 87 2 30-2 24 2 66-2 57 2 88-2 79 20 22000-24000 1 58-1 54 1 87-1 80 2 24-2 18 2 57-2 42 2 79-2 68 21 24000-26000 1 54-1 51 1 80-1 76 2 18-2 10 2 42-2 34 2 68-2 60 22 26000-28000 1 51-1 48 1 76-1 74 2 10-2 06 2 34-2 27 2 60-2 51 23 28000-30000 1 48-1 42 1 74-1 69 2 06-2 01 2 27-2 20 2 51-2 42 24 30000-32000 1 42-1 38 1 69-1 62 2 01-1 92 2 20-2 11 2 42-2 34 25 32000-34000 1 38-1 31 1 62-1 58 1 92-1 83 2 11-2 04 2 34-2 28 26 34000-36000 1 31-1 26 1 58-1 50 1 83-1 78 2 04-2 00 2 28-2 21 27 36000-38000 1 26-1 20 1 50-1 45 1 78-1 71 2 00-1 94 2 21-2 16 28 38000-40000 1 20-1 15 1 45-1 40 1 71-1 65 1 94-1 89 2 16-2 12 29 Понад 40000 1 15 1 40 1 65 1 89 2 12 *Примітка: Проміжні значення визначаються методом інтерполяції. Начальник Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві П.І.Губень* * *Додаток 4 Довідковий Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 06.07.07 № 92Індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один люд.-день станом на 1.07.2007 р. п/п Види робіт Індекси Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 люд.-день грн. 1 2 3 4 1 Проектні роботи 4 84 221 0 2 Проектно-планувальні роботи 5 39 245 0 3 Вишукувальні роботи крім інженерно- геодезичних : польові 6 01 315 0 камеральні 4 84 221 0 4 Інженерно-геодезичні роботи 5 31 277 0 Начальник Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві П.І.Губень